Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про порядок надання підтверджень щодо звільнення від оподаткування матеріалів, обладнання, робіт та послуг відповідно до Рамкової угоди між Україною та Європейським Банком Реконструкції та Розвитку стосовно діяльності Чорно...

     НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РОЗВИТКУ
          ТА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
 N 24/422 від 03.09.98        Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   30 грудня 1998 р.
                   за N 841/3281
 
   ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
        економіки та з питань європейської інтеграції
    N 276/477 ( z0973-03 ) від 07.10.2003 )
 
  Про затвердження Положення про порядок надання підтверджень
  щодо звільнення від оподаткування матеріалів, обладнання,
  робіт та послуг відповідно до Рамкової угоди між Україною
  та Європейським Банком Реконструкції та Розвитку стосовно
    діяльності Чорнобильського Фонду "Укриття" в Україні
 
 
     ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом НАУРЄІ
      N 15/384 ( z0523-99 ) від 22.07.99 )
 
 
 
   Відповідно до Рамкової угоди між Україною та Європейським
Банком  Реконструкції  та  Розвитку  стосовно  діяльності
Чорнобильського Фонду  "Укриття" в Україні ( 996_004 ), яка
ратифікована Верховною Радою України та набула чинності відповідно
до Закону України "Про ратифікацію Рамкової угоди між Україною та
Європейським Банком Реконструкції та Розвитку стосовно діяльності
Чорнобильського Фонду "Укриття" в Україні" від 4 лютого 1998 року
N 80/98-ВР, Н А К А З У Є М О:
 
   1. Затвердити Положення про порядок надання підтверджень щодо
звільнення від оподаткування матеріалів, обладнання, робіт та
послуг відповідно до Рамкової угоди між Україною та Європейським
Банком  Реконструкції  та  Розвитку  стосовно  діяльності
Чорнобильського Фонду "Укриття" в Україні (додається).
   2. Здійснити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві
юстиції України.
 
 Голова Національного агентства
 України з питань розвитку та
 європейської інтеграції                 Р.В.Шпек
 
 Голова Державної податкової
 адміністрації України                 М.Я.Азаров
 
                     Затверджено
              Наказ Національного агентства України з
              питань   розвитку  та  європейської
              інтеграції  та  Державної податкової
              адміністрації України 03.09.98 N 24/422
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   30 грудня 1998 р.
                   за N 841/3281
 
              Положення
    про порядок надання підтверджень щодо звільнення від
    оподаткування  матеріалів, обладнання,  робіт та
    послуг відповідно до Рамкової угоди між Україною та
    Європейським  Банком  Реконструкції  та Розвитку
    стосовно діяльності Чорнобильського Фонду "Укриття"
              в Україні
 
   1. Цим Положенням встановлюється порядок надання підтверджень
про звільнення від оподаткування обладнання, матеріалів, робіт та
послуг відповідно до розділу 6 Рамкової угоди між Україною та
Європейським Банком Реконструкції та Розвитку стосовно діяльності
Чорнобильського Фонду "Укриття" в Україні ( 996_004 ) (надалі -
Рамкова угода), які фінансуються Європейським Банком Реконструкції
та Розвитку з коштів Чорнобильського Фонду "Укриття" (надалі -
Фонд), в тому числі і відповідно до розділу 1  (d),  для
впровадження Плану заходів на Об'єкті "Укриття" (надалі - ПЗУ)
згідно з Рамковою угодою.
   2. Відповідно  до  розділу  3  (a)  Рамкової угоди для
координації, управління, контролю та  оцінки  всіх  аспектів
впровадження проекту створена Група управління проектом. Група
управління проектом є відповідальною за укладення контрактів з
резидентами та нерезидентами для придбання обладнання (матеріалів)
та виконання робіт (послуг).
 
   3. Право  на одержання підтвердження про звільнення від
оподаткування обладнання, матеріалів, робіт та послуг мають:
   3.1. Відокремлений   підрозділ   Національної   атомної
енергогенеруючої  компанії  "Енергоатом" "Чорнобильська атомна
станція" (надалі - Реципієнт).
   3.2. Адміністрація ядерного регулювання Мінекобезпеки України
(надалі - АЯР).
   3.3. Організації (підприємства, установи), які відповідно до
контрактів, укладених з АЯР, постачають обладнання (матеріали),
виконують роботи (надають послуги) для здійснення проекту.
   3.4. Організації (підприємства, установи), що  постачають
обладнання (матеріали), виконують роботи (надають послуги) за
контрактами з Реципієнтом для здійснення ПЗУ.
 
   3.5. Організації (підприємства, установи), які відповідно до
контрактів,  укладених  з  організаціями  (підприємствами,
установами),  зазначеними  в  п.3.4,  постачають  обладнання
(матеріали), виконують роботи (надають послуги) на території
України в рамках заходів ПЗУ.
 
   4. Для  одержання  підтвердження  щодо  звільнення  від
оподаткування  обладнання,  матеріалів, робіт та послуг, які
закуповуються для здійснення заходів,  передбачених  Рамковою
угодою ( 996_004 ), до Національного агентства України з питань
розвитку та європейської інтеграції  (надалі  -  Національне
агентство) подаються такі документи (документи мають бути подані в
оригіналі українською мовою або мовою оригіналу разом з офіційним
перекладом на українську мову):
   4.1. Супровідний лист Міністерства енергетики України або
АЯР,  що  підтверджує  діяльність  суб'єктів  підприємницької
діяльності з виконання Рамкової угоди й право на одержання
податкових пільг.
   4.2. Засвідчену Реципієнтом або АЯР копію контракту  на
постачання обладнання чи виконання робіт (надання послуг) (можливе
подання російською мовою).
   4.3. Кінцевий або проміжний акт приймання-здачі виконаних
робіт (наданих послуг) (для організацій, зазначених у пп.3.1 та
3.2 цього Положення, підписаний відповідно керівником Реципієнта
або АЯР; для організацій, зазначених у пп.3.3, 3.4 та 3.5,-
завізований відповідно керівником Реципієнта або АЯР) та/або
документи, що підтверджують надходження коштів для впровадження
проектів в рамках ПЗУ (в разі виконання робіт або надання послуг).
   4.4. Перелік обладнання (матеріалів), затверджений керівником
Реципієнта або АЯР (у разі закупівлі обладнання або матеріалів).
   Зразки підписів керівництва  Групи  управління  проектом,
Реципієнта  та АЯР разом з відбитками печаток подаються до
Національного агентства,  Державної  податкової  адміністрації
України (надалі - ДПА) та державних податкових інспекцій за
місцезнаходженням відповідних організацій (підприємств, установ),
зазначених у п.3 цього Положення.
 
   5. Документом,  що  підтверджує  право  на  пільги  з
оподаткування, є  довідка-підтвердження  встановленого  зразка
(додається), яка видається Національним агентством для подання в
податкові та інші органи виконавчої влади.
   Національне агентство  з питань розвитку та європейської
інтеграції здійснює видачу довідок-підтверджень протягом десяти
робочих днів з дня подання документів.
   Зразки підписів представників Національного агентства, які
уповноважені  підписувати  довідку-підтвердження,  та відбиток
печатки подається до ДПА.
   6. Довідка-підтвердження надається організації (підприємству,
установі) в 5 примірниках для подання в ДПА та державну податкову
інспекцію  за  місцезнаходженням  організації  (підприємства,
установи). При цьому одна довідка-підтвердження залишається у
платника податку як звітний документ, а один примірник залишається
в Національному агентстві. Копії довідок-підтверджень  можуть
засвідчуватись тільки Національним агентством.
   7. Довідка-підтвердження надається для звільнення від:
   а) податку на додану вартість;
   б) податку на прибуток підприємств;
   в) збору до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації
наслідків Чорнобильської катастрофи  та  соціального  захисту
населення;
   г) збору до Державного інноваційного фонду; ( Пункт 7
доповнено  підпунктом  "г" згідно з Наказом НАУРЄІ N 15/384
( z0523-99 ) від 22.07.99 )
   ґ) збору на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання
автомобільних доріг загального призначення; ( Пункт 7 доповнено
підпунктом "ґ" згідно з Наказом НАУРЄІ N 15/384 ( z0523-99 ) від
22.07.99 )
   д)  збору за проїзд по території прикордонних областей
автотранспорту,  що  прямує за кордон; ( Пункт 7 доповнено
підпунктом "д" згідно з Наказом НАУРЄІ N 15/384 ( z0523-99 ) від
22.07.99 )
   е) гербового збору.( Пункт 7 доповнено підпунктом "е" згідно
з Наказом НАУРЄІ N 15/384 ( z0523-99 ) від 22.07.99 )
   Відповідно до  наданих  довідок-підтверджень  організації
(підприємства,  установи)  звільняються від сплати зазначених
податків та збору,  здійснюючи  бухгалтерську  звітність  за
встановленою формою.
 
   8. Звільнення від оподаткування згідно з п.7 здійснюється в
такому порядку:
   8.1. Особа, що має право на звільнення від ПДВ товарів,
робіт, послуг, які вона закуповує в рамках Угоди ( 996_004 ),
надає   платнику  податку  оригінал  довідки-підтвердження
встановленого зразка про право на звільнення. Товари, роботи та
послуги відпускаються платником податку на підставі зазначеної
довідки.
   8.2. Платник податку  складає  в  установленому  порядку
податкову накладну щодо відпущених товарів, робіт та послуг. У
податковій накладній вказується підстава для звільнення (номер та
дата  довідки,  назва  проекту,  номер та дата відповідного
контракту).
   8.3. Платники податку ведуть окремий облік щодо зазначених
операцій. У терміни, передбачені чинним законодавством, платник
податку  подає  до  державної  податкової  інспекції  за
місцезнаходженням декларацію з  урахуванням  зазначених  вище
операцій.
   8.4. Контроль за цільовим використанням товарів, робіт та
послуг, які було відпущено без сплати ПДВ, покладається на
Міністерство енергетики України та Національне агентство.
   При виявленні  фактів нецільового використання зазначених
товарів, робіт, послуг Національне агентство негайно повідомляє
ДПА та скасовує дію довідки-підтвердження.
   Довідка-підтвердження також скасовується:
   у разі ненадання кінцевого акта приймання-здачі виконаних
робіт, наданих послуг;
   у разі  надання документів, передбачених у п.4, які не
відповідають дійсності.
   За запитом  ДПА Національне агентство зобов'язане надати
інформацію щодо цільового використання товарів, робіт, послуг,
придбаних у цього платника податку без сплати ПДВ.
 
   9. Відповідальність  за  правильність обчислення об'єктів
оподаткування і платежів покладається на Реципієнта, АЯР та
організації (підприємства, установи), зазначені в пп.3.3-3.5 цього
Положення.
   10. ДПА та Національне агентство мають право вимагати від
Реципієнта, АЯР та організацій (підприємств, установ), зазначених
у пп.3.3-3.5, додаткові документи, крім зазначених у п.4, потрібні
для надання підтверджень, а також проводити, відповідно до чинного
законодавства, перевірки на відповідність обсягів виконаних робіт
(наданих  послуг)  та  поставленого  обладнання  наданим
довідками-підтвердженнями про звільнення від оподаткування.
 
                     Додаток
            до спільного наказу Національного агентства
            України з питань розвитку та європейської
            інтеграції  та  Державної   податкової
            адміністрації України від 03.09.98 N 24/422
 
           Довідка-підтвердження
 
          N _______ від ___________
 
  про звільнення організації-виконавця від податку на додану
  вартість, податку на прибуток підприємств та збору до
  Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків
  Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення
  відповідно до зобов'язань України щодо виконання Рамкової
  угоди між Україною та Європейським Банком Реконструкції та
  Розвитку  стосовно діяльності  Чорнобильського  Фонду
            "Укриття" в Україні
 
Назва проекту технічної допомоги: Грантова угода
Державний реєстраційний номер N _________
 
Реципієнт:   ВП "Чорнобильська атомна електростанція"
        НАЕК "Енергоатом"/
        Адміністрація ядерного регулювання
        Мінекобезпеки України
 
Організація-виконавець,
що звільняється
від оподаткування: _______________________________________________
 
Ідентифікаційний код з ЄДРПОУ : [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
 
Контракт: ________________________________________________________
 
Назва виконаних робіт: ___________________________________________
 
Державна податкова інспекція
за місцезнаходженням організації: ________________________________
 
Сума, що підлягає звільненню
від оподаткування: _______________________________________________
 
Додатки: 1) перелік виконаних робіт (перелік обладнання);
     2) акт приймання-здачі виконаних робіт;
     3) копія контракту.
 
 Голова (заступник голови)
 Національного агентства           (прізвище, ініціали)
                 М.П.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка