Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про продаж земельної ділянки акціонерному комерційному промислово-інвестиційному банку (закрите акціонерне товариство) для будівництва, реконструкції, експлуатації та обслуговування адміністративного будинку на вул. Софійській, 5 у Шевченківському ра...

            КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
           XI сесія IV скликання
 
             Р І Ш Е Н Н Я
 
 N 528/2989 від 29.11.2005
 
 
      Про продаж земельної ділянки акціонерному
       комерційному промислово-інвестиційному
      банку (закрите акціонерне товариство) для
      будівництва, реконструкції, експлуатації та
       обслуговування адміністративного будинку
       на вул. Софійській, 5 у Шевченківському
             районі м. Києва
 
 
   Відповідно до ст. 128 Земельного кодексу України ( 2768-14 )
та рішення Київської міської ради від 14.03.02  N  304/1738
( ra0304023-02 ) "Про визначення тимчасового порядку  продажу
земельних  ділянок  в  м. Києві"  Київська  міська  рада
В И Р І Ш И Л А:
 
   1. Погодити звіт про експертну грошову оцінку земельної
ділянки на вул. Софійській, 5 у Шевченківському районі м. Києва
(звіт додається).
 
   2. Затвердити  вартість  земельної  ділянки  у  розмірі
1956956,00 грн. (один мільйон дев'ятсот п'ятдесят шість тисяч
дев'ятсот  п'ятдесят  шість гривень 00 копійок) на підставі
експертної грошової оцінки (висновок експерта про ринкову вартість
земельної ділянки від 18.07.05).
 
   3. Продати       акціонерному       комерційному
промислово-інвестиційному банку (закрите акціонерне товариство)
земельну ділянку площею 0,0698 га за 1956956,00 грн. (один мільйон
дев'ятсот п'ятдесят шість тисяч дев'ятсот п'ятдесят шість гривень
00  копійок) для будівництва, реконструкції, експлуатації та
обслуговування адміністративного будинку на вул. Софійській, 5 у
Шевченківському  районі м. Києва, яка перебуває в оренді у
акціонерного комерційного промислово-інвестиційного банку (закрите
акціонерне товариство) згідно з договором оренди земельної ділянки
від 27.07.05 N 91-6-00465.
 
   4. Затвердити  умови  продажу  акціонерному  комерційному
промислово-інвестиційному банку (закрите акціонерне товариство)
земельної ділянки на вул. Софійській, 5 у Шевченківському районі
м. Києва (згідно з додатком).
 
   5. Головному управлінню земельних ресурсів виконавчого органу
Київради (Київської міської державної адміністрації):
 
   5.1. Забезпечити оформлення в двотижневий термін договору
купівлі-продажу земельної  ділянки  площею  0,0698  га  на
вул. Софійській, 5 у Шевченківському районі м. Києва за ціною та
на умовах, визначених цим рішенням.
 
   5.2. Після сплати повної вартості земельної ділянки оформити
та видати акціонерному комерційному  промислово-інвестиційному
банку (закрите акціонерне товариство) в установленому порядку
державний акт на право власності на земельну ділянку.
 
   6. Акціонерному комерційному промислово-інвестиційному банку
(закрите акціонерне товариство):
 
   6.1. Укласти в двотижневий термін договір купівлі-продажу
земельної ділянки.
 
   6.2. Виконувати обов'язки власника земельної ділянки згідно з
вимогами ст. 91 Земельного кодексу України ( 2768-14 ).
 
   7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну
комісію Київради з питань землекористування.
 
 Київський міський голова               О.Омельченко
 
 
                   Додаток
                   до рішення Київської міської
                   ради
                   від 29.11.2005 N 528/2989
 
               УМОВИ
        продажу акціонерному комерційному
       промислово-інвестиційному банку (закрите
       акціонерне товариство) земельної ділянки
       на вул. Софійській, 5 у Шевченківському
             районі м. Києва
 
   1. Використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням.
 
   2. Забезпечити вільний доступ до проданої земельної ділянки
для контролю за дотриманням власником умов продажу земельної
ділянки.
 
   3. Питання пайової участі вирішити відповідно до рішення
Київради від 27.02.03 N 271/431 ( ra0271023-03 ) "Про пайову
участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної
та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва" (із змінами та
доповненнями, внесеними рішеннями Київської міської ради від
12.02.04 N 14/1223 ( ra0014023-04 ) та від 28.12.04 N 1051/2461
( ra1051023-04 ).
 
   4. У разі необхідності проведення реконструкції чи нового
будівництва питання оформлення дозвільної та проектно-кошторисної
документації вирішувати в порядку, визначеному правилами забудови
м. Києва ( ra0011023-05 ).
 
   5. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управління
містобудування та архітектури від 02.04.2003 N 18-899, Державного
управління екології та природних ресурсів в м.  Києві  від
27.10.2004 N 08-8-20/5843, управління охорони пам'яток історії,
культури та історичного середовища від 08.01.2003 N 472, Державної
служби охорони культурної спадщини від 28.07.2004 N 22-1216/35.
 
   6. Зарахувати до сум, які покупець має сплатити за земельну
ділянку, аванс у сумі 452296,21 (чотириста п'ятдесят дві тисячі
двісті дев'яносто шість) грн. 21 коп., сплачений відповідно до
угоди N 189 від 10.10.03, що підтверджено платіжним дорученням.
Решта вартості земельної ділянки у сумі 1504659,79 (один мільйон
п'ятсот чотири тисячі шістсот п'ятдесят дев'ять) грн. 21 коп. має
бути сплачена протягом 10 банківських днів від дня нотаріального
посвідчення договору купівлі-продажу.
 
   7. За кожний день прострочення платежу сплачується пеня у
розмірі 0,5% від суми простроченого платежу.
 
 Заступник міського голови -
 секретар Київради                    В.Яловий
 
 (Звіт не наводиться)
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка