Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про переоформлення ТОВ Телемережа "Дельта ТВ", смт Чорноморське АР Крим, ліцензії (НР N 2554 від 11.04.2006)

        НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
          ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ
 
             Р І Ш Е Н Н Я
 
            15.11.2006 N 949
 
 
     Про переоформлення ТОВ Телемережа "Дельта ТВ",
        смт Чорноморське АР Крим, ліцензії
          (НР N 2554 від 11.04.2006)
 
 
   ТОВ Телемережа "Дельта ТВ", смт Чорноморське АР Крим
   Директор Серов Руслан Миколайович
   Адреса: АР Крим, смт Чорноморське, пров. Південний, 8
 
   Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю
Телемережа "Дельта  ТВ",  смт  Чорноморське  АР  Крим,  про
переоформлення ліцензії НР N 2554 від 11 квітня 2006 року у
зв'язку зі збільшенням ресурсу багатоканальної мережі з 24 до 25,
збільшенням каналів ретрансляції з 23 до 25 каналів, зміною
загальної концепції (принципи, підстави добору та перелік) програм
для ретрансляції (пропозиції абонентам), керуючись статтями 1, 23,
24, 27, 28, 31, 39, 40, 42, 47 Закону України "Про телебачення і
радіомовлення" ( 3759-12 ), статтями 18, 24 Закону України "Про
Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення"
( 538/97-ВР ), Національна рада В И Р І Ш И Л А:
 
   1. Переоформити ліцензію НР N 2554 від 11 квітня 2006 року
Товариства з обмеженою відповідальністю Телемережа "Дельта ТВ",
смт Чорноморське АР Крим, у зв'язку зі збільшенням ресурсу
багатоканальної мережі з  24  до  25,  збільшенням  каналів
ретрансляції з 23 до 25 каналів, зміною загальної концепції
(принципи, підстави добору та перелік) програм для ретрансляції
(пропозиції  абонентам) та у зв'язку з приведенням ліцензії
Товариства з обмеженою відповідальністю Телемережа "Дельта ТВ",
смт Чорноморське АР Крим, у відповідність до вимог Закону України
"Про телебачення і радіомовлення" ( 3759-12 ), зазначивши в
ліцензії:
   - кількість домогосподарств на території надання програмних
послуг - 1586;
   - ресурс багатоканальної мережі - 25 каналів;
   - територія розташування (прийому) багатоканальної мережі:
смт Чорноморське, с. Міжводне АР Крим;
   - місцезнаходження головних станцій:
   1) АР Крим, смт Чорноморське, пров. Південний, 8;
   2) АР Крим, с. Міжводне, вул. Юбілейна, БК.
 
   2. Затвердити ТОВ Телемережа "Дельта ТВ", смт Чорноморське АР
Крим, пакет (перелік) програм універсальної програмної послуги,
згідно  з  додатком  (підписаним  начальником  управління
науково-технічного і частотного розвитку, заступником начальника
управління   контролю   та   моніторингу,   начальником
ліцензійно-реєстраційного управління).
 
   3. Рекомендувати ТОВ Телемережа "Дельта ТВ", смт Чорноморське
АР  Крим,  вжити  заходів щодо збільшення кількості програм
вітчизняних телеорганізацій у складі програмної послуги.
 
   4. Програми правовласників (виробників), які не підпадають
під юрисдикцію країни, що входить до Європейського Союзу, або
країни, яка ратифікувала Європейську конвенцію про транскордонне
телебачення ( 994_444 ), включаються до складу програмної послуги
за умови адаптації їх змісту до вимог законодавства України.
 
   5. Зобов'язати ТОВ Телемережа "Дельта ТВ", смт Чорноморське
АР Крим, протягом 3-х місяців надати Національній раді України з
питань телебачення і радіомовлення документальні підтвердження
дотримання вимог п. 3 цього рішення.
 
   6. Фінансово-економічному управлінню нарахувати ліцензійний
збір за внесення змін до ліцензії:
 
   6.1. за зміну загальної концепції (принципи, підстави добору
та перелік) програм для ретрансляції (пропозиції абонентам) - в
розмірі п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
   6.2. враховуючи  раніше  сплачені  кошти  та  кількість
домогосподарств на території надання програмних послуг 1586,
збільшення ресурсу багатоканальної мережі з 24 до 25 каналів,
збільшення кількості каналів ретрансляції з 23 до 25 каналів, із
них іноземних каналів 5 залишається без змін (коефіцієнт за
ретрансляцію  програм іноземних телерадіоорганізацій К = 10,
програм вітчизняних телерадіоорганізацій К = 5).
 
   7. Після сплати ліцензійного збору, враховуючи зміни, видати
ТОВ Телемережа "Дельта ТВ", смт. Чорноморське АР Крим, ліцензію
провайдера програмної  послуги,  термін  дії  ліцензії  до
10 вересня 2013 року.
 
   8. Вилучити ліцензію НР N 2554 від 11.04.2006 року та вважати
її недійсною.
 
   9. Контроль за виконанням  цього  рішення  покласти  на
управління:  ліцензійно-реєстраційне, контролю та моніторингу,
науково-технічного і частотного розвитку.
 
 Голова Національної ради                В.Шевченко
 
 Відповідальний секретар               В.Лясовський
 
 
                   Додаток
                   до рішення Національної ради
                   15.11.2006 N 949
 
 
            ЗАГАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ
     (принципи, підстави добору та перелік) програм
       для ретрансляції (пропозиції абонентам),
       які передбачено надавати ТОВ Телемережа
       "Дельта ТВ", смт Чорноморське АР Крим,
          у складі програмної послуги
       у смт Чорноморському та с. Міжводному
       АР Крим в межах території розташування
        (прийому) багатоканальної телемережі
 
 
             Пакет (перелік)
       програм універсальної програмної послуги
 
------------------------------------------------------------------
| N | Канал | Канал  |     Програма     |  Умови  |
|п/п| (ТВК) | (ТВК)  |              | розповсю- |
|  |прийому| ретранс- |              |  дження  |
|  |    | ляції  |              | (доступ) - |
|  |    |     |              |відкритий або|
|  |    |     |              |  закритий |
|---+-------+----------+---------------------------+-------------|
|1. |  9  |  1   |ТРК "Студія "1+1" у формі |відкритий  |
|  |    |     |ТОВ ("1+1")        |       |
|---+-------+----------+---------------------------+-------------|
|2. |  4  |  2   |Національна телекомпанія  |відкритий  |
|  |    |     |України/ТОВ "ТРК "ЕРА"   |       |
|  |    |     |("1"/"ЕРА")        |       |
|---+-------+----------+---------------------------+-------------|
|3. | 27  |  3   |АТЗТ "Українська незалежна |відкритий  |
|  |    |     |ТВ корпорація" ("Інтер")  |       |
|---+-------+----------+---------------------------+-------------|
|4. | 33  |  5   |Чорноморська ТРК      |відкритий  |
|---+-------+----------+---------------------------+-------------|
|5. | 38  |  СК2  |ТРК "Ніка"         |відкритий  |
|---+-------+----------+---------------------------+-------------|
|6. | 35  |  СК3  |ДТРК "Крим"        |відкритий  |
------------------------------------------------------------------
 
               ПЕРЕЛІК
      телерадіопрограм та передач, які провайдер
         зобов'язується надавати абоненту
          у складі програмної послуги
 
------------------------------------------------------------------
| N | Канал |  Канал  | Програми | Умови  | Номер та дата |
|п/п| прийому| конверту- |     |розповсю- |  дозволу   |
|  |    |  вання  |     | дження |        |
|  |    |      |     |(доступ) -|        |
|  |    |      |     |відкритий |        |
|  |    |      |     |  або  |        |
|  |    |      |     | закритий |        |
|---+--------+------------+----------+----------+----------------|
|7. |супутни-|  СК4   |Парламент-|відкритий |Договір N 448  |
|  |ковий  |      |ський   |     |від       |
|  |    |      |телеканал |     |29.10.2004 р.  |
|  |    |      |"РАДА"  |     |        |
|---+--------+------------+----------+----------+----------------|
|8. |супутни-|  СК5   |КРТ    |відкритий |Договір б/н від |
|  |ковий  |      |     |     |30.12.2005 р.  |
|---+--------+------------+----------+----------+----------------|
|9. |супутни-|  СК6   |ТРК    |відкритий |Договір N 05/07 |
|  |ковий  |      |"Україна" |     |від       |
|  |    |      |     |     |01.11.2003 р.  |
|---+--------+------------+----------+----------+----------------|
|10.|супутни-|  СК7   |НТВ Мир  |відкритий |Договір N 5/НТВ |
|  |ковий  |      |     |     |від       |
|  |    |      |     |     |01.01.2006 р.  |
|---+--------+------------+----------+----------+----------------|
|11.|супутни-|   6   |Enter-  |відкритий |Договір     |
|  |ковий  |      |фільм   |     |N 112-Р-Ф-М від |
|  |    |      |     |     |01.01.2006 р.  |
|---+--------+------------+----------+----------+----------------|
|12.|супутни-|   7   |РТР-   |відкритий |Договір     |
|  |ковий  |      |Планета  |     |N 112-Р-Ф-М від |
|  |    |      |     |     |01.01.2006 р.  |
|---+--------+------------+----------+----------+----------------|
|13.|супутни-|   8   |ICTV   |відкритий |Договір     |
|  |ковий  |      |     |     |N ВМ-12-16 від |
|  |    |      |     |     |16.12.2002 р.  |
|---+--------+------------+----------+----------+----------------|
|14.|супутни-|  10   |СТБ    |відкритий |Договір N 254/06|
|  |ковий  |      |     |     |від       |
|  |    |      |     |     |01.01.2006 р.  |
|---+--------+------------+----------+----------+----------------|
|15.|супутни-|  11   |НБМ    |відкритий |Договір N 254/06|
|  |ковий  |      |     |     |від       |
|  |    |      |     |     |01.01.2006 р.  |
|---+--------+------------+----------+----------+----------------|
|16.|супутни-|  12   |Первый  |відкритий |Договір N 112-пк|
|  |ковий  |      |канал.  |     |від       |
|  |    |      |Всемирная |     |01.02.2005 р.  |
|  |    |      |сеть   |     |        |
|---+--------+------------+----------+----------+----------------|
|17.|супутни-|  СК11   |Рамблер  |відкритий |Договір     |
|  |ковий  |      |     |     |N 51-Рмблер від |
|  |    |      |     |     |01.06.2005 р.  |
|---+--------+------------+----------+----------+----------------|
|18.|супутни-|  СК12   |Мегаспорт |відкритий |Договір     |
|  |ковий  |      |     |     |N 52/11/05-КО  |
|  |    |      |     |     |від       |
|  |    |      |     |     |01.11.2005 р.  |
|---+--------+------------+----------+----------+----------------|
|19.|супутни-|  СК13   |RTVI   |відкритий |Договір N 5/02 |
|  |ковий  |      |     |     |від       |
|  |    |      |     |     |01.02.2002 р.  |
|---+--------+------------+----------+----------+----------------|
|20.|супутни-|  СК14   |НТН    |відкритий |Договір N 124-к |
|  |ковий  |      |     |     |від       |
|  |    |      |     |     |01.12.2005 р.  |
|---+--------+------------+----------+----------+----------------|
|21.|супутни-|  СК15   |ТЕТ    |відкритий |Договір     |
|  |ковий  |      |     |     |N 325/КС/05 від |
|  |    |      |     |     |08.12.2005 р.  |
|---+--------+------------+----------+----------+----------------|
|22.|супутни-|  СК16   |К-1    |відкритий |Договір N 01/РА |
|  |ковий  |      |     |     |від       |
|  |    |      |     |     |21.06.2005 р.  |
|---+--------+------------+----------+----------+----------------|
|23.|супутни-|  СК17   |УТР    |відкритий |Договір N 40 від|
|  |ковий  |      |     |     |01.09.2004 р.  |
|---+--------+------------+----------+----------+----------------|
|24.|супутни-|  СК18   |М1    |відкритий |Договір N 251-К |
|  |ковий  |      |     |     |від       |
|  |    |      |     |     |25.04.2003 р.  |
|---+--------+------------+----------+----------+----------------|
|25.|супутни-|  СК19   |Enter   |відкритий |Договір     |
|  |ковий  |      |     |     |N 112-Р-Ф-М від |
|  |    |      |     |     |01.01.2006 р.  |
------------------------------------------------------------------
 
   Провайдер програмної послуги ТОВ Телемережа "Дельта ТВ",
смт Чорноморське АР Крим, зобов'язаний забезпечити всім абонентам
можливість отримання програм універсальної програмної послуги та
включити програми універсальної програмної послуги до всіх пакетів
програм.
   Розмір абонентської  плати  (тариф)  за  користування
універсальною програмною послугою встановлюється та регулюється
уповноваженим державним органом.
 
 Начальник управління
 науково-технічного
 і частотного розвитку                 В.Лазоренко
 
 Заступник начальника
 управління контролю
 та моніторингу                      Ю.Лелюх
 
 Начальник
 ліцензійно-реєстраційного
 управління                      Л.Запорожець
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка