Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про додаткові функції Українського державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді

        МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            25.12.2006 N 847
 
 
    Про додаткові функції Українського державного центру
       туризму і краєзнавства учнівської молоді
 
 
   На виконання  Указу  Президента України  від 04.07.2005
N 1013/2005 ( 1013/2005  )  "Про  невідкладні  заходи  щодо
забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні" в
частині поліпшення виховної роботи з учнівською та студентською
молоддю  на  основі традицій і звичаїв українського народу,
формування у підростаючого покоління патріотичної свідомості,
готовності до виконання громадянських і конституційних обов'язків
та з метою вдосконалення системи  організаційної  роботи  з
військово-патріотичного напряму позашкільної освіти Н А К А З У Ю:
 
   1. Покласти, починаючи з 2007 року, на Український державний
центр туризму і краєзнавства учнівської молоді (Матющенко О.К.)
такі додаткові функції:
 
   1.1. Здійснювати    координацію    навчально-виховної,
інформаційно-методичної та організаційно-масової роботи обласних,
районних,   міських   позашкільних   навчальних   закладів
військово-патріотичного напряму та проведення з цього напряму
масових заходів з учнівською молоддю.
 
   1.2. Проводити інформаційно-методичну та організаційно-масову
роботу зі студентською молоддю із спортивного туризму.
 
   2. У зв'язку з покладанням на Український державний центр
туризму  і краєзнавства учнівської молоді додаткових функцій
директору Центру Матющенко О.К.:
 
   2.1. До 1 березня 2007 року внести зміни  до  статуту
Українського державного центру туризму і краєзнавства учнівської
молоді та подати на затвердження до Міністерства освіти і науки
України.
 
   2.2. Здійснити в межах бюджетних видатків комплекс інших
необхідних організаційних заходів, пов'язаних із покладанням на
Центр додаткових функцій.
 
   3. Міністру  освіти і науки Автономної Республіки Крим,
начальникам управлінь освіти і науки обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій:
 
   3.1. Довести  наказ  до  відома  керівників позашкільних
навчаьних закладів військово-патріотичного напряму.
 
   3.2. Визначити координатора діяльності районних,  міських
позашкільних навчальних закладів військово-патріотичного напряму з
числа позашкільних навчальних закладів, які перебувають у сфері
управління Міністерства освіти і науки Автономної Республіки Крим,
управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій, та до 15 лютого 2007 року подати
відділу позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав
дитини Міністерства освіти і науки інформацію за формою, що
додається.
 
   3.3. Зобов'язати  Кримський  республіканський,  обласні,
Київський та Севастопольський міські центри туризму і краєзнавства
учнівської  молоді  (станції  юних  туристів)  проводити
інформаційно-методичну  та  організаційно-масову  роботу  зі
студентською молоддю із спортивного туризму.
 
   4. Ректорам (директорам) вищих навчальних закладів  I-IV
рівнів акредитації довести наказ до відома керівників клубів,
об'єднань туристсько-краєзнавчого напряму, які діють при вищому
навчальному закладі, та до 15 лютого 2007 року подати відділу
позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини
Міністерства освіти і науки інформацію за формою, що додається.
 
   5. Наказ опублікувати у "Інформаційному збірнику Міністерства
освіти і науки України".
 
   6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
 
 Т.в.о. Міністр                  Б.М.Жебровський
 
 
                   Додаток
                   до пункту 3.2
                   наказу МОН України
                   25.12.2006 N 847
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| Назва області | Назва позашкільного |  Прізвище, ім'я, по  | Юридична адреса |Номер телефону, |
|        | навчального закладу |  батькові директора  |         |  код міста,  |
|        |           |    закладу     |         |  електронна  |
|        |           |            |         |   адреса   |
|----------------+---------------------+------------------------+-----------------+----------------|
|        |           |            |         |        |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
   Примітка.
   Одночасно подати коротку довідку про позашкільні навчальні
заклади з військово-патріотичного напряму регіону за такою формою:
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
|  Назва  | Прізви-|Юридична| Номер |Прізвище,| Номер | Чисель- |Найменуван-| Кіль- | Кіль- |
|позашкіль- |ще, ім'я| адреса |телефону |ім'я, по |телефону |ність шта-|ня гуртків | кість | кість |
|  ного  |  по  |    |  код  |батькові |  код  |ту. З них,| закладу |груп в | дітей |
|навчального|батькові|    | міста, |заступни-| міста, |педагогіч-|      |гуртку |    |
| закладу |директо-|    |електрон-|  ка  |електрон-|  них  |      |    |    |
|      |  ра  |    |на адреса|директора|на адреса|працівни- |      |    |    |
|      |закладу |    |     | закладу |     |  ків  |      |    |    |
|-----------+--------+--------+---------+---------+---------+----------+-----------+-------+-------|
|  -1-  | -2-  | -3-  |  -4-  |  -5-  |  -6-  |  -7-  |  -8-  | -9- | -10- |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
   2. Описати наявну матеріально-технічну базу.
 
 
                   Додаток
                   до пункту 4
                   наказу МОН України
                   25.12.2006 N 847
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| Назва |Назва вищого | Прізвище, ім'я, | Назва клубу, | Прізвище, |  Поштова  |  Номер  |
|області| навчального |  по батькові  | об'єднання ту- | ім'я, по  |адреса клубу,|телефону, код|
|    | закладу,  | відповідального |ристсько-краєз- | батькові  | об'єднання |  міста,  |
|    | юридична  | за виховну та |навчого напряму,| керівника | туристсько- | електронна |
|    |  адреса,  | позанавчальну | які діють при |  клубу,  |краєзнавчого |  адреса  |
|    |  телефон  |   роботу   |   вищому   | об'єднання |  напряму  |       |
|    |       |         | навчальному  | туристсько- |       |       |
|    |       |         |  закладі   |краєзнавчого |       |       |
|    |       |         |        |  напряму  |       |       |
|-------+-------------+-----------------+----------------+-------------+-------------+-------------|
| -1- |   -2-   |    -3-    |   -4-    |   -5-   |   -6-   |   -7-   |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD27.92673
EUR31.9035
RUB0.42176
PLN7.43411
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка