Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про заходи щодо забезпечення скорочення податкового боргу підприємствами агропромислового комплексу

       МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            27.11.2006 N 705
 
 
       Про заходи щодо забезпечення скорочення
         податкового боргу підприємствами
          агропромислового комплексу
 
 
   На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від
15 листопада 2006 року N 565-р ( 565-2006-р )  "Про заходи щодо
забезпечення скорочення податкового боргу" та з метою своєчасного
виконання завдання щодо погашення податкового боргу підприємствами
агропромислового комплексу перед державним бюджетом Н А К А З У Ю:
 
   1. Міністерству аграрної політики Автономної Республіки Крим,
головним  управлінням  агропромислового  розвитку  обласних,
Управлінню  агропромислового розвитку Севастопольської міської
держадміністрацій забезпечити виконання завдання із скорочення
податкового  боргу  перед  державним  бюджетом підприємствами
агропромислового комплексу згідно з додатком 1.
 
   2. Керівникам  урядових  органів  державного  управління,
структурних  підрозділів  Мінагрополітики  України забезпечити
виконання організаційних заходів щодо скорочення податкового боргу
згідно з додатком 2.
 
   3. Керівникам урядових органів державного управління та
структурних підрозділів міністерства, на які покладена координація
роботи, пов'язаної з галузевими особливостями діяльності державних
підприємств відповідно до наказу Мінагрополітики України від
27.02.2006  N  80  ( v0080555-06 ) "Про повноваження щодо
розпорядження  державною  власністю  та управління діяльністю
суб'єктів господарювання":
 
   3.1 Встановити контроль за виконанням підпорядкованими їм
державними підприємствами затверджених помісячних  завдань  на
2007 рік з погашення податкового боргу перед державним бюджетом.
 
   3.2 Щомісячно до 20 числа місяця, що слідує за звітним,
надавати Департаменту  фінансів  інформацію  щодо  керівників
підприємств, які не виконують затверджені помісячні завдання на
2007 рік з погашення податкового боргу для заслуховування їх на
засіданнях Комісії з питань забезпечення своєчасності і повноти
сплати податків та погашення заборгованості із заробітної плати,
пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.
 
   4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Лузана Ю.Я.
 
 Міністр                        Ю.Ф.Мельник
 
 
                   Додаток 1
                   до наказу Мінагрополітики
                   27.11.2006 N 705
 
 
               ЗАВДАННЯ
       із скорочення податкового боргу перед
         держаним бюджетом підприємствами
          агропромислового комплексу
 
 
                            (млн.грн.)
------------------------------------------------------------------
|  Області  | Завдання із  |  Завдання із скорочення   |
|       | скорочення   | податкового боргу на 2007 рік |
|       | податкового  |                |
|       |боргу на 2006 рік|                |
|       |-----------------+-------------------------------|
|       |листопад |грудень|  I  | II  | III | IV  |
|       |     |    |квартал|квартал|квартал|квартал|
|--------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------|
|АР Крим    |  1,9  | 1,9 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,8  |
|--------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Вінницька   |  1,8  | 1,8 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,5  |
|--------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Волинська   |  1,8  | 1,8 |  7Д | 7,1 | 7,1 | 7,4  |
|--------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Дніпропетров- |  0,8  | 0,8 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,5  |
|ська     |     |    |    |    |    |    |
|--------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Донецька   |  1,9  | 1,9 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 8,0  |
|--------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Житомирська  |  0,3  | 0,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3  |
|--------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Закарпатська |  0,6  | 0,6 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,3  |
|--------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Запорізька  |  1,4  | 1,4 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,6  |
|--------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Івано-    |  2,0  | 2,0 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,4  |
|Франківська  |     |    |    |    |    |    |
|--------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Київська   |  3,6  | 3,6 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,8 |
|--------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Кіровоградська|  0,9  | 0,9 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,8  |
|--------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Луганська   |  0,7  | 0,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7  |
|--------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Львівська   |  1,3  | 1,3 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,4  |
|--------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Миколаївська |  0,8  | 0,8 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,5  |
|--------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Одеська    |  0,9  | 0,9 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,9  |
|--------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Полтавська  |  0,4  | 0,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,5  |
|--------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Рівненська  |  0,9  | 0,9 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,9  |
|--------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Сумська    |  1,2  | 1,2 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,8  |
|--------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Тернопільська |  1,2  | 1,2 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,8  |
|--------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Харківська  |  5,9  | 5,9 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 24,5 |
|--------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Херсонська  |  1,2  | 1,2 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,9  |
|--------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Хмельницька  |  0,8  | 0,8 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,5  |
|--------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Черкаська   |  1,3  | 1,3 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,4  |
|--------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Чернівецька  |  0,7  | 0,7 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,9  |
|--------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Чернігівська |  0,4  | 0,4 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7  |
|--------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------|
|м. Севастополь|  0,3  | 0,3 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2  |
|--------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Разом     | 35,0  | 35,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 |145,0 |
------------------------------------------------------------------
 
 
                   Додаток 2
                   до наказу Мінагрополітики
                   27.11.2006 N 705
 
 
            ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ
        щодо скорочення податкового боргу
 
 
------------------------------------------------------------------
|    Зміст заходу    |  Відповідальні за  |  Строк  |
|              |    виконання    | виконання |
|---------------------------+-----------------------+------------|
|1. Вжити заходів щодо   |Департамент економіки | листопад |
|недопущення прийняття   |та управління державною| 2006 р. - |
|рішень про реорганізацію  |власністю, Департамент | грудень  |
|підприємств, що належать до|фінансів        | 2007 р.  |
|сфери управління      |            |      |
|Мінагрополітики, до повного|            |      |
|погашення такими      |            |      |
|підприємствами податкового |            |      |
|боргу           |            |      |
|---------------------------+-----------------------+------------|
|2. Затвердити переліки   |Департамент економіки | грудень  |
|майна підприємств, що   |та управління державною| 2006 р.  |
|належать до сфери     |власністю       |      |
|управління Мінагрополітики |            |      |
|і мають податковий борг,  |            |      |
|яке не входить до складу їх|            |      |
|цілісних майнових     |            |      |
|комплексів, а також іншого |            |      |
|майна, яке не       |            |      |
|використовується в їх   |            |      |
|основній виробничій    |            |      |
|діяльності, і подати такі |            |      |
|переліки Державній     |            |      |
|податковій адміністрації  |            |      |
|для врахування під час   |            |      |
|проведення операцій з   |            |      |
|активами, які перебувають в|            |      |
|податковій заставі     |            |      |
|---------------------------+-----------------------+------------|
|3. Подати Державній    |Департамент фінансів  | листопад |
|податковій адміністрації  |            | 2006 р.  |
|затверджені помісячні   |            |      |
|завдання на 2007 рік з   |            |      |
|погашення податкового боргу|            |      |
|підприємств, що належать до|            |      |
|сфери управління      |            |      |
|Мінагрополітики      |            |      |
|---------------------------+-----------------------+------------|
|4. Провести аналіз: звітів |Департамент фінансів  | березень |
|керівників підприємств, що |разом з іншими     | 2007 р.  |
|належать до сфери     |керівниками структурних|      |
|управління Мінагрополітики,|підрозділів      |      |
|про виконання фінансових  |Мінагрополітики,    |      |
|планів та розглянути    |Департамент з контролю |      |
|питання щодо застосування |апарату та роботи з  |      |
|до керівників, які не   |персоналом       |      |
|забезпечують скорочення  |            |      |
|податкового боргу або   |            |      |
|допускають його збільшення,|            |      |
|заходів адміністративного |            |      |
|впливу, включаючи     |            |      |
|розірвання з ними трудових |            |      |
|контрактів;        |            |      |
|---------------------------+-----------------------+------------|
|причин збільшення сум   |Управління       |березень  |
|дебіторської заборгованості|бухгалтерського обліку,|2007 р   |
|підприємств, які мають   |звітності та ревізійної|      |
|заборгованість перед    |роботи Департамент   |      |
|державним бюджетом, з   |правової та      |      |
|наданням таким       |законопроектної роботи |      |
|підприємствам методичної та|            |      |
|практичної допомоги у   |            |      |
|стягненні сум простроченої |            |      |
|дебіторської        |            |      |
|заборгованості.      |            |      |
|---------------------------+-----------------------+------------|
|5. Передбачити під час   |Департамент фінансів  |грудень   |
|затвердження фінансових  |            |2006 р.   |
|планів підприємств, що   |            |      |
|належать до сфери     |            |      |
|управління Мінагрополітики,|            |      |
|на 2007 рік завдання з   |            |      |
|погашення податкового   |            |      |
|боргу, а також відповідні |            |      |
|витрати на погашення    |            |      |
|податкового боргу     |            |      |
|відповідно до наказу    |            |      |
|Мінекономіки від 21 червня |            |      |
|2005 р. N 173 ( z0729-05 ) |            |      |
------------------------------------------------------------------
 
           ПЛАН КОНТРОЛЮ ВИКОНАННЯ
         наказу Мінагрополітики України
           від 27.11.2006 р. N 705
       "Про заходи щодо забезпечення скорочення
         податкового боргу підприємствами
          агропромислового комплексу"
 
------------------------------------------------------------------
| N |Відповідальні| N пункту |   Індекс   | Строк виконання |
|п/п| виконавці |      |        |         |
|---+-------------+-----------+----------------+-----------------|
| 1 |Зуб Г.І.   | підпункт |11, 13, 14, 15, |постійно     |
|  |       |3.1 наказу |16, 17, 18, 19, |         |
|  |       |      |30, 32     |         |
|  |       |-----------+----------------+-----------------|
|  |       | підпункт |11, 13, 14, 15, |до 20 числа   |
|  |       |3.2 наказу |16, 17, 18, 19, |місяця, що слідує|
|  |       |      |30, 32     |за звітним    |
|---+-------------+-----------+----------------+-----------------|
| 2 |Дробот В.І. | пункт 1 |11, 21     |до 1 січня    |
|  |       | заходів |        |2008 р.     |
|---+-------------+-----------+----------------+-----------------|
| 3 |Дробот В.І. | пункт 2 |11       |до 1 січня    |
|  |       | заходів |        |2007 р.     |
|---+-------------+-----------+----------------+-----------------|
| 4 |Зуб Г.І.   | пункт 3 |21       |до 1 грудня   |
|  |       | заходів |        |2006 р.     |
|---+-------------+-----------+----------------+-----------------|
| 5 |Зуб Г.І.   |  абзац  |21 11, 13, 14, |до 1 квітня   |
|  |       | другий  |15, 16, 17, 18, |2007 р.     |
|  |       | пункту 4 |19, 30, 32, 37 |         |
|  |       | заходів |        |         |
|  |       |-----------+----------------+-----------------|
|  |       |  абзац  |24, 31     |до 1 квітня   |
|  |       | третій  |        |2007 р.     |
|  |       | пункту 4 |        |         |
|  |       | заходів |        |         |
|---+-------------+-----------+----------------+-----------------|
| 6 |Зуб Г.І   | пункт 5 |21       |до 1 січня    |
|  |       | заходів |        |2007 р.     |
------------------------------------------------------------------
 
 Директор Департаменту
 фінансів                         Г.І.Зуб
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка