Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про надання роз'яснень

        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
       РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
 
               Л И С Т
 
            29.11.2005 N 10452
 
 
   Державний комітет України з питань регуляторної політики та
підприємництва розглянув ваш лист від 09.11.2005 N 21-16/733 щодо
надання  роз'яснень  з  питань  ліцензування  окремих  видів
господарської діяльності та повідомляє наступне.
 
   1. Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про
Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких законодавчих актів
України" (2505-15) внесені зміни  до  Закону  України  "Про
ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ):
запроваджено ліцензування організації діяльності з проведення
азартних ігор (пункт 29 статті 9); встановлено розмір плати за
ліцензію на провадження діяльності з організації і проведення
азартних ігор (крім випуску та проведення лотерей) за кожний рік
користування такою ліцензією (стаття 15).
 
   Для реалізації зазначених норм Міністерством фінансів України
підготовлено проект постанови Кабінету Міністрів України, яким
передбачено внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України
від 14.11.2000 р. N 1698 ( 1698-2000-п ) "Про затвердження
переліку органів ліцензування";  від  04.07.2001  р.  N  756
( 756-2001-п  )  "Про  затвердження переліку документів, які
додаються до заяви про видачу ліцензії для  окремого  виду
господарської діяльності";  від  29.11.2000  р.  N  1755
( 1755-2000-п ) "Про термін дії ліцензії на провадження певних
видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування
плати за її видачу".
 
   Станом на 25.11.2005 р. змін до вищезазначених постанов не
внесено,  орган  ліцензування  з  такого  виду господарської
діяльності, як організація діяльності з проведення азартних ігор,
не визначено.
 
   На даний час органом ліцензування з такого виду господарської
діяльності, як організація та утримання тоталізаторів, гральних
закладів є Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські держадміністрації (пункт 31
постанови Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 р. N 1698
( 1698-2000-п ).
 
   Порядок видачі ліцензії, її дубліката та копії, порядок
переоформлення  ліцензії  встановлено  Законом  України  "Про
ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ).
 
   Плата за видачу ліцензії  з  організації  та  утримання
тоталізаторів, гральних закладів передбачена постановою Кабінету
Міністрів України від 29.11.2000 р. N 1755 ( 1755-2000-п ).
 
   Перелік документів, які додаються до заяви  про  видачу
ліцензії  з організації та утримання тоталізаторів, гральних
закладів визначено  постановою  Кабінету  Міністрів  України
від 04.07.2001 р. N 756 ( 756-2001-п ).
 
   При здійсненні ліцензування слід керуватись вищезазначеними
законодавчими актами.
 
   2. Відповідно до Закону України від 2 червня 2005 року
N 2633-IV ( 2633-15 ) "Про теплопостачання" статтю 9 Закону
України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
( 1775-14 ) доповнено пунктом 73 такого змісту:
   "73) виробництво  теплової  енергії,  транспортування  її
магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами та
постачання теплової енергії".
 
   Закон України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ) визначає види господарської діяльності, що
підлягають ліцензуванню, порядок їх ліцензування,  встановлює
державний  контроль  у  сфері  ліцензування, відповідальність
суб'єктів господарювання та органів ліцензування за порушення
законодавства у сфері ліцензування.
 
   Статтею 10 Закону України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" ( 1775-14 ) встановлено документи, що
подаються органу ліцензування для одержання ліцензії.
 
   Частиною першою  цієї  статті  передбачено,  що  суб'єкт
господарювання, який має намір провадити певний вид господарської
діяльності, що ліцензується, особисто або через уповноважений ним
орган чи особу звертається до відповідного органу ліцензування із
заявою встановленого зразка про видачу ліцензії. До заяви про
видачу ліцензії додається копія свідоцтва про державну, реєстрацію
суб'єкта підприємницької діяльності або копія довідки про внесення
до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України,
засвідчена нотаріально або органом, який видав оригінал документа.
 
   Відповідно до вимог Закону України "Про ліцензування певних
видів господарської діяльності" ( 1775-14 ), Кабінетом Міністрів
України повинен бути визначений орган ліцензування вищезазначеного
виду господарської діяльності, і, в разі необхідності встановлено
перелік документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії,
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.07.2001
N 756 ( 756-2001-п ) "Про затвердження переліку документів, які
додаються до заяви про видачу ліцензії для  окремого  виду
господарської діяльності", спеціально уповноваженим органом з
питань ліцензування спільно з органом ліцензування повинні бути
затверджені  ліцензійні  умови  провадження  зазначеного виду
господарської діяльності.
 
   Слід зазначити, що станом на 16.11.2005 року до постанови
Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 N 1698 ( 1698-2000-п )
"Про затвердження переліку органів ліцензування" щодо визначення
органу  ліцензування  провадження  господарської діяльності з
виробництва теплової енергії, транспортування її магістральними та
місцевими  (розподільчими)  тепловими  мережами та постачання
теплової енергії та до постанови Кабінету Міністрів України від
04.07.2001 N 756 ( 756-2001-п ) "Про затвердження переліку
документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для
окремого виду господарської діяльності" щодо переліку документів,
які додаються до заяви про видачу ліцензії на  провадження
господарської  діяльності  з  виробництва  теплової  енергії,
транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими)
тепловими мережами та постачання теплової енергії, відповідних
змін не внесено.
 
   Разом з цим повідомляємо, що відповідно до Закону України від
2 червня 2005 N 2633 ( 2633-15 ) "Про теплопостачання", до
повноважень Національної комісії регулювання електроенергетики
України у сфері теплопостачання належать, зокрема, ліцензування
певних видів господарської діяльності у сфері теплопостачання,
якщо  теплова  енергія виробляється на теплоелектроцентралях,
когенераційних  установках  та  установках  з  використанням
нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії; здійснення контролю
за додержанням ліцензійних умов у межах своїх повноважень; розгляд
справ про порушення ліцензійних умов і прийняття рішень у. межах
своїх повноважень.
 
 Заступник Голови                    Г.М.Білоус
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.68338
EUR29.76797
RUB0.41109
PLN6.92311
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка