Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про створення Пенсійного фонду України

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 28 січня 1992 р. N 39
                Київ
 
       Про створення Пенсійного фонду України
 
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
      N 534 ( 534-92-п ) від 16.09.92 
      N 345 ( 345-94-п ) від 01.06.94 
      N 267 ( 267-97-п ) від 25.03.97 )
 
 
   На виконання Постанови Верховної Ради України від 6 грудня
1991 р. "Про порядок введення в дію Закону України "Про пенсійне
забезпечення"  ( 1931-12 )  Кабінет   Міністрів   України
п о с т а н о в л я є:
 
   1. Для  державного  управління  фінансами  пенсійного
забезпечення  в  Україні  створити  на  базі  Українського
республіканського відділення Пенсійного фонду СРСР Пенсійний фонд
України з управліннями в Республіці Крим, областях, містах Києві
та  Севастополі. ( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 534 ( 534-92-п ) від 16.09.92 )
 
 
   ( Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 345
( 345-94-п ) від 01.06.94 )
 
 
   ( Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 345
( 345-94-п ) від 01.06.94 )
 
 
   ( Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 345
( 345-94-п ) від 01.06.94 )
 
 
   ( Пункт 5 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 345
( 345-94-п ) від 01.06.94 )
 
 
   ( Пункт 6 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 345
( 345-94-п ) від 01.06.94 )
 
 
   ( Пункт 7 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 345
( 345-94-п ) від 01.06.94 )
 
 
   8. Передбачити на 1992 і наступні роки виділення Пенсійному
фонду України необхідних  валютних  коштів  для  організації
міжнародного  співробітництва з питань, що належать до його
компетенції.
 
   9. Міністерству економіки передбачати виділення Пенсійному
фонду України лімітів на житлове будівництво. ( Пункт 9 в редакції
Постанови КМ N 267 ( 267-97-п ) від 25.03.97 )
 
 
   ( Пункт 10 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 345
( 345-94-п ) від 01.06.94 )
 
 
   ( Пункт 11 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 345
( 345-94-п ) від 01.06.94 )
 
 
   ( Пункт 12 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 345
( 345-94-п ) від 01.06.94 )
 
 
   13. Визнати такими, що втратили чинність:
 
   постанову Ради Міністрів УРСР від 8 травня 1991 р. N 109
( 109-91-п ) "Про додаткові заходи щодо організації діяльності
Українського республіканського відділення Пенсійного фонду СРСР";
 
   розпорядження Ради Міністрів УРСР від 8 травня 1991 р. N 155.
 
 
   Прем'єр-міністр України                В.ФОКІН
 
     Державний секретар
   Кабінету Міністрів України              В.ПЄХОТА
 
   Інд. 27
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНЕ
              постановою Кабінету Міністрів України
                 від 28 січня 1992 р. N 39
 
              ПОЛОЖЕННЯ
          про Пенсійний фонд України
 
 
           I. Загальні положення
 
   1. Відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення"
( 1788-12 )  Пенсійний   фонд   України  є  самостійною
фінансово-банківською системою, що здійснює управління фінансами
пенсійного забезпечення на всій території України. Грошові кошти
Фонду не входять до складу республіканського бюджету, інших
бюджетів і фондів і вилученню не підлягають.
 
   2. Пенсійний фонд України в своїй діяльності  керується
законами  України, рішеннями Верховної Ради України, указами
Президента України, постановами  і  розпорядженнями  Кабінету
Міністрів України, цим Положенням.
 
           II. Завдання та функції
           Пенсійного фонду України
 
   3. Головними завданнями Пенсійного фонду України є:
 
   забезпечення фінансування витрат на виплату пенсій відповідно
до Законів України "Про пенсійне забезпечення" ( 1788-12 ), "Про
статус і соціальний захист громадян, які постраждали в наслідок
Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ), пенсій військовослужбовцям
і працівникам органів внутрішніх справ, допомоги на дітей, а також
інших витрат, покладених чинним законодавством на Пенсійний фонд
України;
 
   збір і акумуляція внесків,  призначених  для  пенсійного
забезпечення і виплати допомоги;
 
   здійснення розширеного відтворення коштів Пенсійного фонду
України на основі принципів самофінансування;
 
   участь у фінансуванні державних, регіональних і обласних
програм  соціальної  підтримки  пенсіонерів, інвалідів, інших
категорій населення та страхуванні здоров'я пенсіонерів через
страхові компанії;
 
   організація міжнародного співробітництва у сфері пенсійного
забезпечення, зокрема щодо виплати пенсій громадянам, які виїхали
за межі України.
 
   4. З метою виконання своїх завдань Пенсійний фонд України:
 
   разом із Державною податковою інспекцією Мінфіну України
здійснює контроль за своєчасним і повним надходженням страхових
внесків до Пенсійного фонду України;
 
   розробляє разом з Фондом соціального страхування України за
погодженням з Мінфіном,  Мінпраці  та  Мінсоцзабезом  України
пропозиції  про  запровадження  тарифів внесків на соціальне
страхування (з урахуванням витрат на пенсійне забезпечення та
соціальне страхування) і вносить їх до Кабінету Міністрів України;
 
   здійснює фінансування витрат, пов'язаних з виплатою державних
пенсій, допомоги та інших виплат, передбачених законодавством
України;
 
   визначає порядок  використання  і забезпечує контроль за
правильним витрачанням коштів Фонду;
 
   разом з Мінпраці, Мінфіном і Мінсоцзабезом України приймає
рішення про розміри відрахувань з підприємств і організацій на
виплату пільгових пенсій залежно від небезпечності, шкідливості,
тяжкості робіт і стану інших умов праці;
 
   бере участь у підготовці пропозицій до державних програм
соціального розвитку та підвищення рівня народного добробуту, у
розробці проектів міжурядових договорів (угод) з питань пенсійного
забезпечення та фінансування витрат на виплату пенсій громадянам,
які прибули на постійне проживання в Україні з інших держав і які
виїхали за її межі;
 
   здійснює господарську (комерційну) діяльність;
 
   бере участь у підготовці нормативних актів, спрямованих на
удосконалення  системи  пенсійного  забезпечення  та  порядку
підвищення розміру пенсій у зв'язку зі зміною індексу споживчих
цін і зростанням заробітної плати;
 
   разом з  органами соціального забезпечення відповідно до
чинного законодавства проводить роботу по забезпеченню подання до
суду регресних позовів на підприємства, організації, установи з
метою відшкодування ними Пенсійного фонду України витрат на
виплату пенсій та допомогу у зв'язку з каліцтвом працівника чи
іншим ушкодженням його здоров'я;
 
   організує збір добровільних внесків від громадян України та
іноземних громадян, підприємств і громадських організацій;
 
   інформує громадськість про свою діяльність, щорічно публікує
звіт про виконання бюджету Пенсійного фонду України;
 
   співробітничає у  встановленому  порядку  з  міжнародними
організаціями з питань, що стосуються компетенції Фонду;
 
   організує підготовку і підвищення кваліфікації спеціалістів
системи Пенсійного  фонду  України,  узагальнює  та  поширює
прогресивні форми і методи роботи;
 
   забезпечує розробку та впровадження автоматизованих робочих
місць і машинного оброблення інформації в системі Фонду.
 
      III. Господарська (комерційна) діяльність
 
   5. Господарська (комерційна) діяльність Пенсійного  фонду
України та його управлінь організується з метою відтворення коштів
Фонду й регламентується чинним законодавством, цим Положенням і
здійснюється відповідно до актів, що затверджуються правлінням
Фонду.
 
   6. Основними напрямами господарської (комерційної) діяльності
Пенсійного фонду України є:
 
   вкладення коштів у короткострокові та довгострокові кредити,
цінні папери державних органів, акціонерних товариств, фондових і
товарних бірж, до комерційних банків;
 
   створення підприємств,  участь  у  комерційних структурах
(банки, страхові компанії, торгові дома, спільні підприємства,
акціонерні товариства тощо);
 
   проведення грошово-речових  лотерей,  благодійних вечорів,
рекламно-інформаційних заходів (благодійні теле- і радіопрограми,
спецвипуски у періодичній пресі).
 
   7. Бюджет Пенсійного фонду України розробляється правлінням
Фонду  з  участю Мінсоцзабезу України та управлінь Фонду в
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі. ( Пункт 7
із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 534 ( 534-92-п )
від 16.09.92 )
 
        IV. Кошти Пенсійного фонду України
 
   8. Бюджет Пенсійного фонду України утворюється за рахунок:
 
   страхових внесків  підприємств,  установ  і  організацій
незалежно від форм власності та господарювання, релігійних громад,
громадян, які займаються підприємницькою діяльністю, заснованою на
особистій власності фізичної особи та виключно її праці, осіб, які
наймають для роботи окремих громадян за угодами;
 
   обов'язкових страхових внесків громадян;
 
   коштів республіканського  бюджету, призначених на виплату
пенсій відповідно до законодавства про пенсійне забезпечення
військовослужбовців і працівників органів внутрішніх справ, на
виплату пенсій і допомоги громадянам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, та в інших випадках, установлених
законодавством України;
 
   коштів, що надходять за регресними позовами;
 
   добровільних внесків громадян України та іноземних громадян,
підприємств і громадських організацій, прибутків від комерційної
діяльності, а також інших надходжень.
 
   9. Підприємства, установи та організації незалежно від форм
власності та господарювання, особи, які наймають для роботи
окремих громадян за угодами, й ті, що займаються підприємницькою
діяльністю, заснованою на особистій власності фізичної особи та
виключно її праці, а також релігійні громади сплачують страхові
внески до Пенсійного фонду України у розмірах, установлених чинним
законодавством.
 
   10. Підприємства й організації, працівники яких мають право
на пенсію за віком на пільгових умовах відповідно до статті 13
Закону України "Про пенсійне забезпечення" ( 1788-12 ), крім
страхових внесків вносять до Пенсійного фонду України додаткові
відрахування з коштів, призначених на оплату праці, у розмірах, що
встановлюються цим Фондом разом  із  Мінпраці,  Мінфіном  і
Мінсоцзабезом України.
 
   11. Порядок  стягнення  страхових  внесків  на  пенсійне
забезпечення,  перерахування  добровільних  внесків  та інших
надходжень, зарахування коштів Пенсійного фонду  України  на
відповідні  рахунки, їх обліку і використання затверджується
правлінням Фонду за погодженням з Мінфіном і Національним банком
України.
 
   12. Кошти  Пенсійного  фонду  України  спрямовуються  на
фінансування таких заходів:
 
   виплата пенсій за віком (у тому числі працюючим пенсіонерам),
по інвалідності, у разі втрати годувальника, за вислугу років,
соціальних та інших пенсій, установлених законодавством України;
 
   виплата допомоги по догляду за дитиною і щомісячної допомоги
на кожну дитину до досягнення нею віку, встановленого чинним
законодавством;
 
   підвищення пенсій у зв'язку зі зміною індексу споживчих цін і
зростанням заробітної плати;
 
   реалізація державних,  регіональних  і  обласних  програм
соціальної підтримки пенсіонерів, інвалідів, дітей та  інших
категорій населення;
 
   забезпечення поточної  діяльності  та  утримання  органів
управління Фонду;
 
   відтворення коштів Фонду;
 
   зміцнення матеріально-технічної бази системи Фонду, органів й
установ соціального забезпечення;
 
   організація роз'яснювальної  роботи  серед  населення  і
здійснення інших заходів відповідно до завдань Пенсійного фонду
України.
 
            V. Права й обов'язки
           Пенсійного фонду України
 
   13. Пенсійному фонду України та його управлінням в Республіці
Крим, областях, містах Києві та Севастополі надається право:
( Абзац перший пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 534 ( 534-92-п ) від 16.09.92 )
 
   одержувати від підприємств, організацій, установ і громадян
відомості та інші документи, пов'язані з нарахуванням і сплатою
внесків до Фонду, здійснювати перевірку правильності складання цих
документів;
 
   вимагати від керівників та інших службових осіб підприємств,
установ, організацій і громадян, усунення порушень законодавства
щодо внесків до Пенсійного фонду України;
 
   одержувати від Мінсоцзабезу, Національного банку, Державної
податкової інспекції Мінфіну, Мінпраці, Мінстату України та інших
органів  безоплатно  відомості,  необхідні  для  оперативного
управління системою Фонду;
 
   стягувати у безспірному порядку всю суму невнесених або
несвоєчасно внесених до Фонду внесків з нарахуванням за кожний
день прострочення сплати пені (штрафу) в розмірі, встановленому
чинним законодавством;
 
   ставити питання  про  дисциплінарну   і   матеріальну
відповідальність  службових осіб, винних у порушенні діючого
порядку перерахування внесків до Пенсійного фонду України та
витрачання  коштів  Фонду,  а також у несвоєчасному поданні
встановленої звітності.
 
   Усі спори між страхувальниками і Пенсійним фондом України та
його  управліннями  стосовно  нарахування  страхових внесків,
стягнення пені (штрафу), недоїмки розглядаються і розв'язуються
згідно з чинним законодавством.
 
   Фонд організує облік і одержує необхідну інформацію від
підвідомчих організацій і установ і подає зведені дані відповідним
статистичним та іншим органам, несе відповідальність за своєчасне
й повне фінансування витрат на виплату пенсій і допомоги за
рахунок своїх коштів.
 
           VI. Управління системою
           Пенсійного фонду України
 
   14. Органами управління Пенсійного фонду України є правління,
ревізійна комісія та управління Фонду в Республіці Крим, областях,
містах Києві та Севастополі. ( Пункт 14 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 534 ( 534-92-п ) від 16.09.92 )
 
   15. Правління Пенсійного фонду України:
 
   вирішує покладені на нього завдання у тісній взаємодії з
Радами народних  депутатів,  їхніми  виконавчими  комітетами,
міністерствами  й  відомствами  України  та  громадськими
організаціями, діяльність яких пов'язана із захистом інтересів
пенсіонерів, інвалідів і дітей;
 
   визначає перспективні та чергові завдання Фонду;
 
   вносить разом з Фондом соціального страхування України за
погодженням з Мінфіном, Мінпраці, Мінсоцзабезом і Радою Федерації
незалежних профспілок України пропозиції до Кабінету Міністрів
України про розміри внесків на державне соціальне страхування з
урахуванням витрат на пенсійне забезпечення;
 
   разом з Мінпраці України розробляє і затверджує порядок
утворення коштів Фонду;
 
   затверджує бюджет і кошторис видатків Фонду, а також звіт про
їх виконання;
 
   призначає заступника голови ревізійної комісії, головного
бухгалтера Фонду, а також за поданням Рада Міністрів Республіки
Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій - керівників управлінь; ( Абзац сьомий пункту 15 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 534 ( 534-92-п ) від
16.09.92 )
 
   у межах своєї компетенції затверджує положення та інструкції
з питань, що стосуються діяльності Фонду;
 
   представляє Пенсійний фонд України у державних і громадських
організаціях, у тому числі в зарубіжних і міжнародних.
 
   16. Правління Пенсійного фонду України скликається в міру
необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Правління
правомочне приймати рішення при наявності не менше двох третин
його членів. Рішення приймається більшістю голосів присутніх.
 
   17. Ревізійна  комісія Пенсійного фонду України здійснює
контроль за фінансово-громадською діяльністю правління Фонду і
його підвідомчих органів, організує ревізії та перевірки порядку
сплати страхових внесків платниками і витрачання коштів органами
соціального забезпечення.
 
   Положення про ревізійну комісію затверджується правлінням
Фонду і Мінфіном України, а її склад - правлінням. До складу
ревізійної  комісії  можуть  входити представники громадських
організацій, діяльність яких пов'язана із захистом інтересів
пенсіонерів, інвалідів і дітей.
 
   Матеріали про  результати проведених ревізій і перевірок
подаються правлінню Фонду.
 
   Витрати, пов'язані  з  діяльністю  ревізійної  комісії,
здійснюються за рахунок коштів Пенсійного фонду України.
 
           VII. Правове становище
           Пенсійного фонду України
 
   18. Положення про управління Пенсійного фонду України в
Республіці  Крим,  областях,  містах  Києві  та  Севастополі
затверджується правлінням Фонду. ( Пункт 18 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 534 ( 534-92-п ) від 16.09.92 )
 
   19. Пенсійний фонд України, його управління в Республіці
Крим, областях, містах Києві та Севастополі є юридичними особами,
мають штамп і печатку встановленого зразка, рахунки в установах
банків. ( Пункт 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 534 ( 534-92-п ) від 16.09.92 )
 
   20. Правління Пенсійного  фонду  України  знаходиться  в
м. Києві.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка