Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про підсумки Всеукраїнського огляду роботи профспілок і трудових колективів на кращу організацію оздоровлення й відпочинку дітей і підлітків улітку 2005 року та завдання членських організацій ФПУ щодо проведення цієї роботи в 2006 році

     ПРЕЗИДІЯ ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
 
           23.12.2005 N П-24-13
 
 
        Про підсумки Всеукраїнського огляду
       роботи профспілок і трудових колективів
        на кращу організацію оздоровлення
     й відпочинку дітей і підлітків улітку 2005 року
       та завдання членських організацій ФПУ
       щодо проведення цієї роботи в 2006 році
 
 
   Президія Федерації    професійних   спілок   України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
   1. Взяти до відома Доповідну записку та Рішення Оргкомітету
ФПУ з підбиття підсумків Всеукраїнського огляду роботи профспілок
і трудових колективів на кращу організацію  оздоровлення  й
відпочинку дітей і підлітків улітку 2005 року (додатки 1, 2).
(Додаток 2 не друкується. - Упорядник).
 
   2. Ураховуючи досягнення вагомих позитивних результатів у
роботі щодо збереження мережі та зміцнення матеріальної бази
дитячих оздоровчих закладів, розширення контингентів дітей, що
охоплюються організованими формами оздоровлення й відпочинку,
визнати переможцями огляду та нагородити Пам'ятним  дипломом
Федерації професійних спілок України:
   серед регіональних профоб'єднань:
   по першій групі регіонів -
   Раду Федерації незалежних профспілок Криму, Донецьку обласну
раду професійних спілок, Об'єднання профспілок Львівщини;
   по другій групі регіонів -
   Запорізьку обласну  раду  професійних  спілок, Полтавську
обласну раду професійних спілок, Раду  Федерації  профспілок
Вінницької області;
   по третій групі регіонів -
   Херсонську обласну  міжгалузеву  раду  профспілок,  Раду
Федерації  профспілкових  організацій  Чернігівської  області,
Чернівецьку обласну раду професійних спілок;
   серед всеукраїнських профспілок:
   по першій групі -
   Професійну спілку трудящих металургійної і гірничодобувної
промисловості   України,   Професійну  спілку  працівників
житлово-комунального господарства, місцевої  промисловості  та
побутового  обслуговування  населення  України,  Профспілку
працівників освіти і науки України, Професійну спілку працівників
вугільної промисловості;
   по другій групі -
   Професійну спілку авіабудівників України, Професійну спілку
працівників зв'язку України,  Професійну  спілку  працівників
автомобільного та сільськогосподарського машинобудування України;
   по третій групі -
   Професійну спілку  працівників  геології,  геодезії  та
картографії України, Професійну спілку працівників космічного та
загального машинобудування України.
 
   3. Відзначити Подякою ФПУ активну участь в огляді, значну
організаторську роботу  щодо  створення  належних  умов  для
оздоровлення й відпочинку дітей:
   Дніпропетровського обласного об'єднання профспілок, Федерації
професійних  спілок  Житомирської  області,  Ради  профспілок
Івано-Франківської  області.  Федерації  професійних  спілок
Луганської  області,  Миколаївської обласної ради професійних
спілок. Федерації професійних спілок Одеської області. Сумської
обласної ради професійних спілок, Тернопільської обласної ради
профспілок, Федерації професійних спілок Черкаської  області,
Професійної  спілки  працівників  державних  установ України,
Професійної спілки авіапрацівників України, Професійної спілки
робітників морського транспорту України, Української професійної
спілки працівників річкового транспорту.
 
   4. Доручити  органам  регіональних  профоб'єднань   і
всеукраїнських профспілок за поданням відповідних оргкомітетів
огляду нагородити від імені Федерації профспілок України Пам'ятним
дипломом ФПУ та відзначити Подякою ФПУ підприємства, організації,
колективи, окремих організаторів оздоровчої роботи з дітьми, які
брали активну участь у Всеукраїнському огляді та сприяли його
проведенню.
 
   5. Запропонувати членським організаціям ФПУ на основі аналізу
підсумків дитячої оздоровчої кампанії 2005 року розробити й
здійснити заходи, спрямовані на своєчасну підготовку та якісне
проведення оздоровлення й відпочинку дітей в 2006 році. Внести
пропозиції  місцевим  органам  виконавчої  влади,  керівникам
підприємств та організацій усіх форм власності щодо створення
належних умов для функціонування дитячих оздоровчих закладів,
виділення на цю мету додаткових коштів і матеріальних ресурсів.
Забезпечувати в першочерговому порядку відпочинок та оздоровлення
дітей  з  багатодітних,  малозабезпечених  і неповних сімей,
дітей-сиріт, дітей, які залишились без батьківської опіки, і тих,
що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
 
   6. Відмітити, що Урядом України, органами виконавчої влади та
місцевого самоврядування не в повній мірі виконуються положення
Генеральної угоди між Кабінетом Міністрів України, всеукраїнськими
об'єднаннями  організацій  роботодавців  і  підприємців  та
всеукраїнськими  профспілками  і  профоб'єднаннями,  а  також
рекомендації Верховної  Ради  України  стосовно  необхідності
посилення державної підтримки проведення оздоровчої роботи з
дітьми.
   Федерації профспілок України проінформувати Верховну Раду
України та Кабінет Міністрів України про наявні проблеми і
недоліки  в  організації  оздоровлення  й  відпочинку дітей,
забезпечити відстоювання пропозицій членських організацій ФПУ щодо
поліпшення цієї роботи під час розгляду у Верховній Раді України
проекту Закону України "Про оздоровлення й відпочинок дітей".
   Рекомендувати членським організаціям ФПУ ініціювати внесення
питань поліпшення оздоровчої роботи з дітьми до колективних
договорів і угод на регіональному та галузевому рівнях.
 
   7. Звернутися до Правління Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності з проханням щодо збільшення в
2006 році асигнувань на оздоровчу роботу з дітьми та зберегти
діючий порядок  часткового  фінансування  дитячих  оздоровчих
закладів.
 
   8. Провести в квітні 2006 року Всеукраїнський семінар-нараду
організаторів оздоровлення й відпочинку дітей та  учнівської
молоді,  працівників  дитячих  оздоровчих закладів, на якому
обговорити хід підготовки до нового оздоровчого сезону та завдання
профспілок у подальшому поліпшенні оздоровчої роботи з дітьми.
 
   9. Погодитись із пропозиціями ряду членських організацій ФПУ
щодо проведення Всеукраїнського огляду роботи  профспілок  і
трудових колективів на кращу організацію оздоровлення й відпочинку
дітей у 2006 році. При цьому керуватися Положенням про цей огляд,
яке затверджене  постановою Президії ФПУ від 23.03. 2004 р.
N П-8-12. Затвердити склад Оргкомітету ФПУ з підведення підсумків
Всеукраїнського огляду (додаток 3). (Додаток З не друкується. -
Упорядник).
   Оргкомітету ФПУ з підведення підсумків огляду вдосконалити в
першому  кварталі  поточного  року  критерії  оцінки  роботи
профспілкових організацій з оздоровлення й відпочинку дітей,
запропонувати методику розрахунку окремих показників (середня
кількість днів роботи стаціонарного дитячого табору, середня
вартість ліжко-дня в ньому тощо), довівши їх до початку літнього
оздоровчого сезону до членських організацій Федерації профспілок
України.
   Органам регіональних   профоб'єднань  і  всеукраїнських
профспілок забезпечити необхідну роботу з проведення огляду на
місцях, вишукати можливості матеріального й морального заохочення
його учасників.
 
   10. Контроль за виконанням постанови покласти на заступника
Голови ФПУ Луцишина І.Я.
 
 Голова ФПУ                       О.В.Юркін
 
                   Додаток 1
                   до постанови Президії ФПУ
                   23.12.2005 N П-24-13
 
 
            ДОПОВІДНА ЗАПИСКА
        про підсумки Всеукраїнського огляду
       роботи профспілок і трудових колективів
        на кращу організацію оздоровлення
         й відпочинку дітей у 2005 році
 
 
   У Всеукраїнському огляді на кращу організацію оздоровлення й
відпочинку дітей та підлітків улітку 2005 року взяли участь всі
регіональні профоб'єднання та 19 всеукраїнських профспілок, значна
кількість трудових колективів, профспілкових комітетів, дитячих
оздоровчих закладів.
 
   За інформаціями  членських  організацій ФПУ огляд сприяв
активізації роботи профоб'єднань щодо збільшення контингентів
дітей, які охоплюються оздоровчими заходами, посилення уваги
керівників підприємств, установ, організацій, органів державної
влади й місцевого самоврядування до проблем функціонування дитячих
оздоровчих закладів, залучення на цю мету додаткових коштів і
матеріальних ресурсів.
 
   У підготовчому періоді Федерація професійних спілок України
направила до Верховної Ради, Кабінету Міністрів України аналітичні
матеріали про стан системи дитячого оздоровлення, ініціювала
розгляд у владних структурах питання про збереження для дитячих
оздоровчих закладів пільг в оподаткуванні. Здійснювався постійний
контроль за виконанням вимог щодо соціально-економічного захисту
оздоровчої роботи з дітьми, які було внесено до Генеральної угоди
всеукраїнських  профспілок  і  профоб'єднань  з  Урядом  та
всеукраїнськими об'єднаннями роботодавців і підприємців.
 
   Федерація профспілок України взяла участь у підготовці й
проведені Дня Уряду у Верховній Раді України, на якому було
обговорено питання про заходи Кабінету Міністрів України щодо
організації відпочинку й оздоровлення дітей улітку 2005 року та
прийнято відповідну постанову.
 
   За участю ФПУ, її членських організацій розроблено і схвалено
на засіданні Урядового комітету з гуманітарних питань і соціальної
політики Кабінету Міністрів України проект Закону України "Про
оздоровлення й відпочинок дітей".
 
   Управлінням з питань гуманітарної роботи апарату ФПУ на
допомогу профспілковим комітетам та керівникам дитячих оздоровчих
закладів було видано збірку нормативних і методичних матеріалів з
питань оздоровчої роботи з дітьми, спільно з Донецькою обласною
радою професійних  спілок  проведено  всеукраїнський  семінар
організаторів літнього оздоровлення й відпочинку дітей.
 
   В усіх регіонах активно працювали міжвідомчі координаційні
ради та комісії з оздоровлення й відпочинку дітей, з урахуванням
пропозицій профоб'єднань було прийнято розпорядження обласних і
районних державних адміністрацій щодо організаційно-фінансового
забезпечення дитячої оздоровчої кампанії.
 
   Завдяки активній  позиції  регіональних та всеукраїнських
профспілок, конструктивній співпраці з органами виконавчої влади,
господарськими й комерційними структурами на проведення дитячої
оздоровчої кампанії в цьому році було залучено з різних джерел
майже 400 мільйонів гривень, утому числі 81 млн гривень з
Державного і місцевих бюджетів, 134 млн. гривень від господарських
організацій, 48,5 млн гривень з бюджетів профспілок.
 
   За наполяганням профспілок Уряд додатково виділив 8,5 млн
гривень з Державного бюджету на часткову компенсацію вартості
путівок для дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених і багатодітних
сімей та 4,5 млн гривень на оздоровлення дітей працівників
агропромислового комплексу. Понад 20 млн гривень було передбачено
у видатках Державного бюджету України Міністерству у справах
сім'ї, дітей та молоді на реалізацію дитячих оздоровчих програм.
 
   Фонд соціального страхування України з тимчасової втрати
працездатності та його регіональні відділення виділили на оплату
харчування,  культурно-масове та медичне обслуговування дітей в
оздоровчих закладах понад 110 мільйонів гривень.
 
   Усього за організаційною та фінансовою участю профспілок в
Україні влітку  2005 року було охоплено оздоровчими заходами
1 мільйон 149 тисяч дітей і підлітків. Профспілкові комітети
спільно з господарськими керівниками відкрили 742 стаціонарні
дитячі оздоровчі табори, в яких відпочило протягом літнього
періоду понад 652 тис. дітей і підлітків. Біля 500 тисяч дітей
оздоровлено на базі санаторно-курортних і туристських закладів
профспілок, відомчих санаторіїв-профілакторіїв, пансіонатів та баз
відпочинку.
 
   Найбільш вагомих результатів у виконанні умов Всеукраїнського
огляду на кращу організацію оздоровлення й відпочинку дітей улітку
2005 року домоглися профспілкові об'єднання Автономної Республіки
Крим, Вінницької, Донецької, Запорізької, Львівської, Полтавської,
Херсонської, Чернівецької, Чернігівської областей та всеукраїнські
профспілки працівників освіти і науки, трудящих металургійної і
гірничодобувної   промисловості,   працівників   вугільної
промисловості,  геології,  геодезії  та картографії, зв'язку,
космічного та загального машинобудування, авіабудівників.
 
   У названих регіонах і галузях профспілкові комітети предметно
займаються  поліпшенням  матеріальної бази дитячих оздоровчих
закладів, залученням для цього додаткових коштів, що дозволило
збільшити контингенти дітей, охоплених організованим відпочинком,
на 10-20 відсотків у порівнянні з попереднім роком.
 
   Заслуговує на увагу активна робота щодо забезпечення потреб
трудящих у оздоровленні й відпочинку дітей, проведена в ході
огляду  профоб'єднаннями  Дніпропетровської,   Житомирської,
Івано-Франківської, Луганської, Миколаївської, Одеської, Сумської,
Тернопільської, Черкаської областей, всеукраїнськими профспілками
працівників   житлово-комунального   господарства,  місцевої
промисловості, побутового обслуговування населення,  державних
установ, авіапрацівників, морського та річкового транспорту.
 
   У Дніпропетровській, Житомирській, Миколаївській, Одеській,
Полтавській,  Тернопільській,   Херсонській,   Хмельницькій,
Чернівецькій, Чернігівській областях та ряді інших з урахуванням
пропозицій профоб'єднань обласними державними адміністраціями було
позитивно  вирішено  питання щодо медичного огляду дітей та
персоналу дитячих оздоровчих закладів, супроводу перевезень дітей
до місць відпочинку, здійснення санітарних, епідеміологічних,
протипожежних, екологічних обстежень дитячих  оздоровниць без
стягнення плати за ці послуги.
 
   У ході  огляду  профспілковими  комітетами  значна увага
приділялась організації відпочинку дітей соціально незахищених
категорій. В оздоровчих закладах профспілок і трудових колективів
протягом літа було оздоровлено 70 тис. дітей-сиріт, 63 тис. дітей,
що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, 413 тис. дітей
з багатодітних та малозабезпечених сімей, 8 тис. дітей-інвалідів,
що складає майже 50 відсотків від загальної кількості дітей,
охоплених оздоровчими заходами.
 
   Кращий досвід в організації оздоровчої роботи з  дітьми
активно висвітлювався на сторінках обласних, міських, районних та
багатотиражних газет, профспілкової преси, по  радіо  і  на
телебаченні.
 
   Більшість профоб'єднань предметно займалися питаннями добору
та навчання кадрів працівників дитячих оздоровчих закладів. У
Донецькій,   Дніпропетровській,   Запорізькій,   Луганській,
Полтавській,  Сумській,  Херсонській  областях  і  Автономній
Республіці Крим педагогічні та медичні працівники приймалися на
роботу з дітьми на конкурсній основі, пройшли належну підготовку
на табірних зборах, регіональних семінарах, курсах.
   В усіх регіонах було організовано  чіткий  контроль  за
дотриманням у дитячих оздоровчих закладах санітарно-гігієнічних
вимог, що дозволило уникнути випадків масових харчових отруєнь і
спалахів інфекційних захворювань.
 
   Разом з тим аналіз підсумків дитячої оздоровчої кампанії
влітку 2005 року свідчить, що в організації  відпочинку  й
оздоровлення дітей продовжують мати місце серйозні проблеми.
 
   За даними профспілкових об'єднань, унаслідок кризових явищ в
економіці, відсутності достатніх коштів у підприємств на утримання
соціальної  сфери продовжує скорочуватись мережа стаціонарних
заміських дитячих оздоровчих закладів. їх кількість у порівнянні з
попереднім роком скоротилася на 16 одиниць.
 
   У більшості регіонів залишаються невирішеними проблеми з
оздоровленням дітей працівників бюджетної сфери, агропромислового
комплексу, а також дітей, батьки яких є безробітними або тимчасово
не працюють. Не в повній мірі  задовольняються  потреби  в
оздоровленні старшокласників і студентів. У зв'язку з недостатнім
фінансуванням зменшилась кількість оздоровлених дітей з районів,
що постраждали від Чорнобильської катастрофи.
 
   Незважаючи на домовленості за Генеральною угодою, Кабінетом
Міністрів України вже упродовж кількох років зволікається розробка
механізмів економічного стимулювання дитячих оздоровчих закладів
та їх власників, не вирішується  питання  про  встановлення
державного замовлення на організацію оздоровлення дітей пільгових
категорій, не розроблено соціальних стандартів і  нормативів
забезпечення дітей оздоровчими послугами.
 
   Органами виконавчої влади в регіонах фактично ігноруються
положення, які містяться у постанові Кабінету Міністрів України
від 14 квітня 1997 року N 323 ( 323-97-п ) "Про організаційне і
фінансове забезпечення відпочинку та  оздоровлення  дітей  в
Україні", стосовно надання пільг дитячим оздоровчим закладам в
оплаті енергоносіїв, комунально-побутових, транспортних, медичних
й торговельних послуг.
 
   Окремі відомства, зокрема Державна туристична адміністрація,
Державний комітет з питань технічного регулювання та споживчої
політики, безпідставно вимагають від дитячих оздоровчих закладів
отримання платних ліцензій на здійснення туристичної діяльності,
сертифікації  організації  розміщення й харчування дітей, не
враховуючи при цьому специфіку роботи цих закладів, їх сезонність.
 
   Комплексне вивчення влітку цього року (за дорученням Кабінету
Міністрів України) стану оздоровчої роботи з дітьми в ряді дитячих
оздоровниць Автономної Республіки Крим, Запорізької та Херсонської
областей засвідчило, що більшість із них не звільнена від місцевих
податків і зборів. Протягом сезону вони  змушені  додатково
сплачувати від 50 до 70 тисяч гривень за послуги, що надаються їм
установами, які утримуються за рахунок Державного і місцевих
бюджетів,   -   лікарнями,   санітарно-епідеміологічними,
протипожежними, комунальними та іншими службами.
 
   Усе це призводить до значного подорожчання дитячих путівок,
зростання частки батьківської доплати за них.
 
   Відсутність достатнього  фінансування оздоровчої роботи з
дітьми спричиняє неефективне використання існуючої стаціонарної
оздоровчої бази. За даними Держкомстату, позаміські табори й
табори санаторного типу влітку 2005 року заповнювалися лише на 77
відсотків. Оздоровленням у зазначених закладах скористалося лише
30 відсотків від загальної кількості дітей, охоплених оздоровчими
заходами.
 
   У ряді регіонів у погоні за валовими показниками значно
розширено мережу таборів з денним перебуванням, які функціонують
на базі шкіл і не мають належної матеріальної бази та відповідних
умов для забезпечення відновлення й зміцнення здоров'я дітей.
 
   Особливу тривогу викликає той факт, що із загальної кількості
дітей, які перебували в цих таборах, 83 відсотки - це діти, які
постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, 27 відсотків -
діти-сироти, 71 відсоток - діти-інваліди, 78 відсотків - діти з
багатодітних і малозабезпечених сімей, тобто ті категорії дітей,
які  потребують  в  першу чергу санаторного оздоровлення та
лікування.
 
   Вимагає вдосконалення практика здійснення тендерних процедур,
за результатами яких відбираються дитячі оздоровчі заклади для
оздоровлення пільгових категорій дітей  за  бюджетні  кошти.
Проводяться вони в більшості випадків без необхідної прозорості,
до участі у складі тендерних комісій не залучаються представники
громадських організацій, у тому числі профспілкових об'єднань.
Фактично єдиним критерієм тендерних торгів є вартість дитячої
путівки, що не дає змоги об'єктивно оцінити якість оздоровчих
послуг. Значні нарікання викликає на місцях висока вартість
оформлення відповідної тендерної документації.
 
   Із запізненням надходили в цьому році в регіони кошти,
виділені з Державного бюджету на оздоровлення сільських дітей, що
унеможливило ефективне використання їх.
 
   Не сприяє  поліпшенню фінансового забезпечення оздоровчої
роботи з дітьми намагання Правління Фонду соціального страхування
з тимчасової втрати працездатності та його виконавчої дирекції
змінити порядок виділення коштів з бюджету соціального страхування
на цю мету. Запропонований ними механізм закупівлі дитячих путівок
за повну вартість і розподілу їх через регіональні виконавчі
дирекції фактично усуває від організації оздоровчої роботи з
дітьми профспілкові комітети. Його реалізація може призвести до
різкого зменшення кількості дитячих оздоровниць і контингентів
відпочиваючих у них.
 
   Значно відстає від сучасних потреб законодавча й нормативна
база,  що  регулює  оздоровчу  роботу  з дітьми. В чинному
законодавстві є ряд протиріч у визначенні організаційно-правових
засад функціонування дитячих оздоровчих закладів різних форм
власності, що призводить на місцях до конфліктів між власниками
цих закладів і контролюючими органами.
 
   Вимагає вдосконалення система організації контролю за роботою
дитячих оздоровчих закладів. У більшості регіонів масові перевірки
їх діяльності не координуються органами місцевої виконавчої влади.
 
   Аналіз підсумків літньої оздоровчої кампанії серед дітей у
2005 році  засвідчив  також,  що  окремі  профоб'єднання та
профспілкові комітети ще не виявляють необхідної принциповості в
питаннях збереження й належного  утримання оздоровчої бази для
дітей трудящих, не в повній мірі використовують для цього наявні
права і можливості.
 
   У ряді регіонів зростання кількості  оздоровлених  дітей
досягнуто за рахунок скорочення тривалості їх перебування в
стаціонарних позаміських оздоровчих закладах до 12-14 днів, що є
грубим  порушенням вимог Державних санітарних правил і норм
улаштування, утримання та організації режиму діяльності дитячих
оздоровчих  закладів,  які  передбачають  мінімальний  термін
тривалості оздоровчої зміни - 21 день. Зазначена практика не
забезпечує належного ефекту в реабілітації й відновленні здоров'я
дітей.
 
   Окремі профспілкові комітети самоусунулися від контролю за
ціноутворенням  вартості  дитячих  путівок.  У  ряді дитячих
оздоровниць вартість путівок не відповідає рівню  і  якості
оздоровчих та інших послуг, що надаються дітям.
 
   Оргкомітет ФПУ з підбиття підсумків Всеукраїнського огляду
роботи профспілок і трудових колективів на кращу організацію
оздоровлення й відпочинку дітей пропонує розглянути результати
дитячої оздоровчої кампанії влітку 2005 року на засіданні Президії
ФПУ  та прийняти рішення щодо відзначення переможців огляду
Пам'ятним дипломом та Подякою ФПУ.
 
 Заступник голови
 Оргкомітету огляду,
 Голова ЦК профспілки
 працівників освіти
 і науки України                    Л.С.Сачков
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD28.16681
EUR32.17776
RUB0.41989
PLN7.4954
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка