Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо порядку роботи банківської системи у період завершення звітного 2006 року

          НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
          Департамент інформатизації
 
               Л И С Т
 
          25.12.2006 N 24-112/2442
 
                   Головному управлінню НБУ
                   в Автономній Республіці
                   Крим,
                   Головному управлінню НБУ
                   по м. Києву
                   і Київській області,
                   Територіальним
                   управлінням НБУ,
                   ОПЕРУ НБУ,
                   Департаменту бухгалтерського
                   обліку,
                   Департаменту монетарної
                   політики,
                   Департаменту платіжних
                   систем,
                   Департаменту інформатизації,
                   Центральній розрахунковій
                   палаті,
                   структурним одиницям
                   і навчальним закладам НБУ,
                   ОПЕРУ Державного
                   казначейства України,
                   Банкам (філіям) України,
                   установам Державного
                   казначейства - учасникам
                   системи електронних платежів
 
 
   Відповідно до спільного листа Національного банку України та
Державного казначейства України від 14.12.2006 N 25-211/2814-13478
( v2814500-06 ) щодо завершення бюджетного 2006 року і телеграми
Національного банку України N 25-211/2855-13646 ( v2855500-06 )
від 19.12.2006 р. щодо порядку роботи банківської системи у період
завершення звітного 2006 року, надаємо у додатку до цього листа
Регламент роботи Системи електронних платежів НБУ (далі - СЕП) на
28-30 грудня 2006 року, 3-5 січня та 9 січня 2007 року.
   29 та 30 грудня робота всіх учасників СЕП є ОБОВ'ЯЗКОВОЮ до
закінчення всіх робіт в СЕП.
   29-30 грудня 2006 року та 3 січня 2007 року внесення змін у
довідник учасників СЕП не виконуватиметься і файл $U формуватися
не буде.
   29 та 30 грудня всім учасникам СЕП необхідно забезпечити
ПОВНУ КВИТОВКУ відповідних платежів (файлів $B), щоб залишки за
транзитними технічними рахунками для сум, які не були підтверджені
отримувачем, були зведені до нуля. У разі, якщо учасник -
отримувач до визначеного регламентом часу не підтвердить файл $B,
то файл буде заквитовано примусово, згідно чинної Інструкції про
міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті.
   29-30 грудня 2006 року та 3 січня 2007 року всі роботи по
завершенню банківського дня в САБ учасника СЕП, в тому числі
формування протокольного звіту (файлу $Z), дозволяється виконувати
ТІЛЬКИ після отримання виписки від СЕП (файлу $V).
   У разі внесення оперативних змін до встановленого регламенту,
інформація про зміни буде доводитись до учасників СЕП електронною
поштою НБУ (телеграмами) та дублюватися повідомленнями на АРМ-СЕП.
 
 Директор Департаменту
 інформатизації                    А.С.Савченко
 
 
                   Додаток
 
 
              РЕГЛАМЕНТ
        роботи Системи електронних платежів
        Національного банку України (СЕП)
          на 28-30 грудня 2006 року,
         3-5 січня та 9 січня 2007 року
 
 
   1. 28 грудня 2006 року СЕП працює у режимі продовженого
банківського дня на дві години.
   ВСІМ учасникам СЕП:
   1) Приймання всіх початкових платежів, включаючи платежі за
державні цінні папери, від усіх учасників СЕП припиняється о 20:00
годині.
   2) О  21:30 починається виконання процедур з завершення
банківського дня в СЕП та формування виписок (файлів $V) для
учасників СЕП.
 
   2. 29 грудня 2006 року СЕП працює у режимі продовженого
банківського дня на дві години.
 
   2.1. ВСІМ учасникам СЕП:
   1) Приймання всіх початкових платежів, включаючи платежі за
державні цінні папери, від усіх учасників СЕП припиняється о 20:00
годині.
   2) До 21:30 всім учасникам СЕП необхідно досягнути повної
квитовки файлів $B (зведення транзитних рахунків для сум, не
підтверджених отримувачем, до нуля).
   3) О 21:30 - припинення приймання будь-яких файлів від усіх
учасників  СЕП,  початок  виконання  процедур  з  завершення
банківського дня та формування виписок (файлів $V) для учасників
СЕП.
 
   2.2. Розрахунковим палатам територіальних управлінь НБУ:
   Відслідковувати стан незаквитованих  файлів  $В,  вживати
заходів для оперативної квитовки файлів $B. Вчасно повідомляти
Центральну розрахункову палату про неможливість виконання квитовки
файлів учасником СЕП для прийняття рішення щодо примусового
квитування.
 
   2.3. Центральній розрахунковій палаті:
   1) Після відкриття банківського дня 29.12.2006 р. встановити
особливий режим роботи ЦОСЕП НБУ: "Файли $Z не приймати від усіх
учасників" та "Треба заквитувати всі файли $B".
   2) О 20:00 виконати повне блокування всіх початкових оборотів
та передати підсумкову інформацію про переказ коштів за ДЦП до
Депозитарію цінних паперів згідно діючої технології роботи ЦОСЕП.
   3) О 21:30 - припинити приймання будь-яких файлів від усіх
учасників СЕП. Виконати ручну квитовку файлів $B, не заквитованих
до цього часу отримувачами.
   4) Після досягнення повної квитовки файлів $B - почати
виконання  процедур з завершення банківського дня в СЕП та
формування виписок (файлів $V) для учасників СЕП.
 
   3. Робота СЕП 30 грудня 2006 року.
 
   3.1. ВСІМ учасникам СЕП:
   1) Банкам, що працюють в СЕП за моделлю з використанням ВПС,
крім установ ВАТ "Державний ощадний банк", необхідно до 11 години
надати до ЦРП інформацію про внутрішньобанківські міжтериторіальні
платежі (файли ^Z).
   2) До  13  години банки (філії), структурні одиниці та
навчальні заклади НБУ можуть здійснювати розрахунки через СЕП
виключно в межах банку-юридичної особи, а також платежі до
Операційного і територіальних управлінь НБУ та  до  органів
Державного казначейства України.
   3) До 13 години Операційне і територіальні управління НБУ та
органи Державного казначейства України можуть здійснювати платежі
на всіх учасників СЕП.
   4) О 13 годині буде припинено прийняття всіх початкових
платежів від усіх учасників СЕП,  крім  органів  Державного
казначейства України.
   5) З 13 до 14 години для органів Державного казначейства
України будуть дозволені платежі в межах юридичної особи.
   6) О 14 годині припиняється приймання  всіх  початкових
платежів від усіх учасників СЕП.
   7) До 15 години всім учасникам СЕП необхідно досягнути повної
квитовки файлів $B (зведення транзитних рахунків для сум, не
підтверджених отримувачем, до нуля).
   8) О 15 годині - припинення приймання будь-яких файлів від
усіх учасників СЕП. Початок виконання процедур з завершення
банківського дня в СЕП та формування виписок (файлів $V) для
учасників СЕП.
 
   3.2. Розрахунковим палатам територіальних управлінь НБУ:
   Відслідковувати стан  незаквитованих  файлів  $В, вживати
заходів для оперативної квитовки файлів $B. Вчасно повідомляти
Центральну розрахункову палату про неможливість виконання квитовки
файлів учасником СЕП для прийняття рішення щодо квитування.
 
   3.3. Центральній розрахунковій палаті:
   1) Після відкриття банківського дня 30.12.2006 р. встановити
особливий режим роботи ЦОСЕП НБУ: "Файли $Z не приймати від усіх
учасників" та "Треба заквитувати всі файли $B".
   Для файлового режиму і для режиму реального часу встановити
такі обмеження:
   "Від комерційних банків" - "Режим закриття року: дозволені в
межах юридичної особи, до ТУ і ОПЕРУ НБУ, Казначейства";
   "Від установ НБУ (крім ТУ)" - "Режим закриття року: дозволені
в межах юридичної особи, до ТУ і ОПЕРУ НБУ, Казначейства".
   2) О 13 годині для файлового режиму і для режиму реального
часу встановити нові обмеження:
   "Від комерційних банків", "Від установ НБУ (крім ТУ)", "Від
ОПЕРУ та територіальних управлінь НБУ" - "заборонені всі".
   "Від установ Казначейства" - "дозволені тільки в  межах
юридичної особи".
   3) О 14 годині виконати повне блокування всіх початкових
оборотів та передати підсумкову інформацію про переказ коштів за
ДЦП до Депозитарію цінних паперів згідно діючої технології роботи
ЦОСЕП.
   4) До 15 години необхідно досягти повної квитовки всіх файлів
$B.
   5) О 15 годині - припинити приймання будь-яких файлів від
усіх  учасників СЕП. Виконати ручну квитовку файлів $B, не
заквитованих до цього часу отримувачами.
   6) Після досягнення повної квитовки файлів $B розпочати
виконання процедур з завершення банківського дня в СЕП  та
формування виписок (файлів $V) для учасників СЕП.
   7) Після завершення процедур закриття банківського дня в СЕП
та  завершення  оброблення  статистичної  звітності  надати
Центральному вузлу електронної пошти  НБУ  повідомлення  про
завершення робіт.
 
   3.4. Центральному, територіальним вузлам електронної пошти
НБУ:
   Центральний вузол системи електронної пошти після отримання
повідомлення від Центральної розрахункової палати надає дозвіл на
закінчення  роботи  вузлам  електронної  пошти територіальних
управлінь НБУ.
   Служби, що забезпечують роботу Центрального та територіальних
вузлів системи електронної пошти Національного банку, припиняють
свою роботу тільки після отримання дозволу від Центрального вузла
електронної пошти.
 
   4. Робота 3 січня 2007 року.
 
   4.1. Операційному  та  територіальнім  управлінням  НБУ:
   Операційному та територіальним управлінням НБУ до 9:00 години
сформувати і відправити до ЦОСЕП файл $L.х00 зі станом коррахунків
учасників СЕП на 03.01.2007 року.
 
   4.2. ВСІМ учасникам СЕП:
   1) Відкрити банківській день з поточною датою 03.01.2007
року.
   2) Міжбанківські платежі в СЕП 03 січня 2007 року  не
здійснюються.
   3) Формування  файлів $K.000 для   учасників   СЕП за
03.01.2007 р. буде виконане після отримання в ЦОСЕП файлу $L.х00
від відповідного територіального управління НБУ.
   4) Всім учасникам СЕП, що мають технічні рахунки в СЕП,
отримати файл $K.000 та звірити залишок на технічному рахунку в
СЕП із значенням коррахунку, що ведеться в САБ установи.
   5) О 12 годині буде почато виконання процедур з завершення
банківського дня в СЕП та формування виписок (файлів $V) для
учасників СЕП.
   6) Всім учасникам СЕП, що мають технічні рахунки в СЕП,
необхідно отримати виписку (файл $V) від ЦОСЕП та звірити суму
залишку на коррахунку з отриманою випискою. Після успішної звірки
залишків на коррахунках можна виконувати роботи по завершенню
банківського дня за 03.01.2007 р.
 
   4.3. Центральній розрахунковій палаті:
   1) Після відкриття банківського дня 03.01.2007 р.:
   - заблокувати всі початкові платежі від усіх учасників СЕП;
   - встановити заборону приймання файлів $Z в ЦОСЕП.
   2) О 12 годині розпочати процедури з завершення банківського
дня в СЕП та формування виписок (файлів $V) для учасників СЕП.
 
   5. Робота 4 - 5 та 9 січня 2007 року.
   4-5 та 9 січня 2007 року Система електронних платежів НБУ та
всі учасники СЕП працюють у звичайному режимі відповідно до
чинного  Технологічного  регламенту  роботи СЕП НБУ (лист
N 25-211/365-2641 від 18.03.2006 року).
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD27.92673
EUR31.9035
RUB0.42176
PLN7.43411
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка