Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики України від 11 квітня 2001 року N 102

       МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            20.10.2004 N 369
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   27 жовтня 2004 р.
                   за N 1375/9974
 
   ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
                      аграрної політики
    N 592 ( z1346-05 ) від 01.11.2005 )
 
          Про внесення змін до наказу
       Міністерства аграрної політики України
         від 11 квітня 2001 року N 102
 
 
   На виконання  постанови  Кабінету  Міністрів України від
25 серпня 2004 року N 1097 ( 1097-2004-п ) "Про підвищення з
1 вересня 2004 р. посадових окладів (ставок заробітної плати)
працівників установ, закладів та організацій окремих галузей
бюджетної сфери" Н А К А З У Ю:
 
   1. Унести до наказу Міністерства аграрної політики України
від 11 квітня 2001 року N 102 ( z0425-01 ) "Про впорядкування умов
оплати  праці  працівників  наукових  установ і організацій,
підпорядкованих міністерству", зареєстрованого в  Міністерстві
юстиції України 17 травня 2001 року за N 425/5616, із змінами і
доповненнями, такі зміни:
 
   1.1. Викласти додатки 4-6 у редакції (додаються).
 
   2. Установити, що посадові оклади (ставки заробітної плати)
для  працівників наукових установ і організацій у розмірах,
передбачених додатками 4-6, застосовуються з 1 вересня 2004 року.
 
   3. Департаменту з контролю апарату міністерства та роботи з
персоналом (Шведов В.Г.), Управлінню реформування управління АПК
та соціально-трудових відносин (Савицька О.П.) унести відповідні
зміни  до  контрактів  з  керівниками  бюджетних установ та
організацій, що випливають з цього наказу.
 
   4. Контроль за виконанням наказу  покласти  на  першого
заступника Міністра - керівника апарату Лузана Ю.Я.
 
 Міністр                        В.А.Слаута
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Заступник Міністра праці
 та соціальної політики України            В.І.Тьоткін
 
 Заступник Міністра
 фінансів України                   О.С.Яременко
 
 
                   Додаток 4
                   до наказу Міністерства
                   аграрної політики України
                   11.04.2001 N 102
                   ( z0425-01 )
                   (у редакції наказу
                   Міністерства аграрної
                   політики України
                   від 20.10.2004 N 369)
 
 
               СХЕМА
       посадових окладів працівників наукових
           установ і організацій
 
 
------------------------------------------------------------------
|       Посади       |  Місячні посадові оклади  |
|                 |------------------------------|
|                 |  працівників  |працівників |
|                 |науково-дослідних|  інших  |
|                 |інститутів I і II| наукових |
|                 | груп за оплатою |організацій |
|                 |   праці   |      |
|---------------------------------+-----------------+------------|
|        1        |    2    |   3   |
|---------------------------------+-----------------+------------|
|Директор (начальник) наукової  |    -    | 476-643  |
|установи, організації      |         |      |
|---------------------------------+-----------------+------------|
|  I групи за оплатою праці   |   681-721   |   -   |
|---------------------------------+-----------------+------------|
|  II групи за оплатою праці   |   643-681   |   -   |
|---------------------------------+-----------------+------------|
|Головний інженер наукової    |   526-605   | 476-584  |
|організації           |         |      |
|---------------------------------+-----------------+------------|
|Головні інженери (конструктор,  |         |      |
|технолог, архітектор) проекту,  |         |      |
|які:               |         |      |
|---------------------------------+-----------------+------------|
|проектують особливо складну   |   496-566   | 496-566  |
|продукцію (об'єкти)       |         |      |
|---------------------------------+-----------------+------------|
|проектують іншу продукцію    |   449-546   | 449-546  |
|(об'єкти)            |         |      |
|---------------------------------+-----------------+------------|
|Завідувач науково-дослідного   |   496-643   | 449-584  |
|відділу, у складі якого є    |         |      |
|структурні підрозділи      |         |      |
|---------------------------------+-----------------+------------|
|Завідувач (начальник)      |   476-584   | 428-566  |
|науково-дослідного відділу,   |         |      |
|самостійної лабораторії, у складі|         |      |
|яких немає структурних      |         |      |
|підрозділів           |         |      |
|---------------------------------+-----------------+------------|
|Учений секретар         |   496-566   | 428-507  |
|---------------------------------+-----------------+------------|
|Завідувач (начальник)      |   449-526   | 428-507  |
|науково-дослідної лабораторії,  |         |      |
|сектору, що входить до складу  |         |      |
|основного відділу        |         |      |
|---------------------------------+-----------------+------------|
|Головні фахівці в основних    |   449-507   | 449-476  |
|відділах (відділеннях,      |         |      |
|лабораторіях, майстернях)    |         |      |
|---------------------------------+-----------------+------------|
|    Наукові працівники    |         |      |
|---------------------------------+-----------------+------------|
|Головний науковий співробітник: |    632    |   -   |
|  доктор наук          |         |      |
|---------------------------------+-----------------+------------|
|Провідний науковий співробітник: |         |      |
|  доктор наук          |    614    |  566   |
|  кандидат наук         |    584    |  526   |
|---------------------------------+-----------------+------------|
|Старший науковий співробітник:  |         |      |
|  кандидат наук         |    584    |  526   |
|  який не має наукового ступеня |    507    |  449   |
|---------------------------------+-----------------+------------|
|Науковий співробітник:      |         |      |
|  кандидат наук         |    507    |  466   |
|  який не має наукового ступеня |    449    |  408   |
|---------------------------------+-----------------+------------|
|Молодший науковий співробітник: |         |      |
|  кандидат наук         |    449    |  408   |
|  який не має наукового ступеня |    390    |  351   |
|---------------------------------+-----------------+------------|
|Інші працівники, які проводять  |         |      |
|наукові та науково-технічні   |         |      |
|розробки             |         |      |
|---------------------------------+-----------------+------------|
|Провідні фахівці: електронник,  |   351-449   | 351-449  |
|програміст, механік, конструктор,|         |      |
|технолог та інші         |         |      |
|---------------------------------+-----------------+------------|
|Провідні фахівці: економіст,   |   311-428   | 311-428  |
|агроном та інші         |         |      |
|---------------------------------+-----------------+------------|
|Фахівці всіх спеціальностей та  |         |      |
|спеціалісти:           |         |      |
|---------------------------------+-----------------+------------|
|      I категорії      |   301-428   | 301-428  |
|---------------------------------+-----------------+------------|
|     II категорії      |   301-379   | 301-379  |
|---------------------------------+-----------------+------------|
|Фахівці всіх спеціальностей   |   301-341   | 301-341  |
|---------------------------------+-----------------+------------|
|Техніки, старші лаборанти та   |   273-311   | 273-311  |
|лаборанти з вищою освітою    |         |      |
|----------------------------------------------------------------|
|Посадовий оклад керівника науково-дослідної частини вищого   |
|навчального закладу III та IV рівнів акредитації встановлюється |
|у межах 476-643 грн.;                      |
|науково-дослідного сектору - 408-566 гривень.          |
------------------------------------------------------------------
 
 Заступник начальника Управління
 реформування управління АПК
 та соціально-трудових відносин              Л.І.Трач
 
 
                   Додаток 5
                   до наказу Міністерства
                   аграрної політики України
                   11.04.2001 N 102
                   ( z0425-01 )
                   (у редакції наказу
                   Міністерства аграрної
                   політики України
                   від 20.10.2004 N 369)
 
 
               СХЕМА
     посадових окладів керівників інших підрозділів,
       фахівців і технічних службовців наукових
           установ і організацій
 
 
------------------------------------------------------------------
|        Посади        | Місячні посадові оклади |
|--------------------------------------+-------------------------|
|         1          |      2      |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Завідувач (начальник) відділу:    |     311-321     |
|планово-виробничого,         |             |
|планово-фінансового,         |             |
|планово-економічного, організації   |             |
|праці і заробітної плати, упровадження|             |
|наукових розробок           |             |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Завідувач (начальник) відділу:    |     301-311     |
|науково-технічної інформації,     |             |
|капітального будівництва, охорони   |             |
|праці, стандартизації         |             |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Завідувач (начальник) відділу:    |     294-301     |
|експлуатаційно-технічного,      |             |
|матеріально-технічного постачання,  |             |
|кадрів, технічної документації    |             |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Завідувач технічного архіву,     |     283-294     |
|дослідного поля, опорного пункту,   |             |
|розсадника, гаража, майстерні,    |             |
|котельні, машинно-тракторного парку; |             |
|начальник штабу цивільної оборони   |             |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Завідувач сектору, бюро, групи    |     283-294     |
|(кабінету) в складі інших підрозділів |             |
|--------------------------------------+-------------------------|
|   Фахівці і технічні службовці   |             |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Провідні фахівці: агроном, агрохімік, |     253-294     |
|біохімік, токсиколог, ґрунтознавець, |             |
|конструктор, електронник, програміст, |             |
|математик, економіст, юрисконсульт,  |             |
|перекладач, бухгалтер (з дипломом   |             |
|спеціаліста), бухгалтер-ревізор та  |             |
|інші                 |             |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Фахівці: агроном, агрохімік, біохімік,|             |
|токсиколог, ґрунтознавець,      |             |
|електронник, програміст, механік,   |             |
|конструктор, технолог, економіст,   |             |
|бухгалтер, бухгалтер-ревізор,     |             |
|юрисконсульт, психолог та інші:    |             |
|--------------------------------------+-------------------------|
|       I категорії       |     253-283     |
|--------------------------------------+-------------------------|
|      II категорії       |     245-273     |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Фахівці всіх спеціальностей, старший |     245-262     |
|лаборант, який має вищу освіту,    |             |
|майстер                |             |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Техніки всіх спеціальностей:     |             |
|--------------------------------------+-------------------------|
|       I категорії       |     245-262     |
|--------------------------------------+-------------------------|
|       II категорії       |     245-253     |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Техніки всіх спеціальностей,     |     235-245     |
|лаборанти, коректор          |             |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Завідувач: канцелярії, машинописного |     235-273     |
|бюро, копіювально-розмножувального  |             |
|бюро, архіву, господарства,      |             |
|центрального складу та інших     |             |
|підрозділів              |             |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Старші: лаборант, табельник,     |     235-253     |
|диспетчер, інспектор, коректор, касир,|             |
|стенографістка I категорії      |             |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Інші фахівці та технічні службовці:  |     235-245     |
|касир, інспектор, стенографістка   |             |
|II категорії, експедитор,       |             |
|секретар-друкарка, друкарка (усіх   |             |
|категорій), діловод, агент із     |             |
|забезпечення, архіваріус, табельник  |             |
------------------------------------------------------------------
 
 Заступник начальника Управління
 реформування управління АПК
 та соціально-трудових відносин              Л.І.Трач
 
 
                   Додаток 6
                   до наказу Міністерства
                   аграрної політики України
                   11.04.2001 N 102
                   ( z0425-01 )
                   (у редакції наказу
                   Міністерства аграрної
                   політики України
                   від 20.10.2004 N 369)
 
 
               СХЕМА
          місячних окладів робітників
         наукових установ і організацій
 
 
------------------------------------------------------------------
|      Посади      |   Місячні посадові оклади   |
|------------------------------+---------------------------------|
|Гардеробник, кастелянка,   |       229-235       |
|опалювач, підсобний робітник, |                 |
|вантажник, робітник з     |                 |
|благоустрою території, сторож,|                 |
|прибиральник: виробничих та  |                 |
|службових приміщень,     |                 |
|території, ліфтер та інші   |                 |
|------------------------------+---------------------------------|
|Водії             |       229-245       |
|------------------------------+---------------------------------|
|Старший оператор, оператор  |       235-253       |
|електронно-обчислювальних та |                 |
|обчислювальних машин,     |                 |
|оператор копіювальних і    |                 |
|розмножувальних машин,    |                 |
|телеграфіст, фотооператор,  |                 |
|слюсар, слюсар-сантехнік,   |                 |
|електрик, механік,      |                 |
|------------------------------+---------------------------------|
|електромеханік,        |                 |
|електромонтер, столяр, муляр, |                 |
|машиніст різальної машини,  |                 |
|робітники будівельних та інших|                 |
|професій           |                 |
|------------------------------+---------------------------------|
|Токар, електрозварник,    |       245-253       |
|газозварник          |                 |
|------------------------------+---------------------------------|
|Старший електромеханік,    |       253-262       |
|електромеханік зв'язку,    |                 |
|налагоджувальник електронного,|                 |
|поліграфічного устаткування  |                 |
------------------------------------------------------------------
 
 Заступник начальника Управління
 реформування управління АПК
 та соціально-трудових відносин              Л.І.Трач
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.68338
EUR29.76797
RUB0.41109
PLN6.92311
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка