Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення ТІ АТЗТ "ТРІО", м. Щолкіне АР Крим, змін до ліцензії на кабельне мовлення

        НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
          ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ
 
             Р І Ш Е Н Н Я
 
            20.12.2005 N 832
 
 
       Про внесення ТІ АТЗТ "ТРІО", м. Щолкіне
     АР Крим, змін до ліцензії на кабельне мовлення
 
 
   ТІ АТЗТ "ТРІО"
   Директор Сідельников Юрій Володимирович
   Адреса: 98213, АР Крим, м. Щолкіне, будинок 52, кв. 35
 
   Розглянувши заяву   Телерадіомовного,    інформаційного
Акціонерного товариства закритого типу "ТРІО", м. Щолкіне АР Крим,
про внесення змін до ліцензії на право користування каналами
мовлення  (на  телерадіомовлення)  в кабельній телемережі на
визначеній території в м. Щолкіному АР Крим, у зв'язку зі зміною
програмної  концепції, переліку каналів, зменшенням кількості
іноземних каналів з 7 до 6 та збільшенням кількості головних
станцій з 1 до 3, керуючись статтями 13-19, 24 Закону України "Про
телебачення і радіомовлення" ( 3759-12 ) та статтею 18 Закону
України "Про Національну раду України з питань телебачення і
радіомовлення" ( 538/97-ВР ), Національна рада В И Р І Ш И Л А:
 
   1. У зв'язку зі зміною програмної  концепції,  переліку
каналів, зменшенням кількості іноземних каналів з 7 до 6 та
збільшенням кількості головних станцій, внести зміни до ліцензії
НР N 1338 від 16.12.2003 року Телерадіомовного, інформаційного
Акціонерного товариства закритого типу "ТРІО", м. Щолкіне АР Крим,
шляхом видачі нових бланків додатків N 3 та N 4 до ліцензії НР
N 1338 від 16.12.2003 року на право  користування  каналами
мовлення, на які надано дозволи правовласників телепрограм, в
кабельній телемережі на визначеній території в м.  Щолкіному
АР Крим, призначеній для ретрансляції (трансляції) телепрограм,
згідно  з  додатком  (підписаним  начальником  управління
науково-технічного   і  частотного  розвитку,  начальником
контрольно-аналітичного   управління    та    начальником
ліцензійно-реєстраційного управління).
 
   2. Зазначити особливі умови ліцензії:
 
   2.1. внесення  переліку  програм,  які  ретранслюються
ТІ АТЗТ "ТРІО", м. Щолкіне АР Крим, в документ про сплату за
послуги кабельного телебачення абонентом;
 
   2.2. заміну каналів конвертування та відповідного обладнання
в кабельній телемережі ТІ АТЗТ "ТРІО", м. Щолкіне АР Крим,
здійснює за власний рахунок, при умові внесення змін до діючої
ліцензії Національної ради на право користування каналами мовлення
в кабельній телемережі.
 
   3. Заборонити  ретрансляцію  (трансляцію)  телепрограм на
території  України  без  укладання  угод  з  правовласниками
телепрограм.
 
   4. Зарезервувати із загальної ємності телемережі - 2 канали.
Власний канал - відсутній.
 
   5. Фінансово-економічному управлінню  нарахувати  грошовий
(ліцензійний) збір за внесення змін до ліцензії:
 
   5.1. за  зміну  програмної  концепції, переліку каналів,
збільшення кількості головних станцій  -  в  розмірі  п'яти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
   5.2. враховуючи  раніше  сплачені  кошти  та  кількість
потенційних абонентів 2500, врахувати  ємність  телемережі  -
20 каналів, каналів ретрансляції - 18 та зменшення кількості
іноземних каналів з 7 до 6 (коефіцієнт за ретрансляцію програм
вітчизняних  телерадіоорганізацій  К  = 5, програм іноземних
телерадіоорганізацій К = 10).
 
   6. Після сплати грошового (ліцензійного) збору, враховуючи
зміни, видати ТІ АТЗТ "ТРІО", м. Щолкіне АР Крим, на новому бланку
додатки N 3 та N 4 ліцензії НР N 1338 від 16.12.2003 року.
 
   7. Вилучити та анулювати старі бланки додатків N 3 та N 4
ліцензії НР N 1338 від 16 грудня 2003 року ТІ АТЗТ "ТРІО",
м. Щолкіне АР Крим.
 
   8. Контроль за виконанням  цього  рішення  покласти  на
управління:   ліцензійно-реєстраційне,  контрольно-аналітичне,
науково-технічного і частотного розвитку.
 
 Голова Національної ради                В.Шевченко
 
 Відповідальний секретар               В.Лясовський
 
 
                   Додаток
                   до рішення Національної ради
                   20.12.2005 N 832
 
 
             ПЕРЕЛІК ПРОГРАМ,
      що будуть ретранслюватися ТІ АТЗТ "ТРІО",
         м. Щолкіне АР Крим, в кабельній
        телемережі в м. Щолкіному АР Крим
 
 
------------------------------------------------------------------
| N | Канал  | Канал |   Програми   | Номер та дата  |
|п/п | прийому |конверту-|          | укладеної угоди |
|  |     | вання |          |         |
|----+----------+---------+-------------------+------------------|
| 1. |  25  |  5  |   Перший    |Угода       |
|  |     |     |  національний  |N 09-11/01/Е-5  |
|  |     |     |   ТРК "ЕРА"   |від 09.11.2005 р. |
|----+----------+---------+-------------------+------------------|
| 2. |  12  |  7  |  Студія "1+1"  |Угода б/н від   |
|  |     |     |          |30.10.2003    |
|----+----------+---------+-------------------+------------------|
| 3. |  30  |  6  |    Інтер    |Угода N 166 від  |
|  |     |     |          |03.01.2003 р.   |
|----+----------+---------+-------------------+------------------|
| 4. |  51  | СК12  | Чорноморська ТРК |Угода N 197 від  |
|  |     |     |          |09.11.2005 р.   |
|----+----------+---------+-------------------+------------------|
| 5. |Супутнико-|  4  | Парламентський  |Угода N 404 від  |
|  |  вий  |     | телеканал "РАДА" |04.03.2005 р.   |
|----+----------+---------+-------------------+------------------|
| 6. |Супутнико-|  1  |    СТБ    |Угода N 272/03 від|
|  |  вий  |     |          |26.06.2003 р.   |
|----+----------+---------+-------------------+------------------|
| 7. |Супутнико-|  2  |  Новий канал  |Угода N 145/2002 |
|  |  вий  |     |          |від 11.11.2002 р. |
|----+----------+---------+-------------------+------------------|
| 8. |Супутнико-|  3  |  ТРК "Україна"  |Угода б/н від   |
|  |  вий  |     |          |30.09.2003 р.   |
|----+----------+---------+-------------------+------------------|
| 9. |Супутнико-|  СК3  |    Enter    |Угода N 166-Р-Ф-М |
|  |  вий  |     |          |від 01.01.2004 р. |
|----+----------+---------+-------------------+------------------|
|10. |Супутнико-|  СК6  |  Enter-фільм  |Угода N 166-Р-Ф-М |
|  |  вий  |     |          |від 01.01.2004 р. |
|----+----------+---------+-------------------+------------------|
|11. |Супутнико-|  9  |    ICTV    |Угода N ВМ-06-11 |
|  |  вий  |     |          |від 11.06.2003 р. |
|----+----------+---------+-------------------+------------------|
|12. |Супутнико-| СК11  |    М1     |Угода N 268-К від |
|  |  вий  |     |          |20.06.2003 р.   |
|----+----------+---------+-------------------+------------------|
|13. |Супутнико-|  СК1  |   НТВ - Мир   |Угода N 138/НТВ  |
|  |  вий  |     |          |від 01.09.2005 р. |
|----+----------+---------+-------------------+------------------|
|14. |Супутнико-|  СК2  |  Детский Мир/  |Угода N РТВ-95/03к|
|  |  вий  |     |   Телеклуб   |від 01.01.2003 р. |
|  |     |     |          |Угода N ТК-63/03к |
|  |     |     |          |від 15.06.2003 р. |
|----+----------+---------+-------------------+------------------|
|15. |Супутнико-|  СК4  |   Наше Кино   |Угода N РТВ-95/03к|
|  |  вий  |     |          |від 01.01.2003 р. |
|----+----------+---------+-------------------+------------------|
|16. |Супутнико-|  СК7  |  РТР-Планета  |Угода N 166-Р-Ф-М |
|  |  вий  |     |          |від 01.01.2004 р. |
|----+----------+---------+-------------------+------------------|
|17. |Супутнико-|  11  |  Первый канал.  |Угода N 166-пк від|
|  |  вий  |     | Всемирная сеть  |01.02.2005 р.   |
|----+----------+---------+-------------------+------------------|
|18. |Супутнико-| СК14  |   REN-TV    |Угода N РН-233/05к|
|  |  вий  |     |          |від 29.04.2005 р. |
|----+----------+---------+-------------------+------------------|
|19. | Резерв | СК13  |          |         |
|----+----------+---------+-------------------+------------------|
|20. | Резерв | СК15  |          |         |
------------------------------------------------------------------
 
   Головні станції: АР Крим, м. Щолкіне, будинок 52, кв. 35.
 
   Власний канал відсутній. Кількість іноземних телеканалів - 6.
 
   Заміну каналів конвертування та відповідного обладнання в
кабельній телемережі ТІ АТЗТ "ТРІО", м. Щолкіне, АР Крим, здійснює
за власний рахунок, при умові внесення змін до діючої ліцензії
Національної ради на право користування каналами мовлення в
кабельній телемережі.
 
   Забороняється ретрансляція  (трансляція)  телепрограм  на
території  України  без  укладання  угод  з  правовласниками
телепрограм.
 
 Начальник управління
 науково-технічного і частотного
 розвитку                       В.Лазоренко
 
 Начальник контрольно-аналітичного
 управління                         І.Гузь
 
 Начальник
 ліцензійно-реєстраційного
 управління                      А.Новицький
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка