Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про відмову в реєстрації кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку виборчого блоку політичних партій "Народний трибунал Корчинського - Азарова"

          ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
 
            П О С Т А Н О В А
 
            31.12.2005 N 349
 
     Про відмову в реєстрації кандидатів у народні
     депутати України, включених до виборчого списку
      виборчого блоку політичних партій "Народний
         трибунал Корчинського - Азарова"
 
 
   До Центральної виборчої комісії 25 грудня 2005 року надійшла
заява  виборчого  блоку політичних партій "Народний трибунал
Корчинського - Азарова, блок партій "Братство" та "Союз анархістів
України", що проголошує: Можновладці, ви судите народним судом,
народ судитиме вас військово-польовим!" (скорочена  назва  -
виборчий блок "Народний трибунал  Корчинського - Азарова") про
реєстрацію кандидатів у народні депутати України в кількості 31
особи, висунутих 25 грудня 2005 року на I міжпартійному з'їзді
цього виборчого блоку та включених до виборчого списку виборчого
блоку "Народний трибунал Корчинського - Азарова".
 
   Розглянувши зазначену  заяву  та вивчивши додані до неї
документи, Центральна виборча комісія встановила, що виборчим
блоком  "Народний  трибунал Корчинського - Азарова" не подано
документів про внесення грошової застави згідно з пунктом 11
частини першої статті 58 та частиною першою статті 59 Закону
України "Про вибори народних депутатів України" ( 1665-15 ), яка
передбачає, що грошова застава становить дві тисячі мінімальних
розмірів заробітної плати і вноситься  партією  (блоком)  у
безготівковому порядку на спеціальний рахунок Центральної виборчої
комісії.
 
   До того ж, особами Гоноровим М.П., включеним до виборчого
списку під N 10, Акматовим А.Л., включеним до виборчого списку під
N 14, Мельничуком М.П., включеним до виборчого списку під N 21, не
дотримано вимог пункту 7 частини першої статті 58 зазначеного
Закону ( 1665-15 ) щодо подання заяв для реєстрації кандидатів у
народні депутати України.
 
   У 24 осіб, включених до виборчого списку виборчого блоку
"Народний трибунал Корчинського - Азарова", подані для реєстрації
документи не відповідають вимогам частини першої статті 58 Закону
України "Про вибори народних депутатів України" ( 1665-15 ),
зокрема:
 
   Корчинського Д.О., включеного до виборчого списку під N 1, -
заява не містить згоди на оприлюднення біографічних відомостей у
зв'язку з участю у виборах; в автобіографії відсутні відомості про
трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи та не зазначено
часу проживання в Україні;
 
   Азарова В.В., включеного до виборчого списку під N 2, -
автобіографія не містить відомостей про місце народження, освіту
та не підписана автором;
 
   Лебедєва О.В., включеного до виборчого списку під N 3, -
автобіографія не містить відомостей про число, місяць народження,
трудову діяльність, місце роботи, склад сім'ї, громадянство,
наявність чи відсутність судимості та місце  проживання  із
зазначенням часу проживання в Україні;
 
   Шевцова В.В., включеного до виборчого списку під N 4, -
відсутня автобіографія;
 
   Чорного В.Л., включеного до виборчого списку під N 6, - у
заяві відсутнє зобов'язання у разі обрання депутатом передати в
управління іншій особі належні йому підприємства та корпоративні
права;
 
   Рафієнка С.Є., включеного до виборчого списку під N 7, - в
автобіографії не зазначено громадянства;
 
   Трушка С.П., включеного до виборчого списку під N 9, - в
автобіографії не вказано року народження;
 
   Перепелицина Д.О., включеного до виборчого списку під N 11, -
в автобіографії не зазначено відомостей про трудову діяльність,
посаду (заняття) та місце роботи;
 
   Кольча Д.А., включеного до виборчого списку під N 12, - заява
не містить згоди на оприлюднення біографічних відомостей у зв'язку
з участю у виборах; в автобіографії не вказано місця народження та
місця проживання із зазначенням часу проживання в Україні. Крім
того, у заяві та автобіографії не зазначено дати їх написання;
 
   Коржа С.В., включеного до виборчого списку під N 15, - в
автобіографії не вказано місця проживання із зазначенням часу
проживання в Україні;
 
   Крата О.А., включеного до виборчого списку під N 16, -
автобіографія не містить відомостей про час проживання в Україні;
 
   Сайфуліна М.Р., включеного до виборчого списку під N 17, -
заява не містить зобов'язання у разі обрання народним депутатом
України припинити діяльність чи скласти представницький мандат; в
автобіографії не зазначено відомостей про трудову діяльність,
посаду (заняття), місце роботи;
 
   Ватолкіна А.П., включеного до виборчого списку під N 18, -
заява не містить згоди на оприлюднення біографічних відомостей у
зв'язку з участю у виборах; в автобіографії відсутні відомості про
місце народження та трудову діяльність;
 
   Харланова Ю.Б., включеного до виборчого списку під N 19, -
заява не містить зобов'язання у разі обрання депутатом припинити
діяльність  чи скласти представницький мандат та передати в
управління іншій особі належні йому підприємства та корпоративні
права; в автобіографії відсутні відомості про місце народження,
громадянство, наявність чи відсутність судимості;
 
   Попова А.М., включеного до виборчого списку під N 20, - заява
не містить зобов'язання у разі обрання депутатом передати в
управління іншій особі належні йому підприємства та корпоративні
права, в автобіографії відсутні відомості про трудову діяльність,
наявність чи відсутність судимості та місце проживання;
 
   Клочка В.М., включеного до виборчого списку під N 22, - у
заяві відсутнє зобов'язання у разі обрання депутатом передати в
управління іншій особі належні їй підприємства та корпоративні
права;
 
   Лавера В.О., включеного до виборчого списку під N 23, - на
день проведення виборів не досягне 21-річного віку (14 січня
1986 року народження) (частина перша статті 9 Закону ( 1665-15 );
 
   Туякова А.В., включеного до виборчого списку під N 24, -
заява не містить зобов'язання у разі обрання депутатом передати в
управління іншій особі належні йому підприємства та корпоративні
права; в автобіографії відсутні відомості про трудову діяльність
та місце проживання;
 
   Гузія Т.В., включеного до виборчого списку під N 25, - в
автобіографії відсутні відомості про місце народження, освіту, не
вказано партійності та часу проживання в Україні. Крім того,
виявлено розбіжності в зазначені дати народження та місця роботи
(в автобіографії відповідно 18 грудня 1977 року народження, місце
роботи - фабрика імені Карла Маркса, у виборчому списку  -
22 грудня 1977 року народження, місце роботи - Козацьке фермерське
господарство);
 
   Канунников О.Г., включеного до виборчого списку під N 27, -
заява не містить зобов'язання у разі обрання депутатом передати в
управління іншій особі належні йому підприємства та корпоративні
права, в автобіографії відсутні прізвище, ім'я, по батькові, число
і місяць народження,  відомості  про  громадянство,  трудову
діяльність, посаду та місце роботи, партійність, склад сім'ї,
наявність чи  відсутність  судимості,  місце  проживання  із
зазначенням часу проживання в Україні;
 
   Нечитайла І.І., включеного до виборчого списку під N 28, - у
заяві відсутнє зобов'язання у разі обрання депутатом передати в
управління іншій особі належні йому підприємства та корпоративні
права; не подано автобіографії;
 
   Андроненка І.В., включеного до виборчого списку під N 29, - в
автобіографії відсутні відомості про місце роботи, посаду, не
зазначено часу проживання в Україні, автобіографію не підписано
автором, відсутня дата її підписання;
 
   Лялякіної М.О., включеної до виборчого списку під N 30, - в
автобіографії не вказано місця проживання із зазначенням часу
проживання в Україні;
 
   Токаря О.З., включеного до виборчого списку під N 31, - в
автобіографії відсутні відомості про склад сім'ї; встановлено
невідповідність щодо зазначення дати народження (в автобіографії -
13 березня 1966 року, у виборчому списку - 13 серпня 1966 року).
 
   Отже, у 24 осіб, включених до виборчого списку виборчого
блоку "Народний  трибунал Корчинського - Азарова", подані для
реєстрації документи не відповідають вимогам Закону України "Про
вибори народних депутатів України" ( 1665-15 ). Таким чином, до
Центральної виборчої комісії подано для  реєстрації  належно
оформленими документи лише 4 осіб, включених до виборчого списку
виборчого блоку "Народний  трибунал  Корчинського - Азарова",
кількість яких є меншою від мінімальної кількості кандидатів у
депутати, встановленої частиною першою статті 57 цього Закону
( 1665-15 ).
 
   Зазначені обставини відповідно до пункту 2 частини першої
статті 62 вказаного Закону ( 1665-15 ) є підставою для відмови
Центральною виборчою комісією у реєстрації 24 осіб та згідно з
частиною четвертою цієї статті Закону - прийняття рішення про
відмову в реєстрації усіх кандидатів у депутати, включених до
виборчого  списку  виборчого  блоку  "Народний  трибунал
Корчинського - Азарова".
 
   Враховуючи викладене, відповідно до частини першої статті 58,
частин третьої, шостої статті 61, пункту 2 частини першої, частин
другої, четвертої статті 62 Закону України "Про вибори народних
депутатів України" ( 1665-15 ) та керуючись статтями 12, 13,
пунктом 8 статті 19 Закону України "Про Центральну виборчу
комісію" (  1932-15  ),   Центральна   виборча   комісія
п о с т а н о в л я є:
 
   1. Відмовити в реєстрації усіх висунутих кандидатів у народні
депутати України, включених до виборчого списку виборчого блоку
"Народний трибунал Корчинського - Азарова".
 
   2. Копію цієї постанови видати представнику виборчого блоку
"Народний трибунал Корчинського - Азарова" у Центральній виборчій
комісії.
 
 Голова Центральної виборчої комісії          Я.ДАВИДОВИЧ
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка