Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Програми створення нових робочих місць для засуджених, які тримаються в установах виконання покарань Київської області, на 2006-2010 роки

       КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
 
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
 
 N 894 від 30.10.2006
 
 
      Про затвердження Програми створення нових
      робочих місць для засуджених, які тримаються
         в установах виконання покарань
        Київської області, на 2006-2010 роки
 
 
   На виконання  постанови  Кабінету  Міністрів України від
03.08.2006 N 1090 ( 1090-2006-п ) "Про затвердження Державної
програми покращення умов тримання засуджених та осіб, взятих під
варту, на 2006-2010 роки" та відповідно до Закону України "Про
місцеві державні адміністрації" ( 586-14 ), листа Державного
департаменту України з питань виконання покарань від 26.10.2006
N 7-4655/Ол:
 
   1. Затвердити Програму створення нових робочих місць для
засуджених, які тримаються в  установах  виконання  покарань
Київської області,  на 2006-2010 роки (далі - Програма), що
додається.
 
   2. Головним управлінням, управлінням та іншим структурним
підрозділам   облдержадміністрації,   райдержадміністраціям,
міськвиконкомам (міст обласного значення), обласним організаціям
та установам забезпечити виконання Програми.
   Про хід виконання Програми інформувати облдержадміністрацію
щороку до 10 лютого через відділ взаємодії з правоохоронними
органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації.
 
   3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
першого заступника голови облдержадміністрації Вакараша В.М.
 
 Голова адміністрації                В.І.Ульянченко
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   розпорядженням Київської
                   обласної державної
                   адміністрації
                   від 30.10.2006 N 894
 
               ПРОГРАМА
     створення нових робочих місць для засуджених,
     які тримаються в установах виконання покарань
        Київської області, на 2006-2010 роки
 
         I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРОГРАМИ
 
   Протягом останніх років діяльність установ виконання покарань
Київської області, в яких постійно утримується близько 7500 осіб,
фінансується у розмірі не більше 50% від мінімально необхідної
потреби. Так, у 2005 році діяльність установ була профінансована з
державного бюджету на 39,4% від потреби згідно з бюджетним
запитом, за станом на 1 вересня 2006 року - на 45,4%.
 
   Внаслідок недофінансування матеріально-технічна база установ
виконання покарань і умови тримання засуджених не повною мірою
відповідають  вимогам  Кримінально-виконавчого кодексу України
( 1129-15 ), Загальної декларації прав людини ( 995_015  ),
Конвенції про  захист  прав  людини  і основоположних свобод
( 995_004 ), Європейської конвенції про запобігання катування чи
нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи
покаранню ( 995_068 ), мінімальним стандартним правилам поводження
з ув'язненими ( 995_212 ) та Європейським в'язничним правилам
( 994_032 ), що неодноразово відзначали Уповноважений Верховної
Ради України з прав людини, представники Європейського комітету з
питань запобігання катування чи нелюдському або такому,  що
принижує гідність, поводженню чи покаранню, експерти Ради Європи,
громадські правозахисні організації.
 
   Для забезпечення жилою площею згідно із нормами, визначеними
Кримінально-виконавчим кодексом України ( 1129-15 ), необхідно
реконструювати приміщення установ виконання покарань, облаштувати
додаткові місця, переобладнати гуртожитки казарменого типу для
блочного розміщення засуджених.
 
   Актуальною залишається проблема приведення у відповідність з
вимогами  санітарного та кримінально-виконавчого законодавства
медичних частин установ. Порушення норм житлової  площі  та
санітарно-епідемічних нормативів у деяких випадках призводить,
зокрема,  до  поширення  внутрішньо  лікарняної  інфекції,
хіміорезистентного   туберкульозу,   виникнення  професійних
захворювань серед персоналу.
 
   Майже вся медична техніка та вироби медичного призначення у
лікарні при Бучанській виправній колонії (N 85), медичних частинах
решти установ області, значна частина стаціонарного обладнання
їдалень та банно-пральних комбінатів, транспортних засобів, а
також технологічного устаткування перебувають у незадовільному
технічному  стані  внаслідок  тривалої експлуатації, морально
застарілі і підлягають списанню.
 
   Забезпечення загальноосвітнього  та  професійно-технічного
навчання  в  установах виконання покарань потребує створення
належної матеріально-технічної бази.
 
   В усіх установах області наявні технічні засоби охорони
застаріли, недостатня кількість засобів радіозв'язку, спеціальних
приладів для оперативних підрозділів та засобів відеонагляду не
дозволяє здійснювати ефективний нагляд за засудженими. Автоматичні
телефонні станції вичерпали свій експлуатаційний ресурс. Наявна
комп'ютерна  техніка  не  забезпечує  належний  електронний
документообіг. Вичерпали свій експлуатаційний ресурс та потребують
заміни спеціальні автомобілі для перевезення засуджених.
 
   Досяг критичної  межі  технічний  стан  та  знизився
експлуатаційний рівень безпеки переважної більшості  об'єктів
інженерного та побутового призначення, збудованих понад 30 років
тому, що може становити загрозу здоров'ю і життю людей, спричинити
виникнення аварій та надзвичайних ситуацій. Об'єкти енергетичного
забезпечення (котельні, трансформаторні підстанції, енергетичні
мережі, мережі водопостачання тощо) вичерпали термін експлуатації
і потребують реконструкції або капітального ремонту.
 
   Перелічені та інші проблеми в умовах обмеженого фінансування
вирішуються частково за рахунок коштів, отриманих від виробничої
діяльності. Постановою Кабінету Міністрів України від 22.04.99
N 653 ( 653-99-п ) "Про заходи щодо забезпечення діяльності
Державного департаменту з питань виконання покарань" встановлено,
що  джерелами  фінансування  кримінально-виконавчої системи є
бюджетні  асигнування  та  доходи  від  працевикористання
спецконтингенту, які складаються з нарахувань на заробітну плату
засуджених та осіб,  які  тримаються  в  лікувально-трудових
профілакторіях, у  розмірі 50% і відносяться на собівартість
продукції (робіт, послуг).
 
   На теперішній час в установах кримінально-виконавчої системи
області кожний третій засуджений не працює, а з урахуванням
повного працезавантаження їх кількість практично у 2 рази більша.
Майже  третина  засуджених  мають  відшкодовувати  збитки за
виконавчими листами. Згідно із статтею 121 Кримінально-виконавчого
кодексу України ( 1129-15 ) із заробітку засуджених проводиться
відшкодування вартості харчування,  одягу,  взуття,  білизни,
комунально-побутових та інших наданих послуг.
 
            II. МЕТА ПРОГРАМИ
 
   Основною метою Програми є забезпечення професійно-технічним
навчанням засуджених та залученням їх до праці, створення нових
робочих місць, забезпечення безумовного дотримання прав людини і
громадянина в місцях позбавлення  волі.  Збільшення  обсягів
продукції промислового характеру, у тому числі реалізації товарів
повсякденного попиту в регіонах області.
 
         III. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ
 
   Основними завданнями Програми є:
   - створення  нових  робочих  місць  для засуджених, які
утримуються в установах виконання покарань;
   - збільшення обсягів реалізації продукції в регіонах області;
   - забезпечення професійно-технічного навчання засуджених та
залучення їх до праці, створення умов для їх виправлення та
ресоціалізації, запобігання скоєнню нових злочинів,  сприяння
гуманізації системи виконання покарань, приведення умов утримання
відповідно до вимог мінімальних європейських норм і стандартів
шляхом  зміцнення матеріально-технічної бази та максимального
використання виробничих потужностей підприємств установ виконання
покарань;
   - зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів та
центрів професійно-технічної підготовки засуджених.
 
   Для виконання основних завдань Програми необхідно здійснити
заходи згідно з додатком.
 
        IV. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ
 
   Джерелами фінансування Програми є кошти Державного бюджету в
області,  затверджених  у  Держбюджеті на виконання Програми
створення нових робочих місць для засуджених, які тримаються в
установах виконання покарань Київської області на 2006-2010 роки
та кошти підприємств установ виконання покарань Київської області
та інші кошти відповідно до чинного законодавства.
 
           V. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
 
   Виконання Програми дасть можливість:
   - додатково навчити виробничим професіям 340 засуджених,
створити робочі місця 738 засудженим;
   - забезпечити стабільне функціонування установ  виконання
покарань Київської області;
   - забезпечити реалізацію прав засуджених на гуманне ставлення
і повагу їх гідності, охорони здоров'я, особисту безпеку, освіту,
працю.
 
   VI. КООРДИНАЦІЯ РОБОТИ І КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ
 
   Координацію роботи і  контроль  за  виконанням  Програми
здійснюють управління Державного департаменту України з питань
виконання покарань у м. Києві та Київській області і Київська
обласна державна адміністрація.
 
 Керівник апарату адміністрації            А.П.Косенко
 
                   Додаток
                   до Програми
 
       ЗАХОДИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАВДАНЬ ПРОГРАМИ
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Найменування заходу | Відповідальні за  | Строки | Джерело  | Орієнтовний | У тому числі за роками |Очікуваний| У тому числі за роками |
|п/п |          |   виконання   |виконання|фінансування|  обсяг  |------------------------|результат |------------------------|
|  |          |           |     |      |фінансування,|2006|2007|2008|2009|2010|(чол.)  |2006|2007|2008|2009|2010|
|  |          |           |     |      |тис. грн.  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   Навчальні заклади професійно технічної освіти при установах виконання покарань                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |     2     |     3     |  4  |   5   |   6   | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  12  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|----+--------------------+---------------------+---------+------------+-------------+----+----+----+----+----+----------+----+----+----+----+----|
| 1. |Придбання      |Управління Державного| 2007 - |Державний  |       |  |  |  |  |  |Кількість |  |  |  |  |  |
|  |необхідного     |департаменту України | 2010  |бюджет   |       |  |  |  |  |  |чол., що |  |  |  |  |  |
|  |обладнання, меблів |з питань виконання  |     |      |       |  |  |  |  |  |навчаються|  |  |  |  |  |
|  |та інвентарю    |покарань в м. Києві |     |      |       |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|----+--------------------|та Київській області.|     |      |-------------+----+----+----+----+----|     |----+----+----+----+----|
|1.1 |Придбати необхідне |Головне фінансове  |     |      |       |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|  |обладнання, меблі та|управління      |     |      |       |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|  |інвентар для    |Управління освіти і |     |      |       |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|  |навчальних центрів |науки        |     |      |       |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|  |професійно-технічної|           |     |      |       |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|  |підготовки     |           |     |      |       |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|  |засуджених:     |           |     |      |       |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|  |--------------------|           |     |      |-------------+----+----+----+----+----|     |----+----+----+----+----|
|  |Білоцерківська ВК-35|           |     |      |   120   |  | 60 | 60 | 60 | 60 |     |  |  |  |  |  |
|  |--------------------|           |     |      |-------------+----+----+----+----+----|     |----+----+----+----+----|
|  |Бучанська ВК-85   |           |     |      |   120   |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|  |--------------------|           |     |      |-------------+----+----+----+----+----|     |----+----+----+----+----|
|  |Березанська ВК-95  |           |     |      |   120   |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|  |--------------------|           |     |      |-------------+----+----+----+----+----|     |----+----+----+----+----|
|  |Бориспільська ВК-119|           |     |      |   120   |  | 60 | 60 | 60 | 60 |     |  |  |  |  |  |
|----+--------------------+---------------------+---------+------------+-------------+----+----+----+----+----+----------+----+----+----+----+----|
|  |Разом:       |           |     |      |   480   |  |120 |120 |120 |120 |  340  |  | 85 | 85 | 85 | 85 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    Підприємства установ виконання покарань                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. |Створити робочі   |Управління Державного| 2007 - |Кошти    |       |  |  |  |  |  |Додатково |  |  |  |  |  |
|  |місця для засуджених|департаменту України | 2010  |установ та |       |  |  |  |  |  |створено |  |  |  |  |  |
|  |установ виконання  |з питань виконання  |     |інвесторів |       |  |  |  |  |  |робочих  |  |  |  |  |  |
|  |покарань Київської |покарань в м. Києві |     |      |       |  |  |  |  |  |місць 200 |  |  |  |  |  |
|  |області за рахунок: |та Київській області.|     |      |       |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|  |          |Головне управління  |     |      |       |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|----+--------------------|житлово-комунального |     |      |-------------+----+----+----+----+----|     |----+----+----+----+----|
|2.1 |- залучення     |господарства і    |     |      |   320   |  | 80 | 80 | 80 | 80 |     |  | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  |підприємств усіх  |паливно-       |     |      |       |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|  |форм власності до  |енергетичного    |     |      |       |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|  |спільного      |комплексу      |     |      |       |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|  |виробництва та   |           |     |      |       |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|  |надання послуг   |           |     |      |       |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|  |промислового    |           |     |      |       |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|  |характеру шляхом  |           |     |      |       |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|  |розміщення     |           |     |      |       |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|  |обладнання     |           |     |      |       |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|  |підприємств на   |           |     |      |       |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|  |виробничих площах  |           |     |      |       |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|  |підприємств установ |           |     |      |       |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|  |з використанням   |           |     |      |       |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|  |праці засуджених;  |           |     |      |       |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|----+--------------------+---------------------+---------+------------+-------------+----+----+----+----+----+----------+----+----+----+----+----|
|2.2 |- освоєння     |Управління Державного|     |Кошти    |   200   |  | 50 | 50 | 50 | 50 |  120  |  | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  |додаткових обсягів |департаменту України |     |установ та |       |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|  |робіт та нових   |з питань виконання  |     |інвесторів |       |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|  |виробів власного  |покарань в м. Києві |     |      |       |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|  |виробництва;    |та Київській області.|     |      |       |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|  |          |Головне управління  |     |      |       |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|  |          |житлово-комунального |     |      |       |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|  |          |господарства і    |     |      |       |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|  |          |паливно-       |     |      |       |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|  |          |енергетичного    |     |      |       |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|  |          |комплексу      |     |      |       |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|----+--------------------+---------------------+---------+------------+-------------+----+----+----+----+----+----------+----+----+----+----+----|
|2.3 |- виконання     |Управління Державного|     |Кошти    |   400   |  |100 |100 |100 |100 |  240  |  | 60 | 60 | 60 | 60 |
|  |замовлень для потреб|департаменту України |     |установ та |       |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|  |області, у тому   |з питань виконання  |     |кошти    |       |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|  |числі тих, які   |покарань в м. Києві |     |замовників |       |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|  |фінансуються за   |та Київській області |     |      |       |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|  |рахунок бюджетів  |Головне управління  |     |      |       |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|  |          |житлово-комунального |     |      |       |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|  |          |господарства і    |     |      |       |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|  |          |паливно-       |     |      |       |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|  |          |енергетичного    |     |      |       |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|  |          |комплексу      |     |      |       |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|----+--------------------+---------------------+---------+------------+-------------+----+----+----+----+----+----------+----+----+----+----+----|
|2.4 |- створення робочих |Управління Державного|     |Державний  |   60   |  | 30 | 10 | 10 | 10 |  30  |  | 15 | 5 | 5 | 5 |
|  |місць для осіб,   |департаменту України |     |бюджет   |       |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|  |засуджених до    |з питань виконання  |     |      |       |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|  |довічного      |покарань в м. Києві |     |      |       |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|  |позбавлення волі в |та Київській області |     |      |       |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|  |Білоцерківській   |           |     |      |       |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|  |виправній колонії  |           |     |      |       |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|  |N 35        |           |     |      |       |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|----+--------------------+---------------------+---------+------------+-------------+----+----+----+----+----+----------+----+----+----+----+----|
|2.5 |- технічного    |Управління Державного| 2007 - |Державний  |   70   |  | 20 | 20 | 20 | 10 |  40  |  | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  |переоснащення    |департаменту України | 2010  |бюджет   |       |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|  |швейної дільниці з |з питань виконання  |     |      |       |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|  |виготовлення    |покарань в м. Києві |     |      |       |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|  |матраців, придбання |та Київській області |     |      |       |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|  |швейного обладнання |           |     |      |       |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|  |- 20 од.      |           |     |      |       |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|  |капремонт чесальної |           |     |      |       |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|  |машини ЧМ4М у    |           |     |      |       |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|  |Білоцерківській   |           |     |      |       |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|  |виправній колонії  |           |     |      |       |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|  |N 35        |           |     |      |       |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|----+--------------------+---------------------+---------+------------+-------------+----+----+----+----+----+----------+----+----+----+----+----|
|2.6 |- створення дільниці|Управління Державного| 2007 - |Державний  |   30   |  | 10 | 20 |  |  |  8   |  |  | 4 | 4 |  |
|  |з виготовлення   |департаменту України | 2008  |бюджет   |       |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|  |шкільних парт    |з питань виконання  |     |      |       |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|  |Придбання      |покарань в м. Києві |     |      |       |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|  |металообробного та |та Київській області,|     |      |       |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|  |зварювального    |управління освіти і |     |      |       |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|  |обладнання     |науки        |     |      |       |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|  |(зварювальний    |облдержадміністрації |     |      |       |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|  |напівавтомат - 2 од.|           |     |      |       |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|  |верстат труборізний |           |     |      |       |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|  |- 1 -од.) у     |           |     |      |       |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|  |Білоцерківській   |           |     |      |       |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|  |виправній колонії  |           |     |      |       |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|  |N 35        |           |     |      |       |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|----+--------------------+---------------------+---------+------------+-------------+----+----+----+----+----+----------+----+----+----+----+----|
|2.7 |- створення дільниці|Управління Державного| 2007 - |Державний  |   20   |  | 5 | 5 | 5 | 5 |  8   |  | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |з виготовлення   |департаменту України | 2010  |бюджет   |       |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|  |контейнерів     |з питань виконання  |     |      |       |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|  |побутових та    |покарань в м. Києві |     |      |       |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|  |контейнерів для   |та Київській області.|     |      |       |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|  |сортування відходів |Головне управління  |     |      |       |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|  |(скла, поліетилену |житлово-комунального |     |      |       |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|  |та інш.) у     |господарства і    |     |      |       |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|  |Бучанській виправній|паливно-       |     |      |       |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|  |колонії N 85    |енергетичного    |     |      |       |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|  |          |комплексу      |     |      |       |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|----+--------------------+---------------------+---------+------------+-------------+----+----+----+----+----+----------+----+----+----+----+----|
|2.8 |- придбання та   |Управління Державного| 2007 - |Державний  |   50   |  | 10 | 10 | 30 |  |  20  |  | 5 | 5 | 10 |  |
|  |капітальний ремонт |департаменту України | 2009  |бюджет   |       |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|  |обладнання     |з питань виконання  |     |      |       |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|  |(напівавтомат    |покарань в м. Києві |     |      |       |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|  |зварювальний - 4 од.|та Київській області.|     |      |       |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|  |капремонт ножиць  |Головне управління  |     |      |       |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|  |гільйотинних) у   |житлово-комунального |     |      |       |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|  |Бучанській виправній|господарства і    |     |      |       |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|  |колонії N 85    |паливно-       |     |      |       |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|  |          |енергетичного    |     |      |       |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|  |          |комплексу      |     |      |       |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|----+--------------------+---------------------+---------+------------+-------------+----+----+----+----+----+----------+----+----+----+----+----|
|2.9 |- нарощування    |Управління Державного| 2007 - |Державний  |   240   |  | 50 | 50 | 50 | 90 |  35  |  | 5 | 5 | 10 | 15 |
|  |обсягів виготовлення|департаменту України | 2010  |бюджет   |       |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|  |запчастин до с/г  |з питань виконання  |     |      |       |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|  |техніки в      |покарань в м. Києві |     |      |       |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|  |Березанській    |та Київській області.|     |      |       |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|  |виправній колонії  |Головне управління  |     |      |       |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|  |N 95 - капремонту  |житлово-комунального |     |      |       |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|  |преса 100 т.,    |господарства і    |     |      |       |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|  |придбання токарного |паливно-       |     |      |       |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|  |фрезерного     |енергетичного    |     |      |       |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|  |обладнання     |комплексу      |     |      |       |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|----+--------------------+---------------------+---------+------------+-------------+----+----+----+----+----+----------+----+----+----+----+----|
|2.10|- створення дільниці|Управління Державного| 2007 - |Державний  |   130   |  | 40 | 40 | 40 | 10 |  24  |  | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  |з виготовлення   |департаменту України | 2010  |бюджет   |       |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|  |взуття       |з питань виконання  |     |      |       |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|  |- придбання     |покарань в м. Києві |     |      |       |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|  |обладнання (швейне |та Київській області.|     |      |       |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|  |обладнання - 10 од.,|Головне управління  |     |      |       |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|  |розкрійна машина,  |житлово-комунального |     |      |       |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|  |прес) у       |господарства і    |     |      |       |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|  |Бориспільській   |паливно-енергетичного|     |      |       |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|  |виправній колонії  |комплексу      |     |      |       |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|  |N 119        |           |     |      |       |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|----+--------------------+---------------------+---------+------------+-------------+----+----+----+----+----+----------+----+----+----+----+----|
|2.11|- нарощування    |Управління Державного| 2007 - |Державний  |   45   |  | 15 | 10 | 10 | 10 |  13  |  | 4 | 3 | 3 | 3 |
|  |потужностей з    |департаменту України | 2010  |бюджет   |       |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|  |виготовлення    |з питань виконання  |     |      |       |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|  |будівельних виробів |покарань в м. Києві |     |      |       |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|  |(тротуарна плитка, |та Київській області.|     |      |       |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|  |піноблоки, плитка  |Головне управління  |     |      |       |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|  |лицювальна)     |житлово-комунального |     |      |       |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|  |в Ірпінському    |господарства і    |     |      |       |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|  |виправному центрі  |паливно-енергетичного|     |      |       |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|  |N 132        |комплексу      |     |      |       |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|  |- придбання     |           |     |      |       |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|  |обладнання     |           |     |      |       |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|  |(автонавантажувач, |           |     |      |       |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|  |вібростіл,     |           |     |      |       |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|  |бетонозмішувач)   |           |     |      |       |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|----+--------------------+---------------------+---------+------------+-------------+----+----+----+----+----+----------+----+----+----+----+----|
|  |Разом:       |           |     |      |  2045   |  |530 |515 |515 |485 |  1078  |  |272 |265 |275 |266 |
|----------------------------------------------------------------------+-------------+----+----+----+----+----+----------+----+----+----+----+----|
|               За рахунок:               |       |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|           коштів державного бюджету            |  1125   |  |300 |285 |285 |255 |  518  |  |132 |125 |135 |126 |
|----------------------------------------------------------------------+-------------+----+----+----+----+----+----------+----+----+----+----+----|
|           коштів установ, замовників           |   920   |  |230 |230 |230 |230 |  560  |  |140 |140 |140 |140 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка