Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Інструкції про застосування Порядку надання спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами та про умови і правила здійснення підприємницької діяльності з використання надр та контроль за їх дотриманням

    ЛІЦЕНЗІЙНА ПАЛАТА ПРИ МІНІСТЕРСТВІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
       ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ГЕОЛОГІЇ
            І ВИКОРИСТАННЮ НАДР
 
              Н А К А З
 
 N 7-ЛП/117 від 29.12.95       Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   10 квітня 1996 р.
 vd951229 vn7-ЛП/117         за N 180/1205
 
 
   ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Ліцензійної
    палати N 33/58 ( z0258-99 ) від 08.04.99 )
 
    Про  затвердження  Інструкції  про  застосування
    Порядку надання спеціальних дозволів  (ліцензій)
    на користування надрами та про умови і правила
    здійснення підприємницької діяльності з використання
        надр та контроль за їх дотриманням
 
 
 
   На виконання  постанов  Кабінету  Міністрів України від
17 травня 1994 року N 316 ( 316-94-п ) "Про Положення про порядок
видачі суб'єктам підприємницької діяльності спеціальних дозволів
(ліцензій) на здійснення окремих видів діяльності", від 8 серпня
1995 року N 618 ( 618-95-п ) "Питання Ліцензійної палати при
Міністерстві  економіки",  від  31 серпня 1995 року  N 709
( 709-95-п ) "Про затвердження Порядку надання  спеціальних
дозволів (ліцензій) на користування надрами", Н А К А З У Є М О:
 
   1. Затвердити Інструкцію про застосування Порядку надання
спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами та про
умови і  правила  здійснення  підприємницької  діяльності  з
використання надр та контроль за їх дотриманням (додається).
 
   2. Відділу   впровадження   загальнодержавної   системи
ліцензування Ліцензійної палати  (Хоменко  Л.Г.),  начальникам
Головних управлінь Державного комітету України по геології і
використанню  надр,  які  беруть участь  у  видачі ліцензій
(Тищенко В.Г., Гурський Д.С., Курилюк Л.В., Яковлев Є.О.):
   2.1. Довести  до відома працівників відділів Ліцензійної
палати та Державного комітету України по геології і використанню
надр Інструкцію про застосування Порядку надання спеціальних
дозволів (ліцензій) на користування надрами та про умови і правила
здійснення підприємницької  діяльності з використання надр та
контроль за їх дотриманням.
 
   3. Відділу  контрольно-координаційної  роботи  Ліцензійної
палати (Корнійчук  В.Г.) передбачити у планах-графіках роботи
перевірки додержання порядку надання Державним комітетом України
по геології і використанню надр спеціальних дозволів (ліцензій) на
користування надрами.
   4. Державному комітету України по геології і використанню
надр щомісячно надавати Реєстраційні картки до Ліцензійної палати
Відділу  ведення  Єдиного  державного  ліцензійного  реєстру
(Небильцов В.Я.), забезпечити включення інформації до Єдиного
ліцензійного реєстру.
   5. Держкомгеології забезпечити  публікацію  Інструкції  в
засобах масової інформації.
   6. Наказ Держкомгеології України від 21 жовтня 1993 року N 86
( z0184-93 ), яким затверджено Інструкцію про умови і правила
ліцензування підприємницької діяльності з використання надр та
контроль за їх дотриманням, вважати таким, що втратив чинність.
   7. Контроль за виконанням наказу  покласти  на  Першого
заступника Голови Ліцензійної палати Третьякова С.І. та начальника
Управління використання надр Державного комітету  України  по
геології і використанню надр Тищенка В.Г.
 
 Заступник Міністра економіки,
 Голова Ліцензійної палати             В.І.Маринін
 
 Перший заступник Голови Держкомгеології      О.І.Зарицький
 
 
                        Затверджено
                    наказом Ліцензійної палати
                    і Держкомгеології
                    від 29 грудня 1995 року
                    N 7-ЛП/117
 
 
              Інструкція
    про застосування Порядку надання  спеціальних
    дозволів (ліцензій) на  користування  надрами
    та про умови і правила здійснення підприємницької
     діяльності з використання надр та контроль за їх
              дотриманням
 
 
   1. Інструкція про застосування Порядку надання спеціальних
дозволів (ліцензій) на користування надрами та про умови і правила
здійснення підприємницької діяльності з використання надр та
контроль за їх дотриманням розроблена відповідно до Кодексу
України про надра  (  132/94-ВР  ),  Закону  України  "Про
підприємництво" ( 698-12 ), постанови Кабінету Міністрів України
від 17.05.94 N 316 ( 316-94-п ) "Про порядок видачі суб'єктам
підприємницької діяльності спеціальних дозволів (ліцензій) на
здійснення окремих видів діяльності" та  постанови  Кабінету
Міністрів  України  від  31.08.95 N 709 ( 709-95-п ) "Про
затвердження Порядку надання спеціальних дозволів (ліцензій) на
користування надрами" (далі - Порядку надання спеціальних дозволів
(ліцензій)).
   Ліцензуванню підлягає:
   - пошук (розвідка) родовищ корисних копалин;
   - виконання  інженерно-вишукувальних  робіт  для об'єктів
енергетики, державного зв'язку, оборонного комплексу, а також для
газопроводів,  магістральних  трубопроводів,  мостів, тунелів,
електростанцій, аеропортів, морських портів, які виконуються на
територіях,  що  піддаються  дії  сейсмічності,  а  також
карстоутворенню, підтопленню, осіданням іншого типу, доробці,
зсувам та обвалам;
   - експлуатація родовищ корисних копалин.
 
    Застосування порядку надання спеціальних дозволів
        (ліцензій) на користування надрами
 
   2. Інструкція про застосування Порядку надання спеціальних
дозволів (ліцензій) на користування надрами та про умови і правила
здійснення підприємницької діяльності з використання надр та
контроль за їх дотриманням (далі - Інструкція) визначає: порядок
ліцензування, проведення конкурсів для юридичних осіб (незалежно
від форм власності) та громадян України, умови безконкурсного
надання надр у користування, перелік документів і погоджень,
необхідних для отримання ліцензій.
   3. Ліцензуванню не підлягають регіональні геолого-геофізичні
роботи, геологічні зйомки, науково-дослідні,  у  тому  числі
палеонтологічні  та інші роботи, які спрямовані на загальне
вивчення надр; геологічні роботи, що пов'язані з  прогнозом
землетрусів та дослідженнями вулканічної діяльності, створенням та
веденням моніторингу геологічного середовища, контролем за режимом
підземних вод, а також інші роботи, що проводяться без суттєвого
порушення цілісності надр. Дозволом на використання надр при цьому
є  державна  реєстрація  робіт  у  Державному інформаційному
геологічному фонді України (далі - Геоінформ) за встановленою
формою 3-ГР (додаток N 1) та погодження з обласними органами
Мінекобезпеки України (якщо проводяться гірничо-бурові роботи).
   4. Ліцензії  (додаток N 2) на користування надрами надає
Держкомгеології України (далі - Комітет), який створює постійно
діючу  Робочу комісію з питань ліцензування (далі - Робоча
комісія), визначає регламент її роботи.
   5. Ліцензія надається за погодженням з місцевими Радами або,
за їх дорученням,  з  обласними  або  районними  державними
адміністраціями (залежно від загальнодержавного або місцевого
значення виду корисних копалин), Мінекобезпеки, а на експлуатацію
родовищ - і з Держнаглядохоронпраці. При розгляді питань надання
ліцензій на розробку родовищ корисних копалин загальнодержавного
значення, Комітет та органи, що надають погодження, запитують, при
необхідності, погодження з галузевими міністерствами, відомствами
та відповідними державними корпораціями.
   6. Ліцензія надається юридичним та фізичним особам на кожний
вид діяльності щодо користування надрами на конкретній ділянці
надр (об'єкті).
   7. У  випадках  правонаступництва  порядок переоформлення
ліцензії визначається Комітетом для кожного конкретного випадку
окремо, виходячи з виду діяльності користувача надр.
   8. Ліцензія на видобування корисних копалин є  основним
документом для отримання користувачем надр гірничого відводу.
   9. Діяльність юридичних осіб та громадян,  пов'язана  з
використанням надр в межах гірничого відводу, на який видана
ліцензія, здійснюється тільки за згодою основного користувача
надр.
   10. У випадках, коли виявлене при геологічному вивченні
(пошуках, розвідці) родовище корисних копалин сягає за межі
наданої ліцензією площі, за заявою власника ліцензії, ділянка надр
може бути збільшена таким чином, щоб до неї ввійшло все родовище,
за умови, що на збільшувану частину надр не надано ліцензію
іншому користувачу надр. Рішення про збільшення ліцензійної площі
в цьому випадку приймає Робоча комісія  за  погодженням  з
відповідною місцевою радою та органами Мінекобезпеки згідно з
чинним законодавством.
   11. У разі різкої зміни природних умов, що істотно погіршують
роботу користувача надр на тривалий час (більше року), Комітет
достроково  зупиняє  або  тимчасово припиняє дію ліцензії у
відповідності з пунктами 23 та 24 Порядку надання спеціальних
дозволів (ліцензій) ( 709-95-п ).
   12. Копія ліцензії на геологічне вивчення надр (пошуки,
розвідку) на певному об'єкті додається до остаточного геологічного
звіту. Без наявності копії ліцензії остаточний геологічний звіт
державним органом не розглядається і запаси корисних копалин на
об'єкті не оцінюються.
   13. Ліцензія, як правило, надається на конкурсних засадах.
Проведення конкурсів здійснює Комітет або визначений ним орган за
умови існування двох і більше претендентів на отримання ліцензії
для користування  однією  ділянкою  надр  згідно  з  чинним
законодавством.
   Конкурси щодо надання ліцензій на розробку родовищ корисних
копалин місцевого значення (згідно з Переліком, затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України від 12 грудня 1994 року
N 827 (  827-95-п  ) можуть проводити геологічні групи при
облдержадміністраціях (там, де  вони  є)  або  територіальні
підприємства Комітету за дорученням Комітету та місцевих Рад (не
нижче районних).
   Склад і порядок роботи конкурсної  комісії  визначається
положенням, розробленим Держкомгеології.
   14. Конкурси  проводяться  за  участю  всіх зацікавлених
претендентів на запрошення Комітету або визначеного ним органу.
   Перелік об'єктів, що виносяться на конкурс, публікується в
офіційних періодичних виданнях органів державної виконавчої влади
не пізніше, як за місяць до проведення конкурсу.
   15. Повідомлення про проведення конкурсу вміщує:
   - назву ділянки надр (об'єкта, переліку об'єктів), коротку
характеристику надр, вид корисної(них) копалини(лин);
   - вид діяльності щодо користування надрами;
   - основні умови конкурсу;
   - адресу організатора конкурсу;
   - остаточний термін подачі заяв для участі у конкурсі.
   Основні умови конкурсу визначає Робоча комісія по кожному
об'єкту,  а  саме:  оптимальні  економічні,  технологічні та
природоохоронні заходи щодо раціонального використання  надр,
строки проведення робіт, комплексність геологічного вивчення надр,
розробки  родовищ  тощо.  При  необхідності  умови  конкурсу
узгоджуються  з  органами  місцевої  влади,  відповідними
міністерствами та відомствами.
   16. Заява про участь у конкурсі містить:
   - дані про юридичну або фізичну особу (юридична адреса,
прізвище, ім'я та по батькові керівника, банківські реквізити);
   - стислу  характеристику  і  основні  техніко-економічні
показники  підприємницької  діяльності претендента за останні
2 роки, у тому числі інформацію про досвід його роботи в галузі
використання надр, технічні і фінансові можливості для виконання
робіт;
   - відомості про юридичних та фізичних осіб, яких претендент
планує залучити для виконання робіт по  використанню  надр,
включаючи відомості про кваліфікацію фізичних осіб, які будуть
здійснювати   керівництво   гірничими,   геологічними   та
маркшейдерськими роботами;
   - програму робіт на ділянці надр (об'єкті), у тому числі
виконання основних умов конкурсу, заходів по охороні надр та
навколишнього природного середовища;
   - обсяг геологічної інформації, яку претендент придбав для
складання програми робіт, необхідної для отримання ліцензії;
   - пропозиції  претендента  з організації, фінансування і
строків виконання робіт.
   17. Заява про участь у конкурсі надається Комітетові або
визначеному ним органу,  який  проводить  конкурс,  поштовим
замовленням або прямим представленням з обов'язковою реєстрацією.
   18. Конкурс проводиться за рахунок претендентів. Розмір плати
за участь у конкурсі визначається Робочою комісією згідно з
кошторисом, в якому передбачаються: оплата повідомлень у пресі,
оренди приміщення, відряджень, зв'язку тощо.
   Претенденту, який не визнаний переможцем конкурсу, грошовий
внесок не повертається. Обов'язковою умовою участі у конкурсі (чи
надання ліцензії без конкурсу) є придбання геологічної інформації,
необхідної для підготовки програми робіт з користування ділянкою
надр.
   Надання або  продаж  геологічної  інформації здійснюється
Комітетом згідно  з  Положенням  про  порядок  розпорядження
геологічною  інформацією,  затвердженим  постановою  Кабінету
Міністрів України від 13.06.95 N 423 ( 423-95-п ).
   19. Претендент отримує повідомлення про прийняття заяви для
участі у конкурсі протягом одного місяця з дня її подачі. У
повідомленні вказується розмір грошового внеску, у тому числі
розмір плати за геологічну інформацію (у випадку її продажу).
   20. Робоча  комісія здійснює експертизу представлених на
конкурс матеріалів за рахунок претендентів, про що  останні
одержують офіційне повідомлення у письмовій формі до початку
конкурсу.
   21. Документи та пропозиції, що подаються на конкурс, повинні
відповідати  вимогам  Порядку  надання  спеціальних  дозволів
(ліцензій) ( 709-95-п ) та цієї Інструкції.
   22. При проведенні конкурсів Робоча  комісія  забезпечує
однакові умови для учасників та конфіденційність інформації.
   23. Конкурс вважається таким, що не відбувся, якщо жодний з
комплектів  матеріалів  (згідно  з  п.16  цієї  Інструкції),
представлених претендентами, не відповідає умовам конкурсу. Якщо
конкурс не відбувся, грошові внески в розмірі 50 відсотків
повертаються претендентам.
   24. Комітет може відмовити претендентам у видачі ліцензії на
користування надрами на підставах, передбачених пунктом 19 Порядку
надання спеціальних дозволів (ліцензій) ( 709-95-п ).
   25. Без проведення конкурсів ліцензія надається:
   - державним підприємствам, які проводять геологічне вивчення
надр за рахунок державного бюджету згідно  з  затвердженими
(схваленими) відповідними міністерствами та відомствами програмами
або планами геологорозвідувальних робіт, мають необхідні кадрові і
матеріально-технічні можливості;
   - діючим гірничодобувним підприємствам,  якщо  відповідні
державні органи управління не мають заперечень, у тому числі щодо
раціонального  використання  надр  та  охорони  навколишнього
природного середовища;
   - користувачам надр за рішенням Кабінету Міністрів України.
   26. Без конкурсу ліцензії надаються згідно зі ст.19 і ст.23
Кодексу України про надра ( 132/94-ВР ).
   27. Для отримання ліцензії на користування надрами заявник
подає до Держкомгеології (Геоінформу) та органів, що здійснюють
погодження, такі документи:
   - заяву, яка вміщує дані про заявника (повні реквізити
юридичної, фізичної особи), назву об'єкта, його місцезнаходження,
коротку характеристику об'єкта з визначенням належності корисних
копалин, мету використання надр, наявність обладнання та джерел
фінансування, забезпеченість кадрами, термін початку робіт на
об'єкті, перелік документів, що додаються до заяви, для родовищ,
що розробляються (або проектуються до розробки) - коли, ким
розвідані та оцінені запаси корисних копалин, методи розробки
родовища, кінцева продукція, річна потужність;
   - засвідчені копії Статуту підприємства та свідоцтво про
державну реєстрацію Статуту;
   - коротку пояснювальну записку з обгрунтуванням необхідності
використання надр;
   - рішення конкурсної комісії або довідку про відсутність
конкурсу.
   Додатково, в залежності від виду діяльності на об'єкті,
заявник подає документи та погодження, перелік яких встановлений
додатком N 3.
   28. У випадках, коли користувачем надр виступає спільне
підприємство за участю іноземних осіб і громадян (далі - СП),
Комітет, з метою більш повного захисту державних інтересів,
зобов'язує СП розробити Ліцензійну угоду (додаток N 4).
   Проект Ліцензійної угоди розробляється користувачем надр за
встановленою Комітетом структурою на основі умов користування
надрами, що визначаються чинним законодавством України. При цьому
структура і зміст Ліцензійної угоди визначається Комітетом окремо
для кожної ділянки надр, залежно від виду використання надр, стану
вивченості ділянки надр, потенційної вартості корисних копалин
тощо. На основі зазначеної угоди укладається договір між Комітетом
і СП.
   СП погоджує проект  Ліцензійної  угоди  з  зацікавленими
міністерствами і відомствами, органами місцевої влади.
   Ліцензійна угода підписується уповноваженим представником СП
та головою Комітету, а в окремих випадках - представниками інших
українських партнерів, які можуть брати участь у використанні
надр, не входячи до складу СП.
   Термін розробки та погодження проекту Ліцензійної угоди не
входить до терміну надання ліцензії.
   29. Ліцензія переоформлюється у випадках:
   зміни користувача надр;
   зміни форм власності;
   правонаступництва.
   Висновок про доцільність надання нової ліцензії  приймає
Робоча комісія в 30-денний термін після отримання від користувача
надр заяви, де вказуються мотиви для надання нової ліцензії.
   30. Нова ліцензія на користування надрами або її дублікат
надаються тільки після анулювання старої та сплати 50 відсотків
від загальної вартості збору, встановленого за видачу ліцензії.
   31. Комітет  може  анулювати  ліцензію  на  підставах,
передбачених пунктом 25 Порядку надання спеціальних дозволів
(ліцензій) ( 709-95-п ).
   32. Рішення про анулювання ліцензії приймає Голова Комітету
за поданням Робочої комісії та на підставі пропозицій контролюючих
органів, при експлуатації родовищ корисних копалин - також за
пропозицією Держнаглядохоронпраці. Це рішення Комітет направляє
користувачу  надр,  держадміністрації,  де було зареєстроване
підприємство-надрокористувач,  районній  податковій  інспекції,
банку, статистичним органам, Ліцензійній палаті при Міністерстві
економіки для прийняття відповідних рішень.
   33. Консультації щодо підготовки документів, необхідних для
отримання ліцензій, надають територіальні геологічні групи при
облдержадміністраціях (там, де вони є), територіальні підприємства
Комітету та відділи ліцензування Геоінформу і Комітету.
   34. Геоінформ  по  кожному  об'єкту ліцензування складає
експертний висновок (заключення), в якому обгрунтовує можливість
видачі або відмову у видачі ліцензії.
   Крім визначених  пунктом  12 Порядку надання спеціальних
дозволів (ліцензій) ( 709-95-п ) особливих умов,  з  метою
раціонального використання надр ліцензія може встановлювати умови
користування надрами, запропоновані органами місцевої влади та
міністерствами і відомствами при погодженні ними питання видачі
ліцензії.
   35. Користувач надр, який отримав ліцензію на видобування
корисних копалин, має право:
   - використовувати надра в межах наданої ділянки, проводити
дорозвідку (довивчення) родовища корисних  копалин  у  межах
гірничого відводу своїми силами або з залученням інших юридичних
та фізичних осіб;
   - використовувати  отримані  відходи  гірничодобувних  та
пов'язаних з ним переробних підприємств своїми силами або з
залученням інших юридичних та фізичних осіб.
 
      Умови і правила здійснення підприємницької
         діяльності з використання надр
 
   36. При здійсненні діяльності згідно з отриманою ліцензією
суб'єкт підприємницької діяльності повинен дотримуватись вимог
законів України та інших нормативних актів з питань використання
надр.
   37. Суб'єкту підприємницької діяльності, що здійснює роботи
по використанню надр, необхідно:
   - дотримуватись установлених законодавством вимог, правил та
стандартів щодо користування надрами і охорони навколишнього
природного середовища;
   - дотримуватись вимог, передбачених ліцензією;
   - вносити плату за користування надрами у порядку і за
нормативами, встановленими Кабінетом Міністрів України;
   - представляти органам, які здійснюють державне управління в
галузі  геологічного  вивчення, використання і охорони надр,
інформацію щодо користування надрами в порядку, встановленому
чинним законодавством;
   - забезпечувати збереження геологічних територій та об'єктів;
   - бути забезпеченим необхідним устаткуванням та обладнанням,
технологічним транспортом, нормативно-технічною документацією;
   - дотримуватись вимог чинного законодавства щодо кваліфікації
спеціалістів, які безпосередньо проводять керівництво гірничими,
геологічними, маркшейдерськими та буровими роботами;
   - при виконанні робіт дотримуватись Правил безпеки  при
проведенні  геологорозвідувальних  робіт  та розробці родовищ
корисних копалин.
   38. Визначення терміну дії ліцензії в залежності від виду
діяльності на ділянці надр, її продовження, дострокове зупинення
або тимчасове припинення, збір та використання коштів, одержаних
за видачу ліцензій на користування надрами, проводяться відповідно
до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 31 серпня 1995 року N 709 ( 709-95-п ).
   39. Заяви на видачу ліцензій разом з необхідними документами
реєструються у спеціальному журналі (додаток N 5).
   40. Документи, на підставі яких видана ліцензія, зберігаються
у Держкомгеології (Геоінформі). Кожна справа упорядкована  в
окремій папці, документи скріплені (прошиті) та пронумеровані і
складені у порядку з початку видачі ліцензій. Вся інформація, що
передбачена ліцензією, вводиться в базу даних.
   41. Держкомгеологія (Геоінформ) веде  Ліцензійний  реєстр
Комітету і щомісячно звітує Ліцензійній палаті про видані ліцензії
згідно з встановленою формою (додаток N 6).
   42. Рішення про зупинення дії ліцензії чи її анулювання,
відмову у видачі ліцензії, участі у конкурсі може бути оскаржене
користувачем надр до суду.
 
     Контроль за дотриманням умов і правил здійснення
     підприємницької діяльності з використання надр
 
   43. Контроль  за  дотриманням  суб'єктом  підприємницької
діяльності умов і правил діяльності з використання надр здійснюють
у межах  своєї  компетенції  Держкомгеології,  Мінекобезпеки,
Держнаглядохоронпраці та їх органи на місцях, а також Ліцензійна
палата при Міністерстві економіки України.
   44. Органи, на які покладені повноваження по контролю за
діяльністю суб'єктів підприємництва, у тому числі і місцеві
органи, у разі виявлення ними порушень умов і правил діяльності,
визначених ліцензією, повинні повідомити орган,  який  видає
ліцензію  (Держкомгеології  України),  для вжиття відповідних
заходів.
   45. Для   проведення  перевірки  виконання  суб'єктом
підприємницької діяльності умов і правил діяльності з використання
надр контролюючими органами можуть залучатися необхідні фахівці
інших галузевих організацій.
   46. Зазначена  Інструкція  погоджена  з  Мінекобезпеки,
Держнаглядохоронпраці, Мінфіном та Антимонопольним комітетом.
 
 
                        Додаток N 1
                  до Інструкції про застосування
                  Порядку надання  спеціальних
                  дозволів   (ліцензій)   на
                  користування надрами та про
                  умови  і правила здійснення
                  підприємницької діяльності з
                  використання надр та контроль
                  за їх дотриманням
 
 
Організація (підприємство) __________________     (Форма 3-ГР)
               (повна назва)
Вих.N ____ від "___"________ 19__ р.
Адреса з індексом ___________________________
 
               Перелік
        робіт з геологічного вивчення надр
       ________________________________________
       Роботи фінансуються ____________________
                  (найменування
       ________________________________________
        і адреса відділення, контори банку)
 
------------------------------------------------------------------
| N | Державний  | Розділ плану,|  Назва  |Місцезнаходження |
|п/п|  номер   |  корисні  |  об'єкта |об'єкта-робіт  |
|  | реєстрації | копалини чи |робіт (тема)|(адміністративне |
|  |       |  вид робіт |      |положення, гео- |
|  |       |       |      |графічні коорди- |
|  |       |       |      |нати площі)   |
|---+--------------+--------------+------------+-----------------|
| 1 |   2    |   3    |   4   |    5    |
------------------------------------------------------------------
   Продовження таблиці.
------------------------------------------------------------------
|Геологічне| Строки виконання | Кошторисна вартість|  Примітка |
| завдання |   робіт    |  робіт, тис.крб  |       |
|     | (квартал, рік) |          |       |
|     |------------------|          |       |
|     |початок|закінчення|          |       |
|----------+-------+----------+--------------------+-------------|
|  6   |  7  |  8   |     9     |   10   |
------------------------------------------------------------------
 
Печатка    Керівник ____________  ________ _________________
організації        (назва   (підпис) (прізвище, ініц.)
            організації)
        Начальник планового
        відділу         ________ _________________
                    (підпис) (прізвище, ініц.)
 
Погоджено:
   Керівник державного геологічного ________ _________________
   підприємства ___________________ (підпис) (прізвище, ініц.)
         (назва організації)
 
 
Результати розгляду переліку в Геоінформі:
   1. Роботи зазначені під порядковими NN ___, зареєстровані
"___"__________19___ р., Під N ___________________________________
                (номер переліку за реєстром фонду)
   2. Роботи, зазначені під порядковими NN ___, реєстрації не
підлягають згідно з п.1.7. Інструкції.
   3. По роботах, зазаначених під порядковими NN _____, в
реєстрації відмовлено ____________________________________________
              (мотивування відмови в реєстрації)
 
Печатка    Директор Державного
       інформаційного
       геологічного фонду
       України       __________  _________________
                  (підпис)   (прізвище, ініц.)
 
 
                       Додаток N 2
                  до Інструкції про застосування
                  Порядку надання  спеціальних
                  дозволів   (ліцензій)   на
                  користування надрами та про
                  умови  і правила здійснення
                  підприємницької діяльності з
                  використання надр та контроль
                  за їх дотриманням
 
 
             Державний герб
 
         Державний комітет по геології
            і використанню надр
 
               Ліцензія
           на користування надрами
 
    Реєстраційний номер _______ від -__ ____ 19__ року
 
 
Вид діяльності: __________________________________________________
Об'єкт ліцензування: _____________________________________________
      (назва родовища, ділянки, геологічних територій та ін.)
Корисні копалини: ________________________________________________
            (основні, супутні, область використання)
Місцезнаходження об'єкта:
   Адміністративна область: ____________________________________
   Адміністративний район: _____________________________________
   Прив'язка на місцевості: ____________________________________
                (напрям, відстань від найближчого
               ____________________________________
                населеного пункту, залізничної
               ____________________________________
               станції, природоохоронних об'єктів)
   Географічні координати: град.   хвил.   сек.   СД,
               -------------------------------------
               град.   хвил.   сек.   ПШ
               -------------------------------------
Площа об'єкта, території: ________________________________________
                  (кількість, одиниці виміру)
Ступінь освоєння: ________________________________________________
        (експлуатується, не розробляється, законсервоване)
Загальна кількість запасів
на час видачі ліцензії: __________________________________________
              (основні, супутні, одиниця виміру,
            __________________________________________
                  категорія, кількість)
Оцінені (затверджені) запаси: ____________________________________
                (основні, супутні, одиниця виміру,
               ____________________________________
                категорія, кількість, ким, дата,
               ____________________________________
                     номер протоколу)
Мета ліцензії (робіт): ___________________________________________
                (який очікується результат)
            ___________________________________________
Особливі (додаткові) умови
ліцензії: ________________________________________________________
     ________________________________________________________
     ________________________________________________________
Джерело фінансування: ____________________________________________
                (держбюджет, недержавне)
Власник ліцензїї, адреса: ________________________________________
              (ідентифікаційний код, юридична особа,
            __________________________________________
            назва організації, установи, підприємства,
            __________________________________________
            прізвище, ім'я та по батькові громадянина,
            __________________________________________
             поштовий індекс, область, район, місто,
            __________________________________________
             вулиця, номер будинку, службовий телефон,
            __________________________________________
                     факс)
Ліцензію погоджено: ______________________________________________
             (назва установи, дата, номер протоколу)
Термін дії ліцензії: _____________________________________________
               (кількість років, строк дії)
Відомості про дію ліцензії: ______________________________________
               (продовження, тимчасове припинення,
              ______________________________________
                     анулювання)
 
   Голова Держкомгеології
                        М. П.
 
 
                        Додаток N 3
                  до Інструкції про застосування
                  Порядку надання  спеціальних
                  дозволів   (ліцензій)   на
                  користування надрами та про
                  умови  і правила здійснення
                  підприємницької діяльності з
                  використання надр та контроль
                  за їх дотриманням
 
 
       Перелік  документів,  необхідних  для
       отримання ліцензії на право користування
       надрами за видами діяльності на об'єктах
 
   Для отримання ліцензії з усіх видів ліцензування використання
надр заявник, крім документів, передбачених пунктом 27 Інструкції,
додатково подає:
------------------------------------------------------------------
|NN|Вид діяльності на об'єкті|     Необхідні документи   |
|пп|             |                  |
|--+-------------------------+-----------------------------------|
|1 |     2       |         3        |
|--+-------------------------+-----------------------------------|
|1.|1. Пошук (розвідка) родо-|Програма робіт, їх обсяг та вар-  |
| |вищ корисних копалин   |тість. Копія форми 3-ГР (для діючих|
| |             |об'єктів). Проект форми 3-ГР (для |
| |             |нових об'єктів). Погодження з міс- |
| |             |цевими Радами або, за їх доручен- |
| |             |ням, з облдержадміністрацією (для |
| |             |корисних копалин загальнодержавного|
| |             |значення) або з райдержадміністра- |
| |             |цією (для корисних копалин місцево-|
| |             |го значення). Погодження з обласни-|
| |             |ми органами Мінекобезпеки. При ро- |
| |             |боті на морі - погодження з Мінеко-|
| |             |безпеки та відповідними органами, |
| |             |що забезпечують охорону державного |
| |             |кордону України, регулюють паро-  |
| |             |плавство, рибний та інші промисли. |
| |             |Ситуаційний план, геологічні,   |
| |             |структурні карти, гіпсоплани тощо |
| |             |масштабу 1:50000-1:25000 з визна- |
| |             |ченням меж у просторі та координат |
| |             |району (ділянки) робіт. Типові   |
| |             |геологічні розрізи.        |
|2.|Пошук (розвідка) родовищ |Програма робіт з визначенням обсягу|
| |корисних копалин, що про-|інвестицій. Копія Свідоцтва про ре-|
| |водяться спільним підпри-|єстрацію іноземних інвестицій в  |
| |ємством за участю інозем-|Україні. Проект форми 3-ГР. Ліцен- |
| |них осіб та громадян   |зійна угода. Погодження з місцевими|
| |             |Радами або, за їх дорученням, з  |
| |             |облдержадміністрацією (для корисних|
| |             |копалин загальнодержавного значен- |
| |             |ня) або з райдержадміністрацією  |
| |             |(для корисних копалин місцевого  |
| |             |значення). Погодження з Мінекобез- |
| |             |пеки та його обласними органами.  |
| |             |При роботі на морі - погодження з |
| |             |Мінекобезпеки та відповідними орга-|
| |             |нами, що визначені у пункті 1 цього|
| |             |Переліку. Ситуаційний план, геоло- |
| |             |гічні, структурні карти, гіпсоплани|
| |             |пластів тощо масштабу 1:50000-   |
| |             |1:25000 з визначенням меж у просто-|
| |             |рі та координат району робіт, а та-|
| |             |кож території, де вже працює (пра- |
| |             |цювала) українська сторона.    |
|3.|Експлуатація родовищ ко- |Програма робіт з основними техніко-|
| |рисних копалин      |економічними показниками діючого  |
| |             |підприємства за минулі 2 роки,   |
| |             |прогнозними показниками та визна- |
| |             |ченням джерела фінансування. Про- |
| |             |ектна програма робіт з ТЕП для но- |
| |             |вих підприємств з визначенням вар- |
| |             |тості робіт та джерел фінансування.|
| |             |Погодження з місцевими Радами або, |
| |             |за їх дорученням, з обл- або рай- |
| |             |держадміністрацією в залежності від|
| |             |виду корисних копалин (загальнодер-|
| |             |жавного або місцевого значення).  |
| |             |Погодження з Мінекобезпеки та його |
| |             |обласними органами для родовищ ко- |
| |             |рисних копалин загальнодержавного |
| |             |значення. З обласними органами Мін-|
| |             |екобезпеки для родовищ корисних ко-|
| |             |палин місцевого значення. Погоджен-|
| |             |ня з Держнаглядохоронпраці та його |
| |             |територіальними органами. При робо-|
| |             |ті на морі - додатково погодження з|
| |             |відповідними органами, що визначені|
| |             |у пункті 1 цього Переліку. Ситуа- |
| |             |ційний план, геологічні, структурні|
| |             |карти, гіпсоплани пластів тощо   |
| |             |масштабу 1:50000-1:25000 з визна- |
| |             |ченням меж у просторі та координат |
| |             |об'єкта видобутку. Типові геологіч-|
| |             |ні розрізи та план підрахунку запа-|
| |             |сів. Копія протоколу ДКЗ, НТР.   |
|4.|Експлуатація родовищ ко- |Установчий договір. Програма робіт |
| |рисних копалин спільними |з ТЕО, визначенням обсягу інвести- |
| |підприємствами за участю |цій. Копія Свідоцтва про реєстрацію|
| |іноземних осіб та грома- |іноземних інвестицій в Україні. Лі-|
| |дян           |цензійна угода. Погодження з місце-|
| |             |вими Радами або, за їх дорученням, |
| |             |з обл- або райдержадміністрацією в |
| |             |залежності від виду корисних копа- |
| |             |лин (загальнодержавного або місце- |
| |             |вого значення). Погодження з тери- |
| |             |торіальними підприємствами Держком-|
| |             |геології. Погодження з Мінекобезпе-|
| |             |ки та його обласними органами. По- |
| |             |годження з Держнаглядохоронпраці та|
| |             |його територіальними органами. При |
| |             |роботі на морі - додатково погод- |
| |             |ження з відповідними органами, що |
| |             |визначені у пункті 1 цього Перелі- |
| |             |ку. Ситуаційний план, геологічні, |
| |             |структурні карти, гіпсоплани плас- |
| |             |тів тощо масштабу 1:50000-1:25000 з|
| |             |визначенням меж у просторі і коор- |
| |             |динат району видобутку, а також те-|
| |             |риторій, де вже працювала україн- |
| |             |ська сторона до подання спільним  |
| |             |підприємством заяви на отримання  |
| |             |ліцензії. Копія протоколу ДКЗ, НТР.|
|5.|Виконання інженерно-вишу-|Дозвіл Держкоммістобудування на за-|
| |кувальних робіт для   |гальну діяльність; технічне завдан-|
| |об'єктів енергетики, дер-|ня на об'єкт; програма проведення |
| |жавного зв'язку, оборон- |робіт; висновок державного геоло- |
| |ного комплексу, а також |гічного підприємства Держкомгеоло- |
| |для газопроводів, магіст-|гії, на території діяльності якого |
| |ральних трубопроводів,  |проектуються роботи, де визначають-|
| |мостів, тунелів, електро-|ся гідрогеологічні умови району бу-|
| |станцій, аеропортів, мор-|дівництва (наявність запасів підзе-|
| |ських портів, які викону-|мних вод, їх захист); інженерно-ге-|
| |ються на територіях, що |ологічні умови району будівництва |
| |піддаються дії сейсмічно-|(розвиток ендогенних та екзогенних |
| |сті, а також карстоутво- |геологічних процесів, підтоплення, |
| |ренню, підтопленню, осі- |карстоутворення, наявність в роз- |
| |дання іншого типу, дороб-|різі грунтів, які схильні до набу- |
| |ці, зсувам та обвалам  |хання та просадки); умови сейсміч- |
| |             |ності району робіт; відомості про |
| |             |наявність родовищ корисних копалин |
| |             |та геологічних пам'ятників в районі|
| |             |будівництва; погодження з облдерж- |
| |             |адміністрацією; погодження з Мін- |
| |             |екобезпеки та його обласними орга- |
| |             |нами. Адміністративна карта масшта-|
| |             |бу 1:200000 з винесенням об'єкта, |
| |             |план розміщення об'єкта масштабу  |
| |             |1:10000.              |
------------------------------------------------------------------
 
 
                       Додаток N 4
                  до Інструкції про застосування
                  Порядку надання  спеціальних
                  дозволів   (ліцензій)   на
                  користування надрами та про
                  умови  і правила здійснення
                  підприємницької діяльності з
                  використання надр та контроль
                  за їх дотриманням
 
 
        Типова структура ліцензійної угоди
 
   - Визначення сторін, між якими підписується угода, суть
угоди.
   - Визначення, які використовуються в угоді.
   - Надання прав.
   - Розподіл продукції між учасниками  ліцензії,  покриття
витрат.
   - Оператор.
   - Заміна оператора.
   - Відповідальність учасників ліцензії.
   - Район видобутку.
   - Повернення площ і продовження строку дії ліцензії.
   - Вимоги щодо реалізації продукції.
   - Застосування українського законодавства  (оподаткування,
нагляд і контроль, охорона навколишнього середовища, припинення
дії ліцензії, право власності на геологічну інформацію тощо).
   - Форс мажор.
   - Використання  українського   потенціалу,   підготовка
національних кадрів.
   - Спори і арбітраж.
   - Порядок проведення та фінансування ліквідаційних робіт.
   - Зобов'язання конфіденційності.
   - Інформування сторін.
   - Додатки:
   1) документи щодо створення спільного підприємства (статут,
установча угода тощо);
   2) свідоцтво про реєстрацію інвестицій в Україні;
   3) робоча програма;
   4) перелік початкових інвестицій;
   5) платежі (за  ліцензію,  геологічний  матеріал,  бонус
підписання, виробничий бонус тощо);
   6) адреси сторін;
   7) ситуаційний  план  з описом ліцензійної площі та її
координати.
 
 
                       Додаток N 5
                  до Інструкції про застосування
                  Порядку надання  спеціальних
                  дозволів   (ліцензій)   на
                  користування надрами та про
                  умови  і правила здійснення
                  підприємницької діяльності з
                  використання надр та контроль
                  за їх дотриманням
 
 
        Журнал реєстрації виданих ліцензій
 
------------------------------------------------------------------
| N |Реєстра-|Дата |Назва родовища,|Поштова ад-|Вид діяльності, |
|п/п|ційний |видачі|корисної копа- |реса та но-|на здійснювання |
|  |номер  |   |лини      |мер телефо-|якої видана   |
|  |    |   |Повне наймену- |на, факса |ліцензія    |
|  |    |   |вання суб'єкта |суб'єкта  |        |
|  |    |   |підприємницької|      |        |
|  |    |   |діяльності   |      |        |
|---+--------+------+---------------+-----------+----------------|
| 1 |  2  | 3  |    4    |   5   |    6    |
------------------------------------------------------------------
   Продовження таблиці.
------------------------------------------------------------------
|Початок|Строк дії|Відмітка про анулювання|  Підпис отримувача |
|робіт |ліцензії |чи продовження строку |   ліцензії, дата  |
|    |     |дії ліцензії      |           |
|    |     |            |           |
|    |     |            |           |
|    |     |            |           |
|    |     |            |           |
|-------+---------+-----------------------+----------------------|
|  7  |  8  |     9      |     10     |
------------------------------------------------------------------
 
 
                       Додаток N 6
                  до Інструкції про застосування
                  Порядку надання  спеціальних
                  дозволів   (ліцензій)   на
                  користування надрами та про
                  умови  і правила здійснення
                  підприємницької діяльності з
                  використання надр та контроль
                  за їх дотриманням
 
 
            Реєстраційна картка
 
------------------------------------------------------------------
| N |  Найменування показника         |   Код   |
|---+--------------------------------------------+---------------|
| 1.|Ліцензіар. Повне найменування ліцензіара  | | | | | | | | |
|---+--------------------------------------------+---------------|
|---+--------------------------------------------|        |
|---+--------------------------------------------+----------   |
| 2.|Відомча підпорядкованість          | | | | | |   |
|---+--------------------------------------------+-+-+-+-+-|   |
| 3.|Область        Район        | | | | | |   |
|---+--------------------------------------------+----------   |
| 4.|Адреса                   |        |
|---+--------------------------------------------|        |
| 5.|Відповідальний за видачу ліцензії      |        |
|  |                      |        |
|---+--------------------------------------------|        |
|---+--------------------------------------------+---------------|
|  |   Факс        Телефон       |        |
|---+--------------------------------------------+---------------|
| 6.|Ліцензіат. Повне найменування ліцензіата  | | | | | | | | |
|---+--------------------------------------------+---------------|
|---+--------------------------------------------|        |
|---+--------------------------------------------+----------   |
| 7.|Відомча підпорядкованість          | | | | | |   |
|---+--------------------------------------------+-+-+-+-+-|   |
| 8.|Область        Район        | | | | | |   |
|---+--------------------------------------------+----------   |
| 9.|Адреса                   |        |
|---+--------------------------------------------+---------------|
|  |   Факс      Телефон        |        |
|---+--------------------------------------------+---------------|
|10.|Форма власності               | | |      |
|---+--------------------------------------------+-+-+--     |
|11.|Організаційно-правова форма господарювання | | | |     |
|---+--------------------------------------------+------     |
|---+--------------------------------------------+----------   |
|12.|Вид діяльності               | | | | | |   |
|---+--------------------------------------------+----------   |
|---+--------------------------------------------+---------------|
|13.|Ліцензія N   від   до   термін дії  |        |
|---+--------------------------------------------+---------------|
|  |Картку заповнив          Підпис  |        |
|---+--------------------------------------------|        |
|  |      прізвище, ініціали       |        |
|---+--------------------------------------------+---------------|
------------------------------------------------------------------
 
 
               Перелік
        корисних копалин місцевого значення
 
                  Затверджено постановою Кабінету
                  Міністрів України
                  від 12 грудня 1994 року N 827
 
      Сировина для хімічних меліорантів грунтів
   Вапняк. Гіпс.
   Гажа. Сапропель.
 
       Сировина для будівельного вапна та гіпсу
   Ангідрит. Гіпс.
   Вапняк. Крейда.
 
          Сировина для бутового каменю
   Андезит. Діорит.
   Андезито-базальт. Доломіт.
   Анортозит. Ліпарит.
   Вапняк. Мігматит.
   Габро. Монцоніт.
   Габро-діабаз. Пісковик.
   Габро-норит. Плагіограніт.
   Гнейс. Порфірит.
   Граніт. Ріоліт.
   Гранодіорит. Сієніт.
   Граносієніт. Туф.
   Дацит Чарнокіт.
   Діабаз.
 
           Сировина піщано-гравійна
   Галька. Піщано-гальковий матеріал.
   Гравій. Ракуша. Пісок.
 
          Сировина цегельно-черепична
   Алеврит. Лес.
   Алевроліт. Сланець.
   Аргіліт. Суглинок.
   Глина легкоплавка. Супісок.
 
 
          Збір за видачу ліцензій на
            користування надрами
 
                  Затверджено постановою Кабінету
                  Міністрів України
                  від 31 серпня 1995 року N 709
 
------------------------------------------------------------------
|    Вид ліцензії           |  Розмір збору   |
|                     | (в неоподатковуваних |
|                     |  мінімумах доходів |
|                     |    громадян)   |
|-----------------------------------------+----------------------|
|Геологічне вивчення надр (крім робіт,  |           |
|що виконуються за рахунок Державного бюд-|           |
|жету, бюджетів Автономної Республіки   |           |
|Крим, областей, міст Києва та Севасто-  |           |
|поля)                  |      20     |
|                     |           |
|Розробка родовищ корисних копалин, крім |           |
|родовищ підземних вод та торфу:     |      60     |
|діючими підприємствами;         |           |
|підприємствами, будівництво яких     |           |
|розпочинається              |      80     |
|                     |           |
|Розробка родовищ підземних вод та торфу |      20     |
|                     |           |
|Користування відходами гірничодобувних і |           |
|пов'язаних з ними переробних виробництв: |           |
|розробка техногенних родовищ;      |      40     |
|розробка накопичень відходів, запаси яких|           |
|не оцінені                |      30     |
|                     |           |
|Користування надрами в цілях, не пов'яза-|           |
|них з розробкою родовищ (за винятком під-|           |
|земних сховищ для зберігання нафти, газу,|           |
|радіоактивних речовин;          |           |
|розміщення лікувальних, рекреаційних і  |           |
|культурно-освітніх закладів)       |      80     |
|                     |           |
|Розміщення підземних сховищ для зберіган-|           |
|ня і захоронення нафти, газу, радіоактив-|           |
|них та токсичних речовин         |     100     |
|                     |           |
|Розміщення лікувальних, рекреаційних і  |           |
|культурно-освітніх закладів       |      20     |
------------------------------------------------------------------
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка