Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до Плану діяльності Міністерства фінансів України з підготовки проектів регуляторних актів на 2006 рік

         МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            08.11.2006 N 1051
 
 
       Про внесення змін до Плану діяльності
      Міністерства фінансів України з підготовки
       проектів регуляторних актів на 2006 рік
 
 
   На виконання статті 7 Закону України "Про засади державної
регуляторної політики  у  сфері  господарської  діяльності"
( 1160-15 ) Н А К А З У Ю:
 
   1. Внести зміни до Плану діяльності Міністерства фінансів
України з підготовки регуляторних актів на 2006 рік (далі - План),
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 15 грудня
2005 року N 878 ( v0878201-05 ), доповнивши його пунктами 9 та 10
у редакції згідно з додатком.
 
   2. Департаменту  організаційно-аналітичного  забезпечення
діяльності  Міністра  (патронатна  служба)  (Кутецька  В.М.)
забезпечити оприлюднення змін до Плану на веб-сайті Міністерства в
мережі Інтернет.
 
   3. Департаменту державного боргу (Висоцький В.В.) здійснювати
підготовку проектів регуляторних актів відповідно до змін до Плану
та Закону України "Про засади державної регуляторної політики у
сфері господарської діяльності" ( 1160-15 ).
 
   4. Юридичному департаменту (Костецька  П.В.)  забезпечити
подання змін до Плану до Державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва.
 
   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Копилова В.А.
 
 Міністр                        М.Я.Азаров
 
 
                   Додаток
                   до наказу Міністерства
                   фінансів України
                   08.11.2006 N 1051
 
 
             ЗМІНИ ДО ПЛАНУ
       діяльності Міністерства фінансів України
      з підготовки регуляторних актів на 2006 рік
             ( v0878201-05 )
 
 
------------------------------------------------------------------
| N |  Мета   |Вид і назва | Термін |Структурні| Очікуваний|
|з/п| прийняття  |проекту   |виконан-|підрозділи| результат |
|  |регуляторного |нормативно- |  ня  |Мініс-  |      |
|  |  акта    |правового  |    |терства, |      |
|  |       |акта (законів|    |відпові- |      |
|  |       |України,   |    |дальні за |      |
|  |       |актів    |    |розробку |      |
|  |       |Президента  |    |норматив- |      |
|  |       |України,   |    |но-    |      |
|  |       |актів    |    |правового |      |
|  |       |Кабінету   |    |акта   |      |
|  |       |Міністрів  |    |     |      |
|  |       |України,   |    |     |      |
|  |       |рішень    |    |     |      |
|  |       |Міністерства |    |     |      |
|  |       |та інших)  |    |     |      |
|---+--------------+-------------+--------+----------+-----------|
| 9 |На виконання |Проект Закону|16.10. |Департа- |Прийняття |
|  |доручень   |України "Про |2006  |мент   |закону   |
|  |Кабінету   |порядок   |    |державного|дасть   |
|  |Міністрів   |погашення  |    |боргу   |можливість |
|  |України від  |простроченої |    |     |забезпечити|
|  |20.11.2003  |заборговано- |    |     |надходження|
|  |N 59829 та від|сті юридичних|    |     |від    |
|  |12.02.2004  |осіб за   |    |     |повернення |
|  |N 119-ск/98 у |кредитами,  |    |     |кредитів, |
|  |зв'язку з   |залученими  |    |     |залучених |
|  |необхідністю |державою або |    |     |державою  |
|  |врегулювання |під державні |    |     |або під  |
|  |питання    |гарантії"  |    |     |державні  |
|  |погашення та |       |    |     |гарантії, в|
|  |обслуговування|       |    |     |обсязі,  |
|  |іноземних   |       |    |     |встановле- |
|  |кредитів,   |       |    |     |ному    |
|  |залучених   |       |    |     |законом про|
|  |державою або |       |    |     |бюджет.  |
|  |під державні |       |    |     |Надходження|
|  |гарантії, та |       |    |     |до бюджету |
|  |з метою    |       |    |     |внаслідок |
|  |забезпечення |       |    |     |дії закону |
|  |виконання   |       |    |     |в обсязі, |
|  |статті 22   |       |    |     |що     |
|  |Закону України|       |    |     |перевищує |
|  |"Про Державний|       |    |     |обсяг,   |
|  |бюджет України|       |    |     |встановле- |
|  |на 2006 рік" |       |    |     |ний законом|
|  |( 3235-15 )  |       |    |     |про бюджет,|
|  |       |       |    |     |можуть бути|
|  |       |       |    |     |джерелом  |
|  |       |       |    |     |здійснення |
|  |       |       |    |     |соціальних |
|  |       |       |    |     |виплат   |
|---+--------------+-------------+--------+----------+-----------|
|10 |З метою    |Наказ    |    |Департа- |Затверджен-|
|  |виконання   |Міністерства |    |мент   |ня Порядку |
|  |частин другої |фінансів   |    |державного|забезпечить|
|  |та третьої  |України від |    |боргу   |здійснення |
|  |статті 22,  |28.07.2006  |    |     |оплати   |
|  |абзацу    |N 749 "Про  |    |     |послуг   |
|  |восьмого   |затвердження |    |     |юридичних |
|  |статті 27,  |Порядку   |    |     |осіб, які |
|  |пункту 10   |використання |    |     |залучаються|
|  |статті 42,  |коштів    |    |     |для пред- |
|  |пункту 46   |спеціального |    |     |ставлення |
|  |статті 43   |фонду    |    |     |органів  |
|  |Закону України|державного  |    |     |державної |
|  |"Про Державний|бюджету за  |    |     |влади в  |
|  |бюджет України|програмою  |    |     |судах у  |
|  |на 2006 рік" |3501190"   |    |     |справах про|
|  |( 3235-15 )  |       |    |     |стягнення |
|  |       |       |    |     |простроче- |
|  |       |       |    |     |ної    |
|  |       |       |    |     |заборгова- |
|  |       |       |    |     |ності, щодо|
|  |       |       |    |     |стягнення |
|  |       |       |    |     |якої судами|
|  |       |       |    |     |відмовлено |
|  |       |       |    |     |органам  |
|  |       |       |    |     |державної |
|  |       |       |    |     |податкової |
|  |       |       |    |     |служби, а |
|  |       |       |    |     |також буде |
|  |       |       |    |     |підставою |
|  |       |       |    |     |додаткового|
|  |       |       |    |     |дієвого  |
|  |       |       |    |     |заходу   |
|  |       |       |    |     |погашення |
|  |       |       |    |     |зазначеної |
|  |       |       |    |     |заборгова- |
|  |       |       |    |     |ності   |
------------------------------------------------------------------
 
 Директор Департаменту
 державного боргу                  В.В.Висоцький
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка