Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про комісію з вивчення питань відшкодування податку на додану вартість

       КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
 
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
 
 N 925 від 10.11.2006
 
 
       Про затвердження Положення про комісію
       з вивчення питань відшкодування податку
            на додану вартість
 
 
   Відповідно до  Закону  України  "Про  місцеві  державні
адміністрації"  (  586-14  ), розпорядження голови Київської
облдержадміністрації від 19.10.2006 N 847 ( ra0847155-06 ) "Про
комісію  Київської  облдержадміністрації  з  вивчення  питань
відшкодування податку на додану вартість":
 
   Затвердити Положення  про  комісію  з  вивчення  питань
відшкодування податку на додану вартість, що додається.
 
 Виконуючий обов'язки
 голови адміністрації                 В.М.Вакараш
 
                   Додаток
                   до розпорядження Київської
                   обласної державної
                   адміністрації
                   від 10.11.2006 N 925
 
              ПОЛОЖЕННЯ
      про комісію з вивчення питань відшкодування
          податку на додану вартість
 
   1. Комісія з вивчення питань відшкодування податку на додану
вартість  (далі - Комісія) є консультативно-дорадчим органом
Київської обласної державної адміністрації.
 
   2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ), законами України, актами Президента України та
Кабінету Міністрів  України,  актами  міністерств  та  інших
центральних  органів виконавчої влади, розпорядженнями голови
облдержадміністрації, рішеннями Київської обласної ради, а також
цим Положенням.
 
   3. Основними завданнями Комісії є:
   забезпечення вивчення питання з відшкодування в Київській
області податку на додану вартість;
   координація роботи відповідних комісій в районах та містах
(обласного значення) області.
 
   4. Комісія для виконання покладених на неї завдань має право:
   заслуховувати на своїх засіданнях інформацію відповідальних
працівників  структурних  підрозділів  облдержадміністрації,
райдержадміністрацій, міськвиконкомів (міст обласного значення),
територіальних  органів центральних органів виконавчої влади,
керівників установ, організацій і підприємств області з питань, що
належать до її компетенції;
   готувати голові  облдержадміністрації  пропозиції  щодо
координації процесу, пов'язаного із вивченням питань відшкодування
податку  на  додану  вартість,  структурних  підрозділів
облдержадміністрації, райдержадміністрацій, міськвиконкомів (міст
обласного значення), територіальних органів центральних органів
виконавчої влади;
   у встановленому порядку залучати до  роботи  в  Комісії
працівників  структурних  підрозділів  облдержадміністрації,
райдержадміністрацій, міськвиконкомів (міст обласного значення),
територіальних  органів центральних органів виконавчої влади,
підприємств, установ і організацій області, а також представників
відповідних комісій у районах та містах (обласного значення);
   одержувати в  установленому  порядку  від  структурних
підрозділів    облдержадміністрації,   райдержадміністрацій,
міськвиконкомів (міст обласного значення), територіальних органів
центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ і
організацій області інформацію, документи і матеріали, необхідні
для виконання покладених на неї завдань.
 
   5. Комісія у процесі виконання покладених на неї завдань
взаємодіє із  територіальними  органами  центральних  органів
виконавчої влади та установами області.
 
   6. Комісія утворюється у складі голови, заступників голови,
секретаря та членів Комісії.
   Персональний склад    Комісії    затверджує   голова
облдержадміністрації.
 
   7. Голова Комісії:
   здійснює керівництво діяльністю Комісії та спрямовує роботу
її членів;
   організовує попередній розгляд матеріалів і документів, що
надходять до Комісії;
   представляє Комісію у відносинах з органами виконавчої влади,
органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами,
організаціями;
   несе персональну відповідальність за виконання покладених на
Комісію завдань.
 
   8. У разі відсутності голови Комісії його обов'язки виконує
один з його заступників за визначенням голови Комісії.
 
   9. Основною формою  роботи  Комісії  є  засідання,  які
проводяться в міру потреби, але не рідше одного разу на місяць.
Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше
половини її членів.
 
   10. Комісія в межах наданих повноважень приймає рішення.
Рішення Комісії приймаються більшістю голосів її членів, присутніх
на засіданні комісії, і мають рекомендаційний характер. У разі
рівного розподілу голосів членів Комісії голос голови комісії
облдержадміністрації або заступника, який виконує його обов'язки,
є вирішальним.
   Рішення Комісії  оформляються протоколом, який підписують
голова Комісії та секретар.
   Діяльність комісії, а також прийняті нею рішення регулярно
висвітлюються в засобах масової інформації, про що невідкладно
інформується Секретаріат Президента України.
 
   11. Організаційне забезпечення роботи Комісії покладається на
державну податкову адміністрацію в Київській області.
 
 Керівник апарату адміністрації            А.П.Косенко
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка