Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про надання роз'яснення (Стосовно системи оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва)

       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
 
               Л И С Т
 
         15.11.2006 N 12904/6/17-0416
 
                   ТОВ "ДАЛІ-2001"
                   редакції газети "Консультант
                   приватного підприємця"
                   03062, м. Київ, а/с 60
 
 
           Про надання роз'яснення
 
 
   Статтею 1 Указу Президента України "Про спрощену систему
оподаткування,  обліку  та  звітності  суб'єктів  малого
підприємництва" ( 727/98 ) (далі - Указ) визначено, що виручкою
від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) вважається сума,
фактично отримана  суб'єктом  підприємницької  діяльності  на
розрахунковий рахунок або (та) в касу за здійснення операцій з
продажу продукції (товарів, робіт, послуг).
 
   Статтею 6 Указу (  727/98  )  визначено,  що  суб'єкти
підприємницької діяльності - фізичні особи - платники єдиного
податку мають право не застосовувати електронні контрольно-касові
апарати для проведення розрахунків із споживачами.
 
   Статтею 4 Указу ( 727/98 ) визначено, що форма Книги обліку
доходів і витрат, які підлягають оподаткуванню відповідно до цього
Указу,  а  також  порядок  її  ведення  суб'єктами  малого
підприємництва, які застосовують спрощену систему оподаткування,
обліку  та  звітності,  встановлюється  Державною  податковою
адміністрацією України. Для платника єдиного податку - фізичної
особи порядок ведення Книги обліку доходів і витрат затверджено
наказом ДПАУ від 29.10.99 р. N 599 ( z0752-99 ) "Про затвердження
Свідоцтва про сплату єдиного податку та Порядку його видачі"
(далі - Порядок) та зареєстровано в Мін'юсті України 02.11.99 р.
N 752/4045.
 
   Для визначення результатів власної підприємницької діяльності
на підставі хронологічного відображення здійснених господарських і
фінансових  операцій  фізичні  особи  -  суб'єкти  малого
підприємництва, які застосовують спрощену систему оподаткування,
обліку та  звітності, ведуть книгу обліку доходів та витрат
(ф. N 10 ( z0064-93 )), в якій обов'язковому заповненню підлягають
лише графи "період обліку", "витрати на виробництво продукції",
"сума виручки (доходу) ", "чистий доход".
 
   2. Доходи  фізичних  осіб  -  суб'єктів  підприємницької
діяльності, які обрали загальну систему оподаткування доходів,
одержуваних від такої діяльності, оподатковуються в загальному
порядку відповідно до положень розділу четвертого Декрету "Про
прибутковий податок з громадян" від 26.12.92 р. N 13-92 ( 13-92 )
(зі змінами та доповненнями, частково втратив чинність, далі -
Декрет). Механізм застосування норм Декрету викладено в розділі
четвертому Інструкції про оподаткування доходів фізичних осіб від
зайняття підприємницькою діяльністю, затвердженої наказом ГДПІУ
від 21.04.93 р. N 12 ( z0064-93 ) та зареєстрованої в Мін'юсті
України 09.06.93 р. за N 64 (із змінами  та  доповненнями,
далі - Інструкція).
 
   Згідно зі  ст.  13  цього  розділу  Декрету ( 13-92 )
оподатковуваним доходом фізичних осіб - суб'єктів підприємницької
діяльності, одержаним від здійснення підприємницької діяльності
без створення юридичної особи, вважається сукупний чистий дохід,
тобто  різниця між валовим доходом (виручкою у грошовій та
натуральній формі) і документально підтвердженими  витратами,
безпосередньо  пов'язаними  з  одержанням  доходу у звітному
календарному році чи іншому звітному (податковому) періоді. Якщо
ці  витрати не можуть бути підтверджені документально, вони
враховуються податковими органами під час проведення остаточних
розрахунків за нормами у відсотках до валового доходу, наведеними
у додатку 6 до Інструкції N 12 ( z0064-93 ).
 
   Документально підтвердженими витратами вважаються оплачені
витрати поточного звітного періоду, а також попередніх періодів,
якщо вони стосуються доходу, отриманого протягом звітного періоду.
 
   До складу витрат, безпосередньо пов'язаних з  одержанням
доходів фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності
без створення юридичної особи, належать витрати, які включаються
до складу валових витрат виробництва (обігу) або підлягають
амортизації згідно зі ст. 5 та ст. 8 Закону України "Про
оподаткування прибутку підприємств" від 28.12.94 р. N 334/94-ВР
( 334/94-ВР ) (зі змінами та доповненнями, далі - Закон), з
урахуванням відповідних обмежень і особливостей стосовно фізичних
осіб - суб'єктів підприємницької діяльності.
 
   Відповідно до зазначених нормативних документів до податкової
декларації за звітний податковий період включаються лише прямі
валові витрати, що відповідають фактичній сумі отриманого в цьому
періоді валового доходу в будь-якій формі від визначеного виду
діяльності та підтверджені документально.
 
   Тобто виключно факт одержання доходу може бути підставою для
включення до валових витрат звітного періоду (попередніх періодів)
не всіх видатків, а тільки тієї їх частини, яка прямо відповідає
цьому доходу.
 
   Роз'яснення з даного питання надано фахівцями ДПА України на
сторінках журналу "Вісник податкової служби України", жовтень
2004 р., N 38 - 39 с. 67.
 
   3. Фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які
обрали спосіб оподаткування доходів за загальноприйнятою системою
оподаткування,  для  забезпечення  правильного  визначення
оподатковуваного доходу зобов'язані вести Книгу обліку доходів і
витрат за формою N 10 (додаток 10 до Інструкції ( z0064-93 ))
з відображенням протягом робочого дня всіх одержуваних доходів
(ст. 19 Декрету ( 13-92 ) та п. 19 Інструкції). Підсумкові дані
Книги обліку є підставою для заповнення фізичною особою  -
суб'єктом підприємницької діяльності декларації про доходи, що
подається ними до податкового органу для визначення податкових
зобов'язань зі сплати прибуткового податку.
 
   Порядок ведення Книги обліку доходів і витрат громадян -
суб'єктів підприємницької діяльності ф. N 10 (  z0064-93  )
(з особливостями її ведення для сфери торгівлі) викладено у листі
ДПА України від 05.11.97 р. N 17-0117/10-8886 ( v8886225-97 ),
копія якого додається (див. окремо в базі).
 
   Додаток: копія  листа  ДПА  України  від  05.11.97  р.
N 17-0117/10-8886 ( v8886225-97 ).
 
 Заступник Голови                   О.В.Онищенко
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка