Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до наказу Карпатської РМ від 17.02.2004 N 93

         КАРПАТСЬКА РЕГІОНАЛЬНА МИТНИЦЯ
 
              Н А К А З
 
            19.10.2004 N 631
 
                   Зареєстровано
                   в Закарпатському обласному
                   управлінні юстиції
                   10 листопада 2004 р.
                   за N 036/640
 
 
       Про внесення змін до наказу Карпатської
           РМ від 17.02.2004 N 93
 
 
   Відповідно до листа Держмитслужби України від 12.10.2004 р.
N 25/9-16/12335-ЕП ( v1233342-04 ), з метою єдиного підходу до
порядку обліку й розміщення товарів і транспортних засобів на
складах тимчасового зберігання та вдосконалення Порядку розміщення
товарів і транспортних засобів на складах тимчасового зберігання
та їх видачі із складів тимчасового зберігання після проведення
митного  оформлення  (далі - Порядок), затвердженого наказом
Карпатської регіональної митниці від  17.02.2004  N  93  та
зареєстрованого в Закарпатському обласному управлінні юстиції
26.03.2004 за N 011/615, Н А К А З У Ю:
 
   1. Пункт 2.3 Порядку викласти в такій редакції:
   "У разі прийняття рішення про можливість розміщення товарів і
транспортних засобів на СТЗ заява передається у вантажний відділ
(митний  пост), начальник якого визначає посадову особу, що
проводитиме митний контроль цих товарів та їх митне оформлення на
зберігання під митним контролем. За результатами митного контролю
посадовою особою складається Акт про розміщення  товарів  і
транспортних засобів на тимчасове зберігання під митним контролем
на СТЗ (додається)".
 
   2. Юридичному відділу (Дорофеєва Л.М.) забезпечити подання
цього наказу на державну реєстрацію до Закарпатського обласного
управління юстиції.
 
   3. Установити, що наказ набирає чинності через 10 днів від
дня  його  державної  реєстрації  в Закарпатському обласному
управлінні юстиції.
 
   4. Наказ Карпатської регіональної митниці від 13.09.2004
N 545 вважати таким, що втратив чинність.
 
   5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
начальника Карпатської регіональної митниці Завадяка І.І.
 
 Начальник регіональної митниці            О.К.Савенко
 
 
                   Додаток
                   до пункту 2.3 Порядку
                   розміщення товарів
                   і транспортних засобів
                   на складах тимчасового
                   зберігання та їх видачі
                   із складів тимчасового
                   зберігання після проведення
                   митного оформлення
 
 
                АКТ
     про розміщення товарів і транспортних засобів
        на тимчасове зберігання під митним
             контролем на СТЗ
 
 
 N_______               "___" ___________ 200_ р.
 
Мною, ____________________________________________________________
   (посада, прізвище, ім'я, по батькові посадової особи
 
_________________________________________________________________,
       митного органу; назва митного органу)
 
 
у присутності ____________________________________________________
          (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
 
представника підприємства (або посередника) _____________________,
                      (назва підприємства)
 
яке передає товари для зберігання на СТЗ _________________________
_________________________________________________________________,
       (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
 
представника підприємства (власника СТЗ) ________________________,
                      (назва підприємства)
 
яке приймає товари для зберігання на СТЗ,
знято пломбу N _____ з ______________, реєстраційний N __________,
 
(вид транспортного засобу)
проведено митний огляд вантажу, який надійшов з _________________,
 
(країна відправлення)
за документом    контролю    доставки    N    _______,
виписаним __________________________ митницею.
 
При митному огляді встановлено, що кількість місць товарів
__________________________________________________________________
_____________________________________________ даним, зазначеним у:
    (відповідає, не відповідає)
 
товарно-транспортній накладній __________________________________,
книжці МДП ______________________________________________________,
комерційному рахунку ____________________________________________.
 
Нижчеперелічені товари  і  транспортні  засоби  прийнято  для
зберігання на СТЗ за адресою:
______________________________ на строк до "___" _________ 200_ р.
за договором на зберігання товару від ___________ N _____________.
 
------------------------------------------------------------------
| N |      Назва товару (особливі ознаки)  |  Кількість |
|з/п |                      |   (вага)  |
|----+--------------------------------------------+--------------|
|1  |                      |       |
|----+--------------------------------------------+--------------|
|2  |                      |       |
|----+--------------------------------------------+--------------|
|3  |                      |       |
------------------------------------------------------------------
 
 Результати митного огляду:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
 Представнику СТЗ - ______________________________________________
                 (назва підприємства)
 
_________________________________________________________________,
    (прізвище, ім'я, по батькові особи, відповідальної
           за зберігання товарів)
 
який мешкає за адресою: _________________________________________,
роз'яснено положення  митного  законодавства, що регламентують
питання тимчасового зберігання товарів і транспортних засобів
підприємством  під  митним  контролем, і відповідальність за
порушення цих положень (статті 329, 330, 331, 336, 337, 338, 342,
343, 344 Митного кодексу України).
 
 На склад накладено митне забезпечення N ______ у кількості шт. та
пломби власника СТЗ N _______ у кількості ______ шт.
 
Товари і транспортні   _____________________ Печатка власника
засоби на тимчасове     (підпис, прізвище,  товарів і транспортних
зберігання під митним      ініціали)    засобів, уповноваженої
контролем на СТЗ передав             особи власника товарів
 
Товари і транспортні   _____________________ Печатка представника
засоби на тимчасове     (підпис, прізвище,       СТЗ
зберігання під митним      ініціали)
контролем на СТЗ
прийняв
 
Посадова особа митного  _____________________  Відтиск штампа "Під
органу           (підпис, прізвище,   митним контролем"
                ініціали)
 
Копію акта ____________ "___" ____________ 200_ р.    (підпис)
отримав
      ____________ "___" ____________ 200_ р.    (підпис)
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка