Законы Украины

Новости Партнеров
 

Питання Міністерства палива та енергетики України

                             У К А З
                        ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
                   Питання Міністерства палива
                      та енергетики України
 
 
     1. Установити,  що  Міністр  палива та енергетики України має
п'ять заступників, у тому числі одного першого.
 
     2. Внести до Указу Президента України від 14 квітня 2000 року
N 598 ( 598/2000 ) "Про Міністерство палива та енергетики України"
такі зміни:
 
     1) у статті 2  слова  "Міністерства  вугільної  промисловості
України" виключити;
 
     2) у Положенні про Міністерство палива та енергетики України,
затвердженому  зазначеним  Указом  (  598/2000  )   (зі   змінами,
внесеними  Указами  від  14 грудня 2001 року N 1218 ( 1218/2001 ),
від 27 березня 2002 року  N  304  (  304/2002  ),  від  5  березня
2004 року  N  280  (  280/2004  ),  від  5 квітня  2004 року N 391
( 391/2004 ) та від 10 жовтня 2005 року N 1430 ( 1430/2005 ):
 
     а) в абзаці другому пункту  1  слова  "вугільно-промисловому"
виключити;
 
     б) у пункті 4:
 
     підпункти 14 і 42 виключити;
 
     у підпунктах 25 і 35 слова "і вугілля" виключити;
 
     у підпунктах 30, 36 і 37 слово "вугільних" виключити;
 
     у підпункті 34 слово "вугілля" виключити;
 
     в) у пункті 8:
 
     абзац перший викласти в такій редакції:
 
     "8. Мінпаливенерго України очолює Міністр, який призначається
на посаду та звільняється з посади відповідно до законодавства";
 
     у підпункті 1 слова "перед Президентом  України  і  Кабінетом
Міністрів України" виключити;
 
     підпункт 4 виключити;
 
     у підпункті  11  слова  "перших заступників" замінити словами
"першого заступника";
 
     у підпункті 13 слова "в тому числі за погодженням з Кабінетом
Міністрів    України    -   керівників   структурних   підрозділів
центрального апарату Мінпаливенерго України" виключити;
 
     г) пункт 9 викласти в такій редакції:
 
     "9. Міністр має заступників, у тому числі одного першого, які
призначаються  на  посади  та  звільняються  з посад відповідно до
законодавства.
 
     Міністр розподіляє обов'язки між своїми заступниками";
 
     д) пункт 10 викласти в такій редакції:
 
     "10. Для  вироблення  рекомендацій  з  питань  формування  та
реалізації державної політики,  обговорення найважливіших напрямів
діяльності,  проектів нормативно-правових актів,  програм та інших
документів,   розгляду   інших  питань  у  Мінпаливенерго  України
утворюється  колегія,  яка  є  постійним   консультативно-дорадчим
органом.
 
     До складу  колегії  Мінпаливенерго  України входять керівники
Мінпаливенерго  України,  керівники  окремих  об'єктів   державної
власності,  що перебувають в управлінні Мінпаливенерго України,  а
також (за згодою)  представники  відповідних  комітетів  Верховної
Ради   України,  органів  державної  влади,  установ,  громадських
організацій, учені та інші особи.
 
     Персональний склад колегії затверджується Міністром.
 
     Засідання колегії проводяться в міру потреби,  але  не  рідше
одного разу на місяць";
 
     е) в  абзаці  другому  пункту  13  слова  "за  погодженням  з
Кабінетом Міністрів України" виключити.
 
     3. Визнати таким, що втратив чинність Указ Президента України
від  21  червня  2005  року  N  997  (  997/2005  ) "Про кількість
заступників Міністра палива та енергетики України".
 
 
 Президент України                                        В.ЮЩЕНКО
 
 м. Київ, 31 грудня 2005 року
          N 1884/2005
 
 
     Текст взято з сайту Прес-служби Президента України.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD27.07798
EUR29.08445
RUB0.45652
PLN6.76823
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка