Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Положення про дипломатичного радника центрального органу виконавчої влади

               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
         Про Положення про дипломатичного
          радника центрального органу
             виконавчої влади
 
 
   З метою дальшого забезпечення ефективної реалізації державної
зовнішньої політики та узгодженості заходів центральних органів
виконавчої влади    у    сфері    зовнішніх    зносин
п о с т а н о в л я ю:
 
   1. Затвердити  Положення  про  дипломатичного  радника
центрального органу виконавчої влади (додається).
 
   2. Керівникам центральних органів виконавчої влади внести в
установленому  порядку  у  місячний строк у межах граничної
чисельності  працівників  відповідного  центрального  органу
виконавчої влади зміни до штатних розписів цих органів щодо
введення посади дипломатичного радника.
 
   3. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк:
 
   вжити заходів щодо вирішення питань  організаційного  та
матеріально-технічного  забезпечення  діяльності  дипломатичних
радників центральних органів виконавчої влади;
 
   привести свої рішення у відповідність із цим Указом;
 
   забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними
органами виконавчої влади своїх актів у відповідність із цим
Указом.
 
 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО
 
 м. Київ, 31 грудня 2005 року
     N 1901/2005
 
 
                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                  Указом Президента України
                від 31 грудня 2005 року N 1901/2005
 
              ПОЛОЖЕННЯ
       про дипломатичного радника центрального
           органу виконавчої влади
 
 
   1. Дипломатичний радник центрального органу виконавчої влади
(далі - дипломатичний радник) - дипломатичний працівник, тимчасово
відряджений Міністром закордонних справ України до центрального
органу виконавчої влади для виконання дипломатичних функцій.
 
   2. Дипломатичний  радник  у  своїй  діяльності керується
Конституцією України  ( 254к/96-ВР ), Законом  України  "Про
дипломатичну  службу"   ( 2728-14 ), іншими законами, актами
Президента України, Кабінету Міністрів України, а також цим
Положенням.
 
   3. Основними завданнями дипломатичного радника є:
 
   представлення позиції Міністерства закордонних справ України
під час здійснення центральним органом виконавчої влади заходів у
сфері зовнішніх зносин;
 
   надання допомоги у здійсненні зв'язків центрального органу
виконавчої влади з відповідними органами іноземних держав та
міжнародними організаціями;
 
   забезпечення центрального органу виконавчої влади необхідною
для ефективного виконання покладених на нього завдань інформацією
щодо політичного та економічного становища в світі, зовнішньої та
внутрішньої політики іноземних держав, діяльності міжнародних
організацій;
 
   розроблення та внесення в установленому порядку пропозицій
щодо підвищення ефективності діяльності  центрального  органу
виконавчої влади у сфері зовнішніх зносин;
 
   забезпечення взаємодії центрального органу виконавчої влади з
Міністерством закордонних справ України.
 
   4. Дипломатичний радник відповідно до покладених на нього
завдань:
 
   бере участь у підготовці закордонних візитів посадових осіб
центрального органу виконавчої влади, а також візитів іноземних
делегацій, що прибувають в Україну на запрошення центрального
органу виконавчої влади, та забезпечує погодження відповідних
ініціатив з Міністерством закордонних справ України;
 
   бере участь у підготовці виступів, офіційних заяв посадових
осіб ініціатив центрального органу виконавчої влади у сфері
зовнішніх зносин та забезпечує їх погодження з Міністерством
закордонних справ України;
 
   забезпечує погодження в установленому порядку повідомлень та
прес-релізів центрального органу виконавчої влади, які прямо чи
опосередковано пов'язані з діяльністю у сфері зовнішніх зносин;
 
   представляє позицію Міністерства закордонних справ України
під час здійснення центральним органом виконавчої влади заходів у
сфері зовнішніх зносин у рамках єдиного зовнішньополітичного курсу
України;
 
   бере участь  у  зустрічах керівників центрального органу
виконавчої влади з посадовими особами іноземних держав, офіційними
особами міжнародних організацій, які проводяться в Україні;
 
   бере участь у підготовці проектів та здійсненні нагляду за
виконанням міжнародних договорів України з питань, що відносяться
до компетенції центрального органу виконавчої влади;
 
   сприяє виконанню  центральним  органом  виконавчої  влади
зобов'язань, що випливають із членства України в міжнародних
організаціях;
 
   надає допомогу центральному органу виконавчої влади в роботі
з підготовки та участі у міжнародних консультаціях, переговорах,
конференціях, сесіях органів міжнародних організацій, засіданнях
міжурядових комісій, інших органів;
 
   надає центральному органу виконавчої влади консультативну та
інформаційну допомогу у сфері зовнішніх зносин;
 
   розробляє пропозиції щодо підвищення ефективності діяльності
центрального органу виконавчої влади у сфері зовнішніх зносин;
 
   сприяє обміну  інформацією  структурними   підрозділами
центрального органу виконавчої влади з відповідними структурними
підрозділами Міністерства закордонних справ України, аналізує та
узагальнює інформацію, необхідну центральному органу виконавчої
влади для виконання покладених на нього завдань у сфері зовнішніх
зносин;
 
   здійснює інші функції, що випливають із покладених на нього
завдань.
 
   5. Дипломатичний радник відряджається до центрального органу
виконавчої  влади  та  відкликається з відрядження Міністром
закордонних справ України за погодженням з керівником відповідного
центрального органу виконавчої влади.
 
   Дипломатичний радник   безпосередньо   підпорядковується
керівникові центрального органу виконавчої влади, до якого він
тимчасово  відряджений. У своїй діяльності він підзвітний і
підконтрольний Міністрові закордонних справ України.
 
   6. Дипломатичний  радник  входить  до  складу  колегії
центрального органу виконавчої влади з правом дорадчого голосу,
бере участь у нарадах, що проводяться у центральному органі
виконавчої влади з питань діяльності органу у сфері зовнішніх
зносин.
 
   7. Умови оплати праці, організаційне, матеріально-технічне та
інше забезпечення: дипломатичного радника визначаються Кабінетом
Міністрів України.
 
 
 Глава Секретаріату
 Президента України                   О.РИБАЧУК
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка