Законы Украины

Новости Партнеров
 

Спільна декларація міністрів освіти Європи "Європейський простір у сфері вищої освіти"

            Спільна декларація
           міністрів освіти Європи
      "Європейський простір у сфері вищої освіти"
 
          Болонья, 19 червня 1999 року
 
 
   Європейський процес, завдяки його  особливим  досягненням
впродовж останніх декількох років, стає дедалі відчутнішою і
значимішою реалією для Європейського Союзу та його громадян.
Перспективи розширення разом з поглибленням відносин з іншими
європейськими державами надають цій реалії ще ширших вимірів.
Водночас, ми є свідками дедалі більшого усвідомлення політиками та
науковцями, а також громадськістю, потреби у побудові більш
всеохоплюючої та спрямованої у майбутнє Європи, зокрема на основі
використання і зміцнення  її  інтелектуального,  культурного,
соціального, наукового та технологічного потенціалу.
 
   "Європа знань" є на сьогодні широко визнаним незамінним
фактором соціального і людського розвитку, а також невід'ємною
складовою зміцнення та інтелектуального збагачення європейських
громадян, оскільки саме така Європа спроможна надати їм необхідні
знання для протистояння викликам нового тисячоліття разом із
усвідомленням спільних цінностей  та  належності  до  єдиної
соціальної і культурної сфери.
 
   Загальновизнаним є першочергове значення освіти та освітнього
співробітництва для розвитку і зміцнення стабільних, мирних і
демократичних суспільств, що особливо відчувається на прикладі
ситуації на південному сході Європи.
 
   У Сорбонській декларації від 25 травня 1998 року, в основу
якої покладено саме такі міркування, наголошується на провідній
ролі університетів у розвитку європейського культурного виміру.
 
   У ній підкреслюється, що створення європейського простору у
сфері вищої освіти є ключовим шляхом сприяння мобільності та
працевлаштуванню громадян, а також розвитку континенту в цілому.
 
   Група європейських держав прийняла запрошення взяти на себе
зобов'язання  щодо досягнення визначених у Декларації цілей,
підписавши її чи висловивши принципову згоду.  Спрямованість
декількох реформ у сфері вищої освіти, які були паралельно
розпочаті у Європі, засвідчили рішучість багатьох урядів діяти.
 
   Зі свого боку, європейські вищі навчальні заклади взяли на
себе завдання та головну роль у створенні європейського простору
вищої освіти, у тому числі виходячи з основоположних принципів
Болонської університетської хартії 1988 року. Надзвичайно важливим
є те, щоб незалежність та автономія університетів забезпечували
постійну адаптацію систем вищої освіти і наукових досліджень
відповідно до нових потреб, вимог суспільства та розвитку наукових
знань.
 
   Обраний курс пролягає у вірному напрямку і має значиму ціль.
Досягнення більшої сумісності та порівнянності систем  вищої
освіти,  втім, потребує постійної рушійної сили. Ми повинні
підтримувати цей процес, сприяючи реалізації конкретних заходів,
аби наші кроки на окресленому шляху приносили відчутні результати.
У зустрічі, що відбулася 18 червня, взяли участь авторитетні
фахівці та науковці з усіх представлених на ній держав. На ній
було вироблено низку корисних порад щодо кроків, яких потрібно
вжити.
 
   Зокрема, нам  слід  зосередитися  на  вирішенні завдання
збільшення міжнародної конкурентоспроможності європейської системи
вищої освіти. Життєздатність та ефективність будь-якої цивілізації
вимірюється її культурним впливом на інші країни. Ми повинні
забезпечити існування такої системи вищої освіти у Європі, яка
була б привабливою для всього світу і відповідала б особливостям
наших культурних та наукових традицій.
 
   Підтверджуючи свою підтримку загальним принципам, викладеним
у Сорбонській декларації, ми координуємо нашу політику з метою
досягнення у найближчому часі, не пізніше першої декади третього
тисячоліття, таких цілей, які, на нашу думку, мають першочергове
значення для створення європейського простору вищої освіти та
поширення європейської системи вищої освіти у світі:
 
   1. Затвердження загальносприйнятної та порівнянної системи
вчених ступенів, у тому числі шляхом запровадження додатка до
диплому, з метою сприяння працевлаштуванню європейських громадян
та міжнародній конкурентоспроможності європейської системи вищої
освіти.
 
   2. Запровадження системи на основі двох ключових навчальних
циклів: додипломного та післядипломного. Доступ до другого циклу
навчання потребуватиме успішного завершення першого, який має
тривати щонайменше три роки. Вчений ступінь, що присвоюється по
завершенні  першого  циклу,  на  європейському  ринку  праці
сприйматиметься  як відповідний  рівень кваліфікації. Кінцевим
результатом другого навчального циклу має бути вчений ступінь
магістра  та/або кандидата наук, як у багатьох європейських
країнах.
 
   3. Створення системи кредитів на зразок Європейської системи
трансферу оцінок (ECTS), як відповідного засобу сприяння більшій
мобільності студентів. Кредити можуть бути отримані також поза
межами вищих навчальних закладах, включаючи постійне навчання, за
умови   їхнього   визнання   з   боку   відповідного
університету-отримувача.
 
   4. Сприяння мобільності через усунення перешкод на шляху
ефективного  використання  права  на  вільне  пересування  з
безпосередньою метою:
 
   - забезпечення студентам доступу до навчальних можливостей, а
також до відповідних послуг;
 
   - забезпечення визнання та зарахування часу, який вчитель,
дослідник  чи  член  адміністративного  персоналу  провів  у
європейському  навчальному  закладі  проводячи  дослідження,
викладаючи та виконуючи відповідну до свого фаху роботу, зі
збереженням їхніх законних прав;
 
   - сприяння європейському співробітництву щодо забезпечення
якості  освіти з метою вироблення порівняльних критеріїв та
методологій;
 
   - просування необхідних європейських стандартів у галузі
вищої  освіти,  зокрема  щодо  розробки  навчальних  планів,
співробітництва між освітніми закладами, схем мобільності та
інтегрованих навчальних, дослідницьких і виховних програм.
 
   Таким чином,  ми  беремо на себе зобов'язання досягнути
окреслених вище цілей - в межах своєї компетенції та поважаючи
відмінності у культурі, мові, національних освітніх системах, а
також автономію університетів - з метою зміцнення європейської
сфери вищої освіти. Задля цього ми  проводитимемо  політику
міжурядового співробітництва із залученням європейських неурядових
організацій, що функціонують у сфері вищої освіти. Ми сподіваємося
на швидку та позитивну відповідь з боку університетів та їхній
активний внесок в успішність наших зусиль.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка