Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про погодження проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про схвалення Програми розвитку телекомунікацій в Україні до 2010 року"

   НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
 
             Р І Ш Е Н Н Я
 
            23.11.2006 N 473
 
 
           Про погодження проекту
        постанови Кабінету Міністрів України
         "Про схвалення Програми розвитку
       телекомунікацій в Україні до 2010 року"
 
 
   Розглянувши проект постанови Кабінету Міністрів України "Про
схвалення Програми розвитку телекомунікацій в Україні до 2010
року" та на виконання п. 2 розпорядження Кабінету Міністрів
України від 07.06.2006 N 316-р ( 316-2006-р ) "Про схвалення
Концепції розвитку телекомунікацій в Україні до 2010" Національна
комісія з питань регулювання зв'язку України В И Р І Ш И Л А:
 
   1. Погодити проект постанови Кабінету Міністрів України "Про
схвалення Програми  розвитку  телекомунікацій  в  Україні  до
2010 року" із зауваженнями, що додаються.
 
   2. Департаменту телекомунікацій (Гресько В. П.) підготувати
проект відповідного листа до Міністерства транспорту та зв'язку
України.
 
   3. Рішення опублікувати на веб-сайті НКРЗ.
 
 В.о. Голови                       В.Олійник
 
 
                   Додаток 1
                   до рішення НКРЗ
                   23.11.2006 N 473
 
 
           ЗАУВАЖЕННЯ ДО ПРОЕКТУ
        постанови Кабінету Міністрів України
         "Про схвалення Програми розвитку
       телекомунікацій в Україні до 2010 року"
 
 
   1. Пункт 3 Пояснювальної записки до  проекту  постанови
Кабінету Міністрів України "Про затвердження Програми розвитку
телекомунікацій в Україні до 2010 року" (далі - Програма) після
слів "пілот-проекту мережі наступного покоління" доповнити таким
текстом:  "визначення  принципів  державної  політики  щодо
регуляторного впливу на ринок телекомунікацій".
 
   2. Перший абзац пункту 5 Пояснювальної записки до проекту
Програми після слів "науково-технічного забезпечення процесів
розвитку" доповнити текстом: "та регулювання ринку".
 
   3. Третій  абзац  пункту  3  Програми  після  слів
"науково-технічного забезпечення процесів  розвитку"  доповнити
текстом: "та регулювання ринку".
 
   4. Доповнити Додаток до Розділу 3 Програми "Основні завдання
та заходи Програми розвитку  телекомунікацій  в  Україні  до
2010 року" наданого НКРЗ проекту "Основними завданнями та заходами
Програми розвитку телекомунікацій в Україні  до  2010  року"
(Додаток 2).
 
   5. В проекті Програми задекларовано, але не включено перелік
завдань та заходів щодо розробки та запровадження процедури
відшкодування  оператором телекомунікацій збитків від надання
загальнодоступних телекомунікаційних послуг в окремих регіонах
країни, як це передбачено частиною 5 статті 64 Закону України "Про
телекомунікації" ( 1280-15 ).
 
   6. У Концепції розвитку телекомунікацій  в  Україні  до
2010 року, затвердженій розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 07.06.2006 N 316-р ( 316-2006-р ) (далі - Концепція), у
Розділі  3 "Стратегія розвитку телекомунікацій" в підрозділі
"Напрями управлінської та регуляторної діяльності" в абзаці 6
зазначено: "забезпечити доступ абонентів мобільного зв'язку до
служб екстреного виклику"; в абзаці 8 зазначено: "запровадити нові
види  надання послуг, спільних для мобільного і фіксованого
зв'язку, а також персоналізованих послуг з поступовим переходом до
послуг персонального номера".
   У проекті Програми конкретних дій (визначення виконавців,
визначення термінів виконання, визначення загальних витрат тощо)
стосовно зазначених питань не передбачено.
 
   7. У  Концепції  в  Розділі  3  "Стратегія  розвитку
телекомунікацій" в підрозділі "Напрями розвитку телекомунікаційних
мереж" в абзаці 8 зазначено: "створення технічних можливостей для
розвитку  розподілених інформаційно-довідкових служб та служб
екстреного виклику, в тому числі служби допомоги (112), із
забезпеченням доступу до цих служб абонентів мобільного зв'язку
забезпечити доступ абонентів мобільного зв'язку".
   У проекті Програми конкретних дій (визначення виконавців,
визначення термінів виконання, визначення загальних витрат тощо)
стосовно зазначеного питання не передбачено.
 
   8. Концепція в Розділі 4 "Розвиток телекомунікацій для потреб
національної безпеки та оборони держави"  містить  підрозділ
"Безпека телекомунікаційних мереж".
   У проекті Програми конкретних дій (визначення виконавців,
визначення термінів виконання, визначення загальних витрат тощо)
стосовно зазначеного питання не передбачено.
 
   9. Таблиця Додатка до Розділу 3 проекту Програми містить
Розділ "Заходи за напрямком "Створення пілот-проекту національної
мережі наступного покоління", який в 2010  році  передбачає
перевірку  і коригування принципів побудови мереж наступного
покоління. Зазначені заходи не відповідають по строках практиці
створення і запуску в промислову експлуатацію мереж наступного
покоління.
 
   10. Концепція в Розділі 5 "Управління та регулювання ринку
телекомунікацій" містить підрозділ "Ліцензування" та підрозділ
"Тарифна політика".
   У проекті Програми конкретних дій (визначення виконавців,
визначення термінів виконання, визначення загальних витрат тощо)
стосовно зазначеного питання не передбачено.
 
 
                   Додаток 2
                   до рішення НКРЗ
                   23.11.2006 N 473
 
 
             ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ
          та заходи Програми розвитку
       телекомунікацій в Україні до 2010 року
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |  Основні  |    Виконавці     | Термін  |Загальні | За рахунок державного  | За  |  Очікуваний  |
|п/п| завдання та |             |виконання, | витрати |     бюджету     |рахунок|  результат   |
|  |заходи Програми|--------------------------|  роки  |  на  |--------------------------| інших |  реалізації  |
|  |        |в частині |  в частині  |      |виконання|усього|капітальні|науково-|джерел |         |
|  |        |технічного|  надання  |      |     |   |вкладення |дослідні|    |         |
|  |        |виконання | нормативно- |      |     |   |     | роботи |    |         |
|  |        |     | правового та |      |     |   |     |    |    |         |
|  |        |     |методологічного|      |     |   |     |    |    |         |
|  |        |     | забезпечення |      |     |   |     |    |    |         |
|---+---------------+----------+---------------+-----------+---------+------+----------+--------+-------+------------------|
| 1 |    2    |  3   |    4    |  5   |  6  | 7  |  8   |  9  | 10  |    11    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Завдання за напрямком "Визначення принципів державної політики щодо регуляторного впливу на ринок телекомунікацій"    |
|(млн. гривень)                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |Визначення   |     |НКРЗ      |  2007  |     | 0,20 |     | 0,20 |    |Методичне     |
|  |економічних  |     |        |  2008  |     | 1,4 |     | 1,4  |    |забезпечення   |
|  |засад державної|     |        |  2009  |     | 1,4 |     | 1,4  |    |тарифного     |
|  |політики щодо |     |        |  2010  |     | 1,49 |     | 1,49 |    |регулювання послуг|
|  |регуляторного |     |        |      |     |   |     |    |    |зв'язку та    |
|  |впливу на ринок|     |        |      |     |   |     |    |    |розрахунків між  |
|  |телекомунікацій|     |        |      |     |   |     |    |    |операторами за  |
|  |        |     |        |      |     |   |     |    |    |пропуск трафіку, |
|  |        |     |        |      |     |   |     |    |    |між мережами   |
|  |        |     |        |      |     |   |     |    |    |різних операторів |
|  |        |     |        |      |     |   |     |    |    |зв'язку. Методичні|
|  |        |     |        |      |     |   |     |    |    |документи,    |
|  |        |     |        |      |     |   |     |    |    |необхідні для   |
|  |        |     |        |      |     |   |     |    |    |визначення    |
|  |        |     |        |      |     |   |     |    |    |стимулювання   |
|  |        |     |        |      |     |   |     |    |    |інвестиційної   |
|  |        |     |        |      |     |   |     |    |    |діяльності в сфері|
|  |        |     |        |      |     |   |     |    |    |телекомунікацій  |
|----------------------------------------------+-----------+---------+------+----------+--------+-------+------------------|
|          Всього          |2007 - 2010|     | 4,49 |     | 4,49 |    |         |
|----------------------------------------------+-----------+---------+------+----------+--------+-------+------------------|
| 2 |Визначення   |     |НКРЗ      |  2007  |     | 0,50 |     | 0,50 |    |Нормативна база  |
|  |напрямків   |     |        |  2008  |     | 3,5 |     | 3,5  |    |щодо       |
|  |підвищення   |     |        |  2009  |     | 3,5 |     | 3,5  |    |взаємоз'єднання та|
|  |ефективності  |     |        |  2010  |     | 3,7 |     | 3,7  |    |взаємодії мереж та|
|  |регуляторного |     |        |      |     |   |     |    |    |інфраструктури  |
|  |впливу на ринок|     |        |      |     |   |     |    |    |пунктів      |
|  |телекомунікацій|     |        |      |     |   |     |    |    |маршрутизації та |
|  |        |     |        |      |     |   |     |    |    |обміну трафіком в |
|  |        |     |        |      |     |   |     |    |    |мережах на основі |
|  |        |     |        |      |     |   |     |    |    |IP-протоколу.   |
|  |        |     |        |      |     |   |     |    |    |Результати    |
|  |        |     |        |      |     |   |     |    |    |досліджень щодо  |
|  |        |     |        |      |     |   |     |    |    |регулювання    |
|  |        |     |        |      |     |   |     |    |    |розподілу та   |
|  |        |     |        |      |     |   |     |    |    |ефективності   |
|  |        |     |        |      |     |   |     |    |    |використання   |
|  |        |     |        |      |     |   |     |    |    |номерного ресурсу.|
|  |        |     |        |      |     |   |     |    |    |Результати    |
|  |        |     |        |      |     |   |     |    |    |досліджень для  |
|  |        |     |        |      |     |   |     |    |    |забезпечення   |
|  |        |     |        |      |     |   |     |    |    |оптимізації    |
|  |        |     |        |      |     |   |     |    |    |технічної та   |
|  |        |     |        |      |     |   |     |    |    |економічної    |
|  |        |     |        |      |     |   |     |    |    |ефективності   |
|  |        |     |        |      |     |   |     |    |    |діяльності    |
|  |        |     |        |      |     |   |     |    |    |операторів    |
|  |        |     |        |      |     |   |     |    |    |телекомунікацій. |
|  |        |     |        |      |     |   |     |    |    |Визначення та   |
|  |        |     |        |      |     |   |     |    |    |аналіз релевантних|
|  |        |     |        |      |     |   |     |    |    |ринків      |
|  |        |     |        |      |     |   |     |    |    |телекомунікаційних|
|  |        |     |        |      |     |   |     |    |    |послуг.      |
|  |        |     |        |      |     |   |     |    |    |Методи      |
|  |        |     |        |      |     |   |     |    |    |регуляторного   |
|  |        |     |        |      |     |   |     |    |    |впливу на розвиток|
|  |        |     |        |      |     |   |     |    |    |ринку       |
|  |        |     |        |      |     |   |     |    |    |телекомунікацій  |
|  |        |     |        |      |     |   |     |    |    |України та    |
|  |        |     |        |      |     |   |     |    |    |взаємодії між   |
|  |        |     |        |      |     |   |     |    |    |операторами    |
|----------------------------------------------+-----------+---------+------+----------+--------+-------+------------------|
|          Всього          |2007 - 2010|     |11,20 |     | 11,20 |    |         |
|----------------------------------------------+-----------+---------+------+----------+--------+-------+------------------|
| 3 |Удосконалення |     |НКРЗ      |  2007  |     | 0,10 |     | 0,10 |    |Заходи щодо    |
|  |методів    |     |        |  2008  |     | 0,7 |     | 0,7  |    |сприяння розвитку |
|  |державної   |     |        |  2009  |     | 0,7 |     | 0,7  |    |підприємницької  |
|  |політики щодо |     |        |  2010  |     | 0,75 |     | 0,75 |    |діяльності у сфері|
|  |регуляторного |     |        |      |     |   |     |    |    |телекомунікацій  |
|  |впливу на ринок|     |        |      |     |   |     |    |    |         |
|  |телекомунікацій|     |        |      |     |   |     |    |    |         |
|----------------------------------------------+-----------+---------+------+----------+--------+-------+------------------|
|          Всього          |2007 - 2010|     | 2,25 |     | 2,25 |    |         |
|----------------------------------------------+-----------+---------+------+----------+--------+-------+------------------|
| 4 |Визначення   |     |НКРЗ      |  2007  |     | 0,20 |     | 0,20 |    |Результати    |
|  |напрямків   |     |        |  2008  |     | 1,4 |     | 1,4  |    |досліджень щодо  |
|  |підвищення   |     |        |  2009  |     | 1,4 |     | 1,4  |    |регулювання    |
|  |ефективності  |     |        |  2010  |     | 1,49 |     | 1,49 |    |розподілу та   |
|  |використання  |     |        |      |     |   |     |    |    |ефективності   |
|  |радіочастотного|     |        |      |     |   |     |    |    |використання   |
|  |ресурсу    |     |        |      |     |   |     |    |    |радіочастотного  |
|  |        |     |        |      |     |   |     |    |    |ресурсу.     |
|  |        |     |        |      |     |   |     |    |    |Визначення    |
|  |        |     |        |      |     |   |     |    |    |перспектив та   |
|  |        |     |        |      |     |   |     |    |    |напрямків     |
|  |        |     |        |      |     |   |     |    |    |конверсії     |
|  |        |     |        |      |     |   |     |    |    |радіочастотного  |
|  |        |     |        |      |     |   |     |    |    |ресурсу      |
|----------------------------------------------+-----------+---------+------+----------+--------+-------+------------------|
|          Всього          |2007 - 2010|     | 4,49 |     | 4,49 |    |         |
|----------------------------------------------+-----------+---------+------+----------+--------+-------+------------------|
| 5 |Удосконалення |     |НКРЗ      |  2007  |     | 0,10 |     | 0,10 |    |Результати    |
|  |правових засад |     |        |  2008  |     | 0,7 |     | 0,7  |    |досліджень щодо  |
|  |державної   |     |        |  2009  |     | 0,7 |     | 0,7  |    |шляхів оптимізації|
|  |політики щодо |     |        |  2010  |     | 0,75 |     | 0,75 |    |законодавчої бази |
|  |регуляторного |     |        |      |     |   |     |    |    |України з метою  |
|  |впливу на ринок|     |        |      |     |   |     |    |    |удосконалення   |
|  |телекомунікацій|     |        |      |     |   |     |    |    |правових основ  |
|  |        |     |        |      |     |   |     |    |    |регуляторного   |
|  |        |     |        |      |     |   |     |    |    |впливу на ринок  |
|  |        |     |        |      |     |   |     |    |    |телекомунікацій, |
|  |        |     |        |      |     |   |     |    |    |гармонізація   |
|  |        |     |        |      |     |   |     |    |    |системи      |
|  |        |     |        |      |     |   |     |    |    |регулювання ринку |
|  |        |     |        |      |     |   |     |    |    |телекомунікацій  |
|  |        |     |        |      |     |   |     |    |    |України з     |
|  |        |     |        |      |     |   |     |    |    |законодавством ЄС |
|----------------------------------------------+-----------+---------+------+----------+--------+-------+------------------|
|          Всього          |2007 - 2010|     | 2,25 |     | 2,25 |    |         |
|----------------------------------------------+-----------+---------+------+----------+--------+-------+------------------|
| 6 |Визначення   |     |НКРЗ      |  2007  |     | 0,20 |     | 0,20 |    |Методи моделювання|
|  |стратегічних  |     |        |  2008  |     | 1,4 |     | 1,4  |    |ринків      |
|  |напрямів    |     |        |  2009  |     | 1,4 |     | 1,4  |    |телекомунікацій та|
|  |державної   |     |        |  2010  |     | 1,49 |     | 1,49 |    |засобів їх    |
|  |політики щодо |     |        |      |     |   |     |    |    |інформаційно-   |
|  |регуляторного |     |        |      |     |   |     |    |    |аналітичної    |
|  |впливу на ринок|     |        |      |     |   |     |    |    |підтримки.    |
|  |телекомунікацій|     |        |      |     |   |     |    |    |Методичні     |
|  |        |     |        |      |     |   |     |    |    |документи щодо  |
|  |        |     |        |      |     |   |     |    |    |формування моделі |
|  |        |     |        |      |     |   |     |    |    |ринку       |
|  |        |     |        |      |     |   |     |    |    |телекомунікацій  |
|  |        |     |        |      |     |   |     |    |    |України на період |
|  |        |     |        |      |     |   |     |    |    |до 2010 року.   |
|  |        |     |        |      |     |   |     |    |    |Результати    |
|  |        |     |        |      |     |   |     |    |    |досліджень з   |
|  |        |     |        |      |     |   |     |    |    |проблематики   |
|  |        |     |        |      |     |   |     |    |    |якості      |
|  |        |     |        |      |     |   |     |    |    |телекомунікаційних|
|  |        |     |        |      |     |   |     |    |    |послуг      |
|----------------------------------------------+-----------+---------+------+----------+--------+-------+------------------|
|          Всього          |2007 - 2010|     | 4,49 |     | 4,49 |    |         |
|----------------------------------------------+-----------+---------+------+----------+--------+-------+------------------|
| 7 |Удосконалення |     |НКРЗ      |  2007  |     | 0,20 |     | 0,20 |    |Проект заходів  |
|  |державного   |     |        |  2008  |     | 1,4 |     | 1,4  |    |щодо підвищення  |
|  |нагляду за   |     |        |  2009  |     | 1,4 |     | 1,4  |    |ефективності   |
|  |ринком     |     |        |  2010  |     | 1,49 |     | 1,49 |    |здійснення    |
|  |телекомунікацій|     |        |      |     |   |     |    |    |державного нагляду|
|  |та послуг   |     |        |      |     |   |     |    |    |за ринком     |
|  |поштового   |     |        |      |     |   |     |    |    |телекомунікацій, |
|  |зв'язку    |     |        |      |     |   |     |    |    |користуванням   |
|  |        |     |        |      |     |   |     |    |    |радіочастотним  |
|  |        |     |        |      |     |   |     |    |    |ресурсом та    |
|  |        |     |        |      |     |   |     |    |    |наданням послуг  |
|  |        |     |        |      |     |   |     |    |    |поштового зв'язку |
|----------------------------------------------+-----------+---------+------+----------+--------+-------+------------------|
|          Всього          |2007 - 2010|     | 2,25 |     | 2,25 |    |         |
|----------------------------------------------+-----------+---------+------+----------+--------+-------+------------------|
| 8 |Удосконалення |     |НКРЗ      |  2007  |     | 0,20 |     | 0,20 |    |Удосконалення   |
|  |методів    |     |        |  2008  |     | 1,4 |     | 1,4  |    |методів управління|
|  |державної   |     |        |  2009  |     | 1,4 |     | 1,4  |    |використанням   |
|  |політики щодо |     |        |  2010  |     | 1,49 |     | 1,49 |    |радіочастотного  |
|  |використання  |     |        |      |     |   |     |    |    |ресурсу та системи|
|  |радіочастотного|     |        |      |     |   |     |    |    |радіочастотного  |
|  |ресурсу України|     |        |      |     |   |     |    |    |моніторингу УДЦР |
|----------------------------------------------+-----------+---------+------+----------+--------+-------+------------------|
|          Всього          |2007 - 2010|     | 2,25 |     | 2,25 |    |         |
|----------------------------------------------+-----------+---------+------+----------+--------+-------+------------------|
|        Всього за 2007        |      | 1,50  |   |     | 1,50 |    |         |
|----------------------------------------------+-----------+---------+------+----------+--------+-------+------------------|
|        Всього за 2010        |      | 33,67 |   |     | 33,67 |    |         |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка