Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Державну програму організації натуральної та грошової допомоги малозабезпеченим верствам населення

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
             П О С Т А Н О В А
          від 14 березня 1992 р. N 128
                Київ
 
         Про Державну програму організації
         натуральної та грошової допомоги
        малозабезпеченим верствам населення
 
 
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
      N 691 ( 691-92-п ) від 09.12.92 )
 
 
 
   З метою посилення соціального захисту  малозабезпечених
громадян в умовах розвитку ринкових відносин і проведення заходів
щодо   лібералізації   цін   Кабінет  Міністрів  України
п о с т а н о в л я є:
 
   1. Схвалити Державну програму організації натуральної і
грошової допомоги малозабезпеченим верствам населення, розроблену
Міністерством праці України з участю міністерств і відомств, Ради
Федерації незалежних профспілок України (додається).
 
   ( Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 691
( 691-92-п ) від 09.12.92 )
 
   ( Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 691
( 691-92-п ) від 09.12.92 )
 
   ( Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 691
( 691-92-п ) від 09.12.92 ) 
 
   ( Пункт 5 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 691
( 691-92-п ) від 09.12.92 ) 
 
   ( Пункт 6 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 691
( 691-92-п ) від 09.12.92 ) 
 
 
   Прем'єр-міністр України             В. ФОКІН
 
       Міністр
   Кабінету Міністрів України            В. ПЄХОТА
 
   Інд.18
 
                    СХВАЛЕНА
               постановою Кабінету Міністрів України
               від 14 березня 1992 р. N 128
 
 
             ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА
      організації натуральної та грошової допомоги
         малозабезпеченим верствам населення
 
 
   1. ( Абзац перший пункту 1 втратив чинність на підставі
Постанови КМ N 691 ( 691-92-п ) від 09.12.92 ) 
 
   Проаналізувати практику надання допомоги  на  прожиття
найбіднішим групам населення і у разі необхідності подати до
Кабінету Міністрів України відповідні пропозиції.
 
              Мінсоцзабез, Мінфін, Мінпраці.
                Листопад 1992 року.
 
   2. Організувати в кожному населеному пункті виявлення і
облік малозабезпечених, насамперед непрацездатних одиноких  і
престарілих громадян, інвалідів, а також багатодітних і неповних
сімей, які гостро потребують натуральної допомоги.
 
              Рада Міністрів Кримської АРСР, облви-
              конкоми, Київський і Севастопольський
              міськвиконкоми.
                Березень - квітень 1992 року.
                    Постійно.
 
   3. Розробити коротко- та довгострокові програми надання
натуральної допомоги, розраховані на конкретні її види та на
категорії малозабезпечених  громадян.  Визначити  виходячи  з
місцевих умов і ресурсів порядок надання цим громадянам пільг у
вигляді безплатних гарячих обідів, гарантованого забезпечення
продуктами, що продаються за фіксованими цінами, одягом, взуттям,
паливом, надання допомоги у придбанні будівельних матеріалів і
ремонті житла тощо.
 
              Рада Міністрів Кримської АРСР, облви-
              конкоми, Київський і Севастопольський
              міськвиконкоми.
                Березень - квітень 1992 року.
                    Щорічно.
 
   4. Визначити мережу підприємств (відділів, секцій) торгівлі,
громадського харчування, побутового обслуговування  населення,
закладів охорони  здоров'я,  що  спеціалізуватимуться  на
обслуговуванні малозабезпечених громадян. У разі необхідності
укласти з ними договори. Провести прикріплення до цих підприємств
малозабезпечених громадян і відділень соціальної допомоги на дому.
 
              Рада Міністрів Кримської АРСР, облви-
              конкоми, Київський і Севастопольський
              міськвиконкоми.
                Березень - квітень 1992 року,
                 на початку кожного року.
 
   5. Визначити у кожному районі та  місті  підприємства
громадського харчування для організації в них благодійних обідів
для непрацездатних громадян і дітей із малозабезпечених сімей.
 
              Виконкоми місцевих Рад народних депу-
              татів.
                Перше півріччя 1992 року.
 
   6. Створити пункти комплектування наборів продуктів, що є у
вільному продажу або реалізуються за талонами, запрошеннями усім
громадянам (овочі, крупи, макарони, мука, чай, фрукти, консерви,
молочні продукти, олія тощо) для відпуску  малозабезпеченим
громадянам, насамперед одиноким непрацездатним і престарілим.
Періодично переглядати склад продуктових наборів.
 
              Рада Міністрів Кримської АРСР, облви-
              конкоми, Київський і Севастопольський
              міськвиконкоми.
                Перше півріччя 1992 року.
 
   7. Організувати проведення  посезонних  ярмарків-продажів
товарів  першої  необхідності  за  зниженими  цінами  для
малозабезпечених громадян.
 
              Рада Міністрів Кримської АРСР, облви-
              конкоми, Київський і Севастопольський
              міськвиконкоми.
                   Постійно.
 
   8. Створити служби для збирання, перероблення, лагодження,
хімчистки одягу й взуття (дешевого, за зниженими цінами, ношеного
та іншого) і реалізації малозабезпеченим громадянам безплатно чи
на пільгових умовах.
 
 
              Рада Міністрів Кримської АРСР, облви-
              конкоми, Київський і Севастопольський
              міськвиконкоми.
                 Перше півріччя 1992 року.
 
   9. Залучати осіб, які вступають на альтернативну (трудову)
службу, до роботи в територіальних  центрах  обслуговування
пенсіонерів і одиноких непрацездатних громадян,  відділеннях
соціальної допомоги на дому, пунктах комплектування продуктових
наборів, збирання, перероблення,  лагодження,  хімчистки  і
реалізації одягу і взуття, їдальнях та інших підрозділах, що
забезпечують  реалізацію  програм  натуральної   допомоги
малозабезпеченим громадянам.
 
              Рада Міністрів Кримської АРСР, облви-
              конкоми, Київський і Севастопольський
              міськвиконкоми.
                    Постійно.
 
   10. При проведенні приватизації комунальної власності поряд
зі збереженням необхідної кількості комунальних  підприємств
торгівлі, громадського харчування і побутового обслуговування
населення надавати пільги при виділенні приміщень підприємствам,
громадським  об'єднанням, приватним  особам  для  створення
благодійних їдалень, спеціалізованих магазинів та інших соціальних
об'єктів з метою обслуговування малозабезпечених,  передусім
одиноких непрацездатних і престарілих громадян.
 
              Рада Міністрів Кримської АРСР, облви-
              конкоми, Київський і Севастопольський
              міськвиконкоми.
                  1992 - 1993 роки.
 
   11. У містах і районних центрах виділити і  обладнати
приміщення для нічного перебування та харчування  бездомних
громадян.
 
              Рада Міністрів Кримської АРСР, облви-
              конкоми, Київський і Севастопольський
              міськвиконкоми.
                  1992 - 1993 роки.
 
   12. Розширити мережу відділень соціальної допомоги на дому,
територіальних центрів обслуговування пенсіонерів та одиноких
непрацездатних громадян, виділити для цього відповідні приміщення,
обладнання, засоби зв'язку. Забезпечити обслуговування не менш як
350 тис. непрацездатних громадян.
 
              Мінсоцзабез, Рада Міністрів Кримської
              АРСР, облвиконкоми, Київський і Севас-
              топольський міськвиконкоми.
                  1992 - 1993 роки.
 
   13. Забезпечити поставки малотоннажного транспорту  для
доукомплектування діючих і створення нових відділень соціальної
допомоги на дому,  територіальних  центрів  обслуговування
пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян.
 
              Мінекономіки, Мінсоцзабез.
               1992 - 1993 роки.
 
   14. Передавати за клопотанням Ради Міністрів Кримської АРСР,
облвиконкомів, Київського і Севастопольського міськвиконкомів на
баланс виконкомів місцевих Рад народних депутатів похідні кухні з
комплектом посуду, харчові термоси, що вивільнюються внаслідок
скорочення чисельності Збройних Сил, дислокованих на території
України, для  організації  гарячого  харчування  одиноких
непрацездатних і престарілих громадян з доставкою обідів додому.
 
              Міноборони.
               1992 - 1993 роки.
 
   15. З метою розширення можливостей для поліпшення добробуту
за рахунок посильної праці подавати малозабезпеченим громадянам
допомогу у працевлаштуванні на підприємствах  промисловості,
побутового обслуговування населення, в сільському господарстві на
умовах неповного робочого дня, використання надомної праці, участі
у сільськогосподарських роботах тощо.
 
              Обласні, районні, міські центри зай-
              нятості.
                    Постійно.
 
   16. Відповідно до Закону України "Про основи соціальної
захищеності інвалідів" ( 875-12 ) установлювати і доводити до
підприємств нормативи щодо працевлаштування інвалідів.
 
              Виконкоми місцевих Рад народних депу-
              татів.
                    Щорічно.
 
   17. Створювати бажаючим малозабезпеченим громадянам умови для
самостійного чи колективного вирощування  овочів,  картоплі.
Виділити у зручних місцях земельні ділянки, надати допомогу в їх
оранці, придбанні посівного матеріалу, транспортуванні врожаю
тощо.
 
              Рада Міністрів Кримської АРСР, облви-
              конкоми, Київський і Севастопольський
              міськвиконкоми.
                    Постійно.
 
   18. Запровадити перепустки на безплатне відвідування театрів,
концертних організацій, циркових вистав (за 30 хвилин до початку
вистави на вільні місця) дітям із малозабезпечених сімей.
 
              Мінкультури, Рада Міністрів Кримської
              АРСР, облвиконкоми, Київський і Сева-
              стопольський міськвиконкоми.
                Починаючи з 1992 року.
 
   19. Надавати право безплатного чи на пільгових  умовах
відвідування фізкультурно-спортивних секцій і груп здоров'я при
спортивних спорудах (стадіонах, палацах  спорту,  плавальних
басейнах тощо) дітям із малозабезпечених сімей.
 
              Міністерство України у справах молоді
              і спорту, спортивні товариства, Рада
              Міністрів Кримської АРСР, облвиконкоми,
              Київський і Севастопольський міськви-
              конкоми.
                 Починаючи з 1992 року.
 
   20. Залучати на добровільних засадах майстрів мистецтв,
колективи театрів, філармоній, концертних організацій, ансамблів,
спортсменів для проведення благодійних вистав, концертів, змагань
і спрямовувати виручені кошти на організацію натуральної допомоги
одиноким непрацездатним і престарілим громадянам.
 
              Мінкультури, Міністерство України у
              справах молоді і спорту, Рада Мініст-
              рів Кримської АРСР, облвиконкоми,
              Київський і Севастопольський міськ-
              виконкоми.
                   Постійно.
 
   21. З метою об'єднання зусиль і координації діяльності
державних органів, громадських  об'єднань,  підприємств  і
організацій по наданню натуральної  допомоги  і  підтримки
малозабезпечених верств населення створити при виконкомах за
погодженням з громадськими об'єднаннями фонд соціальних програм за
рахунок добровільних внесків державних, акціонерних, кооперативних
та інших підприємств, організацій і  установ,  громадських
об'єднань, громадян, надходжень від комерційної  діяльності,
проведення лотерей, аукціонів тощо. Кошти фонду соціальних програм
спрямувати на фінансування місцевих програм надання натуральної
допомоги малозабезпеченим громадянам.
 
              Рада Міністрів Кримської АРСР, облви-
              конкоми, Київський і Севастопольський
              міськвиконкоми.
                   1992 рік.
 
   22. Розробити і подати Кабінетові Міністрів України проект
реформи соціального захисту населення.
 
              Мінекономіки, Мінпраці, Мінсоцзабез,
              Мінфін, Міністерство охорони здоров'я
              з участю Ради Федерації незалежних
              профспілок України.
                  Квітень 1992 року.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка