Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про продаж земельної ділянки суб'єкту підприємницької діяльності - фізичній особі Мусаєляну Арарату Альбертовичу для реконструкції існуючої будівлі, будівництва додаткової будівлі з подальшою експлуатацією та обслуговуванням під кафе на вул. Дегтярів...

            КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
           XI сесія IV скликання
 
             Р І Ш Е Н Н Я
 
 N 527/2988 від 29.11.2005
 
 
       Про продаж земельної ділянки суб'єкту
       підприємницької діяльності - фізичній
       особі Мусаєляну Арарату Альбертовичу для
         реконструкції існуючої будівлі,
      будівництва додаткової будівлі з подальшою
      експлуатацією та обслуговуванням під кафе
          на вул. Дегтярівській, 51
        у Шевченківському районі м. Києва
 
 
   Відповідно до ст. 128 Земельного кодексу України ( 2768-14 )
та рішення  Київської  міської ради від 14.03.02 N 304/1738
( ra0304023-02 ) "Про визначення тимчасового порядку  продажу
земельних  ділянок  в  м. Києві"  Київська  міська  рада
В И Р І Ш И Л А:
 
   1. Погодити звіт про експертну грошову оцінку земельної
ділянки на  вул.  Дегтярівській, 51 у Шевченківському районі
м. Києва (звіт додається).
 
   2. Затвердити  вартість  земельної  ділянки  у  розмірі
1141000,00 грн. (один мільйон сто сорок одна тисяча гривень
00 копійок) на підставі експертної грошової оцінки (висновок
експерта про ринкову вартість земельної ділянки від 12.09.05).
 
   3. Продати суб'єкту підприємницької діяльності - фізичній
особі Мусаєляну Арарату Альбертовичу земельну ділянку площею
0,0670 га за 1141000,00 грн. (один мільйон сто сорок одна тисяча
гривень 00  копійок)  для  реконструкції  існуючої  будівлі,
будівництва  додаткової будівлі з подальшою експлуатацією та
обслуговуванням  під  кафе  на  вул.  Дегтярівській,  51  у
Шевченківському районі м. Києва, яка перебуває в оренді у суб'єкта
підприємницької діяльності - фізичної особи Мусаєляна Арарата
Альбертовича згідно з договором оренди від 27.07.05 N 91-6-00467.
 
   4. Затвердити  умови  продажу  суб'єкту  підприємницької
діяльності - фізичній особі Мусаєляну  Арарату  Альбертовичу
земельної ділянки на вул. Дегтярівській, 51 у Шевченківському
районі м. Києва (згідно з додатком).
 
   5. Головному управлінню земельних ресурсів виконавчого органу
Київради (Київської міської державної адміністрації):
 
   5.1. Забезпечити оформлення в двотижневий термін договору
купівлі-продажу земельної  ділянки  площею  0,0670  га  на
вул. Дегтярівській, 51 у Шевченківському районі м. Києва за ціною
та на умовах, визначених цим рішенням.
 
   5.2. Після сплати повної вартості земельної ділянки оформити
та видати суб'єкту підприємницької діяльності - фізичній особі
Мусаєляну Арарату Альбертовичу в установленому порядку державний
акт на право власності на земельну ділянку.
 
   6. Суб'єкту  підприємницької діяльності - фізичній особі
Мусаєляну Арарату Альбертовичу:
 
   6.1. Укласти в двотижневий термін договір купівлі-продажу
земельної ділянки.
 
   6.2. Виконувати обов'язки власника земельної ділянки згідно з
вимогами ст.91 Земельного кодексу України ( 2768-14 ).
 
   7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну
комісію Київради з питань землекористування.
 
 Київський міський голова               О.Омельченко
 
 
                   Додаток
                   до рішення Київської міської
                   ради
                   від 29.11.2005 N 527/2988
 
               УМОВИ
     продажу суб'єкту підприємницької діяльності -
     фізичній особі Мусаєляну Арарату Альбертовичу
      земельної ділянки на вул. Дегтярівській, 51
        у Шевченківському районі м. Києва
 
   1. Використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням.
 
   2. Забезпечити вільний доступ до проданої земельної ділянки
для контролю за дотриманням власником умов продажу земельної
ділянки.
 
   3. Питання пайової участі вирішити відповідно до рішення
Київради від 27.02.03 N 271/431 ( ra0271023-03 ) "Про пайову
участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної
та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва" (із змінами та
доповненнями, внесеними рішеннями Київської міської ради від
12.02.04 N 14/1223 ( ra0014023-04 ) та від 28.12.04 N 1051/2461
( ra1051023-04 ).
 
   4. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управління
містобудування, архітектури та дизайну міського середовища від
21.10.2004 N 19-9850, Київської міської санепідемстанції від
27.09.2004 N 7040, управління охорони навколишнього природного
середовища від 18.11.2004 N 071/04-4-19/4024/1.
 
   5. Зарахувати до сум, які покупець має сплатити за земельну
ділянку, кошти у сумі 110472,77 (сто десять тисяч чотириста
сімдесят дві) грн. 77 коп., сплачені відповідно до угоди N 35 від
29.04.05, що підтверджено платіжними дорученнями. Решта вартості
земельної ділянки у сумі 1030527,23 (один мільйон тридцять тисяч
п'ятсот двадцять сім)  грн.  23  коп.  сплачується  протягом
10 банківських  днів після нотаріального посвідчення договору
купівлі-продажу земельної ділянки.
 
   6. За кожний день прострочення платежу сплачується пеня у
розмірі 0,5% від суми простроченого платежу.
 
 Заступник міського голови -
 секретар Київради                    В.Яловий
 
 (Звіт не наводиться)
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка