Законы Украины

Новости Партнеров
 

Висновок щодо розгляду скарги

          КОМІСІЯ ПО РОЗГЛЯДУ СКАРГ
          ПРИ ТЕНДЕРНІЙ ПАЛАТІ УКРАЇНИ
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Протокол засідання
                   Комісії по розгляду скарг
                   при Тендерній палаті України
                   28.11.2005 N 19
 
 
               ВИСНОВОК
            щодо розгляду скарги
 
 
   До Комісії по розгляду скарг при Тендерній палаті України
надійшла  скарга  товариства  з  обмеженою  відповідальністю
"Український папір" від 03.10.2005 р. N 53 (вх. Тендерної палати
України від 07.11.2005 р. N с-35/11-1) на повідомлення тендерного
комітету управління Державного казначейства в Одеській області
(далі  -  Замовник) щодо результатів оцінки наданих цінових
пропозицій по закупівлі паперу від 26.10.2005 року.
   Скарга товариства з обмеженою відповідальністю "Український
папір" (далі - Скаржник) містить наступні вимоги:
   1) "Прийняти до розгляду Скаргу на результати оцінки наданих
цінових пропозицій по закупівлі паперу  тендерного  комітету
управління  Державного  казначейства  в Одеській області від
26.10.2005 року.
   2) Скасувати  рішення  тендерного  комітету  управління
Державного казначейства в Одеській області від 26.10.2005 року.
   3) Призначити нові тендерні торги "На закупівлю паперу за
процедурою запиту цінових пропозицій", де Замовником є управління
Державного казначейства в Одеській області".
   Для розгляду  скарги  від  Скаржника  надійшли  наступні
матеріали:
 
   1. Скарга від 03.10.2005 р. N 53 (3 арк.);
 
   2. Копія  тендерної документації на закупівлю паперу за
процедурою запиту цінових пропозицій від 17.10.2005 р. (8 арк.);
 
   3. Копія цінової пропозиції ТОВ "Український папір" (1 арк.);
 
   4. Копія опису технічних можливостей ТОВ "Український папір"
(1 арк.);
 
   5. Копія  сертифіката  на  систему  менеджменту  якості
N 02.01.020 від 06.11.2003 р. (1 акр.);
 
   6. Копія листа фінського представництва ЮПМ-Кюмменс в Україні
з додатком (2 арк.);
 
   7. Копія  сертифіката  якості  на  газетний  папір  від
13.05.2004 р. (1 арк.);
 
   8. Копія сертифіката якості ТОВ "Український папір"  на
ЛПФ 210, 240, 420 (1 арк.);
 
   9. Копія витягу з протоколу ТОВ "Український папір" від
06.10.2000 р. (1 арк.);
 
   10. Копія витягу з протоколу N 2 ТОВ "Український папір" від
6 жовтня 2000 р. (1 арк.);
 
   11. Копія статуту ТОВ "Український папір" (4 арк.);
 
   12. Копія повідомлення про переможця торгів від 26 жовтня
2005 р. N 15-04/6322 (1 арк.);
 
   13. Копія заяви ТОВ "Український папір" від 25 жовтня 2005 р.
N 245 про відклик свого розпису (1 арк.).
   Згідно ч. 1 ст. 37 Закону України "Про закупівлю товарів,
робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ) (далі - Закон)
Комісією по розгляду скарг при Тендерній палаті України було
направлено запит від 10 листопада 2005 року N с-90/11 до Замовника
щодо надання необхідних матеріалів та документів для розгляду
скарги.
   Для розгляду  скарги  від  Замовника  надійшли  наступні
матеріали:
 
   1. Пояснення від 15.11.2005 N 15-04/6802 (2 арк.);
 
   2. Перелік наданих до пояснення документів від 15.11.2005
N 15-04/6803 (2 арк.);
 
   3. Копія запрошень на участь у процедурі запиту цінових
пропозицій від 17 жовтня 2005 р. N 15-04/6064, N 15-04/6067,
N 15-04/6066, N  15-04/6068,  N  15-04/6064,  N  15-04/6065,
N 15-04/6062, N 15-04/6063 (8 арк.);
 
   4. Копія протоколу розкриття тендерних пропозицій N 3 від
24.10.2005 р. (3 арк.);
 
   5. Копія протоколу N 4 від 26.10.2005 р. засідання тендерного
комітету Управління Державного казначейства у Одеській області
щодо порівняння, оцінки тендерних пропозицій та вибору переможця
на закупівлю паперу для Управління Державного казначейства в
Одеській області (3 арк.);
 
   6. Копія тендерної документації на закупівлю паперу  за
процедурою запиту цінових пропозицій від 17.10.2005 р. (8 арк.);
 
   7. Копія цінової пропозиції ТОВ "Український папір" (1 арк.);
 
   8. Копія опису технічних можливостей ТОВ "Український папір"
(1 арк.);
 
   9. Копія  сертифіката  на  систему  менеджменту  якості
N 02.01.020 від 06.11.2003 р. (1 акр.);
 
   10. Копія  листа  фінського представництва ЮПМ-Кюмменс в
Україні з додатком (2 арк.);
 
   11. Копія сертифіката  якості  на  газетний  папір  від
13.05.2004 р. (1 арк.);
 
   12. Копія сертифіката якості ТОВ "Український папір" на
ЛПФ 210, 240, 420 (1 арк.);
 
   13. Копія витягу з протоколу ТОВ "Український папір" від
06.10.2000 р. (1 арк.);
 
   14. Копія витягу з протоколу N 2 ТОВ "Український папір" від
6 жовтня 2000 р. (1 арк.);
 
   15. Копія статуту ТОВ "Український папір" (витяг) (4 арк.);
 
   16. Копія цінової пропозиції ТОВ "Корал" (1 арк.);
 
   17. Копія довідки ТОВ "Корал" (1 арк.);
 
   18. Копія сертифіката якості на офісний папір "Снігурка"
(1 арк.);
 
   19. Копія  протоколу  N  1 від 12.10.2005 р. засідання
тендерного комітету Управління Державного казначейства у Одеській
області щодо організації проведення торгів (тендерів) (3 арк.);
 
   20. Копія  протоколу  N  2 від 17.10.2005 р. засідання
тендерного комітету Управління Державного казначейства у Одеській
області щодо організації проведення запиту цінових пропозицій щодо
закупівлі паперу (3 арк.);
 
   21. Копія акцепту тендерних пропозицій від 26 жовтня 2005 р.
N 15-04/6320, N 15-04/6322, N 15-04/6323, N 15-04/6324;
 
   22. Копія звіту про результати здійснення процедури запиту
цінових пропозицій (котирувань) щодо закупівлі товарів, робіт і
послуг за державні кошти N від 02.11.2005 р.(3 арк.);
 
   23. Копія договору N 32 від 1 листопада 2005 року між
управлінням Державного казначейства  в  Одеській  області  та
ТОВ "Корал" з додатком (3 арк.);
 
   24. Копія заяви ТОВ "Український папір" від 25 жовтня 2005 р.
N 245 (1 арк.).
   За результатами  розгляду  скарги,  на  підставі наданих
Скаржником та Замовником матеріалів Комісією по розгляду скарг при
Тендерній палаті України було встановлено наступне.
 
   1. Замовник під час проведення закупівлі паперу за процедурою
запиту цінових пропозицій (котирувань) відповідно до  частини
2 статті 32 Закону ( 1490-14 ) для отримання цінових пропозицій
17 жовтня 2005 року надіслав запити щодо цінових пропозицій НТС
"Сервіс", ТОВ "Коралл", ТОВ "Український папір", ТОВ "Бі-Трейд",
ТОВ "ТехноЮг", ТОВ "Веніта Сістем", ТОВ "Фаворит".
   Відповідно до протоколу розкриття тендерних пропозицій N 3
від 24.10.2005 р. (далі - Протокол) на участь у закупівлі паперу
було надіслано шість цінових пропозицій, а саме: від НТС "Сервіс",
ТОВ "Коралл", ТОВ "Український папір", ТОВ "ТехноЮг", ТОВ "Веніта
Сістем", ТОВ "Фаворит". ТОВ "Бі-Трейд" цінову пропозицію на участь
у закупівлі Замовнику не надіслало.
   Цінові пропозиції НТС "Сервіс" та ТОВ "Фаворит", згідно
Протоколу було відхилено, як такі, що не відповідають вимогам
Замовника, зазначеним у запиті. Отже, до оцінки було допущено
ТОВ "Коралл", ТОВ "Український папір", ТОВ "ТехноЮг" та ТОВ
"Веніта Сістем".
   Свої цінові пропозиції учасники  закупівлі  готували  на
підставі тендерної документації на закупівлю паперу за процедурою
запиту цінових пропозицій, яка є додатком до запиту щодо цінових
пропозицій, в пункті 5 якої містяться чіткі вимоги та технічні
характеристики щодо предмету закупівлі - паперу  відповідних
класів.
   Замовник у своєму Поясненні на  скаргу  від  15.11.2005
N 15-04/6802 (далі - Пояснення) вказує, що під час розкриття
тендерних пропозицій називалась назва кожного класу паперу та
цінова пропозиція учасників на нього. Крім того, встановлено, що
представник ТОВ "Український папір" Плехотко А.В. ознайомився під
розпис з Протоколом розкриття тендерних пропозицій N 3 від
24.10.2005 р., тобто представник ТОВ "Український дім" під час
розкриття був ознайомлений з ціновими пропозиціями всіх учасників
закупівлі по  кожному  класу  паперу.  Незважаючи  на  це,
ТОВ "Український папір" подало заяву "Про відклик свого підпису"
від 25.10.2005 р. N 245, яку 26.10.2005 р. було розглянуто
Замовником під час оцінки цінових пропозицій учасників торгів.
 
   2. Тендерна документація на закупівлю паперу за процедурою
запиту цінових пропозицій, з урахуванням вимог частини 3 статті 32
Закону ( 1490-14 ) не містить кваліфікаційних вимог до учасників
торгів та не вимагає від учасників торгів надання сертифікатів
якості,  сертифікатів  відповідності  або інших документів в
підтвердження якості предмету закупівлі, а також не передбачає
можливості відхилення цінових пропозицій у разі їх ненадання.
 
   3. Згідно  Пояснення  Замовника  та  Протоколу засідання
тендерного комітету Управління Держказначейства у Одеській області
N 4 від 26.10.2005 р. щодо порівняння, оцінки тендерних пропозицій
та вибору переможця на закупівлю паперу для Управління Державного
казначейства в Одеській області тендерним комітетом Управління
Державного казначейства в Одеській області  розглянуто  заяву
ТОВ "Український папір" від 25.10.2005 р. N 245 "Про відклик свого
підпису" та прийнято до відома.
 
   4. Під час розкриття цінових пропозицій складається протокол,
копія якого надається всім учасникам на їх запит протягом одного
робочого дня після отримання відповідного запиту - частина 5
статті 32 Закону ( 1490-14 ).
   За інформацією, вказаною у Поясненні, Замовник на письмовий
запит ТОВ  "Український  папір"  від  31.10.2005  р.  N 246
(вх. N Замовника N 10932 від 01.11.2005 р.) своїм листом від
01.11.2005 р. N 15-04/6446 надіслав ТОВ "Український папір" копію
протоколу розкриття тендерних пропозицій N 3 від 01.11.2005 р.
 
   РЕКОМЕНДАЦІЇ:
 
   Міністерству економіки України  -  в  задоволені  скарги
товариству  з  обмеженою відповідальністю "Український папір"
відмовити.
   Комісія по розгляду скарг при Тендерній палаті України не
несе відповідальності за достовірність наданих на дослідження
матеріалів.
 
 Секретар Комісії по розгляду
 скарг при Тендерній палаті
 України                         Н.О.Баран
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.68338
EUR29.76797
RUB0.41109
PLN6.92311
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка