Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода між Урядом України та Урядом Республіки Вірменія про виробничу кооперацію


               Угода
     між Урядом України та Урядом Республіки Вірменія
           про виробничу кооперацію
 
   ( Угоду ратифіковано Законом N 148/98-ВР ( 148/98-ВР )
    від 03.03.98 )
 
 
   Уряд України та Уряд Республіки Вірменія, далі "Договірні
Сторони",
   усвідомлюючи, що економічне, промислове та науково-технічне
співробітництво є важливим і необхідним  елементом  розвитку
двосторонніх відносин на стабільній та довготривалій основі,
   враховуючи технологічні взаємозв'язки,  що  склалися  між
виробничими та науково-технологічними потенціалами їхніх держав,
   визнаючи вирішальну  роль  прямої  виробничої  взаємодії
суб'єктів господарської діяльності держав Договірних Сторін,
   прагнучи забезпечити сприятливі умови для підтримання та
взаємовигідного розвитку виробничої кооперації між підприємствами
та галузями,
   спираючись на досягнутий рівень економічної взаємодії між
обома країнами,
   керуючись метою  забезпечення  неухильного  економічного
зростання, ефективного використання матеріальних та  людських
ресурсів і захисту навколишнього середовища,
   домовились про таке:
 
               Стаття 1
 
   Договірні Сторони  сприятимуть  здійсненню  і  розвитку
кооперації між підприємствами всіх форм власності, галузевими та
міжгалузевими комплексами на основі їх прямих виробничих зв'язків.
 
               Стаття 2
 
   Договірні Сторони вживатимуть необхідних заходів з метою
розвитку міжнародної спеціалізації та кооперації виробництва,
забезпечення умов їх здійснення, визначення пріоритетів у галузях
промисловості, сприяння виробленню та реалізації спільних проектів
і програм, проведення координації виробництва, включаючи сферу
конверсії оборонних галузей.
 
               Стаття 3
 
   Договірні Сторони погодились, що:
   під поставками товарів за кооперацією розуміються поставки
сировини, матеріалів, вузлів, деталей, запасних частин, заготовок,
напівфабрикатів, комплектуючих та інших виробів галузевого та
міжгалузевого  призначення,  технологічно  взаємопов'язаних  і
необхідних для спільного виготовлення кінцевої продукції;
   під наданням послуг розуміються проектні, ремонтні роботи,
технічне обслуговування та технологічні операції;
   під поставками в рамках митних режимів переробки товарів
розуміються поставки товарів відповідно до умов, встановлених
митним законодавством Договірних Сторін.
 
               Стаття 4
 
   Договірні Сторони  вважають  основною  ланкою  виробничої
кооперації та  прямих  зв'язків  договори  (контракти),  які
укладаються  суб'єктами  господарської  діяльності  на основі
відповідних галузевих та міжгалузевих угод.
 
               Стаття 5
 
   Договірні Сторони вважають пріоритетним укладання галузевих
та міжгалузевих угод про виробничу кооперацію в таких галузях:
   паливно-енергетичний комплекс;
   металургійна, хімічна, нафтохімічна промисловість;
   машинобудівна та оборонна промисловість;
   легка промисловість;
   транспорт;
   медична та фармакологічна промисловість;
   сільське господарство та харчова промисловість.
 
               Стаття 6
 
   У галузевих та міжгалузевих угодах про виробничу кооперацію
визначатимуться переліки підприємств та організацій, що беруть
участь в кооперації і зберігають  спеціалізацію  виробництва
продукції  (надання послуг), а також номенклатура та обсяги
кооперованих поставок продукції (надання послуг).
 
               Стаття 7
 
   Договірні Сторони зобов'язуються не  застосовувати  мито,
податки та акцизи, що стягуються в зв'язку з експортом/імпортом,
та кількісні обмеження відносно товарів, що поставляються за
кооперацією (надання послуг), згідно з переліками до галузевих та
міжгалузевих угод та в рамках митних режимів переробки.
   Збори за митне оформлення вказаних товарів, що поставляються
за кооперацією (надання послуг), стягуються на загальних підставах
у відповідності до діючого законодавства Договірних Сторін.
 
               Стаття 8
 
   Реалізація галузевих  та міжгалузевих угод про виробничу
кооперацію здійснюватиметься шляхом укладання на  їх  основі
договорів (контрактів) між підприємствами Договірних Сторін, які є
підставою для митного оформлення та пропуску продукції через
митний кордон Договірних Сторін.
   Декларування та облік продукції (послуг), що поставляється в
рамках  виробничої  кооперації, здійснюються митними органами
Договірних Сторін, відповідно до їх законодавства.
 
               Стаття 9
 
   Товари, що поставляються в рамках виробничої кооперації, не
підлягають реекспорту в треті країни без відповідної попередньої
письмової згоди уповноваженого органу Договірної Сторони,  з
території  якої  були поставлені товари в рамках виробничої
кооперації.
 
              Стаття 10
 
   Договірні Сторони з метою розвитку інтеграційних процесів у
виробничій сфері проводитимуть послідовну роботу з координації та
зближенню норм національного законодавства їх країн щодо суб'єктів
господарської  діяльності в частині регулювання коопераційних
зв'язків підприємств і галузей.
 
              Стаття 11
 
   Договірні Сторони в необхідних випадках погоджуватимуть умови
надання кредитів та інвестицій, що стимулюють розвиток кооперації
в наукоємних виробництвах та експортоорієнтованих галузях, а також
випуск імпортозамінюючої продукції.
 
              Стаття 12
 
   Договірні Сторони  організують  спільну проробку проблем,
доручивши їх вирішення зацікавленим міністерствам та відомствам:
   проведення маркетингових,   лізингових   досліджень  та
організацію виставок, надання послуг;
   розвиток між їх країнами сучасних інформаційних комунікацій,
що забезпечують сприяння в пошуку партнерів, підготовці, укладанні
та виконанні договорів (контрактів);
   здійснення спільних заходів щодо підготовки спеціалістів.
 
              Стаття 13
 
   Ця Угода може бути змінена або доповнена за взаємною згодою
Договірних Сторін.
 
              Стаття 14
 
   Спори, пов'язані з тлумаченням і застосуванням цієї Угоди,
розв'язуватимуться шляхом  консультацій  та  переговорів  між
Договірними Сторонами.
 
              Стаття 15
 
   Ця Угода  набуває  чинності  з дня отримання останнього
повідомлення  про  виконання  кожною  з  Договірних  Сторін
внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття нею чинності.
   Угода втрачає чинність через 6 місяців з дати одержання
Договірною Стороною письмового повідомлення іншої  Договірної
Сторони про її намір припинити дію цієї Угоди.
 
   Вчинено в м.Києві 22 липня 1997 р. в двох примірниках, кожний
українською, вірменською та російською мовами, при цьому всі
тексти є автентичними.
 
   З метою тлумачення положень цієї Угоди текст російською мовою
має переважну силу.
 
 
 За Уряд                    За Уряд
 України                    Республіки Вірменія
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка