Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 15 грудня 2005 року N 878

         МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            21.11.2006 N 1084
 
 
          Про внесення змін до наказу
         Міністерства фінансів України
         від 15 грудня 2005 року N 878
 
 
   Відповідно до статті 7 Закону України "Про засади державної
регуляторної політики  у  сфері  господарської  діяльності"
( 1160-15 ) та на виконання постанови Кабінету Міністрів України
від 3 липня 2006 року N 895 ( 895-2006-п ) "Питання голографічного
захисту документів і товарів" Н А К А З У Ю:
 
   1. Внести зміни до Плану діяльності Міністерства фінансів
України з підготовки проектів регуляторних актів на 2006 рік,
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 15.12.2005
N  878  ( v0878201-05 ) "Про затвердження Плану діяльності
Міністерства фінансів України з підготовки проектів регуляторних
актів на 2006 рік", доповнивши його пунктами 9, 10 такого змісту:
 
------------------------------------------------------------------
|9. |Виконання   |Проект наказу|  4  |Департа- |Визначення |
|  |постанови   |Міністерства |квартал |мент по  |порядку  |
|  |Кабінету   |фінансів   | 2006 |контролю |ведення  |
|  |Міністрів   |України "Про | року |за вироб- |Єдиного  |
|  |України від  |затвердження |    |ництвом  |реєстру  |
|  |03.07.2006  |Порядку   |    |цінних  |виготовлен-|
|  |N 895     |ведення   |    |паперів, |ня гологра-|
|  |( 895-2006-п )|Єдиного   |    |акцизних |фічних   |
|  |"Питання   |реєстру   |    |марок,  |захисних  |
|  |голографічного|виготовлення |    |документів|елементів |
|  |захисту    |голографічних|    |суворої  |      |
|  |документів і |захисних   |    |звітності |      |
|  |товарів"   |елементів"  |    |та голо- |      |
|  |       |       |    |графічних |      |
|  |       |       |    |захисних |      |
|  |       |       |    |елементів |      |
|  |       |       |    |     |      |
|  |       |       |    |(Держзнак)|      |
|---+--------------+-------------+--------+----------+-----------|
|10.|Виконання   |Проект наказу|  4  |Департа- |Визначення |
|  |постанови   |Державного  |квартал |мент по  |порядку  |
|  |Кабінету   |комітету   | 2006 |контролю |ліцензуван-|
|  |Міністрів   |України   | року |за вироб- |ня та   |
|  |України від  |з питань   |    |ництвом  |порядку  |
|  |03.07.2006  |регуляторної |    |цінних  |контролю  |
|  |N 895     |політики та |    |паперів, |господар- |
|  |( 895-2006-п )|підприєм-  |    |акцизних |ської   |
|  |"Питання   |ництва,   |    |марок,  |діяльності |
|  |голографічного|Міністерства |    |документів|з розроб- |
|  |захисту    |фінансів   |    |суворої  |лення,   |
|  |документів і |України "Про |    |звітності |виробництва|
|  |товарів"   |затвердження |    |та голо- |та сертифі-|
|  |       |Ліцензійних |    |графічних |каційних  |
|  |       |умов     |    |захисних |випробувань|
|  |       |провадження |    |елементів |гологра-  |
|  |       |господарської|    |     |фічних   |
|  |       |діяльності з |    |(Держзнак)|захисних  |
|  |       |розроблення, |    |     |елементів |
|  |       |виробництва |    |     |      |
|  |       |та сертифіка-|    |     |      |
|  |       |ційних    |    |     |      |
|  |       |випробувань |    |     |      |
|  |       |голографічних|    |     |      |
|  |       |захисних   |    |     |      |
|  |       |елементів і |    |     |      |
|  |       |Порядку   |    |     |      |
|  |       |контролю за |    |     |      |
|  |       |додержанням |    |     |      |
|  |       |Ліцензійних |    |     |      |
|  |       |умов     |    |     |      |
|  |       |провадження |    |     |      |
|  |       |господарської|    |     |      |
|  |       |діяльності з |    |     |      |
|  |       |розроблення, |    |     |      |
|  |       |виробництва |    |     |      |
|  |       |та сертифі- |    |     |      |
|  |       |каційних   |    |     |      |
|  |       |випробувань |    |     |      |
|  |       |голографічних|    |     |      |
|  |       |захисних   |    |     |      |
|  |       |елементів"  |    |     |      |
------------------------------------------------------------------
 
   2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Макацарія С.М.
 
 Перший
 віце-прем'єр-міністр України,
 Міністр фінансів України                М.Я.Азаров
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка