Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Інструкції про порядок проведення ревізій та перевірок по коштах Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

 ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
 
            П О С Т А Н О В А
 
 N 38 від 19.09.2001
 
 
  Про затвердження Інструкції про порядок проведення ревізій
       та перевірок по коштах Фонду соціального
     страхування з тимчасової втрати працездатності
 
   { Із змінами, внесеними згідно з Постановами Правління
               Фонду соціального страхування з
              тимчасової втрати працездатності
    N 4 ( v0004598-02 ) від 29.03.2002
    N 18 ( v0018598-03 ) від 18.04.2003
    N 17 ( v0017598-04 ) від 04.03.2004
    N 4 ( v0004598-05 ) від 18.02.2005
    N 83 ( v0083598-06 ) від 06.07.2006
    N 189 ( v0189598-06 ) від 26.10.2006 }
 
 
   Правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
   1. Затвердити Інструкцію про порядок проведення ревізій та
перевірок по коштах Фонду соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності (додається).
   2. Вважати такою, що втратила чинність,  Інструкцію  по
проведенню ревізій та перевірок по коштах Фонду соціального
страхування України, затверджену постановою правління Фонду від
22.12.97 р. N 12.
   3. Виконавчим дирекціям Фонду та його відділень довести дану
Інструкцію до робочих органів відділень Фонду та страхувальників.
 
 Голова правління                   В.Куліченко
 
                 Затверджено
                 постановою правління Фонду
                 соціального страхування з
                 тимчасової втрати працездатності
                 від 19 вересня 2001 р. N 38
 
 
   Інструкція про порядок проведення ревізій та перевірок
      по коштах Фонду соціального страхування з
         тимчасової втрати працездатності
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Інструкцію про проведення ревізій та перевірок по коштах
Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
розроблено відповідно до Законів України "Про загальнообов'язкове
державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою
працездатності  та  витратами,  зумовленими  народженням  та
похованням" ( 2240-14 ), "Про розмір внесків на деякі види
загальнообов'язкового  державного   соціального  страхування"
( 2213-14 ) та Статуту Фонду соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності.
   1.2. Ця Інструкція встановлює порядок проведення комплексних
ревізій та тематичних ревізій (перевірок) діяльності виконавчих
дирекцій відділень Фонду соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності (далі - Фонд), в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві та Севастополі, районних, міжрайонних,
міських виконавчих дирекцій відділень Фонду (далі - органи Фонду),
а  також  проведення  ревізій (перевірок) страхувальників та
підприємств, установ, організацій (в т. ч. громадських об'єднань)
щодо цільового використання коштів Фонду.
   Ревізія -  це  метод  документального  контролю  за
фінансово-господарською діяльністю органу Фонду, страхувальника в
частині нарахування та витрачання коштів Фонду, достовірністю
обліку  та  звітності;  спосіб  документального  установлення
правомірності дотримання нормативних актів Фонду органами Фонду,
страхувальниками  та  іншими  отримувачами  коштів Фонду. За
наслідками ревізії складається акт ревізії.
   Перевірка -  це  обстеження та вивчення окремих ділянок
фінансово-господарської діяльності органів Фонду, страхувальників,
інших отримувачів коштів Фонду. Результати перевірки оформляються
довідкою або актом.
{ Пункт 1.2 із змінами, внесеними згідно з Постановами Фонду
втрати працездатності N 18 ( v0018598-03 ) від 18.04.2003, N 17
( v0017598-04 ) від 04.03.2004, в редакції Постанови Фонду втрати
працездатності N 83 ( v0083598-06 ) від 06.07.2006 }
   1.3. Ревізії  та  перевірки  повинні  сприяти поліпшенню
фінансового стану Фонду соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності, своєчасному і повному надходженню до Фонду
коштів, забезпеченню ефективного контролю за їх використанням, а
також відшкодуванню збитків, заподіяних бюджету Фонду.
   1.4. Комплексні ревізії у відділеннях Фонду проводяться
Виконавчою дирекцією Фонду, як правило один раз на три роки.
Комплексні  ревізії районних, міжрайонних, міських виконавчих
дирекцій відділень Фонду здійснюються виконавчими дирекціями цих
відділень Фонду один раз на два роки, крім Дніпропетровського та
Донецького обласних відділень Фонду, виконавчими дирекціями яких
комплексні  ревізії районних, міжрайонних, міських виконавчих
дирекцій відділень Фонду здійснюються один раз на три роки.
Ревізії страхувальників з чисельністю працюючих 300 чоловік і
більше проводяться, як правило, щорічно. У випадку відсутності
порушень по коштах Фонду, що встановлено попередньою ревізією або
якщо незначні порушення були виправлені в ході ревізії, наступна
ревізія такого страхувальника проводиться через рік. Ревізії
страхувальників з меншою чисельністю працівників проводяться не
рідше одного разу на 3 роки.
{ Пункт 1.4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Фонду втрати
працездатності N 18 ( v0018598-03 ) від 18.04.2003, в редакції
Постанови Фонду втрати працездатності N 83 ( v0083598-06 ) від
06.07.2006 }
   1.5. Тривалість проведення ревізії (перевірки) встановлюється
з урахуванням обсягу робіт, які належить виконати під час її
проведення.  При  цьому,  термін проведення планової ревізії
(перевірки)  не  повинен  перевищувати  20  робочих днів, а
страхувальників - суб'єктів малого підприємництва - 10 робочих
днів.  Термін проведення позапланової ревізії (перевірки) не
повинен  перевищувати  10  робочих днів, а суб'єктів малого
підприємництва - 5 робочих днів. У разі виявлення значних порушень
строки проведення ревізії можуть бути продовжені органом, який
проводить ревізію.
   Подовження термінів проведення планової ревізії (перевірки)
можливе на термін не більше 10 робочих днів, а суб'єктів малого
підприємництва - 5 робочих днів.
   Подовження термінів   проведення  позапланової  ревізії
(перевірки) можливе на термін не більш як 5 робочих днів, а
стосовно суб'єктів малого підприємництва - 2 робочих днів.
{  Пункт  1.5 розділу 1 в редакції Постанови Фонду втрати
працездатності N 83 ( v0083598-06 ) від 06.07.2006 }
   1.6.  Керівник  відповідного органу Фонду (контролюючого
органу)  несе  персональну  відповідальність  за  дотримання
плану-графіка проведення планових перевірок. ( Розділ 1 доповнено
пунктом 1.6 згідно з Постановою Фонду втрати працездатності N 17
( v0017598-04 ) від 04.03.2004 )
 
       2. Планування, організація і проведення
            ревізій та перевірок
 
    ( Назва розділу 2 із змінами, внесеними згідно
     з Постановою Фонду втрати працездатності N 18
     ( v0018598-03 ) від 18.04.2003 )
 
    { Назва розділу 2 в редакції Постанови Фонду втрати
    працездатності N 83 ( v0083598-06 ) від 06.07.2006 }
 
   2.1. Ревізії та перевірки відділень Фонду проводяться згідно
з  річним  планом, який затверджується директором Виконавчої
дирекції Фонду і доводиться до відділень Фонду. План ревізій та
перевірок  районних, міжрайонних, міських виконавчих дирекцій
відділень Фонду затверджується директорами виконавчих дирекцій
відділень Фонду. Плани ревізій та перевірок доводяться до органів
Фонду не пізніше ніж через 10 днів після затвердження.
   Об'єкти для ревізій включаються в плани контрольно-ревізійної
роботи  органів  Фонду  з  урахуванням періодичності ревізій
підприємств, установ, організацій, встановленої п. 1.4. цієї
Інструкції.
   Якщо проведення планових ревізій (перевірок) органів Фонду
співпадає з проведенням, відповідно до законодавства, ревізій
(перевірок)  цих  же  органів  Фонду  органами  державної
контрольно-ревізійної служби, то проведення комплексних ревізій
таких органів Фонду переноситься на слідуючий рік після року
проведення   ревізій   (перевірок)   органами   державної
контрольно-ревізійної служби.
   В році проведення ревізій (перевірок) Фонду та/або його
відділень  органами  державної  контрольно-ревізійної  служби,
органами Фонду проводяться ревізії цільового використання коштів,
тематичні ревізії (перевірки) та ревізії страхувальників.
{ Пункт із змінами, внесеними згідно з Постановою Фонду втрати
працездатності N 18 ( v0018598-03 ) від 18.04.2003, в редакції
Постанови Фонду втрати працездатності N 83 ( v0083598-06 ) від
06.07.2006 }
   2.2. Наказом директора виконавчої дирекції Фонду (відділення)
призначається  керівник  та  склад ревізійної групи з числа
спеціалістів структурних підрозділів виконавчої дирекції Фонду
(відділення).  До  складу ревізійної групи можуть залучатися
експерти і фахівці інших установ і організацій.
   2.3. Перевірці підлягають документи за поточний і попередній
роки, а в разі виявлення порушень або зловживань - за більш ранні
періоди.
   2.4.  Проведенню  ревізії  повинна передувати відповідна
аналітична підготовча робота, вивчення документів структурних
підрозділів виконавчої дирекції Фонду (відділень) про виконання
бюджету та матеріалів попередніх ревізій.
   2.5. План проведення ревізії затверджується керівництвом
відповідної виконавчої дирекції. Виконавці ознайомлюються з ним,
що засвідчується їх підписом. Керівник ревізійної групи при
необхідності під час проведення ревізії може вносити зміни до
плану проведення ревізії з наступним їх обгрунтуванням у службовій
записці керівництву.
   2.6. Члени ревізійної групи на підставі плану проведення
ревізії складають програми перевірок тієї ділянки роботи, яку їм
доручено.  Ці програми затверджуються керівниками структурних
підрозділів виконавчої дирекції Фонду (відділення) за погодженням
з  контрольно-ревізійним  управлінням  (відділом) і подаються
керівнику ревізійної групи для контролю за їх виконанням.
   2.7.  Керівництво виконавчої дирекції Фонду (відділення)
проводить оперативну нараду з членами ревізійної групи, акцентує
їх увагу на характері та особливостях ревізії, на питаннях, що
підлягають ретельній перевірці.
 
    3. Порядок і методи проведення комплексної ревізії
 
   3.1. Керівник ревізійної групи на початку ревізії пред'являє
керівництву робочого органу Фонду наказ про проведення ревізії,
ознайомлює його з планом проведення ревізії і представляє членів
ревізійної групи.
   3.2. Членам ревізійної групи визначається місце для роботи,
обладнане засобами зв'язку, надається можливість користуватися
розмножувальною технікою, іншими послугами,  необхідними  для
проведення роботи. Керівники структурних підрозділів органу, який
ревізується, зобов'язані сприяти працівникам ревізійної групи у
виконанні покладених на них завдань.
   3.3. Під час комплексної ревізії в обов'язковому порядку
проводяться зустрічні перевірки на підприємствах, в установах і
організаціях з  питань  нарахування  і  сплати  внесків  на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з
тимчасовою втратою працездатності та  витратами,  зумовленими
народженням та похованням, витрачання коштів Фонду, в тому числі
коштів цільового призначення. ( Пункт 3.3 із змінами, внесеними
згідно  з  Постановою  Фонду  втрати  працездатності  N  17
( v0017598-04 ) від 04.03.2004 )
   3.4. У разі виявлення нецільового або незаконного витрачання
коштів Фонду фахівець, який проводить ревізію, з'ясовує розмір
грошового (матеріального) збитку, завданого Фонду, та за чиїм
розпорядженням вони витрачались.
   Якщо встановлені   факти   свідчать  про  розкрадання
(привласнення) коштів Фонду, член ревізійної групи зобов'язаний
негайно проінформувати керівника групи, який, у свою чергу,
повідомляє начальника контрольно-ревізійного управління виконавчої
дирекції  Фонду.  При  встановленні  аналогічних  фактів
контрольно-ревізійною службою виконавчої дирекції відділення Фонду
повідомлення  про  це надсилається за підписом її керівника
контрольно-ревізійному управлінню виконавчої дирекції Фонду.
 
    4. Обов'язки, права та відповідальність перевіряючих
             і посадових осіб
 
   4.1. Перевіряючі зобов'язані:
   - керуватись чинними законодавчими і нормативними актами
України,  постановами  правління Фонду та наказами директора
Виконавчої дирекції Фонду, постановами правлінь відділень Фонду та
наказами директорів органів Фонду; { Абзац перший пункту 4.1
розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Фонду втрати
працездатності N 83 ( v0083598-06 ) від 06.07.2006 }
   - об'єктивно і чітко  у  своїх  висновках  відображати
діяльність органів Фонду, страхувальників та одержувачів коштів
Фонду в частині дотримання ними чинного законодавства з питань
загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку
з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими
народженням та похованням; { Абзац другий пункту 4.1 розділу 4 в
редакції  Постанови  Фонду  втрати  працездатності  N  83
( v0083598-06 ) від 06.07.2006 }
   - якісно  та  своєчасно  проводити  ревізії і перевірки
відповідно до затвердженого плану ревізії та програми перевірки. У
процесі  перевірки  домагатися усунення виявлених порушень і
недоліків у роботі органів Фонду і зазначити в акті ревізії, яких
вжито для цього заходів;
   - забезпечувати дотримання службової таємниці.
   4.2. На  період  відрядження  члени  ревізійної  групи
підпорядковуються керівнику групи і виконують його доручення.
   4.3. По закінченні перевірки члени ревізійної групи повинні
скласти і підписати довідки (акти) та своєчасно подати матеріали
ревізії (разом із стислою узагальнюючою запискою, дані якої
включаються до загального акта ревізії) керівнику ревізійної
групи.
 
 
   4.4. Перевіряючі мають право:
   - у разі невиконання вимог наказу (листа), рекомендацій та
пропозицій за результатами попередньої ревізії керівник ревізійної
групи повинен відобразити ці факти в загальному акті комплексної
ревізії;
   - перевіряти  грошові документи, регістри бухгалтерського
обліку, звіти, кошториси, плани, грошову готівку, цінні папери та
матеріальні цінності, а також путівки;
   - призначати і проводити повну або часткову інвентаризацію
товарно-матеріальних цінностей, які обліковуються за Фондом;
   - опечатувати, в необхідних випадках, приміщення (касу) або
шафи, де зберігаються фінансові, архівні матеріали, а також
путівки та інші документи, здійснювати огляд виробничих приміщень,
території, будівель;
   - за згодою керівництва робочих органів Фонду  залучати
потрібних спеціалістів для виконання окремих завдань, пов'язаних з
ревізією або перевіркою;
   - одержувати письмові пояснення від службових осіб робочих
органів Фонду, страхувальників, застрахованих осіб та необхідні
довідки з питань, що виникають під час проведення ревізії або
перевірки;
   - одержувати  по  банківським,  кредитним  та фінансовим
установам необхідні документальні підтвердження операцій і стану
рахунків об'єктів, які перевіряються;
   - одержувати необхідні довідки та копії документів  від
підприємств, установ, організацій щодо операцій і розрахунків з
організацією, яка ревізується;
   - на строк до закінчення ревізії або перевірки вилучати
оригінали документів у випадках, коли їх збереження в організації,
що ревізується, не гарантується, а також у випадках виявлення
фіктивних документів, підробок і фальсифікацій. У цьому випадку в
справах  організації залишається акт про вилучення та копії
вилучених документів, завірені підписами ревізуючого та головного
бухгалтера  або  іншої відповідальної особи організації, яка
ревізується. Про вилучення в період ревізії (перевірки) оригіналів
 
документів невідкладно повідомляється керівнику ревізійної групи
(начальнику контрольно-ревізійного управління виконавчої дирекції
Фонду,  завідуючому  контрольно-ревізійним відділом виконавчої
дирекції відділення Фонду - в разі якщо ревізія (перевірка)
здійснюється одноосібно), який вирішує питання щодо забезпечення
їх збереження та подальшого використання;
   - готувати  у  випадку наявності порушень пропозиції по
застосуванню до підприємств, установ та організацій, незалежно від
форм  власності  та  господарювання, або фізичних осіб, які
використовують найману працю,  санкцій,  передбачених  чинним
законодавством;
   - готувати, у разі виявлення зловживань, матеріали ревізії до
подання правоохоронним органам.
   4.5. За навмисне перекручування або приховування  фактів
зловживань,  розкрадання  коштів  і  матеріальних  цінностей,
безгосподарності, за використання  службового  становища  для
особистих потреб, якщо це визнано судом, перевіряючий притягується
до відповідальності у встановленому законодавством порядку.
   4.6. Після ознайомлення з актом ревізії посадові особи
зобов'язані його підписати. У разі заперечень чи пояснень вони
мають право подати їх в письмовій формі як додаток до акта ревізії
або надіслати до контролюючого органу окремим документом протягом
5-денного терміну від дня підписання акта. ( Пункт 4.6 розділу 4
із  змінами,  внесеними згідно з Постановою Правління Фонду
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності N 4
( v0004598-05 ) від 18.02.2005 )
   4.7. По результатах проведеної ревізії обревізовані робочі
органи  Фонду  повинні  в  установлений  термін  інформувати
контролюючий орган Фонду про усунення встановлених  ревізією
недоліків.
 
  5. Перевірка стану роботи по формуванню та виконанню бюджету
 
   5.1. У ході ревізії перевіряється організація роботи по
підготовці бюджету (кошторису), дотримання встановленого порядку
його  складання та затвердження, встановлюється відповідність
розрахункових показників доходної та витратної частини бюджету
документам статистичної та бухгалтерської звітності, показникам
про виконання бюджету.
   5.2. Аналізується  правильність розрахунків асигнувань на
виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності, вагітності та
пологах, при народженні дитини та по догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку, на поховання, санаторно-курортне
лікування,  інші  соціальні  послуги,  здійснення соціального
страхування.
   5.3. Вивчається  організація роботи по обліку платників,
здійснюються звірки із даними органів виконавчої влади на місцях.
   5.4. При  перевірці  виконання  бюджету  аналізуються
розрахункові та звітні дані, виявляються причини відхилень від
розрахункових показників, перевіряється законність внесення змін
до бюджету.
   5.5. Визначається   прострочена   заборгованість  Фонду
(недоїмка), її динаміка та причини її виникнення.
   5.6. При ревізії доходної частини бюджету перевіряється:
   - виконання розрахункового показника та фактичне надходження
страхових коштів до Фонду;
   - повнота  і  своєчасність  акумуляції  внесків  на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з
тимчасовою втратою працездатності та  витратами,  зумовленими
народженням та похованням;
   - стан організації надходжень коштів від сплати часткової
вартості путівок;
   - повнота надходжень коштів згідно з прийнятими фінансовими
санкціями та накладеними штрафами;
   - створення резерву страхових коштів відділення Фонду: його
формування, наповнення та використання.
   5.7. При ревізії витратної частини бюджету перевіряється:
   - дотримання фінансової дисципліни;
   - обгрунтованість проведених витрат по кожній статті бюджету;
   - використання резерву страхових коштів фонду;
   - дотримання штатної дисципліни, посадових окладів, оплата
оренди приміщень, за комунальні послуги та інші витрати на
утримання та функціювання апарату.
   5.8. У період ревізії також перевіряється:
   - наявність путівок із складанням окремого акта. У випадках
виявлення недостачі або надлишку путівок вживаються заходи по
відшкодуванню заподіяної шкоди, оприбуткуванню путівок;
   - своєчасність та повнота оприбуткування путівок;
   - формування основного та додаткового плану по забезпеченню
путівок;
   - обгрунтованість видачі путівок та правильність організації
роботи з ними, аналізуються підстави повернення путівок;
   - наявність невикористаних путівок;
   - відповідність отриманих путівок їх фактичному відображенню
в книзі обліку путівок;
   - наявність путівок, придбаних поза центральним планом;
   - фінансування і використання коштів Фонду на  часткове
утримання санаторіїв-профілакторіїв, ДЮСШ тощо;
   - придбання дитячих подарунків, часткове утримання дитячих
оздоровчих таборів та інші витрати за рахунок Фонду, передбачені
законодавчими актами.
 
        6. Перевірка бухгалтерського обліку
 
   6.1. У ході ревізії перевіряються всі операції поточних
рахунків по соціальному страхуванню, у тому числі:
   - інвентаризація каси;
   - правильність зарахування сум на рахунки, розрахункових
операцій по платіжних документах та наявність виписок банку;
   - дотримання встановленого порядку перерахування коштів на
рахунки Фонду та їх використання на заходи, передбачені бюджетами;
   - внутрішньобюджетні перерахування;
   - своєчасність отримання звітів від страхувальників, якість
їх обробки, відповідність показників окремих форм звітності даним
балансу;
   - правильність ведення касових та банківських операцій по
коштах Фонду;
   - правильність відображення фінансових операцій;
   - ведення регістрів по бухгалтерському обліку  виконання
бюджету;
   - правильність і своєчасність записів проведених операцій у
регістрах бухгалтерського обліку, їх відповідність  первинним
документам;
   - наявність  документів,  що  підтверджують  правильність
операцій по виконанню бюджету, своєчасність  їх  оформлення,
відповідність  документів  встановленим  формам,  забезпечення
збереження документів;
   - ведення  по  бухгалтерському обліку аналітики рахунків
виконання бюджету, наявність обігових відомостей по синтетичних
субрахунках, відповідність залишків, відображених у них, даним
синтетичного обліку в книзі "Журнал-головна";
   - стан розрахунків з дебіторами і кредиторами;
   - перехідні залишки по рахунках та балансу і відповідність
даних фінансового звіту даним бухгалтерського обліку.
 
      7. Перевірка стану контрольно-ревізійної роботи
 
   7.1. Вивчається практика складання та аналізується виконання
планів роботи контрольно-ревізійного відділу виконавчої дирекції
відділення Фонду.
   7.2. Аналізується дотримання вимог цієї Інструкції в процесі
організації та проведення комплексних ревізій, якість проведення
ревізій та перевірок, своєчасність розгляду їх матеріалів та
вжиття заходів за фактами встановлених недоліків і порушень,
реалізація матеріалів ревізій, здійснення контролю за виконанням
наказів по їх результатах, ефективність контролю за надходженням
коштів по прийнятих фінансових і штрафних санкціях.
   7.3. Аналізується стан навчально-методичної роботи.
 
  8. Перевірка стану виконавської дисципліни, форм і методів
           організаційної роботи
 
   Підлягають вивченню та аналізу:
   8.1. Організація  виконання  законів  України,  постанов
Верховної Ради України та рішень Кабінету Міністрів України по
соціальному  страхуванню,  постанов  правління Фонду, наказів
виконавчої дирекції Фонду та виконавчих дирекцій робочих органів
Фонду, дієвість заходів щодо посилення організаційної роботи,
зміцнення виконавської дисципліни, удосконалення форм і методів
роботи.
   8.2. Практика складання планів роботи, їх  відповідність
поточним та перспективним завданням органів Фонду, виконання
планів роботи.
   8.3. Участь керівних працівників і спеціалістів в організації
та проведенні ревізій, перевірок та  наданні  методичної  і
практичної допомоги органам Фонду.
 
        9. Перевірка стану правової роботи
 
   Вивченню та перевірці підлягають:
   9.1. Правильність складання та погодження (візування) наказів
по  основній  діяльності,  розпоряджень,  інших  документів,
відповідність їх законодавству.
   9.2. Організація претензійно-позовної роботи по стягненню сум
заборгованості по внесках за рахунок майна боржників, підприємств,
що ліквідуються або визнані банкрутами. Додержання порядку подання
позовних заяв, їх розгляду і організація виконання судових рішень.
   9.3. Додержання  вимог  законодавства про адміністративні
правопорушення при складанні протоколів, розгляді справ, прийняття
постанов  про  накладання  адміністративних  стягнень.  Стан
застосування штрафних санкцій за порушення платіжної дисципліни у
розрахунках із бюджетом Фонду та контроль за їх надходженням.
   9.4. Стан організації роботи щодо надання  допомоги  та
проведення освітньо-роз'яснювальних заходів із правових питань.
 
        10. Перевірка стану роботи з кадрами
 
   Під час ревізії перевіряється:
   10.1. Наявність штатного розпису та штатно-посадових книг.
Практика підбору, розстановки та перепідготовки кадрів, наявність
посадових обов'язків працівників структурних підрозділів тощо.
   10.2. Ведення кадрового діловодства (особові справи, трудові
книжки тощо).
   10.3. Складання  та  відповідність  чинному законодавству
наказів по особовому складу.
 
         11. Перевірка стану діловодства
 
   Вивчається та аналізується:
   11.1. Дотримання  вимог  Інструкції  з  діловодства щодо
реєстрації і проходження вхідної та вихідної кореспонденції.
Здійснення контролю за дотриманням встановлених строків виконання
документів вищестоящих органів, власних рішень.
   11.2. Облік наказів, своєчасність доведення їх до виконавців.
   11.3. Номенклатура справ, формування поточного архіву та
умови зберігання документів.
   11.4. Організація прийому громадян з особистих питань та
розгляд листів і заяв громадян та організацій.
 
   12. Ревізія виконання кошторису видатків на утримання
         апарату робочих органів Фонду
 
   Під час ревізії перевіряється:
 
   12.1. Стан виконання основних показників виконання бюджету на
утримання апарату робочих органів відділення Фонду, обгрунтування
його розрахунками, вжиття заходів щодо ефективного та цільового
витрачання коштів і матеріальних цінностей.
   12.2. Своєчасність і правильність нарахування та виплати
заробітної  плати  працівникам.  Проводиться  співставлення
розрахунково-платіжних відомостей на виплату заробітної плати і
особових  рахунків  (карток)  із штатним розписом, наказами,
трудовими книжками, особовими справами працівників,  табелями
обліку фактично відпрацьованого часу. Встановлюється наявність
випадків необгрунтованого збільшення розмірів посадових окладів,
усіх видів надбавок і доплат до заробітної плати, а також осіб,
які фактично не працюють в органах Фонду або утримуються понад
затверджений штатний розпис.
   12.3. Обгрунтованість нарахування і виплати премій та надання
допомоги  для  вирішення  соціально-побутових  питань  та на
оздоровлення згідно з чинним законодавством.
   12.4. Правильність проведення нарахування на заробітну плату.
Повнота та своєчасність перерахування коштів до бюджету  та
страхових фондів.
 
        13. Оформлення результатів ревізії
 
   13.1. Результати комплексної ревізії оформляються актом, в
якому факти порушень викладаються із посиланням на відповідні
нормативні документи, постанови правління Фонду, Інструкції і
положення, вимоги яких порушено. Кінцевою датою написання акта, як
правило, є останній день проведення ревізії.
   13.2. В акті ревізії не слід докладно викладати структуру
відділення та його робочого органу, планові і звітні дані, які
містяться в установленій звітності. При наявності однорідних або
масових порушень і недоліків їх потрібно відображати у вигляді
відомостей,  таблиці,  довідки і додавати до акта, в якому
наводяться тільки підсумовані дані і стислий зміст недоліків і
порушень. ( Пункт 13.2 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Фонду втрати працездатності N 17 ( v0017598-04 ) від 04.03.2004 )
   13.3. До акта ревізії не включаються різного роду висновки,
пропозиції, посилання на свідчення посадових  і  матеріально
відповідальних  осіб, оцінка дій окремих працівників робочих
органів Фонду.
   13.4. Наслідки документальної ревізії виконання кошторису
видатків на утримання апарату оформляються окремим актом. У
загальному  акті  комплексної  ревізії  зазначається  про її
проведення,  перелічуються  наявні  факти   порушень   у
фінансово-господарській діяльності.
   При оформленні результатів ревізії окремих ділянок роботи
відділення, робочих органів Фонду (ревізія каси, в тому числі
наявність путівок, інвентаризація матеріальних цінностей, вивірка
взаємних розрахунків тощо) складаються проміжні акти. Такі акти
підписуються перевіряючими і посадовими особами, які відповідають
за конкретну ділянку роботи, що перевіряється, і додаються до
загального акта документальної ревізії виконання кошторису.
   У разі необхідності вжиття термінових заходів для усунення
виявлених ревізією (перевіркою) порушень або притягнення  до
відповідальності осіб, винних у зловживаннях, у період ревізії
(перевірки), не чекаючи на її закінчення, керівником ревізійної
групи  (ревізором)  складається проміжний акт з невідкладним
повідомленням  про  це  керівника,  який  призначив  ревізію
(перевірку), за рішенням якого відповідні матеріали передаються
правоохоронним органам.
   13.5. Акт  комплексної  ревізії  підписується  керівником
ревізійної групи, керівником, завідуючим бюджетним підрозділом і
головним бухгалтером обревізованого робочого органу Фонду. При
наявності заперечень або зауважень з окремих фактів, викладених в
акті  ревізії,  керівник, завідуючий бюджетним підрозділом і
головний бухгалтер повинні підписати акт і додати до нього
письмове пояснення або заперечення.
   Правильність обгрунтування фактів, викладених у поясненнях
посадових  осіб,  керівник ревізійної групи повинен ретельно
перевірити і в строк не пізніше 10 робочих днів із дня отримання
заперечень по них дати письмовий висновок, який затверджується
начальником (контрольно-ревізійного управління виконавчої дирекції
Фонду  (завідуючим  контрольно-ревізійним  відділом виконавчої
дирекції відділення Фонду).
   Один примірник акта ревізії подається керівнику виконавчої
дирекції (робочого органу) Фонду, про що робиться відповідна
відмітка.
   13.6. Акт ревізії не пізніше 3 днів від дня прибуття на
постійне робоче місце керівника ревізійної групи приймається
начальником контрольно-ревізійного управління виконавчої дирекції
Фонду (завідуючим контрольно-ревізійним відділом відділення), про
що робиться позначка: "акт прийнято".
   Основні відомості про ревізію та її результати заносяться до
журналу реєстрації.
   13.7. Матеріали ревізії підшиваються в окрему папку, сторінки
нумеруються, здійснюється опис наявних документів, що стосуються
ревізії,  в  тому  числі документи реалізації (наказ, лист,
обов'язкові вказівки тощо) та інформація про вжиті заходи щодо
усунення виявлених порушень і недоліків у роботі.
 
        14. Реалізація матеріалів ревізії
 
   14.1. Начальники управлінь, начальники (завідувачі) відділів,
працівники яких брали участь у комплексній ревізії, протягом 3
робочих днів від дня прибуття цих працівників з відрядження
розглядають матеріали ревізій (перевірок) і в письмовій формі
подають контрольно-ревізійному управлінню (контрольно-ревізійному
відділу) конкретні пропозиції для включення їх до проекту наказу
(листа), що готується за результатами ревізії. { Пункт 14.1
розділу 14 в редакції Постанови Фонду втрати працездатності N 83
( v0083598-06 ) від 06.07.2006 }
   14.2. Керівник ревізійної групи за результатами ревізії готує
доповідну записку та проект наказу (листа)  із  конкретними
пропозиціями для вжиття заходів щодо усунення виявлених порушень і
недоліків у роботі робочого органу Фонду.
   Проект наказу (листа) погоджується з начальниками структурних
підрозділів Фонду, працівники яких брали участь у ревізії. У
наказі  (листі)  встановлюється строк подання інформації про
виконання його вимог.
   14.3. Начальник    контрольно-ревізійного    управління
(контрольно-ревізійного відділу) не пізніше 7 робочих днів від дня
прибуття керівника ревізійної групи з відрядження доповідає про
результати комплексної ревізії керівництву виконавчої дирекції
Фонду (відділення Фонду) для прийняття відповідних рішень щодо
реалізації матеріалів ревізії.
   14.4. У разі потреби матеріали комплексних ревізій виносяться
на розгляд засідання правління Фонду (відділення), на обговорення
на нарадах у виконавчій дирекції Фонду (відділення Фонду).
   За результатами розгляду видаються  постанови  правління,
накази  виконавчої  дирекції,  накази робочого органу Фонду,
вживаються заходи щодо усунення порушень і недоліків у роботі.
   14.5. Інформація  про  здійснені заходи, що надійшла до
виконавчої дирекції Фонду (відділення  Фонду),  розглядається
відносно повноти реалізації вимог наказу (листа) і своєчасного її
подання.
   У випадку недостатнього вжиття заходів щодо усунення порушень
і недоліків у роботі здійснюються обов'язкові розпорядження про
безумовне виконання вимог наказу (листа) і розглядається питання
про відповідальність працівників робочих органів Фонду,  які
ревізувалися.  У разі потреби проводиться повторна перевірка
поданої інформації про виконання вимог наказу (листа).
 
         15. Перевірка страхувальників
 
   15.1. Ревізія (перевірка) страхувальників повинна сприяти
забезпеченню виконання ними норм чинного законодавства з питань
загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку
з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими
народженням та похованням, щодо надходження коштів до бюджету
Фонду, ефективного та цільового їх використання. { Пункт 15.1
розділу 15 в редакції Постанови Фонду втрати працездатності N 83
( v0083598-06 ) від 06.07.2006 }
   15.2. Ревізія (перевірка) проводиться згідно з планом -
графіком роботи органу Фонду. Перевірці підлягають документи за
поточний та попередній роки, а у разі виявлення порушень або
зловживань - за більш ранні періоди, незалежно від того чи був цей
період раніше обревізований.
   Органи Фонду мають право здійснювати камеральні перевірки, за
результатами яких може складатися довідка.  В  довідці,  що
підписується працівником органу Фонду, якій здійснив камеральну
перевірку, фіксуються виявлені недоліки та порушення.
   Камеральною вважається перевірка, яка проводиться органом
Фонду на підставі даних, зазначених у звітах про нараховані
внески,   перерахування   та   витрати,   пов'язані   із
загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з
тимчасовою втратою працездатності.
   15.2.1. Формування  планів-графіків  проведення  планових
перевірок страхувальників органом Фонду здійснюється щоквартально.
   До 20 числа останнього місяця поточного кварталу план-графік
перевірок на наступний квартал погоджується органом Фонду з
відповідним органом  державної  податкової  служби  міського,
районного або обласного рівня в частині проведення одночасної
перевірки.
   15.2.2. Взаємодія  органів  Фонду  з  органом  державної
податкової  служби  організовується  відповідно  до  Порядку
координації планових виїзних перевірок органами виконавчої влади
уповноваженими здійснювати контроль за нарахуванням і сплатою
податків  та  зборів  (обов'язкових  платежів), затвердженого
постановою  Кабінету  Міністрів  від  21.07.2005  р.  N 619
( 619-2005-п ).
{ Пункт 15.2 розділу 15 в редакції Постанови Фонду втрати
працездатності N 83 ( v0083598-06 ) від 06.07.2006 }
   15.3.  Позаплановою ревізією вважається ревізія, яка не
передбачена  в планах роботи органу Фонду і проводиться за
наявності однієї або декількох з наступних обставин:
   а) за наслідками зустрічних перевірок виявлено факти, які
свідчать про порушення страхувальником норм законодавства;
   б) страхувальником не подано в установлений строк документи
обов'язкової звітності;
   в) внаслідок камеральної перевірки виявлено недостовірність
даних у заявлених документах обов'язкової звітності;
   г) страхувальник подав листа з проханням провести ревізію.
Також ревізія може проводитись, якщо страхувальник звернувся по
довідку щодо відсутності у нього заборгованості по коштах Фонду,
а керівником органу Фонду приймається рішення про недостатність
для видачі довідки камеральної перевірки;
   д) отримано заяву від страхувальника на отримання коштів для
відшкодування витрат з бюджету Фонду, а камеральною перевіркою
виявлені  факти,  що  можуть  свідчить  про  порушення  цим
страхувальником порядку витрачання коштів Фонду (середньоденний
розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності або вагітності та
пологах перевищує середньоденну заробітну плату застрахованих
осіб; загальна сума витрат, що здійснюється за рахунок коштів
Фонду значно перевищує суму нарахованих страхових внесків тощо);
   е) страхувальник подав у встановленому порядку скаргу про
порушення законодавства посадовими особами органу Фонду під час
проведення планової чи позапланової ревізії;
   є) у разі виникнення потреби  у  перевірці  відомостей,
отриманих від   особи,   яка   мала   правові  відносини
із страхувальником, і якщо страхувальник  не  дає  пояснення
та документальні підтвердження на обов'язковий письмовий запит
органу Фонду протягом трьох робочих днів від дня отримання запиту;
   ж) проводиться  реорганізація  (ліквідація)  підприємства,
порушено  справу  про  банкрутство  суб'єкта  господарювання,
припинення його діяльності на тривалий час тощо;
   з) у разі надходження доручення щодо проведення ревізій
у страхувальників від органів прокуратури, МВС, Служби безпеки
України з питань, які віднесені до компетенції Фонду.
   Для проведення позапланової ревізії за мотивами, зазначеними
у підпункті "є" цього пункту, призначаються інші ревізори робочого
органу Фонду.
{ Пункт 15.3 розділу 15 в редакції Постанови Фонду втрати
працездатності N 83 ( v0083598-06 ) від 06.07.2006 }
   15.4. Вищестоящий  контролюючий  орган  може  за власною
ініціативою перевірити достовірність  висновків  нижчестоящого
контролюючого органу шляхом перевірки документів обов'язкової
звітності страхувальника або висновків акта перевірки, складеного
нижчестоящим контролюючим органом. Вищестоящий контролюючий орган
має  право  прийняти  рішення  щодо  повторної  перевірки
страхувальника,  коли  стосовно посадових або службових осіб
контролюючого органу, які проводили планову або  позапланову
перевірку зазначеного суб'єкта, розпочато службове розслідування.
   15.5. До участі в ревізіях страхувальників можуть залучатись
працівники структурних підрозділів Виконавчої дирекції Фонду та
виконавчих дирекцій його відділень, а також в окремих випадках
експерти і фахівці з окремих питань інших установ і організацій.
( Пункт 15.5 із змінами, внесеними згідно з Постановою Фонду
втрати працездатності N 17 ( v0017598-04 ) від 04.03.2004 )
   15.6. На проведення кожної  ревізії  ревізору  видається
доручення на право проведення ревізії (перевірки). Право на
проведення планової ревізії (перевірки) надається лише у тому
разі, коли не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня проведення
зазначеної перевірки надіслано повідомлення страхувальнику із
зазначенням дати її проведення. В окремих випадках ревізія може
бути проведена без додаткового попередження страхувальника за
взаємною згодою сторін.
   15.7.  Ревізор  (перевіряючий)  зобов'язаний  пред'явити
керівнику  підприємства  (установи,  організації),  яке  буде
ревізуватись, посвідчення на право проведення ревізії чи перевірки
та на його прохання проставити підписи в журналі реєстрації
ревізій (перевірок) підприємства (установи, організації).
   У разі, якщо страхувальник відмовляється від  проведення
планової або позапланової перевірки за наявності підстав для її
проведення, визначених законами України та цією Інструкцією,
ревізорами (перевіряючими) складається акт про відмову від допуску
до перевірки в довільній формі.
   Акт про відмову від допуску до перевірки підписується не менш
як двома службовими особами органу Фонду.
{ Пункт 15.7 розділу 15 в редакції Постанови Фонду втрати
працездатності N 83 ( v0083598-06 ) від 06.07.2006 }
   15.8. Працівникам органу Фонду на об'єкті, що ревізується
(перевіряється),  надається  місце  для  роботи,  можливість
користуватися зв'язком та копіювальною технікою. { Пункт 15.8
розділу 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою Фонду втрати
працездатності N 83 ( v0083598-06 ) від 06.07.2006 }
   15.9. При проведенні ревізій і перевірок працівники робочих
органів Фонду зобов'язані забезпечувати дотримання службової і
комерційної таємниць.
   15.10. Комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в
тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності
її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які
звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить,
у зв'язку з цим має комерційну цінність та була предметом
адекватних  існуючим  обставинам  заходів  щодо  збереження
секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію.
( Абзац перший пункту 15.10 в редакції Постанови Фонду втрати
працездатності N 17 ( v0017598-04 ) від 04.03.2004 )
   Працівник, який проводить ревізію (перевірку), має право
запросити у керівника об'єкта контролю перелік і обсяг відомостей,
що становлять комерційну таємницю, та порядок їх захисту і
зобов'язаний  дотримуватися  його. Зокрема, не запрошувати у
посадових осіб документи з відомостями, що містять комерційну
таємницю, якщо вони не відносяться до переліку питань ревізії
(перевірки).
   15.11. Службова таємниця - склад і обсяг відомостей, що є в
розпорядженні контрольно-ревізійної служби або її посадової особи,
стосовно об'єктів контролю та їх працівників, що необхідні для
якісного проведення контрольно-ревізійних дій і які з цієї причини
на  певний період не підлягають зовнішньому чи внутрішньому
розголошенню.
   Службовими таємницями, зокрема, є:
   - факти виявлених під час проведення ревізій і перевірок
порушень, зловживань до їх повного документального підтвердження й
закріплення в актах, а також заплановані з цією метою зустрічні
перевірки, раптові інвентаризації готівки та майна, контрольні
обміри та інші ревізійні дії;
   - надані  правоохоронними  органами  оперативні  та інші
відомості щодо діяльності підприємств, установ і організацій
(вчинених порушень, зловживань посадових осіб), подані посадовими
особами письмові пояснення;
   - конкретні пояснення посадових осіб щодо виявлених фактів
зловживань, крадіжок тощо;
   - документи,  що  становлять  внутрівідомчу  службову
кореспонденцію (доповідні записки, листування між підрозділами,
матеріали правління тощо);
   - інформація банківських і фінансових установ та  інших
організацій, де вказані відомості, проходять як службова таємниця;
   - чернетки матеріалів ревізій і перевірок.
   15.12. Якщо в ході підготовки до ревізії (перевірки) або на
початку ревізії (перевірки) буде встановлено, що на підприємстві,
в установі чи в організації відсутній належний бухгалтерський
облік, що унеможливлює якісне проведення ревізії (перевірки), то
керівник контрольно-ревізійної групи (ревізор) пред'являє письмові
вимоги  керівнику об'єкта контролю щодо приведення обліку у
відповідність до чинного законодавства з визначенням конкретних
строків виконання цієї роботи. У таких випадках ревізію слід
призупинити та продовжити її після поновлення страхувальником
(отримувачем коштів Фонду) відповідного обліку. { Пункт 15.12
розділу 15 в редакції Постанови Фонду втрати працездатності N 83
( v0083598-06 ) від 06.07.2006 }
   15.13. При ревізії страхувальників перевіряється:
   - здійснення заходів по усуненню недоліків та порушень,
виявлених попередніми ревізіями та перевірками;
   - повнота нарахування та своєчасність перерахування страхових
внесків;
   - наявність та причини виникнення заборгованості по коштах до
Фонду;
   - нарахування пені за несвоєчасну сплату внесків до Фонду та
сплата фінансових і штрафних санкцій;
   - надходження часткової вартості за путівки;
   - правильність  використання  коштів  Фонду  на  виплату
установлених видів допомог по соціальному страхуванню;
   - використання путівок на  санаторно-курортне  лікування,
оздоровлення працюючих та членів їх сімей та правильність ведення
їх обліку;
   - дотримання  діючих  положень  щодо  оздоровлення  та
позашкільного обслуговування дітей;
   - правильність складання звітності по коштах соціального
страхування та своєчасність її представлення в органи Фонду;
   - правомірність надходжень і використання коштів соцстраху,
які надійшли від робочих органів Фонду;
   - фінансування   та   витрати   коштів   Фонду   по
санаторіях-профілакторіях;
   - виконання кошторису по коштах Фонду (у страхувальників з
чисельністю працюючих 300 чоловік і більше). { Пункт 15.13 розділу
15  доповнено  абзацом  згідно  з  Постановою  Фонду втрати
працездатності N 83 ( v0083598-06 ) від 06.07.2006 }
   15.14. Оформлення результатів ревізії:
   15.14.1. По результатах ревізії або перевірки складається
акт. В акті ревізії (перевірки) зазначається: за який період
проведено ревізію  (перевірку),  які  виявлено  порушення  в
нарахуванні і сплаті страхових внесків та пені, обчисленні і
виплаті допомоги, у здійсненні інших виплат за рахунок коштів
Фонду; відображаються суми додатково нарахованих страхових внесків
і пені, суми витрат, які не приймаються до заліку в рахунок
страхових внесків чи належать до виплати застрахованим особам
додатково.
   15.14.2. При  складанні  акта  ревізії  службові  особи
дотримуються вимог щодо об'єктивності, чіткості та точності у
викладі фактів порушень, виявлених під час ревізії. Акт ревізії
має відповідати вимогам ділової мови та офіційно-ділового стилю.
При викладі фактів порушень в акті ревізії зазначаються нормативні
документи, вимоги яких порушено.
   15.14.3. Порушення,   виявлені  у  масовому  порядку,
відображаються у довідках, що додаються до акта ревізії, а в акті
приводяться узагальнені дані та зміст цих порушень з посиланням на
додатки та копії документів, які підтверджують виявлене порушення
(наприклад, копії наказів, заяв працівників, протоколів засідань
комісії із соціального страхування, відомостей, по яких працівники
отримують додаткові блага в грошовому чи натуральному вигляді,
графіків роботи і таке інше). Довідки підписуються перевіряючими
та  завідуючим  фінансовим  відділом  (головним  бухгалтером)
організації, яка перевіряється. При необхідності підтвердження
фактів порушень, виявлених під час ревізії на вимогу перевіряючого
страхувальником надаються ксерокопії документів. Акт ревізії або
перевірки підписується ревізором, який її проводив, керівником,
головним бухгалтером та головою комісії  /уповноваженим/  із
соціального страхування перевіряємої організації. У разі відмови
ними підписувати акт ревізором складається акт в довільній формі
про відмову посадових осіб від підписання акта, який разом з актом
про проведення ревізії або перевірки  офіційно  надсилається
керівництву об'єкта контролю до відома.
   Акт ревізії (перевірки) складається в двох примірниках, один
з яких вручається керівнику підприємства, установи, організації,
яка перевірялася, другий - залишається в органі Фонду, що проводив
ревізію (перевірку). В окремих випадках, передбачених нормативними
актами Фонду, акт складається в 3-х екземплярах.
   15.14.4. При наявності заперечень або зауважень до акта
ревізії (перевірки) керівник, головний бухгалтер чи інші особи,
які  підписують  акт, в день його передачі роблять про це
застереження перед своїми підписами із зазначенням дати та роблять
запис "з вимогами розділу 15 Інструкції про порядок проведення
ревізій та перевірок по коштах Фонду соціального страхування
з тимчасової  втрати  працездатності від 19.09.2001 р. N 38
ознайомлений" і не пізніше ніж через п'ять календарних днів з дня
підписання із зауваженнями подають до нього письмові пояснення чи
заперечення. У цей же термін страхувальник має право заперечення
або пояснення по акту ревізії надіслати поштовим відправленням
з повідомленням про вручення. Оформлення зазначеного поштового
відправлення здійснюється згідно з Порядком оформлення поштових
відправлень з вкладенням матеріалів звітності,  розрахункових
документів  і  декларацій,  затвердженим  постановою Кабінету
Міністрів України від 28.07.97 р. N 799 ( 799-97-п ). Якщо
протягом зазначеного терміну пояснення чи зауваження стосовно акта
не надійшли або поштове відправлення здійснене з порушенням
зазначеного терміну,  то  акт  ревізії вважається узгодженим.
У виняткових випадках, за письмовим зверненням керівника об'єкта
контролю,  термін подання пояснення чи зауваження може бути
продовжений керівником, за дорученням якого проводилася ревізія.
Акт ревізії (перевірки), в якому зазначені порушення по коштах
Фонду передається органами Фонду на розгляд у виконавчу дирекцію
відділення Фонду протягом 10 днів з дня його підписання. Керівник
Виконавчої дирекції відділення Фонду зобов'язаний не  пізніше
20 календарних днів з наступного дня після закінчення ревізії
з урахуванням  заперечень  або  зауважень  за  їх  наявності
щодо правомірності дій перевіряючих розглянути їх та прийняти
мотивоване рішення, яке вручається заявнику під розписку або
надсилається  об'єкту  перевірки  поштою з повідомленням про
вручення.
{ Пункт 15.14.4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Фонду
втрати працездатності N 189 ( v0189598-06 ) від 26.10.2006 }
   15.14.5. За матеріалами акта ревізії протягом 20 календарних
днів керівники виконавчої дирекції Фонду або його відділень, їх
заступники  приймають рішення про застосування фінансових та
штрафних санкцій до страхувальника. Рішення  приймається  за
встановленою формою (додаток 1) відповідно до ст. 28, 30 Закону
України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування
у зв'язку  з тимчасовою втратою працездатності та витратами,
зумовленими народженням та похованням" ( 2240-14 ). У рішенні
вказуються суми фінансових санкцій, які належить зарахувати до
бюджету Фонду, шляхом відображення у звіті страхувальника по
коштах Фонду (за формою Ф4-ФСС з ТВП ( v0032598-03 ). Облік рішень
проводиться за встановленою формою (додаток 2).
   В рішенні,  яке  надсилається страхувальнику зазначаються
строки, передбачені цією Інструкцією для можливого оскарження
нарахованого  зобов'язання  (штрафних  санкцій і пені за їх
наявності) по коштах Фонду.
   15.14.6. Рішення  про  застосування фінансових (штрафних)
санкцій та зарахування їх до бюджету Фонду, вважаються надісланими
(врученими):
   - юридичній особі, якщо їх передано посадовій особі такої
юридичної особи під розписку або надіслано поштовим відправленням
з повідомленням про вручення;
   - фізичній особі, якщо їх вручено особисто такій фізичній
особі або її законному представникові чи надіслано поштовим
відправленням на її адресу за місцем проживання або останнього
відомого місця її знаходження. Поштове відправлення висилається з
поміткою "Вручити особисто. З рекомендованим повідомленням".
   15.14.7. Страхувальник у  визначені  строки  інформує  в
письмовій формі робочий орган Фонду про усунення недоліків,
виявлених ревізією, а також щодо виконання рішення по накладанню
штрафних і фінансових санкцій.
{ Пункт 15.14 розділу 15 в редакції Постанови Фонду втрати
працездатності N 83 ( v0083598-06 ) від 06.07.2006 }
 
      16. Оскарження рішень за матеріалами ревізій
 
   16.1. Обов'язок доведення того, що будь-яке нарахування сум
фінансових та штрафних санкцій за матеріалами ревізій, здійснене
робочим органом Фонду, є помилковим, покладається на платника
страхових внесків.
   У разі коли платник страхових внесків вважає, що орган Фонду
невірно визначив суму фінансових та штрафних санкцій або прийняв
будь-яке  інше  рішення,  що  суперечить  законодавству  про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з
тимчасовою  втратою  працездатності та витратами, зумовленими
народженням та похованням, або виходить за межі його компетенції,
встановленої  законодавством,  такий  страхувальник має право
звернутися до органу Фонду із скаргою про перегляд цього рішення,
яка  подається  у  письмовій формі та може супроводжуватися
документами, розрахунками та доказами, які страхувальник вважає за
потрібне надати.
   Скарга повинна бути подана органу Фонду протягом десяти
календарних днів, наступних за днем отримання страхувальником
рішення органу Фонду, що оскаржується. Орган Фонду зобов'язаний
прийняти вмотивоване рішення та надіслати його протягом двадцяти
календарних днів від дня отримання скарги страхувальника на його
адресу поштою з повідомленням про вручення або надати  йому
під розписку. У разі коли орган Фонду надсилає страхувальнику
рішення про повне або часткове незадоволення його скарги, такий
страхувальник має право звернутися протягом десяти календарних
днів, наступних за днем отримання відповіді, з повторною скаргою
до  органу  Фонду  вищого  рівня із дотриманням зазначеного
десятиденного строку для кожного випадку оскарження та зазначеного
двадцятиденного строку для відповіді на нього. { Абзац третій
пункту  16.1  розділу 16 в редакції Постанови Фонду втрати
працездатності N 83 ( v0083598-06 ) від 06.07.2006 }
   Керівник органу Фонду (або його заступник) може прийняти
рішення про продовження строків розгляду скарги страхувальника
понад строки, визначені в абзаці третьому цього пункту, але не
більше  шістдесяти  календарних  днів,  яке  направляється
страхувальнику до закінчення двадцятиденного строку, зазначеного в
абзаці третьому цього пункту. { Абзац четвертий пункту 16.1
розділу 16 в редакції Постанови Фонду втрати працездатності N 83
( v0083598-06 ) від 06.07.2006 }
   Якщо вмотивоване рішення за  скаргою  страхувальника  не
надсилається страхувальнику протягом двадцятиденного строку або
протягом строку, на який за рішенням керівника органу Фонду або
його  заступника  розгляд продовжено, така скарга вважається
повністю задоволеною на користь страхувальника з дня, наступного
за останнім днем зазначених строків. Скарга вважається також
повністю задоволеною на користь страхувальника, якщо рішення
керівника органу Фонду (або його заступника) про продовження
строків її розгляду не було надіслано страхувальнику до закінчення
двадцятиденного  строку, зазначеного в абзаці третьому цього
пункту. { Абзац п'ятий пункту 16.1 розділу 16 в редакції Постанови
Фонду втрати працездатності N 83 ( v0083598-06 ) від 06.07.2006 }
   Остаточне рішення  Виконавчої  дирекції  Фонду за заявою
страхувальника  не  підлягає  подальшому  адміністративному
оскарженню, але може бути оскаржене у судовому порядку. { Абзац
шостий пункту 16.1 розділу 16 в редакції Постанови Фонду втрати
працездатності N 83 ( v0083598-06 ) від 06.07.2006 }
   У разі коли останній день строків, зазначених у абзаці
третьому цього пункту або встановлених за рішенням керівника
органу Фонду (або його заступника)  у  випадках,  визначених
у четвертому і п'ятому абзацах цього пункту та пунктах 15.14.4,
15.14.5 припадає на вихідний або святковий день, останнім днем
закінчення таких строків вважається перший наступний за вихідним
або святковим робочий день. { Абзац сьомий пункту 16.1 розділу 16
в  редакції  Постанови  Фонду втрати працездатності N 83
( v0083598-06 ) від 06.07.2006 }
   Строки подання заяви про перегляд рішення органу Фонду можуть
бути продовжені за письмовим запитом страхувальника, якщо такий
страхувальник протягом зазначених строків:
   - перебував за межами України;
   - перебував у плаванні на морських суднах за кордоном України
у складі команди (екіпажу) таких суден;
   - перебував у місцях позбавлення волі за вироком суду;
   - мав обмежену свободу пересування у зв'язку з ув'язненням чи
полоном на території інших держав або через інші обставини
непереборної сили, підтверджені документально;
   - був визнаний за рішенням суду безвісно відсутнім або
перебував у розшуку у випадках, передбачених законодавством.
   При недотриманні  страхувальником  терміну  направлення
оскарження на рішення органу Фонду, визначеного в абзаці третьому
цього пункту, розгляд скарги органом Фонду не здійснюється.
Рішення органу Фонду про відмову у розгляді скарги надсилається в
термін визначений в третьому абзаці цього пункту. { Пункт 16.1
розділу 16 доповнено абзацом чотирнадцятим згідно з Постановою
Фонду втрати працездатності N 83 ( v0083598-06 ) від 06.07.2006 }
   16.2. Страхувальник зобов'язаний письмово повідомляти орган
Фонду про кожний випадок судового оскарження його рішень".
   16.3.Рішення про розгляд скарги оформляється відповідно до
вимог законодавства Зміст рішення, як правило, складається зі
вступної, описової, мотивувальної та резолютивної частин.
   Рішення про розгляд скарги оформляється на бланку органу
Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності,
який розглядав скаргу.
   У вступній частині рішення про розгляд скарги зазначається
повне найменування страхувальника, який подав скаргу або прізвище
та ініціали фізичної особи - підприємця, відомості про предмет
оскарження.
   Описова частина рішення про розгляд скарги повинна містити
перелік документів, які були взяті до уваги при розгляді скарги,
посилання на рішення органу Фонду, який це рішення видав, та
стисле викладення вимог скаржника, що подав скаргу.
   У мотивувальній частині рішення про розгляд скарги мають бути
наведені результати дослідження матеріалів скарги та докази, на
яких ґрунтуються висновки органу Фонду, який розглядає скаргу, а
також посилання на конкретні статті та пункти законів України та
інших нормативно-правових актів, якими обґрунтовано рішення на
скаргу.
   Резолютивна частина  рішення  про розгляд скарги повинна
містити висновок про задоволення чи часткове задоволення скарги
або про відмову в задоволенні вимог, викладених у скарзі.
   У рішенні про розгляд скарги також зазначається, що в разі
незгоди особи, яка подала скаргу, з прийнятим рішенням, то воно
може бути оскаржене до органу Фонду вищого рівня або в судовому
порядку.
   У разі повного або часткового задоволення скарги в рішенні
про розгляд скарги даються вказівки органу Фонду, рішення якого
скасовано повністю або в певній частині, про вчинення відповідних
дій.
   Рішення за результатами  розгляду  скарги  страхувальника
приймає керівник органу Фонду (або його заступники). Оригінал
рішення реєстраційного номера вихідної кореспонденції надсилається
(вручається) страхувальнику.
   Рішення про розгляд скарги вважається надісланим (врученим)
страхувальнику, якщо його вручено керівнику або уповноваженій
особі такого страхувальника під розписку або надіслано поштою з
повідомленням про вручення за адресою, зазначеною страхувальником
безпосередньо у скарзі як адреси, на яку необхідно надіслати
рішення на скаргу. Якщо у скарзі безпосередньо не зазначено
адресу, на яку необхідно надіслати рішення на скаргу, то рішення
на скаргу надсилається на адресу, яку зазначено у реквізитах
бланку, на якому надіслано скаргу.
   Рішення про розгляд скарги скріплюється гербовою печаткою.
{ Розділ 16 доповнено пунктом 16.3 згідно з Постановою Фонду
втрати працездатності N 189 ( v0189598-06 ) від 26.10.2006 }
( Інструкцію доповнено розділом 16 згідно з Постановою Фонду
втрати працездатності N 4 ( v0004598-05 ) від 18.02.2005 )
 
 
 
        17. Перевірка використання коштів
           цільового призначення
 
   17.1. Перелік питань для перевірки  використання  коштів
цільового призначення:
   - обгрунтованість заявлених і профінансованих коштів Фонду;
   - дотримання порядку бухгалтерського обліку надходження і
використання коштів цільового призначення, у т.ч. дотримання
порядку ведення касових операцій по цих коштах;
   - наявність документів, підтверджуючих витрачання коштів за
їх цільовим призначенням;
   - відповідність  представленого  до  Фонду  звіту  про
використання коштів фактичним обсягам витрат;
   - підстави  для  перерахування  коштів  Фонду  стороннім
організаціям за придбані товарно-матеріальні цінності і надані
послуги (угоди, рахунки-фактури). У разі необхідності перевіряючим
здійснюються  зустрічні  перевірки використання коштів Фонду,
перерахованих стороннім організаціям.
   17.2. Результати  ревізії  оформлюються  актом,  який
підписується  перевіряючою  особою,  керівником  і  головним
бухгалтером  підприємства,  установи  або  організації,  яка
перевірялась.
   17.3. У разі виявлення фактів використання коштів Фонду не за
цільовим призначенням з посадових осіб підприємства, установи або
організації, яка перевіряється, одержуються письмові пояснення.
При відмові посадових та інших осіб, причетних до виявлених
порушень, в наданні письмових пояснень перевіряючі фіксують цей
факт в акті ревізії.
   17.4. По матеріалах акта ревізії відповідними посадовими
особами органів Фонду, при необхідності, може прийматися рішення
за встановленою формою (додаток 3 до Інструкції) щодо зменшення
планових асигнувань та повернення підприємством, установою або
організацією  (у т. ч. громадським об'єднанням) неправомірно
використаних коштів в порядку, встановленому правлінням Фонду.
{ Пункт 17.4 розділу 17 в редакції Постанови Фонду  втрати
працездатності N 83 ( v0083598-06 ) від 06.07.2006 }
( Інструкцію доповнено розділом згідно з Постановою Фонду втрати
працездатності N 17 ( v0017598-04 ) від 04.03.2004 )
 
                   Додаток 1
                   до Інструкції про порядок
                   проведення ревізій та
                   перевірок по коштах Фонду
                   соціального страхування з
                   тимчасової втрати
                   працездатності, затвердженої
                   постановою правління Фонду
                   19.09.2001 N 38,
                   зі змінами, внесеними
                   постановою правління Фонду
                   18.02.2005 N 4
                   ( v0004598-05 )
 
        ___________________________________
            (назва органу Фонду)
 
              РІШЕННЯ N
      про застосування та зарахування до бюджету
      Фонду соціального страхування з тимчасової
      втрати працездатності, відображення у звіті
       (Ф4-ФСС з ТВП) сум фінансових (штрафних)
      санкцій, неправомірних витрат, донарахованих
     сум внесків та пені за порушення законодавства
         про загальнообов'язкове державне
           соціальне страхування
 
 
 "___" ____________ 200_ р.     _________________________
                     (місце прийняття)
 
 
   Я, __________________________________________________________
     (посада, прізвище, ініціали посадової особи, яка приймає
_________________________________________________________________,
рішення) розглянувши матеріали документальної ревізії (перевірки)
__________________________________________________________________
    (назва підприємства чи прізвище, ініціали платника,
__________________________________________________________________
  код ЄДРПОУ - для юридичних осіб, ДРФО - для фізичних осіб)
 
з питань _________________________________________________________
__________________________________________________________________
(акт від ________________), якою виявлено порушення ______________
     (дата складання)
__________________________________________________________________
  (назва законодавчого акта, номер статті (пункту, підпункту))
__________________________________________________________________
     і за наслідками якої донараховано (застосовано)
__________________________________________________________________
             до бюджету Фонду
__________________________________________________________________
             (назва платежу)
__________________________________________________________________
     (сума фінансових (штрафних) санкцій у гривнях)
__________________________________________________________________
 
на підставі: _____________________________________________________
          (зазначити назву та статті закону, яким
__________________________________________________________________
    запроваджується відповідний платіж і передбачається
__________________________________________________________________
          відповідальність платника)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
та керуючись підпунктом 6 пункту 1 статті 28 Закону України "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з
тимчасовою втратою працездатності та  витратами,  зумовленими
народженням та похованням", визначив суму платежу та вирішив
зарахувати до бюджету Фонду у вигляді ____________________________
                      (назва платежу)
__________________________________________________________________
    (назва підприємства чи прізвище, ініціали платника)
 
 
платежі та фінансові (штрафні) санкції в таких розмірах:
__________________________________________________________________
 (назва платежу, сума фінансових (штрафних) санкцій по кожному
__________________________________________________________________
       платежу та їх загальна сума в гривнях)
_________________________________________________________________,
які в десятиденний термін від дня отримання рішення підлягають
зарахуванню до бюджету Фонду у повному обсязі. Зараховану суму
відобразити у звіті про нараховані страхові внески, перерахування
та витрати, пов'язані із загальнообов'язковим державним соціальним
страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності (Ф4-ФСС
з ТВП)
__________________________________________________________________
    (вказати назву платежу, код рядка у звіті та суму)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
 
У разі незарахування _____________________________________________
             (назва підприємства чи прізвище,
__________________________________________________________________
            ініціали платника)
 
суми страхових  платежів  і  фінансових (штрафних) санкцій у
визначений строк до бюджету Фонду, матеріали будуть передані
відповідним органам згідно з чинним законодавством.
 
Це рішення може бути оскаржене ___________________________________
                 (назва підприємства чи прізвище,
__________________________________________________________________
            ініціали платника)
 
протягом десяти днів, наступних за днем його отримання, до
__________________________________________________________________
     (вказати робочий орган Фонду вищого рівня)
 
  ___________________________   ________  ____________________
  (посада особи, яка прийняла   (підпис)  (прізвище, ініціали)
      рішення)
 
Перший примірник рішення отримано:
 
  ___________________________   ________  ____________________
  (посада особи, яка прийняла   (підпис)  (прізвище, ініціали)
      рішення)
 
"___" _____________ 200_ року
(дата отримання рішення)
 
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Фонду втрати
працездатності N 18 ( v0018598-03 ) від 18.04.2003, в редакції
Постанови Фонду втрати працездатності N 4 ( v0004598-05 ) від
18.02.2005 )
 
( Додаток 2  відсутній - змінюється Постановою Фонду втрати
працездатності N 4 ( v0004598-05 ) від 18.02.2005 )
 
 "Бухгалтерія",
 N 41/1, 8 жовтня 2001 р.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка