Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про впровадження Порядку планування використання маршрутів ОПР вихідного дня та маршрутів ОПР, що використовуються за дозволом органів ОПР

        ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАГЛЯДУ
         ЗА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ БЕЗПЕКИ АВІАЦІЇ
 
              Н А К А З
 
            21.10.2004 N 134
 
   { Наказ скасовано на підставі Наказу Державної служби
     України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації
    N 354 ( z0664-06 ) від 22.05.2006 }
 
        Про впровадження Порядку планування
       використання маршрутів ОПР вихідного дня
       та маршрутів ОПР, що використовуються
           за дозволом органів ОПР
 
 
 
   З метою забезпечення ефективного використання повітряного
простору,  забезпечення  оперативною  інформацією користувачів
повітряного простору щодо можливості використання маршрутів ОПР
вихідного дня та маршрутів ОПР, що використовуються за дозволом
органів ОПР, Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити та ввести в дію з 00.00 годин UTC 25.11.2004
Порядок планування використання маршрутів ОПР вихідного дня та
маршрутів ОПР, що використовуються за дозволом органів ОПР (далі -
Порядок), що додається.
 
   2. Заступнику   начальника   управління   забезпечення
аеронавігаційного обслуговування   польотів    Укравіатрансу
(Сімак В.М.) у двотижневий термін довести цей наказ до відома
зацікавлених підприємств і організацій.
 
   3. Керівникам авіакомпаній, авіапідприємств:
 
   3.1. До 18.11.2004 забезпечити внесення необхідних змін до
відповідних технологічних документів.
 
   3.2. До 18.11.2004 забезпечити вивчення Правил з особовим
складом та прийняття заліків.
 
   4. Генеральному директору Украероруху до 01.11.2004 подати до
Укравіатрансу  для  затвердження  циркуляру  аеронавігаційної
інформації (серії A та B) щодо впровадження Порядку.
 
   5. Заступнику   начальника   управління   забезпечення
аеронавігаційного  обслуговування  польотів  Укравіатрансу  до
08.11.2004  організувати  видання  зазначеного вище циркуляра
аеронавігаційної інформації у встановленому порядку.
 
   6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 Голова                         В.Максимов
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державіаслужби України
                   21.10.2004 N 134
 
 
               ПОРЯДОК
       планування використання маршрутів ОПР
         вихідного дня та маршрутів ОПР,
         що використовуються за дозволом
              органів ОПР
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Порядок планування використання маршрутів обслуговування
повітряного  руху  ОПР  вихідного дня та маршрутів ОПР, що
використовуються за дозволом органів ОПР (далі -  Порядок),
визначає  організацію  отримання  інформації  про  можливість
використання маршрутів ОПР вихідного дня (Weekend ATS routes),
маршрутів ОПР,  що  використовуються за дозволом органів ОПР
(By ATC) та порядок надання такої інформації експлуатантам для їх
щоденного використання.
 
   1.2. Вимоги  Порядку  розповсюджуються на особовий склад
Украероцентру та РДЦ, які виконують завдання і функції щодо
планування та координації використання повітряного простору, а
також на користувачів повітряного простору.
 
   1.3. Порядок визначає можливість використання маршрутів ОПР
вихідного дня та маршрутів ОПР, що використовуються за дозволом
органів ОПР вище ешелону польоту 275.
 
           2. Терміни та визначення
 
   У цьому Порядку терміни мають таке значення:
   маршрут ОПР вихідного дня (Weekend Route) - маршрут ОПР, який
може плануватися та використовуватися у визначені періоди часу
(у вихідні/святкові дні та/або вночі).
   маршрут ОПР, що використовується за дозволом органу ОПР
(By ATC Route) - маршрут ОПР, який використовується за дозволом
органу ОПР та який не планується для виконання польотів, а дозвіл
на використання якого надається органом ОПР у поточну добу.
 
        3. Організація отримання інформації
      щодо можливості використання маршрутів ОПР
 
   3.1. З  метою  отримання  інформації  щодо  можливості
використання маршрутів ОПР вихідного дня та маршрутів ОПР, що
використовуються за дозволом органів ОПР, черговою зміною РДЦ
щоденно, до 12.00 UTC,  виконується  запит  у  користувачів
повітряного простору щодо планування проведення діяльності з
використання повітряного простору, у межах відповідного РДЦ, на
наступну добу.
 
   3.2. Запит проводиться тільки у користувачів, які планують
діяльність, що впливає на використання маршрутів ОПР вихідного дня
та маршрутів ОПР, які використовуються за дозволом органів ОПР
вище ешелону польоту 275, відповідно до переліку таких маршрутів,
що надається у додатку.
 
   3.3. Запит виконується за допомогою засобів зв'язку - АФТН,
телефакс, телефон, гучномовний зв'язок.
 
   3.4. У запиті вказується найменування зони (зони обмеження
польотів - R-зона, небезпечної зони - D-зона) або найменування
аеродрому та дати проведення діяльності з використання повітряного
простору.
 
   3.5. Користувач повітряного простору в період до 12.30 надає
до РДЦ інформацію щодо планування проведення  діяльності  з
використання  повітряного  простору або надає інформацію про
відсутність запланованої діяльності на наступну добу.
 
   3.6. Інформація, що надається користувачем до РДЦ, повинна
включати:
   - дату проведення діяльності з використання  повітряного
простору;
   - найменування зони обмеження польотів (R-зона), небезпечної
зони (D-зона), що опубліковані в АІП України, або найменування
аеродрому;
   - характер діяльності;
   - час початку/закінчення діяльності;
   - прізвище  та  посаду відповідальної особи, яка надала
інформацію.
   У випадку  отримання  інформації  за  телефоном  або по
гучномовному зв'язку, проводиться документування переговорів.
 
   3.7. Фахівець РДЦ повинен підтвердити частину інформації,
отриманої від користувача:
   - дату проведення діяльності з використання  повітряного
простору;
   - найменування зони обмеження польотів (R-зона), небезпечної
зони (D-зона) або найменування аеродрому;
   - час початку/закінчення діяльності.
 
   3.8. Інформація користувача  щодо  проведення  діяльності
заноситься фахівцем РДЦ до плану використання повітряного простору
на наступну добу.
 
   3.9. У разі отримання інформації  від  користувача  про
відсутність діяльності на наступну добу фахівець РДЦ заносить таку
інформацію до плану використання повітряного простору.
 
   3.10. У разі отримання інформації від  користувача  про
відсутність діяльності на декілька днів фахівець РДЦ заносить таку
інформацію до плану використання повітряного простору на кожний
визначений день.
 
   3.11. Після  отримання  інформації  від користувачів про
наявність або відсутність діяльності з використання повітряного
простору фахівець РДЦ визначає можливість використання маршрутів
ОПР вихідного дня та маршрутів ОПР, що використовуються за
дозволом органів ОПР на наступну добу, відповідно до додатку 1.
 
   3.12. Фахівець РДЦ до 12.30 UTC надає інформацію старшому
штурману - заступнику начальника чергової зміни Украероцентру щодо
планування  проведення  діяльності з використання повітряного
простору та можливість використання маршрутів ОПР вихідного дня та
маршрутів ОПР, що використовуються за дозволом органів ОПР вище
ешелону польоту 275 на наступну добу.
   Взаємодія виконується у порядку, встановленому Інструкцією зі
взаємодії між Украероцентром та РДЦ.
 
       4. Порядок інформування експлуатантів
      про можливість використання маршрутів ОПР
    вихідного дня та маршрутів ОПР, що використовуються
           за дозволом органів ОПР
 
   4.1. Старший штурман - заступник начальника чергової зміни
Украероцентру після отримання інформації від РДЦ щодо планування
проведення  діяльності з використання повітряного простору і
можливості використання маршрутів ОПР вихідного дня та маршрутів
ОПР, що використовуються за дозволом органів ОПР вище ешелону
польоту 275 на наступну добу:
   - проводить перевірку вказаної інформації згідно з додатком;
   - вносить відповідні дані до плану використання повітряного
простору Украероцентру;
   - формує запити на видання NOTAM про можливість використання
маршрутів ОПР вихідного дня та маршрутів ОПР, що використовуються
за дозволом органів ОПР, за встановленим форматом.
 
   4.2. Запити на видання NOTAM подаються Украероцентром щоденно
до Державіаслужби та CAI, до 13.00 UTC, за допомогою АФТН.
 
   4.3. CAI видає NOTAM про можливість використання маршрутів
ОПР вихідного дня та маршрутів ОПР, що використовуються за
дозволом органів ОПР до 14.00 UTC, за встановленим порядком.
 
   4.4. Украероцентр  контролює  відповідність  інформації у
виданому NOTAM до інформації про можливість використання маршрутів
ОПР вихідного дня та маршрутів ОПР, що використовуються за
дозволом органів ОПР, які занесені  до  плану  використання
повітряного простору.
   У разі виявлення помилок або невідповідності у виданому NOTAM
Украероцентр повідомляє про це CAI для їх виправлення.
 
   4.5. Порядок використання маршрутів ОПР вихідного дня та
маршрутів ОПР, що використовуються за дозволом органів ОПР,
доводиться  до  відома фахівців чергової зміни РДЦ під час
проведення інструктажу чергової зміни за встановленим порядком.
 
   4.6. Украероцентр та РДЦ надають користувачу  умови  на
використання повітряного простору в день проведення діяльності
тільки відповідно до плану використання повітряного простору.
Зміни часу початку/закінчення проведення діяльності можуть бути
тільки в рамках, визначених вказаним планом.
   Дозволи та умови на проведення діяльності, не передбаченої
планом використання повітряного простору, не  надаються,  за
винятком термінової діяльності, що передбачено Положенням про
використання повітряного простору України.
 
   4.7. РДЦ контролює дотримання  експлуатантами  дозволених
термінів використання маршрутів ОПР вихідного дня та маршрутів
ОПР, що використовуються за дозволом органів ОПР шляхом аналізу
маршрутної частини у відповідних FPL.
 
 Т.в.о. заступника директора
 Укравіатрансу                    В.Настасієнко
 
 
                   Додаток
                   до пункту 3.2 Порядку
                   планування використання
                   маршрутів ОПР вихідного дня
                   та маршрутів ОПР,
                   що використовуються
                   за дозволом органів ОПР
 
 
               МАРШРУТИ
         "Weekend"/"By ATC" вище FL275
 
             КИЇВСЬКИЙ РДЦ
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Параметри маршрутів ОПР, що опубліковані в AIP  |   Елементи ПП, що обмежують рух    |
|п/п|                          | на маршруті ОПР (райони а/д, пілотажні |
|  |                          |  зони, спеціальні маршрути, полігони) |
|  |----------------------------------------------------+-----------------------------------------|
|  | Назва | Ділянка |Вертикальні|Наявність обмежень |Назва елемента |Вертикальні | Примітки |
|  |маршруту|      |межі (FL) |          |        |межі (FL)  |(дні та час |
|  |    |      |      |          |        |      | роботи)  |
|  |    |-----------+-----------|          |        |------------|      |
|  |    | з | по | з | по |          |        | з | по |      |
|---+--------+-----+-----+-----+-----+-------------------+---------------+-----+------+------------|
| 1 |  2  | 3 | 4 | 5 | 6 |     7     |    8    | 9 | 10 |   11   |
|---+--------+-----+-----+-----+-----+-------------------+---------------+-----+------+------------|
| 1 |UN743  |SORIK|CH  |290 |450 |Ділянка від LANTI |UK-R502 ЗВП N 2|50  |410  |Зимовий   |
|  |    |   |   |   |   |до SORIK      |(випробувальні |   |   |період   |
|  |    |   |   |   |   |використовується у |польоти)    |   |   |07.00 -   |
|  |    |   |   |   |   |НД та святкові   |        |   |   |19.00 UTC  |
|  |    |   |   |   |   |дні - H24, у робочі|        |   |   |Літний   |
|  |    |   |   |   |   |дні з 17.00 до   |        |   |   |період   |
|  |    |   |   |   |   |06.00 UTC. В інший |        |   |   |06.00 -   |
|  |    |   |   |   |   |час - тільки за  |        |   |   |18.00 UTC  |
|  |    |   |   |   |   |дозволом органу УПР|        |   |   |      |
|---+--------+-----+-----+-----+-----+-------------------+---------------+-----+------+------------|
|  |    |CH  |BABKU|290 |450 |          |Житомир, зона |500 м|330  |      |
|  |    |   |   |   |   |          |N 2, маршр. N 4|   |   |      |
|---+--------+-----+-----+-----+-----+-------------------+---------------+-----+------+------------|
|  |    |   |   |   |   |          |        |240 |370  |      |
|---+--------+-----+-----+-----+-----+-------------------+---------------+-----+------+------------|
|  |    |BABKU|NM  |290 |450 |          |        |   |   |      |
|---+--------+-----+-----+-----+-----+-------------------+---------------+-----+------+------------|
|  |    |NM  |LANTI|290 |450 |          |        |   |   |      |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
             ЛЬВІВСЬКИЙ РДЦ
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Параметри маршрутів ОПР, що опубліковані в AIP  |  Елементи ПП, що обмежують рух    |
|п/п|                          | на маршруті ОПР (райони а/д, пілотажні |
|  |                          | зони, спеціальні маршрути, полігони)  |
|  |----------------------------------------------------+-----------------------------------------|
|  | Назва | Ділянка |Вертикальні|Наявність обмежень |Назва елемента|Вертикальні | Примітки  |
|  |маршруту|      |межі (FL) |          |       |межі (FL)  |(дні та час |
|  |    |-----------+-----------|          |       |------------| роботи)  |
|  |    | з | по | з | по |          |       | з | по |       |
|---+--------+-----+-----+-----+-----+-------------------+--------------+-----+------+-------------|
| 1 |  2  | 3 | 4 | 5 | 6 |     7     |    8   | 9 | 10 |   11   |
|---+--------+-----+-----+-----+-----+-------------------+--------------+-----+------+-------------|
| 2 |UP746  |LUGOL|ROMOL|280 |450 |Використовується у |Спеціальний  |330 |370  |За заявками |
|  |    |   |   |   |   |Сб, Нд та святкові |маршрут    |   |   |14 АвК при  |
|  |    |   |   |   |   |дні - H24, у робочі|       |   |   |проведенні  |
|  |    |   |   |   |   |дні з 19.00 до   |       |   |   |навчально-  |
|  |    |   |   |   |   |05.00 UTC. В інший |       |   |   |тренувальних |
|  |    |   |   |   |   |час - тільки за  |       |   |   |польотів з  |
|  |    |   |   |   |   |дозволом органу  |       |   |   |аер. Коломия.|
|  |    |   |   |   |   |УПР. Дозвіл на   |       |   |   |Не викори-  |
|  |    |   |   |   |   |використання    |       |   |   |стовується: |
|  |    |   |   |   |   |маршруту ОПР може |       |   |   |у Сб, Нд та |
|  |    |   |   |   |   |бути отримано за  |       |   |   |святкові   |
|  |    |   |   |   |   |запитом під час  |       |   |   |дні - H24,  |
|  |    |   |   |   |   |польоту від органу |       |   |   |- у робочі  |
|  |    |   |   |   |   |УПР        |       |   |   |- з 19.00 до |
|  |    |   |   |   |   |          |       |   |   |05.00 UTC  |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
            СІМФЕРОПОЛЬСЬКИЙ РДЦ
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |  Параметри маршрутів ОПР, що опубліковані в AIP  |  Елементи ПП, що обмежують рух    |
|п/п|                          | на маршруті ОПР (райони а/д, пілотажні |
|  |                          | зони, спеціальні маршрути, полігони)  |
|  |----------------------------------------------------+-----------------------------------------|
|  | Назва | Ділянка |Вертикальні|Наявність обмежень |Назва елемента|Вертикальні |  Примітки |
|  |маршруту|      |межі (FL) |          |       |межі (FL)  | (дні та час |
|  |    |-----------+-----------|          |       |------------|  роботи)  |
|  |    | з | по | з | по |          |       | з | по |       |
|---+--------+-----+-----+-----+-----+-------------------+--------------+-----+------+-------------|
| 1 |  2  | 3 | 4 | 5 | 6 |     7     |    8   | 9 | 10 |   11   |
|---+--------+-----+-----+-----+-----+-------------------+--------------+-----+------+-------------|
| 3 |UT502  |TISOM|KUSAL|310 |450 |Використовується з |       |   |   |       |
|  |    |   |   |   |   |Пн по Пт з 16.00 до|       |   |   |       |
|  |    |   |   |   |   |05.00, у Сб, Нд та |       |   |   |       |
|  |    |   |   |   |   |святкові дні - H24,|       |   |   |       |
|  |    |   |   |   |   |в інший час - за  |       |   |   |       |
|  |    |   |   |   |   |узгодженням з   |       |   |   |       |
|  |    |   |   |   |   |органами УПР    |       |   |   |       |
|---+--------+-----+-----+-----+-----+-------------------+--------------+-----+------+-------------|
|  |    |KUSAL|BURUD|310 |450 |          |UK-D119    |GND |UNL  |За NOTAM   |
|  |    |   |   |   |   |          |UK-D117    |   |   |       |
|  |    |   |   |   |   |          |UK-R306    |   |   |       |
|---+--------+-----+-----+-----+-----+-------------------+--------------+-----+------+-------------|
|  |    |   |   |   |   |          |UK-R504    |GND |300  |Вт - Пт з  |
|  |    |   |   |   |   |          |       |   |   |09.00 до   |
|  |    |   |   |   |   |          |       |   |   |19.00 UTC  |
|---+--------+-----+-----+-----+-----+-------------------+--------------+-----+------+-------------|
|  |    |BURUD|AL  |310 |450 |          |UK-D119    |GND |UNL  |За NOTAM   |
|  |    |   |   |   |   |          |UK-R306    |   |   |       |
|---+--------+-----+-----+-----+-----+-------------------+--------------+-----+------+-------------|
|  |    |   |   |   |   |          |UK-R504    |GND |300  |Вт - Пт з  |
|  |    |   |   |   |   |          |       |   |   |09.00 до   |
|  |    |   |   |   |   |          |       |   |   |19.00 UTC  |
|---+--------+-----+-----+-----+-----+-------------------+--------------+-----+------+-------------|
|  |    |AL  |NL  |310 |450 |          |Схема     |GND |265  |       |
|  |    |   |   |   |   |          |Бельбека   |   |   |       |
|  |    |   |   |   |   |          |Зона N 9   |   |   |       |
|  |    |   |   |   |   |          |Бельбека   |   |   |       |
|  |    |   |   |   |   |          |Р-н Качи   |   |   |       |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка