Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо застосування штрафних санкцій за порушення строку реєстрації у фондах соціального страхування та запровадження сплати внесків до фондів загальнообов'язкового соцстрахування у вигляді єдиного податку

        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
       РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
 
               Л И С Т
 
            29.11.2005 N 10431
 
 
   Державний комітет України з питань регуляторної політики та
підприємництва розглянув в межах компетенції Вашого листа <...> та
повідомляє.
 
      1. Щодо реєстрації юридичної особи у фондах
           соціального страхування
 
   Відповідно до пункту 2 статті 17  Закону  України  від
09.07.2003 N 1058-IV ( 1058-15 ) "Про загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування" страхувальних зобов'язаний зареєструватися в
територіальних органах Пенсійного фонду в порядку, визначеному
правлінням Пенсійного фонду, як платник страхових внесків у
десятиденний термін із дня отримання свідоцтва про державну
реєстрацію як суб'єкта підприємницької діяльності.
   При цьому  страхувальник  зобов'язаний  зареєструватися в
територіальних органах Пенсійного фонду незалежно від того, чи він
фактично веде господарську діяльність провадить розрахунки з
оплати праці чи ні.
   Аналогічні норми містяться в законах України з кожного виду
загальнообов'язкового державного соціального страхування: у Законі
України  від  18.01.2001  N  1533-III  (  1533-14  )  "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття" (пункт 2 стаття 35); у Законі України від 18.01.2001
N 2240-III ( 2240-14 ) "Про загальнообов'язкове державне соціальне
страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та
витратами, зумовленими народженням та  похованням"  (пункт  2
статті 27); у Законі України від 23.09.99 N 1105-XIV ( 1105-14 )
"Про загальнообов'язкове державне соціальне  страхування  від
нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності" (стаття 10).
   Крім того, законодавством з усіх видів загальнообов'язкового
державного соціального страхування передбачено відповідальність
страхувальника-роботодавця за ухилення від реєстрації як платника
страхових внесків.
   Разом з тим з 1 липня 2004 року набув чинності Закон України
від 15.05.2003 N 755-IV ( 755-15 ) "Про державну реєстрацію
юридичних осіб та фізичних осіб - підриємців" (далі - Закон
N 755).
   Відповідно до статті 26 Закону N 755 ( 755-15 ) державний
реєстратор не пізніше наступного робочого дня з дати державної
реєстрації  юридичної особи зобов'язаний передати відповідним
органам статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду
України,  фондів  соціального  страхування  повідомлення  про
проведення державної реєстрації юридичної особи із зазначенням
номера та дати внесення відповідного запису до Єдиного державного
реєстру та відомості з реєстраційної картки  на  проведення
державної реєстрації юридичної особи.
   Підставою для взяття юридичної особи на облік в органах
статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України,
фондів соціального страхування є надходження до цих органів
повідомлення  державного реєстратора про проведення державної
реєстрації  юридичної  особи  та  відомостей  з  відповідної
реєстраційної картки. Тобто зазначений Закон ( 755-15 ) не вимагає
від суб'єкта підприємницької діяльності додаткової реєстрації в
цих установах та організаціях.
   У "Прикінцевих  положеннях"  Закону  N  755 ( 755-15 )
зазначається, що закони, нормативно-правові акти, прийняті до
набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить
цьому Закону.
   Крім цього, відповідно до "Прикінцевих положень" Закону N 755
( 755-15 ) Кабінету Міністрів України необхідно було у тримісячний
строк після опублікування цього Закону подати на розгляд Верховної
Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України
у відповідність із цим Законом; у шестимісячний строк після
опублікування цього Закону привести свої рішення у відповідність
із цим Законом і забезпечити приведення міністерствами та іншими
центральними органами виконавчої влади їхніх нормативних актів у
відповідність із цим Законом.
   Враховуючи те що на даний час система обміну інформацією
державного реєстратора із цими органами вимагає доопрацювання і
знаходиться  на стадії впровадження, прийнято рішення, що у
перехідний період взяття  на  облік  у  зазначених  органах
здійснюється у порядку, який існував до введення в дію Закону про
реєстрацію ( 755-15 ).
   Втім, законодавство  про  загальнообов'язкове  державне
соціальне страхування в частині порядку реєстрації не приведено у
відповідність до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних
осіб та фізичних осіб - підприємців" ( 755-15 ), тобто зміни до
законів не внесені.
   У зв'язку з цим Держпідприємництво України вважає, що підстав
для застосування штрафних санкцій за порушення строку реєстрації у
фондах соціального страхування немає.
 
       2. Щодо запровадження в Україні сплати
       внесків до фондів загальнообов'язкового
        соціального страхування у вигляді
          єдиного соціального внеску
 
   На виконання  Програми  діяльності  Кабінету  Міністрів
"Назустріч людям" ( n0001120-05 ) Урядом затверджено план заходів,
у якому передбачено розроблення проекту Закону України про єдиний
соціальний внесок для підвищення ефективності роботи державних
цільових  фондів, забезпечення цільового і більш ефективного
використання коштів цих фондів запровадження єдиного державного
реєстру соціального страхування, єдиної системи збирання страхових
внесків, обліку та контролю за їх повнотою і  своєчасністю
[сплати].
   Робота над проектом Закону України "Про єдиний соціальний
внесок" здійснювалася у рамках міжвідомчої робочої групи при
Міністерстві праці та соціальної політики України із залученням
представників Держпідприємництва, інших міністерств та відомств,
соціальних партнерів (профспілок та роботодавців).
   Проект Закону України "Про єдиний соціальний внесок" схвалено
Кабінетом Міністрів України та передано на розгляд Верховної Ради
України.
   Запровадження в Україні єдиного соціального внеску, на нашу
думку, є позитивним кроком у напрямку поліпшення бізнес-клімату в
Україні. Для підприємців це дозволить скоротити адміністративні
видатки за рахунок економії робочого часу при сплаті внесків та
поданні звітності (до одного органу замість чотирьох),  при
проведенні перевірок одним органом та певною мірою поступово
зменшити навантаження на фонд заробітної плати.
 
 Заступник Голови                    О.Сахненко
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.68338
EUR29.76797
RUB0.41109
PLN6.92311
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка