Законы Украины

Новости Партнеров
 

Інструкція про порядок складання звіту про наявність і використання бази даних на 1 січня 1997 року за формою N 4-інф

         МІНІСТЕРСТВО СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
 
            І Н С Т Р У К Ц І Я
 
 N 207 від 09.07.96          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   26 липня 1996 р.
 vd960709 vn207            за N 393/1418
 
                       Затверджено
                  наказом Міністерства статистики
                  України  від 09.07.96  N 207
                  ( z0391-96 )
 
   ( Інструкція втратила чинність на підставі Наказу
    Держкомстатистики N 10 ( z0441-97 ) від 27.08.97 )
 
              Інструкція
      про порядок складання звіту про наявність і
      використання бази даних на 1 січня 1997 року
            за формою N 4-інф
 
 
 
   1. Обстеження проводиться з метою обліку автоматизованих баз
даних загального використання, що експлуатуються на підприємствах,
в установах, організаціях, обчислювальних центрах, асоціаціях,
корпораціях, концернах, головних (територіальних) управліннях,
спільних та малих підприємствах, кооперативах, учбових закладах,
міністерствах, відомствах (далі - підприємства  (організації),
незалежно від форми власності та організаційно-правових форм
господарювання, за станом на 1 січня 1997 року.
   Кожне самостійне підприємство (організація), що входить до
складу об'єднання, подає звіт самостійно. Структурні підрозділи
об'єднання окремо звіт не подають.
   2. Звіт подають підприємства (організації), які є власниками
баз даних, що експлуатуються на ЕОМ.
   3. Звіт подають за адресою і в терміни, що зазначені на
бланку форми.
   4. Коди у верхній  частині  бланку  форми  підприємства
(організації) не заповнюють.
   5. Звіт за формою N 4-інф заповнює працівник сфери обробки
даних на обчислювальній техніці.
   6. У звіті надають інформацію про бази даних (БД) загального
користування, власником яких є підприємство (організація). Якщо
підприємство є власником декількох баз даних, тоді по кожній базі
даних заповнюється окремий звіт.
   Бази даних,  що  мають  інформацію  суто  внутрішнього
використання (документообіг, облік кадрів і заробітної плати та
інші бухгалтерські задачі), а також задачі, котрі відносяться до
автоматизованих систем управління виробництвом (операційний день
банку), до звітів не включаються.
   7. У рядку 1.0. вказують повну назву бази даних.
   8. У рядку 2.0. вказують повну назву  організації,  що
розробила базу даних. Якщо у розробці бази даних брали участь
декілька організацій, то необхідно вказати головного розробника
бази даних.
   9. У рядку 3.1. наводять прізвище особи (групи осіб), яка
здійснює координацію всіх робіт у процесі функціонування бази
даних, має повні знання про базу даних конкретної предметної
галузі і забезпечує її проектування, наповнення, ведення та
ефективне використання. В рядку 3.2 вказують телефон для довідок
та спілкування.
   10. У рядку 4.0 проставляють загальний обсяг бази даних (з
одним десятковим знаком) у МБайтах.
   11. У рядку 5.0. наводять найменування системи керування
базою даних (СКБД) з версією чи без неї, що використовується
(наприклад: DBASE 5.0, FOXBASE 2.10, FOXPRO 2.0, CLIPPER 5.01,
PARADOX 5.0, DATAEASE, ORACLE, INGRES, SQL SERVER, BTRIEVE,
SYBASE, PROGRESS, INFORMIX, DB2, XDB6, ...).
   12. У рядку 6.0. проставляють  кількість  зареєстрованих
користувачів бази даних.
   13. У рядку 7.0. вказують назви друкованих аналогів бази
даних (довідників, збірників, вказівок, каталогів, реферативних
журналів тощо), тобто тих, що видаються на основі інформації БД.
   14. У рядку 8.0. необхідно надати стислий зміст бази даних
(перелік основних показників, що обробляються в БД, їх кількість,
галузі, в яких БД застосовується, ретроспектива - з якого року
функціонує БД та за який період у ній подані дані).
   15. У рядках 9.1-9.3. потрібно залишити тільки ті мови, на
яких подано документи в базі даних (наприклад, якщо інформація в
базі існує тільки на російській - викреслити українську та
англійську).
   16. У рядках 9.4. та 9.5. вписують мови, що не передбачені в
рядках 9.1.-9.3.
   17. У рядках 10.1.-10.6. лишають тільки ту періодичність
оновлення  інформації  (річна, піврічна, квартальна, місячна,
тижнева, щодобова), що  характерна  для  бази  даних,  інше
закреслюють.
   18. У рядках 11.1-11.5. вказують реквізити, по яких можна
отримати інформацію залежно від способу її передачі (наприклад: на
паперових та гнучких магнітних носіях - письмовий запит за адресою
Київ-73, вул.Миру,12, Іванову І.І.; телефонний запит - телефон
адміністратора БД - (044)2656512; запит по електронній пошті -
електронна адреса cweek@infoart.msk.su; по каналах зв'язку -
olwisti.kiev.ua).
   19. У рядку 11.5.1. наводять дані з технічної документації
про тип  мережі, що використовується для передачі інформації
(наприклад: ЛКМ, ETHERNET; ЛКМ, TOKEN RING; ЛКМ, TOKEN BUS; ЛКМ,
Omnsntt; МКМ, вузол/станція DQDB; МКМ, вузол/станція FDDI; ГКМ,
вузол/станція INTERNET; ГКМ, вузол/станція BITNET).
   20. У рядках 12.1-12.3. залишають назви тільки тих категорій
доступу до інформації, що характерні для бази даних,  інші
закреслюють.
   21. У рядках 13.1-13.4. залишають тільки ті види послуг, що
надає власник БД, інші закреслюють.
   22. У рядках 13.5. та 13.6. вписують види послуг, що надає
власник БД і не передбачені в рядках 13.1.-13.4.
   23. У рядку 14.0. наводять джерела первинної інформації, на
основі яких створено базу даних.
 
            Основні визначення
 
   База даних  (БД)  -  сукупність  взаємозв'язаних  даних,
організованих згідно зі схемою бази даних так, щоб з ними міг
працювати користувач.
   Для використання або модифікації баз даних однією чи кількома
особами необхідна система керування базами даних (СКБД).
   Система керування базами даних (СКБД) - сукупність програмних
і мовних засобів, що забезпечують керування базами даних.
   Основні функції СКБД - створення бази даних, завантаження
інформації до бази даних з максимально можливою перевіркою її
достовірності; реалізація запитів користувачів на  відбір  і
виведення частини інформації з бази даних за критеріями пошуку.
   Комп'ютерна мережа - сукупність територіально розосереджених
систем оброблення  даних,  засобів  і (чи) систем зв'язку і
пересилання даних, що забезпечує користувачам дистанційний доступ
до її ресурсів і колективне використання цих ресурсів.
   Комп'ютерну мережу (обчислювальну мережу, мережу електронних
обчислювальних машин)  можна  трактувати  як  інтегровану,
багатомашинну, територіально розосереджену систему, що складається
з взаємодіючих ЕОМ та підсистем зв'язку для передачі даних. У
залежності від швидкості обміну даними між робочими ЕОМ та
розмірів охопленої території відрізняють локальні, міські та
глобальні обчислювальні мережі.
   Локальна комп'ютерна мережа (ЛКМ) - це комп'ютерна мережа, що
зв'язує декілька станцій в одній локальній зоні радіусом до 1
кілометру, котрі обмежені, наприклад, однією спорудою,  одним
підприємством (організацією), відділом, цехом, таке інше, та
використовує зорієнтовані на цю територію засоби та  методи
передачі даних. Локальна комп'ютерна мережа відрізняється простою
архітектурою, а також великою швидкістю обміну і, як правило,
невеликими відстанями між вузлами.
   Міська комп'ютерна мережа (МКМ) - це комп'ютерна мережа, що
розміщена на території міста і призначена для передачі даних між
підприємствами  (організаціями).  Як  правило,  підприємство
(організація) використовує вузол або станцію для підключення до
МКМ.
   Глобальна комп'ютерна мережа (ГКМ) - комп'ютерна мережа, що
охоплює значну  територію  (країна,  континент, континенти) і
призначена для передачі даних між підприємствами (організаціями),
які використовують вузол або станцію для підключення до ГКМ. В
глобальних обчислювальних  мережах  використовуються  телефонні
(комутовані чи не комутовані), радіо, супутникові та інші канали
зв'язку.
 
                   Управління статистики науки,
                   інформатики  та  інновацій
                   Мінстату України
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка