Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банках України

Страница 4


/ Стр.1 / Стр.2 / Стр.3 / Стр.4

( z1228-06 ) від 06.11.2006 }
 
   3.2.1. Рекомендовані форми управлінської звітності.
   Періодичність і рівень деталізації управлінської інформації
залежать від внутрішньої організації банку та вимог менеджменту.
Зміст звітів може змінюватися залежно від призначення та потреб
користувача.
   Управлінська звітність розкриває інформацію про:
   фінансові результати діяльності банку;
   ризики та результати управління активами і зобов'язаннями;
   результати діяльності,  пов'язані з продажем продуктів і
послуг;
   управління матеріальними та трудовими ресурсами;
   відхилення фактичних  результатів  діяльності  банку  від
планових показників банку та надання поновлених прогнозів щодо
очікуваних результатів;
   моніторинг стратегічних  ключових  показників  діяльності
банку. 
{ Підпункт 3.2.1 пункту 3.2 в редакції Постанови Національного
банку N 422 ( z1228-06 ) від 06.11.2006 }
 
   3.2.2. Порядок складання управлінської звітності
   Управлінська звітність складається відповідним підрозділом
банку  шляхом  корекції та деталізації фінансової звітності,
наприклад:
   - виключення  залишків  за  взаємними  розрахунками  при
консолідації;
   - перекласифікація за суттю значних сум, що обліковуються на
транзитних та технічних рахунках;
   - корекція акціонерного капіталу та активів;
   - корекція відповідності звітних періодів;
   - виправлення помилок згідно з інформацією та поясненнями,
наданими відповідними підрозділами.
   3.2.3. Управлінська звітність формується шляхом використання
додаткових параметрів рахунків аналітичного обліку.
 
   3.3. Податкова звітність
   Ведення податкового  обліку дає змогу складати податкову
звітність. Порядок ведення податкового обліку банки визначають
самостійно. Цей порядок має бути відокремлений від фінансового
обліку та передбачати можливість внесення змін  у  будь-які
операції, визначені Законом України "Про оподаткування прибутку
підприємств" ( 334/94-ВР ) та іншими законодавчими актами з питань
оподаткування, не порушуючи методику фінансового обліку.
   При обліку валових доходів та валових витрат доцільно вести
податковий облік, використовуючи VIII клас "Управлінський облік"
Плану рахунків бухгалтерського обліку або окрему підсистему з
відкриттям рахунків у розрізі статей податкової декларації та
додатків до неї.
   Порядок складання декларації про прибуток банку та інших форм
звітності  з  питань  оподаткування  встановлюється Державною
податковою адміністрацією України. ( Абзац четвертий пункту 3.3 із
змінами, внесеними згідно з Постановою НБУ N 439 ( z1457-05 ) від
21.11.2005 )
   Достовірність даних податкової  звітності  підтверджується
підписами керівника банку і головного бухгалтера та засвідчується
печаткою.
/ Стр.1 / Стр.2 / Стр.3 / Стр.4


Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка