Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Інструкції про порядок видачі суб'єктам підприємницької діяльності ліцензій на здійснення внутрішніх й міжнародних перевезень пасажирів і вантажів морським та річковим транспортом, Умов і правил здійснення внутрішніх й міжнародних переве

         МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
 N 424 від 05.08.94          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   6 жовтня 1994 р.
                   за N 242/452
 
   ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Мінтрансу
    N 49 ( z0232-02 ) від 28.01.2002 )
 
     Про затвердження Інструкції про порядок видачі
     суб'єктам підприємницької діяльності ліцензій
     на  здійснення   внутрішніх й міжнародних
     перевезень пасажирів і вантажів морським та
     річковим   транспортом,  Умов  і  правил
     здійснення внутрішніх й міжнародних перевезень
     пасажирів  і вантажів морським  і річковим
     транспортом та контроль за  їх дотриманням
 
 
 
   З метою підвищення безпеки судноплавства, недопущення до
ринку  транспортних послуг некваліфікованих і недобросовісних
підприємців,  забезпечення  достатнього  рівня  і  якісного
транспортного обслуговування та відповідно до Закону України "Про
підприємництво" ( 698-12 ), постанови Кабінету Міністрів України
від 17 травня 1994 р. N 316 ( 316-94-п ) "Про Положення про
порядок видачі суб'єктам підприємницької діяльності спеціальних
дозволів (ліцензій) на здійснення окремих видів діяльності",
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити:
   1.1. Інструкцію про порядок видачі суб'єктам підприємницької
діяльності ліцензій на здійснення  внутрішніх  й  міжнародних
перевезень пасажирів і вантажів морським та річковим транспортом
(додається).
   1.2. Умови здійснення внутрішніх й міжнародних перевезень
пасажирів і вантажів морським і річковим транспортом та контроль
за їх дотриманням (додаються) ( z0243-94 ).
   2. Призначити комісію  по  видачі  спеціальних  дозволів
(ліцензій) у такому складі:
   Крук Ю.Б.    - заступник Міністра - директор Департаменту
            морського і річкового транспорту, голова
            комісії
   Незавітін С.Я.  - заступник директора Департаменту морського
            і річкового транспорту, заступник голови
            комісії
   Медведєв С.П.  - начальник відділу морського і річкового
            нагляду
   Туманян П.А.   - спеціаліст I категорії відділу морського і
            річкового нагляду
   Купрій В.Д.   - начальник сектора кадрів
   Ящук Ю.М.    - начальник юридичного сектора
   Пещеров Л.С.   - економіст I категорії
 
   3. Департаменту морського і річкового транспорту (Костюченко
В.М.):
   3.1. Довести до відома міністерств і відомств, обласних,
Київської та  Севастопольської міських державних адміністрацій
Інструкцію про порядок видачі суб'єктам підприємницької діяльності
ліцензій на  здійснення  внутрішніх  й міжнародних перевезень
пасажирів і вантажів морським та річковим транспортом, Умови і
правила здійснення внутрішніх й міжнародних перевезень пасажирів і
вантажів морським та річковим транспортом та контроль за їх
дотриманням.
   3.2. Організувати опублікування тексту Інструкції, Умов і
правил в засобах масової інформації.
   3.3. Встановити контроль за дотриманням Умов і правил та
вимог Інструкції.
   3.4. Разом   з   відділом   ліцензування   Управління
транспортно-експедиційної діяльності та ліцензування (Миколенко
Д.Г.) в установленому порядку зареєструвати зазначені Інструкцією,
Умови і правила в Міністерстві юстиції України.
   3.5. У місячний термін виготовити друкарським способом бланки
ліцензій та забезпечити роботу по їх видачі.
   4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра - директора департаменту морського і річкового транспорту
Крука Ю.Б.
 
 Перший заступник Міністра              О.М.Артеменко
 
 
                        Затверджено
                   наказом     Міністерства
                   транспорту      України
                   від 5 серпня 1994 р. N 424
 
              ІНСТРУКЦІЯ
     про порядок видачі суб'єктам підприємницької
     діяльності ліцензій на здійснення внутрішніх
     й міжнародних перевезень пасажирів і вантажів
         морським та річковим транспортом
 
           I. Загальні положення
 
   1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до Закону України
"Про підприємництво" ( 698-12 ) (із змінами від 15 жовтня 
1992 р.) та постанови Кабінету Міністрів України від 17 травня
1994 р. N 316 ( 316-94-п ) "Про Положення про порядок
видачі суб'єктам  підприємницької  діяльності  спеціальних 
дозволів (ліцензій) на здійснення окремих видів діяльності".
   1.2. Інструкція  визначає порядок видачі, продовження та
анулювання ліцензій на здійснення внутрішніх та  міжнародних
перевезень пасажирів і вантажів морським та річковим транспортом.
   1.3. Розгляд справ по ліцензуванню цього виду підприємницької
діяльності здійснює Департамент морського і річкового транспорту
Міністерства транспорту України.
 
        II. Порядок подання заяв суб'єктами
          підприємницької діяльності на
             отримання ліцензії
 
   2.1. Заява (додаток N 1) підприємцями - юридичними особами та
підприємцями - громадянами на отримання ліцензії подається до
Департаменту морського  і  річкового  транспорту  Міністерства
транспорту України.
   2.2. До заяви на отримання ліцензії додаються:
   підприємцями -  юридичними особами - копії засновницьких
документів;
   підприємцями - громадянами - копії документів, що засвідчують
рівень освіти і кваліфікації, необхідний для здійснення цього виду
діяльності.
   2.3. За видачу ліцензії згідно з чинним  законодавством
встановлюється така плата:
   з громадян - у розмірі двох мінімальних заробітних плат;
   з юридичних осіб - у розмірі шести мінімальних заробітних
плат.
   Плата вноситься після прийняття рішення про видачу ліцензії
на рахунок Міністерства транспорту України.
 
        III. Порядок розгляду  заяв на видачу
          ліцензії суб'єктам підприємницької
                діяльності
 
   3.1. Орган Міністерства транспорту України, до якого надійшла
заява на отримання ліцензії, приймає її до свого розгляду і
перевіряє створення заявником умов, що передбачені Умовами і
правилами здійснення внутрішніх й міжнародних перевезень пасажирів
і вантажів морським і річковим транспортом та контролю за їх
дотриманням, затвердженими наказом Міністерства транспорту України
від 05.08.94  р.  N  424,  відомості  про  відповідність
кваліфікаційного рівня суб'єкта підприємницької діяльності без
створення юридичної особи, після чого готує висновок про видачу
ліцензії або відмову у її видачі.
   3.2. Рішення про видачу ліцензії або відмову у її видачі
приймається у строк не пізніше 30 днів з дня одержання заяви та
необхідних документів.
   Ліцензія підписується заступником Міністра транспорту України
- директором Департаменту морського і річкового транспорту і
засвідчується печаткою Міністерства транспорту України.
   У рішенні про відмову у видачі ліцензії повинні бути вказані
підстави відмови.
   3.3. Наявність у заявника контракту, договору, укладеного до
прийняття рішення  про  видачу ліцензії, не є підставою для
обов'язкової її видачі.
   3.4. Усі  рішення  комісії  оформляються  протоколом  її
засідання.
              IV. Ліцензія
 
   4.1. У ліцензії встановленої форми (додаток N 2) зазначається
найменування органу, що видав її, прізвище, ім'я та по батькові,
адреса проживання громадянина або найменування і адреса юридичної
особи, вид діяльності, на яку видається ліцензія, місце  її
здійснення, особливі умови та правила здійснення даного виду
діяльності, номер реєстрації ліцензії, дата її видачі, строк дії.
   Ліцензія видається строком на 3 роки. При реорганізації
суб'єкта підприємницької діяльності, втраті ліцензії, продовженні
строку її дії видача нової ліцензії здійснюється у порядку,
встановленому цією Інструкцією.
   4.2. Ліцензії за відповідними номерами реєструються у книзі
обліку ліцензій, виданих суб'єктам підприємницької  діяльності
(додаток N 3), що ведеться Департаментом морського і річкового
транспорту.
   Після реєстрації ліцензія вручається суб'єкту підприємницької
діяльності. Корінець ліцензії (додаток N 4) з підписом особи про
отримання ліцензії  залишається  в  Департаменті  морського і
річкового транспорту Міністерства транспорту України для контролю.
   4.3. Після  припинення  суб'єктом  підприємництва  своєї
діяльності надана ліцензія втрачає силу.
   4.4. Бланк ліцензії є документом суворої звітності, який
виготовляється друкарським способом з обліковою серією і номером.
 
        V. Зупинення (анулювання) ліцензії
 
   5.1. У разі порушення суб'єктом підприємницької діяльності
зазначених у ліцензії умов і правил здійснення обраного виду
діяльності, а також за поданням Антимонопольного комітету України,
Міністерство транспорту України може поставити обов'язкові для
виконання вимоги про усунення порушень, зупинити дію ліцензії на
визначений строк або до усунення цих порушень.
   5.2. При  повторному  або  грубому  порушенні  суб'єктом
підприємництва умов і правил здійснення діяльності, на який видано
ліцензію, ця  ліцензія  може  бути  анульована  за  рішенням
Міністерства транспорту України до закінчення строку її дії, при
цьому плата за видачу ліцензії не повертається.
 
     VI. Право суб'єкта підприємницької діяльності
       на оскарження дії Міністерства транспорту
         України, що здійснюють ліцензування
 
   6.1. Рішення про відмову у видачі (продовження строку дії)
ліцензії, зупинення її чи її анулювання може бути оскаржене
суб'єктом підприємницької діяльності до суду або арбітражного
суду.
 
     VII. Облік суб'єктів підприємницької діяльності
 
   7.1. Облік суб'єктів підприємницької діяльності, що отримали
вказані ліцензії, здійснюється Департаментом морського і річкового
транспорту  Міністерства  транспорту  України у книзі обліку
ліцензій.
   7.2. Матеріали діловодства з питань ліцензування ведуться
Департаментом морського  і  річкового  транспорту Міністерства
транспорту України в облікових справах окремо по кожному суб'єкту
підприємницької діяльності. Кожна справа має подвійний номер, що
складається з порядкового номера справи та виданої ліцензії.
   7.3. Облікова справа складається з матеріалів, які стали
підставою для видачі ліцензії, інформації про виявлені порушення
та списків транспортних засобів.
   7.4. У випадках припинення суб'єктом підприємництва своєї
діяльності, закінчення  строку  дії  ліцензії  (якщо  він не
продовжений), анулювання ліцензії (по закінченні  строку  для
оскарження цього рішення у судовому порядку ) матеріали облікових
справ передаються у загальному порядку на зберігання.
 
                       Додаток N 1
                 до Інструкції про порядок видачі
                 суб'єктам     підприємницької
                 діяльності ліцензій на здійснення
                 внутрішніх   і   міжнародних
                 перевезень пасажирів і вантажів
                 морським та річковим транспортом
 
                  Заступнику Міністра транспорту
                  України -      директору
                  Департаменту морського    і
                  річкового транспорту
                  ______________________________
                  (прізвище, ім'я та по батькові)
 
               ЗАЯВА
   Прошу видати ліцензію на здійснення _________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 (вид підприємницької діяльності, місце здійснення діяльності)
 строком _________________________________________________________
   Заявник _____________________________________________________
         (прізвище, ім'я та по батькові громадянина або
 _________________________________________________________________
         найменування юридичної особи)
   Адреса проживання громадянина або адреса юридичної особи ____
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 Телефон ____________ Телетайп ________________ Телекс ___________
   Документи, необхідні для видачі ліцензії, додаються:
   1. _____________________________________
   2. _____________________________________
   3. _____________________________________
   4. _____________________________________
   5. _____________________________________
 
 " ______" _________________ 19 р.  _________________________
                      (підпис заявника)
 N реєстрації _____________________________
 
                       Додаток N 2
                   до Інструкції про  порядок
                   видачі       суб'єктам
                   підприємницької  діяльності
                   ліцензій  на   здійснення
                   внутрішніх і   міжнародних
                   перевезень   пасажирів  і
                   вантажів морським та річковим
                   транспортом
 
                ГЕРБ
         Міністерство транспорту України
 
               ЛІЦЕНЗІЯ
 
                Київ
 
               ЛІЦЕНЗІЯ
           серія ________ N ____
           на здійснення _________
           ________________________
   Видана  ____________________________________________________
       (офіційне найменування юридичної особи або прізвище,
 _________________________________________________________________
    ім'я та по батькові підприємця - власника ліцензії)
 _________________________________________________________________
 Поштова адреса: ________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 Телефон ____________________ Телетайп ____________ Телекс _______
 Ця ліцензія є дозволом на здійснення ____________________________
                      (вид діяльності)
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 Особливі умови та правила здійснення даного виду діяльності ____
 _________________________________________________________________
 Місце здійснення діяльності ____________________________________
 _________________________________________________________________
 N реєстрації _______________
 Строк дії ліцензії з ___________ 199 р. до ______________ 199 р.
 Строк продовжено з  ___________ 199 р. до ______________ 199 р.
 Дата видачі ____________________ 199 р.
 
   Заступник Міністра транспорту
   України                     Підпис
                           М.П.
 
                       Додаток N 3
                   до Інструкції про  порядок
                   видачі       суб'єктам
                   підприємницької  діяльності
                   ліцензій  на   здійснення
                   внутрішніх і   міжнародних
                   перевезень   пасажирів  і
                   вантажів морським та річковим
                   транспортом
 
               КНИГА
    обліку ліцензій, виданих суб'єктам підприємницької
              діяльності
 -----------------------------------------------------------------
 |Реєст-|Серія,|Прізвище,|Адреса |Вид діяль- |Строк |Відмітка про|
 |ра-  |N лі- |ім'я та |та но- |ності, на |дії  |продовження |
 |цій- |цен- |по бать- |мер те-|право здій-|ліцен-|строку дії, |
 |ний  |зії  |кові гро-|лефону |снення   |зії  |зупинення  |
 |но-  |   |мадянина |суб'єк-|якої ви-  |   |та анулюван-|
 |мер  |   |або най- |та під-|дана лі-  |   |ня ліцензії |
 |   |   |менуван- |приєм- |цензія   |   |      |
 |   |   |ня юри- |ницької|місце   |   |      |
 |   |   |дичної  |діяль- |діяль-   |   |      |
 |   |   |особи  |ності |ності   |   |      |
 -----------------------------------------------------------------
 
                       Додаток N 4
                   до Інструкції про  порядок
                   видачі       суб'єктам
                   підприємницької  діяльності
                   ліцензій  на   здійснення
                   внутрішніх і   міжнародних
                   перевезень   пасажирів  і
                   вантажів морським та річковим
                   транспортом
 
            КОРІНЕЦЬ ЛІЦЕНЗІЇ
           серія ________ N ____
           на здійснення _________
           ________________________
   Видана  ___________________________________________________
       (офіційне найменування юридичної особи або прізвище,
 _________________________________________________________________
     ім'я та по батькові підприємця - громадянина)
 _________________________________________________________________
 Поштова адреса: ________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 Телефон ____________________ Телетайп ____________ Телекс _______
 Ця ліцензія є дозволом на здійснення  __________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 Особливі умови та правила здійснення даного виду діяльності _____
 _________________________________________________________________
 Місце здійснення діяльності _____________________________________
 _________________________________________________________________
 N реєстрації _______________
 Строк дії ліцензії з _________  199 р. до  ____________ 199 р.
 Строк продовжено з  _________  199 р. до  ____________ 199 р.
 Дата видачі  ________________  199 р.
 
   Заступник Міністра транспорту
   України                     Підпис
                           М.П.
 
            Зворотня сторінка
 _________________________________________________________________
  (прізвище, ім'я, по батькові особи, що отримала ліцензію)
 _________________________________________________________________
 (паспорт, або документ, який його заміняє, серія, номер, ким і
 _________________________________________________________________
             коли виданий)
 "____" _________________199 р.  ______________________________
                      (підпис)
з Умовами  та  правилами  здійснення даного виду діяльності
ознайомлений і     зобов'язуюсь     їх     виконувати.
                    __________________________
                         (підпис)
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка