Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Базових нормативів плати за забруднення навколишнього природного середовища

   МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
          ТА ЯДЕРНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
 N 157 від 29.12.96          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   31 січня 1997 р.
                   за N 18/1822
 
   ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
         охорони навколишнього природного середовища
    N 459 ( z1556-05 ) від 14.12.2005 )
 
   Про затвердження Базових нормативів плати за забруднення
        навколишнього природного середовища
 
 
 
   В зв'язку із введенням в обіг національної валюти України,
відповідно до Указу Президента України від 25 серпня 1996 року
N 762/96 "Про грошову реформу в Україні" та з метою впорядкування
розрахунків платежів за забруднення навколишнього  природного
середовища Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  Базові  нормативи  плати  за  забруднення
навколишнього природного середовища, що додаються.
 
   2. Вважати такими, що втратили чинність відносно ставок,
Базові нормативи плати за забруднення навколишнього природного
середовища, що були затверджені Мінекобезпеки України наказом
N 153 від 29 грудня 1995 р. ( z0021-96 ) та зареєстровані в
Мін'юсті України 12 січня 1996 року за N 21/1046.
 
   3. Управлінню справами (О.Даниляк) в тижневий термін після
державної реєстрації в Мін'юсті України довести Базові нормативи
плати за забруднення навколишнього природного середовища до Ради
Міністрів  Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і
Севастопольської  міських  державних  адміністрацій,  Головної
екологічної інспекції, Державного комітету охорони навколишнього
середовища та природних ресурсів Автономної Республіки Крим,
Державних управлінь екологічної безпеки Мінекобезпеки України,
Держінспекцій охорони Чорного і Азовського морів.
 
   4. Контроль  за  виконанням  наказу покласти на першого
заступника Міністра В.Шевчука.
 
 Міністр                        Ю.Костенко
 
                        Додаток
 
                       Затверджені
                   наказом Міністерства охорони
                   навколишнього   природного
                   середовища та ядерної безпеки
                   України від 26 грудня 1996 р.
                   N 157
 
    Базові нормативи плати за забруднення навколишнього
         природного середовища України
 
   1. Базові нормативи плати за викиди забруднюючих речовин
        стаціонарними джерелами забруднення
 
 ----------------------------------------------------------------
 N |   Назва забруднюючої речовини     |Базовий норматив
 п/п |                     |плати, грн./т
   |                     |----------------
   |                     |    Нбі
 ----------------------------------------------------------------
 1  Алюмінію окиси, глинозем             29,0
 2  Аміак                       10,0
 3  Аміни аліфатичні                 718,0
 4  Ацетальдегід (оцтовий альдегід)         116,0
 5  Ацетофенон                    387,0
 6  Вена(о)пирен                  67871,0
 7  Білково-вітамінний концентрат (БВК)       683,0
 8  Бутилацетат                    10,0
 9  Гексаметилендиамін               1335,0
 10  Гексаметиленімін (пергідроазепін)        1335,0
 11  Гексахлорбензол                 101,0
 12  Гідразин та його похідні            1355,0
 13  Гідроперекис ізопропилбензолу (кумола)      191,0
 14  Дибромпропан (пропилен бромистий)         13,0
 15  Диетиламін                    20,0
 16  Диметиламін                   266,0
 17  Диметиланілін                  241,0
 18  Диметилбензиламін                 39,0
 19  Диметилдиоксан                  211,0
 20  Диметилдисульфід                  4,0
 21  Диметилетаноламін                366,0
 22  Диметилсульфід                  13,0
 23  Диніл                      116,0
 24  Диоксан (диетиленовий ефір)            17,0
 25  Заліза сульфат                  60,0
 26  Заліза хлорид                  617,0
 27  Ізопропілбензол (кумол)              70,0
 28  Кадмій та його сполуки              422,0
 29  Капролактам                    19,0
 30  Кобальт та його сполуки             678,0
 31  Кобальту сульфат                1697,0
 32  Кислота акрилова (пропенова)           29,0
 33   -"- валер'янова(пентанова)          65,0
 34   -"- капронова                 52,0
 35   -"- масляна (бутанова)            95,0
 36   -"- плавикова (водень фтористий)       131,0
 37  Луг                       136,0
 38  Марганцю двоокис (піролюзит)          1887,0
 39  Інші сполуки марганцю              422,0
 40  Масляний альдегід (бутаналь)           75,0
 41  Меркаптани                   7028,0
 42  Метальдегід                   447,0
 43  Метилацетат                    15,0
 44  Метилізобутилкетон                12,0
 45  Мідь та її окиси                 211,0
 46  Інші неорганічні сполуки міді          768,0
 47  Миш'як, сполуки миш'яку             141,0
 48  Миш'яковистий водень (арсин)           211,0
 49  Натрію біхромат                 1431,0
 50  Натрію гідроокис                 136,0
 51  Нафталін                     326,0
 52  Нафтоли                     543,0
 53  Нікелю розчинні солі              10736,0
 54  Нікель металічний та його окиси         2150,0
 55  Нітроанізоли                   22,0
 56  Нітроаніліни (амінонітробензоли)         356,0
 57  Нітробензол                   166,0
 58  Нітротолуоли                   193,0
 59  Нітрохлорбензоли                 193,0
 60  Олова сполуки                   23,0
 61  Оцтовий ангідрид                 22,0
 62  Поліетилен                    62,0
 63  Ртуть та її сполуки               2260,0
 64  Сажа                       13,0
 65  Свинець та його сполуки             2260,0
 66  Селену окис                  30356,0
 67  Сірка елементарна                 18,0
 68  Сірководень                   171,0
 69  Сірковуглець                   111,0
 70  Сольвент                      5,0
 71  Спирт аліловий (пропенол)             39,0
 72  -"- аміловий (пентанол)            116,0
 73  -"- бутиловий (бутанол)             16,0
 74  -"- ізобутиловий (ізобутанол)          10,0
 75  Стирол                      389,0
 76  Тетрагідрофуран                  5,0
 77  Толуілендіамін                  37,0
 78  Фенілендиаміни (диамінобензоли)         472,0
 79  Фенол                      242,0
 80  Формальдегід                   132,0
 81  Фтористі газоподібні сполуки           132,0
 82  Фурфурол                     23,1
 83  Хром металічний                 768,0
 84  Хромовий ангідрид, окиси хрому         1431,0
 85  Циклогексанол                   19,0
 86  Циклогексанон                   92,0
 87  Циклопентадієни                  23,0
 88  Етилацетат                    10,0
 89  Етилену окис                   14,0
 90  Етиленгликоля похідні               19,0
 91  Етилендіамін (азіоідин)              39,0
 92  Етиленхлоргідрин (хлоретанол)          133,0
 93  Інші сполуки з середньодобовими гранично
   допустимими концентраціями (мг/куб.м.):
       менше 0,0001              16052,0
       0,0001 - 0,001 (включно)        1375,0
       0,001 - 0,01              190,0
       0,01  - 0,1 (включно)          53,0
       0,1  - більше 10,0            2,0
 
   Для забруднюючих речовин, що не ввійшли до вищенаведеної
таблиці та не мають  затвердженої  середньодобової  гранично
допустимої концентрації, базові нормативи плати в залежності від
класу небезпечності забруднюючих речовин  слід  застосовувати
рівними:
 ----------------------------------------------------------------
    Клас небезпечності     |   Нбі, грн./т
 ----------------------------------------------------------------
    I клас               381,0
    II клас               87,0
   III клас               13,0
    IV клас                3,0
 
   Для забруднюючих  речовин,  на які не встановлені класи
небезпечності, за норматив плати приймається  ставка,  рівна
базовому нормативу плати за викид забруднюючої речовини I класу
небезпечності.
   Для всіх видів пилу, на які не встановлені середньодобові
гранично допустимі концентрації чи класи  небезпечності,  за
норматив плати приймається ставка, рівна базовому нормативу плати
за викид забруднюючої речовини I класу небезпечності, до якого
застосовується коефіцієнт 0,1 на період розробки та затвердження
гранично допустимої концентрації або класу небезпечності.
   Для речовин, на які відсутні середньо-добові концентрації і
клас небезпечності, а встановлені орієнтовно безпечні рівні впливу
(ОБРВ), необхідно застосовувати нормативи плати згідно з пунктом
93 Базових нормативів плати за викиди в атмосферу забруднюючих
речовин стаціонарними джерелами забруднення.
 
  2. Базові нормативи  плати  за  викиди  в атмосферу
    забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення
 
 -----------------------------------------------------------------
     Види пального      | Базовий норматив плати
                 |   (Нбі), грн./т
 -----------------------------------------------------------------
     Дизельне             0,3
     Бензин:
     етильований            0,4
     неетильований           0,2
 
   3. Базові нормативи плати за скиди забруднюючих речовин
    у поверхневі води, територіальні та внутрішні морські
         води, а також підземні горизонти
 
 -----------------------------------------------------------------
 N |   Назва забруднюючої речовини   |Базовий норматив пла-
 п/п |                   |ти (Нбі), грн./т
 -----------------------------------------------------------------
 1  Азот амонійний               35,0
 2  Біохімічна потреба в кисні (БПК повн.)   14,0
 3  Жири, масла                183,0
 4  Залізо загальне              35,0
 5  Зважені речовини              1,0
 6  Кальцій-катіон               0,7
 7  Магній-катіон                0,7
 8  Марганець-двовалентний іон         35,0
 9  Масло солярне              1995,0
 10  Миш'як                  1995,0
 11  Нафта і нафтопродукти в розчинному і
   емульсійному стані            206,0
 12  Нікель і сполуки нікелю в перерахунку
   на нікель                 344,0
 13  Нітрат-іон                 3,0
 14  Нітрит-іон                172,0
 15  Свинець-іон-двовалентний         1995,0
 16  Сірковуглець                35,0
 17  Синтетичні поверхнево-активні речовини
   (СПАР)                   69,0
 18  Сульфат-аніон                0,7
 19  Феноли                  2752,0
 20  Формальдегід               1101,0
 21  Фосфати                  28,0
 22  Фосфор-трихлористий, п'ятихлористий    28,0
 23  Фтор-іон                 172,0
 24  Хлориди-аніон                0,7
 25  Хром-іон-тривалентний           35,0
 26  Ціаніди                  344,0
 27  Цинк-іон двовалентний           344,0
 28  Інші речовини з гранично допустимими
   концентраціями у воді рибогосподарських
   водойм (мг/л):
      до 0,001 або не встановлені     2752,0
      0,001 - 0,09             1995,0
      0,1  - 1,0              344,0
      1,0  - 10,0              35,0
      вище 10,0                7,0
 
 
    4. Базові нормативи плати за розміщення відходів у
        навколишньому природному середовищі
 
 ----------------------------------------------------------------
 Клас токсичності |Ступінь небезпечності відходів|Базовий нормат.
   відходів   |               |Нбі, грн./т
 ----------------------------------------------------------------
    I      Надзвичайно небезпечні      55,0
          Ртутьвмісне обладнання і при-
          лади (за 1 штуку);        55,0
          люмінісцентні лампи
          (за 1 штуку)            0,6
   II      Високонебезпечні          2,0
   III      Помірно небезпечні         0,5
   IV      Малонебезпечні           0,2
          Інертні              0,1
          Нетоксичні відходи гірничо-
          видобувної промисловості      0,02
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка