Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про умови оплати праці працівників Центру по усиновленню дітей при Міністерстві освіти і науки України

    МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
 N 342 від 13.08.2001         Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   17 серпня 2001 р.
                   за N 715/5906
 
      ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу
       Міністерства праці та соціальної політики
       N 230 ( z1210-04 ) від 20.09.2004 )
 
        Про умови оплати праці працівників
        Центру по усиновленню дітей при
        Міністерстві  освіти  і  науки
               України
 
   ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
                праці та соціальної політики
    N 270 ( z0917-03 ) від 01.10.2003 - з 01.09.2003 )
 
 
 
   Відповідно до Указу Президента України від 30 серпня 2000 р.
N 1035 ( 1035/2000 ) "Про Положення про Міністерство праці та
соціальної політики України" та з метою впорядкування умов оплати
праці працівників Центру по усиновленню дітей при Міністерстві
освіти і науки України Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити схему посадових окладів керівних працівників,
спеціалістів  і  службовців Центру по усиновленню дітей при
Міністерстві освіти і науки України (далі - Центр) згідно з
додатком.
 
   2. Надати право керівнику Центру в межах фонду заробітної
плати, затвердженого в кошторисі доходів і видатків:
   1) установлювати:
   а) працівникам Центру - посадові оклади відповідно до схеми
посадових окладів, затвердженої цим наказом;
   б) заступнику  керівника  Центру,  заступникам керівників
структурних підрозділів, посади яких не передбачені цим наказом, -
посадові  оклади  на  3-7 відсотків нижче посадового окладу
відповідного керівника;
   в) керівникам структурних  підрозділів,  їх  заступникам,
спеціалістам і службовцям Центру - надбавки за високі досягнення у
праці або за виконання особливо важливої роботи в розмірі до 50
відсотків посадового окладу.
   У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості
роботи і порушення трудової дисципліни ці надбавки скасовуються
або зменшуються;
   г) спеціалістам і службовцям (крім заступника керівника,
керівників структурних підрозділів та їх заступників) - доплати:
   за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників цих
самих  категорій  персоналу  (у разі хвороби, відпустки без
збереження заробітної плати тощо) - до 50 відсотків посадового
окладу за основною роботою з використанням на цю мету до 50
відсотків посадового окладу відсутнього працівника ;
   за виконання    обов'язків    тимчасово    відсутніх
працівників-жінок, які перебувають у відпустці у зв'язку  з
вагітністю і пологами, а також осіб, які перебувають у частково
оплачуваній відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку чи у відпустці без збереження заробітної плати
тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше ніж до
досягнення дитиною шестирічного віку, - до 30 відсотків посадового
окладу за основною роботою, з використанням на цю мету економії
заробітної  плати  на посадах, що їх посідають відсутні із
зазначених причин працівники;
   2) здійснювати преміювання працівників відповідно до  їх
особистого внеску в загальні результати роботи в межах фонду
преміювання, утвореного в розмірі тримісячного фонду оплати праці
та економії фонду оплати праці;
   3) надавати працівникам матеріальну допомогу для вирішення
соціально-побутових питань та допомогу на оздоровлення в розмірі
середньомісячної заробітної плати.
 
   3. Виплачувати працівникам:
   а) надбавку за знання та використання в роботі іноземної
мови: однієї європейської - 10, однієї східної, угро-фінської або
африканської - 15, двох і більше мов - 25 відсотків посадового
окладу;
   б) доплату за науковий ступінь кандидата або доктора наук з
відповідної спеціальності - у розмірі відповідно 15 і 20 відсотків
посадового окладу;
   в) надбавку за почесне звання "заслужений" - у розмірі 15
відсотків посадового окладу.
   Доплати за науковий ступінь та надбавка за почесне звання
виплачуються працівникам, якщо їх діяльність  збігається  за
профілем з науковим ступенем або почесним званням.
 
   4. Здійснювати преміювання керівника Центру, його заступника,
установлювати їм надбавки та доплати до посадових  окладів,
надавати матеріальну допомогу за рішенням Міністерства освіти і
науки України в межах наявних коштів на оплату праці.
 
   5. Уважати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
праці України від 29.05.96 N 50 ( z0283-96 ), зареєстрований у
Міністерстві юстиції України 11 червня 1996 р. за N 283/1308.
 
 Міністр                       І. Я. Сахань
 
   Погоджено:
   Заступник Міністра фінансів України      В.М. Матвійчук
 
   Заступник Міністра освіти і науки України   А.Г. Богомолов
 
                   Додаток
                   до наказу Міністерства
                   праці та соціальної політики
                   України
                   13.08.2001 N 342
 
                   (у редакції наказу
                   Міністерства праці
                   та соціальної політики
                   України
                   від 01.10.2003 N 270
                   ( z0917-03 )
 
 
               СХЕМА
    посадових окладів керівних працівників, спеціалістів
       і службовців Центру по усиновленню дітей
       при Міністерстві освіти і науки України
 
 
------------------------------------------------------------------
|        Посада        |Місячний посадовий оклад, |
|                   |    гривень      |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Керівник Центру           |     343       |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Начальник відділу          |    257-290      |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Головний спеціаліст         |    211-238      |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Провідний спеціаліст         |    178-205      |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Спеціаліст 1-ї категорії       |    172-178      |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Спеціаліст 2-ї категорії       |    165-172      |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Спеціаліст              |     165       |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Секретар керівника, секретар-друкарка|     158       |
------------------------------------------------------------------
( Додаток в редакції Наказу Міністерства праці та соціальної
політики N 270 ( z0917-03 ) від 01.10.2003 - з 01.09.2003 )
 
 Начальник управління політики оплати праці      О.І. Дворник
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка