Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про продаж земельної ділянки відкритому акціонерному товариству "АГЕНТСТВО СОЮЗДРУК" для експлуатації та обслуговування адміністративно-виробничих будівель і споруд на вул. Дружківській, 10 у Святошинському районі м. Києва

            КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
           XI сесія IV скликання
 
             Р І Ш Е Н Н Я
 
 N 534/2995 від 29.11.2005
 
 
          Про продаж земельної ділянки
        відкритому акціонерному товариству
       "АГЕНТСТВО СОЮЗДРУК" для експлуатації та
      обслуговування адміністративно-виробничих
      будівель і споруд на вул. Дружківській, 10
         у Святошинському районі м. Києва
 
 
   Відповідно до ст. 128 Земельного кодексу України ( 2768-14 )
та рішення  Київської  міської ради від 14.03.02 N 304/1738
( ra0304023-02 ) "Про визначення тимчасового порядку  продажу
земельних  ділянок  в  м. Києві"  Київська  міська  рада
В И Р І Ш И Л А:
 
   1. Погодити звіт про експертну грошову оцінку земельної
ділянки на вул. Дружківській, 10 у Святошинському районі м. Києва
(звіт додається).
 
   2. Затвердити  вартість  земельної  ділянки  у  розмірі
16758000,00 грн. (шістнадцять мільйонів сімсот п'ятдесят вісім
тисяч гривень 00 копійок) на підставі експертної грошової оцінки
(висновок експерта про ринкову вартість земельної ділянки від
11.07.05).
 
   3. Продати відкритому акціонерному товариству  "АГЕНТСТВО
СОЮЗДРУК" земельну ділянку площею 1,1013 га за 16758000,00 грн.
(шістнадцять мільйонів сімсот п'ятдесят вісім  тисяч  гривень
00 копійок)   для   експлуатації   та   обслуговування
адміністративно-виробничих будівель і споруд на вул. Дружківській,
10 у Святошинському районі м. Києва, яка перебуває в оренді у
відкритого акціонерного товариства "АГЕНТСТВО СОЮЗДРУК" згідно з
договором оренди земельної ділянки від 25.06.05 N 75-6-00212.
 
   4. Затвердити  умови  продажу  відкритому  акціонерному
товариству "АГЕНТСТВО  СОЮЗДРУК"  земельної   ділянки   на
вул. Дружківській, 10 у Святошинському районі м. Києва (згідно з
додатком).
 
   5. Головному управлінню земельних ресурсів виконавчого органу
Київради (Київської міської державної адміністрації):
 
   5.1. Забезпечити оформлення в двотижневий термін договору
купівлі-продажу земельної  ділянки  площею  1,1013  га  на
вул. Дружківській, 10 у Святошинському районі м. Києва за ціною та
на умовах, визначених цим рішенням.
 
   5.2. Після сплати повної вартості земельної ділянки оформити
та видати відкритому акціонерному товариству "АГЕНТСТВО СОЮЗДРУК"
в установленому порядку державний акт на право власності на
земельну ділянку.
 
   6. Відкритому акціонерному товариству "АГЕНТСТВО СОЮЗДРУК":
 
   6.1. Укласти в двотижневий термін договір купівлі-продажу
земельної ділянки.
 
   6.2. Виконувати обов'язки власника земельної ділянки згідно з
вимогами ст. 91 Земельного кодексу України ( 2768-14 ).
 
   7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну
комісію Київради з питань містобудування та землекористування.
 
 Київський міський голова               О.Омельченко
 
 
                   Додаток
                   до рішення Київської міської
                   ради
                   від 29.11.2005 N 534/2995
 
               УМОВИ
      продажу відкритому акціонерному товариству
       "АГЕНТСТВО СОЮЗДРУК" земельної ділянки
           на вул. Дружківській, 10
         у Святошинському районі м. Києва
 
   1. Використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням.
 
   2. Забезпечити вільний доступ до проданої земельної ділянки
для контролю за дотриманням власником умов продажу земельної
ділянки.
 
   3. У разі необхідності проведення реконструкції чи нового
будівництва питання оформлення дозвільної та проектно-кошторисної
документації вирішувати в порядку, визначеному правилами забудови
м. Києва ( ra0011023-05 ).
 
   4. Зарахувати до сум, які покупець має сплатити за земельну
ділянку, аванс у сумі 1276295,97 (один мільйон двісті сімдесят
шість тисяч двісті дев'яносто п'ять) грн. 97 коп., сплачений
відповідно до угоди N 310 від 31.08.04, що підтверджено платіжним
дорученням. Решта  вартості  земельної  ділянки  у  сумі
15481704,03 (п'ятнадцять мільйонів чотириста  вісімдесят  одна
тисяча сімсот чотири) грн. 03 коп. має бути сплачена протягом
1 року рівними частками до двадцять п'ятого числа кожного місяця
від дня нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
 
   5. За кожний день прострочення платежу сплачується пеня у
розмірі 0,5% від суми простроченого платежу.
 
 Заступник міського голови -
 секретар Київради                    В.Яловий
 
 (Звіт не наводиться)
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка