Законы Украины

Новости Партнеров
 

Питання Міністерства палива та енергетики України

               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
          Питання Міністерства палива
           та енергетики України
 
 
   1. Установити, що Міністр палива та енергетики України має
п'ять заступників, у тому числі одного першого.
 
   2. Внести до Указу Президента України від 14 квітня 2000 року
N 598 ( 598/2000 ) "Про Міністерство палива та енергетики України"
такі зміни:
 
   1) у статті 2 слова "Міністерства вугільної промисловості
України" виключити;
 
   2) у Положенні про Міністерство палива та енергетики України,
затвердженому зазначеним Указом ( 598/2000 )  (зі  змінами,
внесеними Указами від 14 грудня 2001 року N 1218 ( 1218/2001 ),
від 27 березня 2002 року N 304 ( 304/2002 ), від 5 березня
2004 року N 280 ( 280/2004 ), від 5 квітня 2004 року N 391
( 391/2004 ) та від 10 жовтня 2005 року N 1430 ( 1430/2005 ):
 
   а) в абзаці другому пункту 1 слова "вугільно-промисловому"
виключити;
 
   б) у пункті 4:
 
   підпункти 14 і 42 виключити;
 
   у підпунктах 25 і 35 слова "і вугілля" виключити;
 
   у підпунктах 30, 36 і 37 слово "вугільних" виключити;
 
   у підпункті 34 слово "вугілля" виключити;
 
   в) у пункті 8:
 
   абзац перший викласти в такій редакції:
 
   "8. Мінпаливенерго України очолює Міністр, який призначається
на посаду та звільняється з посади відповідно до законодавства";
 
   у підпункті 1 слова "перед Президентом України і Кабінетом
Міністрів України" виключити;
 
   підпункт 4 виключити;
 
   у підпункті 11 слова "перших заступників" замінити словами
"першого заступника";
 
   у підпункті 13 слова "в тому числі за погодженням з Кабінетом
Міністрів  України  -  керівників  структурних  підрозділів
центрального апарату Мінпаливенерго України" виключити;
 
   г) пункт 9 викласти в такій редакції:
 
   "9. Міністр має заступників, у тому числі одного першого, які
призначаються на посади та звільняються з посад відповідно до
законодавства.
 
   Міністр розподіляє обов'язки між своїми заступниками";
 
   д) пункт 10 викласти в такій редакції:
 
   "10. Для вироблення рекомендацій з питань формування та
реалізації державної політики, обговорення найважливіших напрямів
діяльності, проектів нормативно-правових актів, програм та інших
документів,  розгляду  інших питань у Мінпаливенерго України
утворюється колегія, яка є постійним  консультативно-дорадчим
органом.
 
   До складу колегії Мінпаливенерго України входять керівники
Мінпаливенерго України, керівники окремих об'єктів  державної
власності, що перебувають в управлінні Мінпаливенерго України, а
також (за згодою) представники відповідних комітетів Верховної
Ради  України, органів державної влади, установ, громадських
організацій, учені та інші особи.
 
   Персональний склад колегії затверджується Міністром.
 
   Засідання колегії проводяться в міру потреби, але не рідше
одного разу на місяць";
 
   е) в абзаці другому пункту 13 слова "за погодженням з
Кабінетом Міністрів України" виключити.
 
   3. Визнати таким, що втратив чинність Указ Президента України
від 21 червня 2005 року N 997 ( 997/2005 ) "Про кількість
заступників Міністра палива та енергетики України".
 
 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО
 
 м. Київ, 31 грудня 2005 року
     N 1884/2005
 
 
   Текст взято з сайту Прес-служби Президента України.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка