Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про стан використання бюджетних і позабюджетних коштів у 1996 році та I кварталі 1997 р. Міністерством вугільної промисловості, Міністерством соціального захисту населення, Міністерством зв'язку, Державним комітетом по геології і використанню надр

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 7 липня 1997 р. N 703
                Київ
 
   Про стан використання бюджетних і позабюджетних коштів
     у 1996 році та I кварталі 1997 р. Міністерством
    вугільної промисловості, Міністерством соціального
    захисту населення, Міністерством зв'язку, Державним
      комітетом по геології і використанню надр
 
 
     { Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
      N 869 ( 869-2000-п ) від 02.06.2000 
                    Розпорядженням КМ
      N 126-р ( 126-2001-р ) від 04.04.2001 
                     Постановами КМ
      N 516 ( 516-2001-п ) від 16.05.2001
      N 728 ( 728-2003-п ) від 15.05.2003 
      N 1163 ( 1163-2004-п ) від 08.09.2004
      N 1532 ( 1532-2004-п ) від 17.11.2004
      N  92 (  92-2005-п ) від 22.01.2005
      N 1404 ( 1404-2006-п ) від 09.10.2006 }
 
 
   Розглянувши подані Головним контрольно-ревізійним управлінням
матеріали про незаконне і нецільове використання бюджетних і
позабюджетних  коштів  у  1996 році та I кварталі 1997 р.
Міністерством вугільної промисловості, Міністерством соціального
захисту населення, Міністерством зв'язку і Державним комітетом по
геології і використанню надр Кабінет Міністрів України відзначає,
що  керівники  цих  центральних органів виконавчої влади та
підприємств, установ і організацій, що належать до сфери їх
управління,  не  вживають  належних заходів для забезпечення
ефективного використання бюджетних  і  позабюджетних  коштів,
допускають численні факти порушень фінансової дисципліни.
   Державною контрольно-ревізійною  службою  на  виконання
постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 1997 р. N 247
( 247-97-п ) проведена перевірка 133 підприємств  вугільної
промисловості, якою встановлено нецільове використання бюджетних
коштів на суму 17,4 млн. гривень. Незважаючи на те, що майже всі
об'єкти  галузі  потребують  капіталовкладень  на  технічне
переозброєння,  реконструкцію,  освоєння  нових  лав  тощо,
керівництвом виробничих об'єднань не здійснювався контроль за
використанням бюджетних коштів, виділених на ці цілі. Зокрема,
акціонерним товариством "Шахта "Міусінська" Луганської області з
отриманих в 1996 році коштів на технічне переозброєння використано
не за цільовим призначенням 456 тис. гривень (здійснена оплата
спожитої електроенергії, продуктів харчування тощо).
   Перевіркою цільового  і  ефективного використання коштів,
спрямованих на соціальне забезпечення, понад двох тисяч установ
соціального захисту населення встановлено незаконних витрат на
загальну суму 2,4 млн. гривень. Неефективне використання коштів
значною  мірою  допускається  внаслідок відсутності належного
контролю з боку органів соціального захисту на місцях. Багато
порушень виявлено у призначенні та виплаті житлових субсидій, що
призвело до незаконного витрачення 533,5 тис. гривень з місцевих
бюджетів. Однією з основних причин цього є подання керівниками
підприємств,  установ,  організацій  та  відповідних  органів
виконавчої  влади  недостовірної інформації про доходи, інші
показники, від яких залежить призначення субсидій, та приховування
громадянами одержаних доходів. Такі факти встановлені в усіх
регіонах.
   Ревізіями і перевірками близько однієї тисячі підприємств,
установ і організацій Міністерства зв'язку виявлено незаконних
витрат, недостач і розкрадань грошових коштів і матеріальних
цінностей на суму майже 4 млн. гривень. На кожному п'ятому
підприємстві  електрозв'язку  виявлено  недостачі матеріальних
цінностей, привласнення переказних сум, пенсій,  допомог  та
компенсацій.  Встановлені численні факти порушень податкового
законодавства, внаслідок чого додатково донараховано до бюджету
10,8 млн. гривень.
   Державним комітетом по геології і використанню надр у 1996
році  6,9  млн.  гривень  бюджетних  коштів  спрямовано тим
підприємствам і організаціям, яким фінансування не передбачалось
або передбачалось у менших розмірах. Крім того, встановлено факти
нераціонального та нецільового використання бюджетних коштів на
суму 7,5 млн. гривень, донараховано платежів до бюджету 1,6 млн.
гривень.
   Наведені факти свідчать про недостатню роботу зазначених
центральних органів виконавчої влади щодо ефективного використання
бюджетних коштів і матеріальних цінностей, стабілізації роботи
підприємств, установ і організацій, які належать до сфери їх
управління.
   Виходячи з нагальної потреби зупинення кризових процесів в
економіці, раціонального використання бюджетних коштів, зміцнення
фінансової  дисципліни,    Кабінет   Міністрів   України
п о с т а н о в л я є:
 
   1. Роботу  Міністерства вугільної промисловості (Русанцов
Ю.О.), Міністерства соціального захисту населення  (Овчаренко
П.П.), Міністерства зв'язку (Худолій Д.А.) та Державного комітету
по геології і використанню надр (Гошовський С.В.) з питань
забезпечення раціонального використання бюджетних і позабюджетних
коштів у 1996 році та I кварталі 1997 р. в цілому визнати
недостатньою.
 
   2. За допущені порушення фінансової дисципліни, недоліки у
використанні бюджетних і позабюджетних коштів оголосити догану
Міністру  вугільної промисловості Русанцову Ю.О. та Міністру
зв'язку Худолію Д.А.
 
   3. Голові Державного комітету по геології і використанню надр
Гошовському  С.В.  розробити конкретні заходи, спрямовані на
поліпшення контролю за цільовим використанням бюджетних коштів.
 
   4. Відзначити, як позитивне, підвищення ефективності роботи
органів державної контрольно-ревізійної служби, посилення контролю
за використанням бюджетних і позабюджетних коштів.
   Зобов'язати заступника  Міністра  фінансів,  начальника
Головного контрольно-ревізійного управління Тахтая В.Є. щомісячно
доповідати Кабінетові Міністрів України про наслідки перевірки 3-4
центральних органів виконавчої влади з  питань  використання
бюджетних і позабюджетних коштів та запровадити заслуховування
звітів їх керівників за результатами зазначених перевірок.
 
   5. Міністерству  вугільної  промисловості,  Міністерству
соціального захисту населення, Міністерству зв'язку і Державному
комітету по геології і використанню надр:
   розглянути на  засіданнях  колегій  питання  цільового
використання бюджетних і позабюджетних коштів і вжити заходів до
спрямування  їх  на  розвиток пріоритетних напрямів галузей,
поліпшення стану бухгалтерського обліку і звітності та зміцнення
відомчих контрольно-ревізійних служб;
   притягти до  відповідальності  керівників   підприємств
(виробничих об'єднань), установ і організацій, що належать до
сфери їх управління, якими допущено порушення у використанні
бюджетних і позабюджетних коштів;
   для забезпечення здійснення більш  ефективного  відомчого
контролю  за  використанням бюджетних і позабюджетних коштів
підприємствами, установами і організаціями, що належать до сфери
їх   управління,   збільшити   кількість   працівників
контрольно-ревізійних управлінь (відділів) у межах встановленої
граничної чисельності працівників;
   забезпечити виконання актів законодавства щодо передбачення у
контрактах з керівниками підприємств відповідальності за цільове
використання бюджетних та позабюджетних коштів;
   поінформувати Кабінет Міністрів України про хід виконання
цього пункту в липні 1997 року.
 
   6. Міністерству зв'язку (Худолій Д. А.) разом з Міністерством
економіки (Єхануров Ю.І.), Міністерством фінансів (Мітюков І.О.)
та Державною податковою адміністрацією (Азаров М.Я.) відпрацювати
механізм стягнення та контролю за перерахуванням до державного
бюджету коштів за видачу ліцензій на здійснення підприємницької
діяльності в галузі зв'язку.
 
   7. Міністерству вугільної промисловості:
   з метою підвищення контролю за використанням бюджетних коштів
у двотижневий термін затвердити кошторис на утримання апарату
управління збиткових вугледобувних підприємств III і IV групи;
   разом з Міністерством фінансів і Міністерством економіки у
двотижневий термін подати пропозиції Кабінетові Міністрів України
про внесення змін до Порядку визначення вугледобувних підприємств,
яким надається державна підтримка, та механізм її  надання,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня
1997 р. N 280 ( 280-97-п ).
   Установити, що  розподіл  бюджетних  коштів  згідно  із
затвердженими Законом України про Державний бюджет України на
відповідний рік напрямами їх використання здійснює безпосередньо
Міністр вугільної промисловості, а в разі його відсутності -
особа, що виконує його обов'язки.
 
   8. Міністерству  вугільної  промисловості,  Міністерству
фінансів посилити контроль за поверненням підприємствами вугільної
промисловості кредитів, отриманих ними під гарантію Міністерства
фінансів, та сплатою відсотків за їх користування.
 
   9. Міністерству соціального захисту населення:
   прискорити розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів
України про організацію контролю за правильним  і  цільовим
витрачанням коштів на житлові субсидії;
   подати пропозиції про внесення доповнень до Кодексу України
про   адміністративні   правопорушення   щодо   накладання
адміністративних стягнень на посадових осіб та громадян, які
подали недостовірну інформацію про доходи, внаслідок чого допущено
незаконне призначення субсидій та інших соціальних допомог.
 
   10. Державному комітетові по геології і використанню надр:
   проаналізувати роботу  органів  державного  геологічного
контролю і в разі потреби підготувати в установленому порядку
пропозиції щодо підвищення ефективності їх діяльності;
   разом з Міністерством  охорони  навколишнього  природного
середовища  та ядерної безпеки (Костенко Ю.І.) та Державним
комітетом по нагляду за охороною праці (Ткачук С.П.) здійснити
заходи щодо забезпечення дотримання видобувними підприємствами
вимог законодавства стосовно одержання  спеціальних  дозволів
(ліцензій) на користування надрами, повною мірою використовуючи
надані повноваження.
 
 
   { Пункт 11 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1404
( 1404-2006-п ) від 09.10.2006 }
 
 
   12. Установити, що пропозиції про внесення змін і доповнень
до постанови Кабінету Міністрів України і Національного банку
України від 9 травня 1997 р. N 437 ( 437-97-п ) Кабінетом
Міністрів України не розглядатимуться.
 
   13. Заслухати на засіданні Кабінету Міністрів України у
першій половині липня звіти начальника Головного  управління
Державного казначейства Тентюка В.П. та Міністра фінансів Мітюкова
І.О. про виконання постанови Кабінету Міністрів  України  і
Національного банку України від 9 травня 1997 р. N 437.
 
   14. Контроль  за  виконанням цієї постанови покласти на
віце-прем'єр-міністрів України згідно з розподілом функціональних
повноважень,   а  загальну  координацію  роботи  -  на
Віце-прем'єр-міністра України Тігіпка С.Л.
 
 
   Виконуючий обов'язки
   Прем'єр-міністра України          В. ДУРДИНЕЦЬ
 
   Інд.67
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка