Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про переоформлення ПП "Телерадіокомпанія Liss TV", м. Євпаторія, АР Крим, ліцензії (НР N 1956 від 15.12.2004)

        НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
          ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ
 
             Р І Ш Е Н Н Я
 
            22.11.2006 N 965
 
 
            Про переоформлення
         ПП "Телерадіокомпанія Liss TV",
         м. Євпаторія, АР Крим, ліцензії
          (НР N 1956 від 15.12.2004)
 
 
   ПП "Телерадіокомпанія Liss TV", м. Євпаторія, АР Крим
   Директор Литвиненко Олександр Григорович
   Адреса: 97492,  АР  Крим,  м.  Євпаторія,  смт  Мирний,
вул. Шкільна, 14-б
 
   Розглянувши заяву ПП "ТРК Liss TV", м. Євпаторія АР Крим, про
переоформлення ліцензії НР N 1956 від 15.12.2004 року у зв'язку зі
збільшенням ресурсу багатоканальної телемережі з 29 до 36 каналів,
збільшенням каналів ретрансляції з 28 до 36 каналів, із них
іноземних до 13, зміною загальної концепції (принципи, підстави
добору та  перелік)  програм  для  ретрансляції  (пропозиції
абонентам), керуючись статтями 1, 23, 24, 27, 28, 31, 39, 40, 42,
47 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" ( 3759-12 ),
статтями 18, 24 Закону України "Про Національну раду України з
питань телебачення і радіомовлення" ( 538/97-ВР ), Національна
рада В И Р І Ш И Л А:
 
   1. Переоформити ліцензію НР N 1956 від 15.12.2004 року
ПП "ТРК Liss TV", м. Євпаторія АР Крим, у зв'язку зі збільшенням
ресурсу багатоканальної телемережі з 29 до 36 каналів, збільшенням
каналів ретрансляції з 28 до 36 каналів, із них іноземних до 13,
зміною загальної концепції (принципи, підстави добору та перелік)
програм для ретрансляції (пропозиції  абонентам),  згідно  з
додатком, зазначивши в ліцензії:
   - ресурс багатоканальної мережі - 36 каналів;
   - територія розташування (прийому) багатоканальної мережі -
м. Євпаторія АР Крим (без змін).
 
   2. Затвердити ПП "ТРК Liss TV", м. Євпаторія АР Крим,
загальну концепцію (принципи, підстави добору та перелік) програм
для ретрансляції (пропозиції абонентам), які передбачено надавати
у  складі програмної послуги, згідно з додатком (підписаним
начальником управління науково-технічного і частотного розвитку,
заступником начальника управління контролю та моніторингу, в.о.
заступника начальника ліцензійно-реєстраційного управління).
 
   3. Програми правовласників (виробників), які не підпадають
під юрисдикцію країни, що входить до Європейського Союзу, або
країни, яка ратифікувала Європейську конвенцію про транскордонне
телебачення ( 994_444 ), включаються до складу програмної послуги
за умови адаптації їх змісту до вимог законодавства України.
 
   4. Зобов'язати ПП "ТРК Liss TV", м. Євпаторія АР Крим,
протягом 3-х місяців надати Національній раді України з питань
телебачення і радіомовлення документальні підтвердження дотримання
вимог п. 3 цього рішення.
 
   5. Фінансово-економічному управлінню нарахувати ліцензійний
збір за внесення змін до ліцензії:
 
   5.1. за зміну загальної концепції (принципи, підстави добору
та перелік) програм для ретрансляції (пропозиції абонентам) - в
розмірі п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
   5.2. враховуючи  раніше  сплачені  кошти  та  кількість
домогосподарств - 686, збільшення ресурсу багатоканальної мережі з
29 до 36 каналів, збільшення кількості каналів ретрансляції з 28
до 36 каналів, із них іноземних каналів до 13 (коефіцієнт за
ретрансляцію програм іноземних телерадіоорганізацій К =  10,
програм вітчизняних телерадіоорганізацій К = 5).
 
   6. Після сплати ліцензійного збору, враховуючи внесені зміни,
видати ПП "ТРК Liss TV ", м. Євпаторія АР Крим, ліцензію
провайдера програмної  послуги,  термін  дії - до 15 грудня
2014 року.
 
   7. Вилучити ліцензію НР N 1956 від 15.12.2004 року ПП
"ТРК Liss TV", м. Євпаторія АР Крим, та вважати її недійсною.
Термін дії ліцензії - до 15 грудня 2014 року.
 
   8. Рекомендувати ПП "ТРК Liss TV", м. Євпаторія АР Крим,
вжити  заходів щодо збільшення кількості програм вітчизняних
телеорганізацій у складі програмної послуги.
 
   9. Контроль за виконанням  цього  рішення  покласти  на
ліцензійний департамент та управління контролю та моніторингу.
 
 Голова Національної ради                В.Шевченко
 
 В.о. відповідального
 секретаря                         І.Курус
 
 
                   Додаток
                   до рішення Національної ради
                   22.11.2006 N 965
 
 
            ЗАГАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ
       (принципи, підстави добору та перелік)
     програм для ретрансляції (пропозиції абонентам),
      які передбачено надавати ПП "ТРК Liss TV",
      м. Євпаторія АР Крим, у складі програмної
       послуги у м. Євпаторії АР Крим в межах
         території розташування (прийому)
          багатоканальної телемережі
 
 
             Пакет (перелік)
       програм універсальної програмної послуги
 
------------------------------------------------------------------
| N | Канал | Канал |     Програма     |   Умови   |
|п/п| (ТВК) | (ТВК) |             |розповсюдження |
|  |прийому|ретранс- |             | (доступ) -  |
|  |    | ляції |             | відкритий або |
|  |    |     |             |  кодований  |
|---+-------+---------+--------------------------+---------------|
|1. | 28  |  1  |АТЗТ "УНТВ-корпорація"  |відкритий   |
|  |    |     |("Інтер")         |        |
|---+-------+---------+--------------------------+---------------|
|2. | 22  |  2  |ТРК "Студія 1+1" у формі |відкритий   |
|  |    |     |ТОВ            |        |
|---+-------+---------+--------------------------+---------------|
|3. | 41  |  3  |ПІІ у формі ТОВ "ТРК "НБМ"|відкритий   |
|  |    |     |("5")           |        |
|---+-------+---------+--------------------------+---------------|
|4. | 59  |  4  |ЗАТ "ТРК "Україна"    |відкритий   |
|  |    |     |(Україна ТРК)       |        |
|---+-------+---------+--------------------------+---------------|
|5. | 49  |  5  |ЗАТ "Телекомпанія "ТЕТ"  |відкритий   |
|  |    |     |(ТЕТ)           |        |
|---+-------+---------+--------------------------+---------------|
|6. | 44  | СК 1  |ТОВ "Телестудія "Служба  |відкритий   |
|  |    |     |інформації" (НТН)     |        |
|---+-------+---------+--------------------------+---------------|
|7. | 51  | СК 2  |ЗАТ "ММЦ-СТБ" ("С")    |відкритий   |
|---+-------+---------+--------------------------+---------------|
|8. | 34  | СК 3  |Національна телекомпанія |відкритий   |
|  |    |     |Україна / ТОВ "ТРК "ЕРА" |        |
|  |    |     |("1" / "ЕРА")       |        |
|---+-------+---------+--------------------------+---------------|
|9. | 36  | СК 4  |ЗАТ "Новий канал" ("Н")  |відкритий   |
|---+-------+---------+--------------------------+---------------|
|10.| 31  | СК 5  |ТОВ "МКТ "ICTV" (ICTV)  |відкритий   |
|---+-------+---------+--------------------------+---------------|
|11.| 57  | СК 6  |ЗАТ "Телеодин" (M1)    |відкритий   |
|---+-------+---------+--------------------------+---------------|
|12.| 26  | СК 7  |ДТРК "Крим"        |відкритий   |
|---+-------+---------+--------------------------+---------------|
|13.| 24  | СК 8  |Чорноморська ТРК     |відкритий   |
|---+-------+---------+--------------------------+---------------|
|14.| 38  |  6  |ТОВ "ТРК " Моріон"    |відкритий   |
------------------------------------------------------------------
 
               Перелік
          телерадіопрограм та передач,
       які провайдер зобов'язується надавати
        абоненту у складі програмної послуги
 
------------------------------------------------------------------
| N | Канал  | Канал | Програми |  Умови   |Номер та дата |
|п/п| прийому |ретранс-|      |розповсюджен-|  дозволу  |
|  |     | ляції |      |ня (доступ) -|       |
|  |     |    |      | відкритий |       |
|  |     |    |      |  або   |       |
|  |     |    |      | кодований  |       |
|---+----------+--------+-----------+-------------+--------------|
|15.|супутнико-|  7  |Парламент- |відкритий  |Ліцензійний  |
|  |вий    |    |ський   |       |договір від  |
|  |     |    |телеканал |       |14.06.2004  |
|  |     |    |"Рада"   |       |N 644     |
|---+----------+--------+-----------+-------------+--------------|
|16.|супутнико-|  8  |КРТ    |відкритий  |Договір від  |
|  |вий    |    |      |       |30.12.2005 р. |
|  |     |    |      |       |б/н      |
|---+----------+--------+-----------+-------------+--------------|
|17.|супутнико-|  9  |ТОНІС   |відкритий  |Ліцензійний  |
|  |вий    |    |      |       |договір від  |
|  |     |    |      |       |01.03.2005 р. |
|  |     |    |      |       |N 10-л    |
|---+----------+--------+-----------+-------------+--------------|
|18.|супутнико-|  10  |К1     |відкритий  |Договір від  |
|  |вий    |    |      |       |01.10.2004 р. |
|  |     |    |      |       |N 280905-КР/К1|
|---+----------+--------+-----------+-------------+--------------|
|19.|супутнико-|  11  |ТВ 1    |відкритий  |Договір від  |
|  |вий    |    |      |       |01.09.2006 р. |
|  |     |    |      |       |N 28-н    |
|---+----------+--------+-----------+-------------+--------------|
|20.|супутнико-|  12  |Ностальгия |відкритий  |Договір від  |
|  |вий    |    |      |       |01.02.2006 р. |
|  |     |    |      |       |N Н-16/06   |
|---+----------+--------+-----------+-------------+--------------|
|21.|супутнико-| СК11 |Мегаспорт |відкритий  |Договір від  |
|  |вий    |    |      |       |01.10.2005 р. |
|  |     |    |      |       |N 126/10/05-КО|
|---+----------+--------+-----------+-------------+--------------|
|22.|супутнико-| СК12 |O-TV    |відкритий  |Договір від  |
|  |вий    |    |      |       |01.04.2004 р. |
|  |     |    |      |       |N 272     |
|---+----------+--------+-----------+-------------+--------------|
|23.|супутнико-| СК13 |Enter-фільм|відкритий  |Договір від  |
|  |вий    |    |      |       |01.01.2004 р. |
|  |     |    |      |       |N 189-Р-Ф-М  |
|---+----------+--------+-----------+-------------+--------------|
|24.|супутнико-| СК14 |Enter   |відкритий  |Договір від  |
|  |вий    |    |      |       |01.01.2004 р. |
|  |     |    |      |       |N 189-Р-Ф-М  |
|---+----------+--------+-----------+-------------+--------------|
|25.|супутнико-| СК15 |Охота и  |відкритий  |Ліцензійний  |
|  |вий    |    |рыбалка  |       |договір від  |
|  |     |    |      |       |01.07.2005 р. |
|  |     |    |      |       |N 29-05 СМ  |
|---+----------+--------+-----------+-------------+--------------|
|26.|супутнико-| СК16 |Первый   |відкритий  |Договір від  |
|  |вий    |    |канал.   |       |01.02.2005 р. |
|  |     |    |Всемирная |       |N 189-пк   |
|  |     |    |сеть    |       |       |
|---+----------+--------+-----------+-------------+--------------|
|27.|супутнико-| СК17 |НТВ-мир  |відкритий  |Договір від  |
|  |вий    |    |      |       |01.01.2006 р. |
|  |     |    |      |       |N 85/06    |
|---+----------+--------+-----------+-------------+--------------|
|28.|супутнико-| СК18 |Rambler  |відкритий  |Договір від  |
|  |вий    |    |      |       |21.02.2005 р. |
|  |     |    |      |       |N 11-Рамблер |
|---+----------+--------+-----------+-------------+--------------|
|29.|супутнико-| СК19 |Наше кино |відкритий  |Субліцензійна |
|  |вий    |    |      |       |угода від   |
|  |     |    |      |       |01.11.2002 р. |
|  |     |    |      |       |N 36/02    |
|---+----------+--------+-----------+-------------+--------------|
|30.|супутнико-| СК20 |Ren-TV   |відкритий  |Договір від  |
|  |вий    |    |      |       |01.04.2004 р. |
|  |     |    |      |       |N РН-161/04к |
|---+----------+--------+-----------+-------------+--------------|
|31.|супутнико-| СК21 |Детский  |відкритий  |Субліцензійна |
|  |вий    |    |мир /   |       |угода від   |
|  |     |    |Телеклуб  |       |01.11.2002 р. |
|  |     |    |      |       |N 36/02;   |
|  |     |    |      |       |субліцензійна |
|  |     |    |      |       |угода від   |
|  |     |    |      |       |01.11.2002 р. |
|  |     |    |      |       |N 36/03-тк  |
|---+----------+--------+-----------+-------------+--------------|
|32.|супутнико-| СК22 |RTVi    |відкритий  |Субліцензійна |
|  |вий    |    |      |       |угода від   |
|  |     |    |      |       |01.11.2002 р. |
|  |     |    |      |       |N 36/02    |
|---+----------+--------+-----------+-------------+--------------|
|33.|супутнико-| СК23 |Drive   |відкритий  |Ліцензійний  |
|  |вий    |    |      |       |договір від  |
|  |     |    |      |       |01.07.2005 р. |
|  |     |    |      |       |N 29-05 СМ  |
|---+----------+--------+-----------+-------------+--------------|
|34.|супутнико-| СК24 |Viasat   |відкритий  |Договір від  |
|  |вий    |    |Explorer  |       |02.08.2005 р. |
|  |     |    |      |       |N 109-05V   |
|---+----------+--------+-----------+-------------+--------------|
|35.|супутнико-| СК25 |РТР-Планета|відкритий  |Договір від  |
|  |вий    |    |      |       |01.01.2004 р. |
|  |     |    |      |       |N 189-Р-Ф-М  |
|---+----------+--------+-----------+-------------+--------------|
|36.|супутнико-| СК26 |TVCI    |відкритий  |Договір від  |
|  |вий    |    |      |       |01.01.2006 р. |
|  |     |    |      |       |N 189-твц   |
------------------------------------------------------------------
 
   Провайдер програмної ПП ТРК "Liss TV", м. Євпаторія АР Крим,
зобов'язаний забезпечити всім абонентам можливість  отримання
програм універсальної програмної послуги та включити програми
універсальної програмної послуги до всіх пакетів програм.
   Розмір абонентської  плати  (тариф)  за  користування
універсальною програмною послугою встановлюється та регулюється
уповноваженим державним органом.
 
 Начальник управління
 науково-технічного
 і частотного розвитку                 В.Лазоренко
 
 Заступник начальника
 управління контролю
 та моніторингу                      Ю.Лелюх
 
 В.о. заступника начальника
 ліцензійно-реєстраційного
 управління                       О.Калашнік
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка