Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до Закону України "Про цінні папери і фондову біржу"

           З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
      { Закон втратив чинність на підставі Закону
       N 3480-IV ( 3480-15 ) від 23.02.2006 }
 
       Про внесення змін до Закону України
        "Про цінні папери і фондову біржу"
 
 
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 40, ст. 185 )
 
   ( Вводиться в дію Постановою ВР 
    N 284/96-ВР від 09.07.96, ВВР, 1996, N 40, ст. 186 )
 
 
   Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:
 
   Внести до Закону України "Про цінні папери і фондову біржу"
( 1201-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 38,
ст.508; 1992 р., N 47, ст.645; 1995 р., N 14, ст.ст.90, 93) такі
зміни:
 
   1. У статті 22:
 
   у частині першій слова "відповідному фінансовому органі"
замінити словами "Державній комісії з цінних паперів та фондового
ринку";
 
   у частині другій  слово  "фінансовому"  замінити  словом
"реєструвальному";
 
   частину четверту викласти в такій редакції:
   "Порядок реєстрації випуску облігацій підприємств і акцій, а
також інформації про їх випуск визначається Державною комісією з
цінних паперів та фондового ринку";
 
   у частині шостій слово "Фінансовий" виключити;
 
   у частині дев'ятій слова "фінансовими органами" замінити
словами "Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку";
 
   частину десяту викласти в такій редакції:
   "Загальний реєстр випуску цінних паперів ведеться Державною
комісією з цінних паперів та фондового ринку".
 
   2. У статті 27:
 
   у частині  першій слова "Міністерством фінансів України"
замінити словами "Державною комісією з цінних паперів та фондового
ринку";
 
   частину другу викласти в такій редакції:
   "Дозвіл на здійснення всіх або окремих (крім комісійної)
видів діяльності може бути видано торговцям цінними паперами, які
мають внесений статутний фонд у розмірі не менш  як  1000
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на здійснення
комісійної діяльності щодо цінних паперів - не менш як 200
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
 
   3. Частину третю статті 29 викласти в такій редакції:
   "Особливості  ведення бухгалтерського обліку операцій із
цінними паперами визначає Державна комісія з цінних паперів та
фондового ринку за погодженням з Міністерством фінансів України та
Національним банком України".
 
   4. У статті 33:
 
   у частині  другій  слова  та  цифри "не менше 50 млн.
карбованців" замінити словами та цифрами "не менш як 10000
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
   частину третю викласти в такій редакції:
   "Фондова біржа набуває прав юридичної особи з  дня  її
реєстрації Державною комісією з цінних паперів та фондового
ринку".
 
   5. Частини першу і другу статті 38 викласти в такій редакції:
   "Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку і її
територіальні відділення здійснюють контроль за випуском та обігом
цінних паперів, за винятком приватизаційних. Контроль за обігом
приватизаційних паперів здійснює Фонд державного майна України.
   Державною комісією  з цінних паперів та фондового ринку
призначаються державні представники на фондових біржах. Вони
уповноважені здійснювати контроль за додержанням положень статуту
і правил фондової біржі та мають право брати участь у роботі
керівних органів фондових бірж".
 
   6. У статті 39:
 
   у назві статті слова "фінансовими органами" замінити словами
"Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку і її
територіальними відділеннями";
   у частині першій слова "Фінансові органи" замінити словами
"Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку і її
територіальні відділення";
   у частині  другій  слова "Міністерство фінансів України"
замінити словами "Державна комісія з цінних паперів та фондового
ринку".
 
   7. Статтю 40 викласти в такій редакції:
 
   "Стаття 40. Оскарження дій державних органів у зв'язку із
         здійсненням ними контролю за випуском та обігом
         цінних паперів
 
   Скарги на дії територіальних відділень Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку в зв'язку із здійсненням ними
контролю за випуском та обігом цінних паперів розглядаються
Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
   Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
може бути оскаржено в судах або арбітражних судах".
 
   8. У тексті Закону слова "реєструючий фінансовий" у всіх
відмінках  замінити  словом  "реєструвальний"  у  відповідних
відмінках.
 
 
 
 Президент України                  Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 9 липня 1996 року
     N 283/96-ВР
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка