Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо надання роз'яснення стосовно правомірності покладення повноважень у сфері регулювання земельних відносин обласними державними адміністраціями на виконавчі комітети міських рад та районні державні адміністрації

     ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСАХ
     ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ З КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ
            І ОХОРОНОЮ ЗЕМЕЛЬ
 
               Л И С Т
 
          21.11.2006 N 6-8-1968/1218
 
                   Начальнику Управління
                   з контролю за використанням
                   та охороною земель
                   в Івано-Франківській області
                   Гнип'юку Д.Д.
 
 
           Щодо надання роз'яснення
 
 
   У Держземінспекції розглянуто звернення Івано-Франківської
облдержземінспекції від 27.10.2006 N 1537 щодо надання роз'яснення
стосовно правомірності покладення повноважень у сфері регулювання
земельних  відносин  обласними  державними адміністраціями на
виконавчі комітети міських рад та районні державні адміністрації.
За результатами розгляду повідомляємо наступне.
 
   Відповідно до пункту 28 частини 1 статті 5 Закону України
"Про охорону культурної спадщини" від 08.06.2000 N  1805-III
( 1805-14 ) (із змінами) до повноважень центрального органу
виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини належить
погодження проектів відведення ти надання земельних ділянок, у
тому числі тих, що призначаються для сільськогосподарських потреб,
погодження зміни землевласника, землекористувача на території
пам'яток та в їх охоронних зонах, на охоронюваних археологічних
територіях, в історичних ареалах населених місць. Ці повноваження
можуть бути делеговані органам охорони культурної спадщини нижчого
рівня відповідно до закону.
 
   Пунктом 10 частини 1 статті 6 Закону України "Про охорону
культурної спадщини" ( 1805-14 ) встановлено, що орган охорони
культурної  спадщини Ради міністрів АР Крим, органи охорони
культурної спадщини, обласних, Київської та  Севастопольської
міських державних адміністрацій погоджують проекти відведення та
надання земельних ділянок, у тому числі тих, що призначаються для
сільськогосподарських  потреб, погоджують зміни землевласника,
землекористувача в межах повноважень, делегованих центральним
органам виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини.
 
   Міністерство культури   і  мистецтв  України  наказом
від 16.02.2005 N 86 ( v0086280-05 ) делегувало Республіканському
комітету з охорони культурної спадщини АР Крим, органам охорони
культурної спадщини обласних, Київської  та  Севастопольської
міських державних адміністрацій повноваження, зазначені у пункті
28 частини 1 статті 5 Закону України "Про охорону культурної
спадщини" ( 1805-14 ), крім погодження проектів відведення та
падання земельних ділянок, у тому числі тих, що призначаються для
сільськогосподарських  потреб, погодження зміни землевласника,
землекористувача земельних ділянок, розташованих на територіях
пам'яток національного значення, їх охоронних зонах, в історичних
ареалах міст і селищ, занесених до Списку історичних населених
місць  України  та їх охоронюваних археологічних територіях.
Вищевикладене відповідає вимогам чинного законодавства.
 
   Згідно з пунктом 17 частини 2 статті 6 Закону України "Про
охорону культурної спадщини" ( 1805-14 ) до компетенції органів
охорони культурної спадщини районних державних адміністрацій,
органів  охорони культурної спадщини місцевого самоврядування
належить надання висновків щодо відведення земельних ділянок, у
тому числі тих, що призначаються для сільськогосподарських потреб,
погодження зміни землевласника, землекористувача -  в  межах
повноважень, визначених органом охорони культурної спадщини вищого
рівня.
 
   Голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації
видав  розпорядження  "Про надання висновків щодо відведення
земельних ділянок" від 05.09.2005 N 450, яким визначив межі
повноважень стосовно надання висновків щодо відведення земельних
ділянок,  у  тому  числі  тих,  що  призначаються  для
сільськогосподарських  потреб, погодження зміни землевласника,
землекористувача і відповідно до якого голоси районних державних
адміністрацій та голови виконавчих комітетів міських рад повинні
зобов'язати відділи (управління) культури районних  державних
адміністрацій  та  виконавчих комітетів міських рад надавати
висновки щодо відведення земельних ділянок, у тому числі тих, що
призначаються для сільськогосподарських потреб, погодження зміни
землевласника землекористувача у порядку, визначеному Законом
України "Про охорону культурної спадщини" ( 1805-14 ), Земельним
кодексом України ( 2768-14 ), за винятком земельних ділянок, які
знаходяться в межах охоронних зон пам'яток культурної спадщини
національного значення.
 
   Тобто, у даному випадку голова Івано-Франківської обласної
державної адміністрації безпосередньо не зобов'язував відділи
(управління) культури  районних  державних  адміністрацій  та
виконавчих комітетів міських рад надавати вищевказані висновки, у
визначених межах, він дав розпорядження головам районних державних
адміністрацій та головам виконавчих комітетів міських рад щоб ті,
у свою чергу, зобов'язали відповідні відділи (управління) надавати
висновки   у   межах   повноважень,  визначених  головою
Івано-Франківської обласної державної адміністрації.
 
   Згідно з частиною 2 статті 6 Закону України "Про місцеві
державні адміністрації"  від  09.04.99 N 586-XIV ( 586-14 )
(із змінами) розпорядження голів місцевих державних адміністрацій,
прийняті в межах їх компетенції, є обов'язковими для виконання на
відповідній території всіма органами, підприємствами, установами
та організаціями, посадовими особами та громадянами.
 
   Розпорядження голови Івано-Франківської обласної державної
адміністрації є обов'язковим для  голів  районних  державних
адміністрацій, оскільки обласні державні адміністрації спрямовують
і контролюють діяльність районних державних адміністрацій.
 
   По відношенню до голів виконавчих комітетів міських рад
розпорядження  голови  Івано-Франківської  обласної  державної
адміністрації є обов'язковим, тому що підготовка висновків щодо
надання або вилучення в установленому законом порядку земельних
ділянок, що проводиться органами виконавчої влади та органами
місцевого самоврядування, - це делеговане повноваження (підпункт 8
пункту "б" статті 33 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні" ( 280/97-ВР )). Виконавчі органи міських рад з питань
здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади
підконтрольні відповідним органам виконавчої влади (частина 2
статті 11 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні").
 
 Начальник інспекції                О.М.Нечипоренко
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка