Законы Украины

Новости Партнеров
 

Зміни та доповнення до Інструкції про порядок та умови застосування органами державного пожежного нагляду запобіжних заходів, затвердженої наказом МНС від 21.10.2004 N 130, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 8 листопада 2004 року за N 1416...

    МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
      ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ
          ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ МНС України
                   21.11.2006 N 738
                   ( z1288-06 )
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   7 грудня 2006 р.
                   за N 1289/13163
 
 
            ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ
     до Інструкції про порядок та умови застосування
     органами державного пожежного нагляду запобіжних
   заходів, затвердженої наказом МНС від 21.10.2004 N 130,
     зареєстрованої у Міністерстві юстиції України
       8 листопада 2004 року за N 1416/10015
              ( z1416-04 )
 
 
   1. У розділі 2 поняття "припинення" викласти  в  такій
редакції:
   "обов'язкове для виконання письмове  рішення  (постанова)
уповноваженої особи органу держпожнагляду про тимчасову заборону
експлуатації об'єкта чи виконання пожежонебезпечних робіт до
усунення порушень правил пожежної безпеки, що створюють загрозу
виникнення пожежі, або перешкоджають її гасінню та (або) евакуації
людей".
 
   2. Після пункту 3.4 доповнити пункт 3.5 такого змісту:
   "3.5. Посадові особи Відділу з питань забезпечення пожежної
безпеки на договірних об'єктах при Держпожбезпеки, який є місцевим
органом держпожнагляду, мають повноваження, зазначені в пунктах
3.3 та 3.4 лише на об'єктах, що ними обслуговуються".
   При цьому пункт 3.5 уважати пунктом 3.6.
 
   3. У абзаці першому пункту 4.2 слова "після повної назви
нормативно-правового акта допускається скорочення відповідно до
шифру нормативно-правового акта, який зазначається  Державним
реєстром нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки"
замінити словами "після повної назви нормативно-правового акта
допускається за текстом вказувати його скорочену назву".
 
   4. Пункт 6.2 доповнити абзацом третім такого змісту:
   "У разі перешкоджання громадянами, керівниками (власниками)
об'єктів діям посадових осіб органів держпожнагляду при виконанні
своїх функцій, органами (посадовими  особами)  держпожнагляду
направляються відповідні інформації до органів прокуратури або
суду тільки після вжиття всіх наданих законодавством прав".
 
   5. У  пункті  6.3  слова  "пожежно-технічних  обстежень
(перевірок)"  замінити  словами  "планових  та  позапланових
перевірок".
 
   6. Пункт 6.5 доповнити абзацом третім такого змісту:
   "Посадові особи, яким доручено приведення постанови у дію, в
обов'язковому порядку письмово інформують особу, яка її винесла".
 
   7. У абзацах першому, другому та четвертому пункту 6.6 слова
"протипожежних заходів", "протипожежні заходи" та "протипожежних
недоліків" замінити відповідно словами "порушень вимог пожежної
безпеки", "порушення вимог пожежної безпеки" та "порушень вимог
пожежної безпеки".
 
   8. Пункт 6.6 доповнити новим абзацом такого змісту:
   "У разі невиконання умов призупинення виконання постанови
приймається рішення про повторне приведення постанови у дію. Таке
рішення приймається на підставі рапорту посадової особи органу
державного пожежного нагляду, якій доручалося перевірити вжиття
керівником (власником) об'єкта заходів щодо усунення виявлених
порушень встановлених законодавством вимог пожежної безпеки".
 
   9. Розділ 6 доповнити пунктом 6.12 такого змісту:
   "У разі, якщо під час перевірки дотримання умов виконання
постанови встановлено, що об'єкт, на  якому  застосовувалися
запобіжні заходи припинив своє існування, змінив свою назву, форму
власності, посадовою особою органу держпожнагляду, яка проводила
таку перевірку, доповідається про це разом із підтверджуючими
документами посадовій особі, яка виносила постанову для прийняття
рішення про припинення дії постанови або вжиття іншого заходу
відповідно до законодавства".
 
   10. У абзаці третьому пункту 7.4 слова "пожежно-технічних
обстежень та" вилучити.
 
   11. У графі 3 додатка 2 до пункту 4.9 Інструкції ( z1416-04 )
слово "призупинено" замінити словом "припинено".
 
   12. У графі 4 додатка 2 до пункту 4.9 Інструкції ( z1416-04 )
після слова "Ким" доповнити слово "коли".
 
   13. За текстом слова "Держпожбезпеки МНС України" замінити
словом "Держпожбезпеки".
 
 Перший заступник начальника
 Держпожбезпеки генерал-майор
 служби цивільного захисту                І.Я.Кріса
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка