Законы Украины

Новости Партнеров
 

Поправки 1992 року до Додатка до Протоколу 1978 року до Міжнародної конвенції по запобіганню забрудненню з суден 1973 року

               Поправки
      1992 року до Додатка до Протоколу 1978 року
       до Міжнародної конвенції по запобіганню
         забрудненню з суден 1973 року
              
         (прийняті резолюцією MEPC 52(32)
            6 березня 1992 року)
 
    ( Про приєднання до Поправок додатково див. Постанову КМ
    N 771 ( 771-93-п ) від 21.09.93 )
 
 
 
           Правило 1. Визначення
 
   Після існуючого підпункту b) пункту 8 вводиться наступний
новий підпункт c):
 
   "c) Незалежно  від  положень підпункту a) цього пункту,
переустаткування існуючого нафтового танкера відповідно до вимог
правила  13F  або  13G цього Додатка не вважається значним
переустаткуванням для цілей цього Додатка."
 
           Нові правила 13F і 13G
 
   Після існуючого правила 13E вводяться такі нові правила 13F і
13G:
 
     ПРАВИЛО 13F ДОДАТКА I ДО КОНВЕНЦIЇ МАРПОЛ 73/78
 
       Запобігання забрудненню нафтою у випадку
         зіткнення або посадки на мілину
 
   1. Це правило застосовується до нафтових танкерів дедвейтом
600 т і більше:
 
   a) контракт на будівництво яких укладений 6 липня 1993 року
або після цієї дати, або
 
   b) у випадку відсутності контракту на будівництво, кілі яких
закладені або котрі знаходяться на подібній стадії будування 6
січня 1994 року або після цієї дати, або
 
   c) поставка яких здійснена 6 липня 1996 року або після цієї
дати, або
 
   d) які були піддані значному переустаткуванню:
 
    (i) відносно якого контракт укладений після 6 липня 1993
року; або
 
    (ii) у випадку відсутності контракту - будівельні роботи
відносно якого початі після 6 січня 1994 року; або
 
    (iii) яке завершено після 6 липня 1996 року.
 
   2. Кожен нафтовий танкер дедвейтом 5000 т і більше:
 
   a) замість  застосовних  положень правила 13E відповідає
вимогам пункту 3, якщо він не підпадає під дію положень пунктів 4
і 5; і
 
   b) відповідає, якщо можна застосувати, вимогам пункту 6.
 
   3. По всій довжині вантажні танки захищаються баластовими
танками або відсіками, що не є нафтовими і паливними танками,
таким чином:
 
   a) Бортові танки або відсіки
 
   Бортові танки або відсіки простягаються на усю висоту борту
судна або від другого дна до верхньої палуби, не враховуючи
округлене з'єднання верхньої палуби з бортом, де воно є. Вони
розташовуються таким чином, що  вантажні  танки  знаходяться
всередині від теоретичної лінії бортової обшивки, скрізь на
відстані не менше величини w, яка, як показано на малюнку 1,
виміряється в будь-якому поперечному перерізі під прямим кутом до
бортової обшивки, як зазначено нижче:
 
       w = 0,5 + DW / 20000 (м) або
 
       w = 2,0 м, у залежності від того, що менше.
 
   Мінімальна величина w = 1,0 м.
 
   b) Танки або відсіки подвійного дна
 
   У будь-якому поперечному перерізі висота кожного танка або
відсіку подвійного дна є така, що відстань h між дном вантажних
танків і теоретичною лінією днищевої обшивки, виміряна під прямим
кутом до днищевої обшивки, як показано на малюнку 1, становить не
менше величини, зазначеної нижче:
 
       h = B/15 (м) або
 
       h = 2,0 м, залежно від того, що менше.
 
   Мінімальна величина h = 1,0 м.
 
   c) Район заокруглення скули або місця без чітко позначеного
заокруглення скули
 
   Коли відстані h і w різні, відстань w переважає на рівнях, що
перевищують 1,5 h над основною лінією, як показано на малюнку 1.
 
   d) Загальна місткість баластових танків
 
   На танкерах дедвейтом 20000 т і більше для перевезення сирої
нафти і на танкерах дедвейтом 30000 т і більше для перевезення
нафтопродуктів загальна  місткість  бортових  танків,  танків
подвійного дна, форпікових танків і ахтерпікових танків становить
не менше місткості танків ізольованого баласту, необхідної для
відповідності вимогам правила 13. Бортові танки або відсіки і
танки подвійного дна, що використовуються відповідно до вимог
правила 13, розташовуються настільки рівномірно, наскільки це
практично здійснимо, по довжині вантажних танків.  Додаткові
ємкості ізольованого баласту, передбачені для зменшення напруги
від загального вигину корпусу судна, диференту і т.д., можуть
розташовуватися в будь-якому місці судна.
 
   e) Прийомні колодязі у вантажних танках
 
   Приймальні колодязі у вантажних танках можуть проникати в
подвійне дно нижче межі, позначеної відстанню h, за умови, що такі
колодязі настільки малі, наскільки це практично здійснимо, і
відстань між дном колодязя і днищевою обшивкою становить не менш
0,5 h.
 
   f) Баластові і вантажні трубопроводи
 
   Баластові та  інші трубопроводи, такі як вимірювальні і
вентиляційні трубопроводи до баластових танків, не проходять через
вантажні танки. Вантажні та подібні трубопроводи до вантажних
танків не проходять через баластові танки. Звільнення від цієї
вимоги може надаватися відносно коротких ділянок трубопроводів за
умови, що вони є повністю  зварними  або  рівноцінними  по
конструкції.
 
   4. a) Танки або відсіки подвійного дна, що вимагаються
пунктом 3 b), можуть не передбачатися за умови, що конструкція
танкера така, що тиск вантажу і парів на днищеву обшивку, що
утворює єдиний бар'єр між вантажем і морською водою, не перевищує
зовнішнього  гідростатичного тиску, як це виражено наступною
формулою:
 
        f x hc x pc x g + 100 D p J dn x ps x g,
 
   де: hc - висота вантажу, що знаходиться в стику з днищевою
обшивкою, у метрах;
 
   pc - максимальна щільність вантажу, у т/куб.м;
 
   dn - мінімальне експлуатаційне осідання для будь-яких умов
завантаження, у метрах;
 
   ps - щільність морської води, у т/куб.м;
 
   D p - максимальний установчий тиск нагнітального/вакуумного
клапана, передбаченого для вантажного танка, у барах;
 
   f - коефіцієнт безпеки = 1,1;
 
   g - стандартне прискорення вільного падіння (9,81 м/с (в
ступ. 2).
 
   b) Будь-яка горизонтальна переборка, необхідна для виконання
вищевказаних вимог, розташовується на висоті не менше B/6 або 6
метрів, залежно від того, що менше, але не більш 0,6 D, над
основною лінією, де D - теоретична висота борта на міделі.
 
   c) Розташування  бортових танків або відсіків відповідає
зазначеному в пункті 3a), за винятком того, що нижче рівня 1,5 h
над основною лінією, де величина h відповідає зазначеної в пункті
3b), межа вантажного танка може бути вертикальною аж до днищевої
обшивки, як показано на малюнку 2.
 
   5. Як альтернатива вимогам, запропонованим у пункті 3, можуть
також допускатися інші методи проектування і будівлі нафтових
танкерів за умови, що такі методи забезпечують, щонайменше, такий
же рівень захисту від забруднення нафтою у випадку зіткнення або
посадки на мілину і схвалені в принципі Комітетом по захисту
морського середовища на підставі розробленого Організацією.
 
   6. Для нафтових танкерів дедвейтом 20000  т  і  більше
розрахункові пошкодження, запропоновані в пункті 2 b) правила 25,
доповнюються наступними розрахунковими пошкодженнями днища типу
рекинг:
 
   a) поздовжня протяжність:
 
    (i) судна дедвейтом 75000 т і більше:
 
      0,6 L від носового перпендикуляра,
 
    (ii) судна дедвейтом менше 75000 т:
 
      0,4 L від носового перпендикуляра;
 
   b) поперечна протяжність: В/3 у будь-якому місці днища;
 
   c) вертикальна протяжність: ушкодження зовнішнього корпусу.
 
   7. Нафтові танкери дедвейтом менше 5000 т:
 
   a) обладнуються принаймні танками або відсіками подвійного
дна, що мають таку висоту, що відстань h, зазначена в пункті 3b),
відповідає наступному:
 
   h = В/15 (м) з мінімальною величиною h = 0,76 м;
 
   у районі заокруглення скули та у місцях без чітко позначеного
заокруглення скули межа вантажного танка проходить паралельно
лінії плоского днища на міделі, як показано на малюнку 3; і
 
   b) обладнуються  вантажними  танками, розташованими таким
чином, що місткість кожного вантажного танка не перевищує 700
куб.м, якщо бортові танки або відсіки не розташовані відповідно до
пункту 3a) згідно з таким:
 
          w = 0,4 + 2,4 DW/20000 (м)
 
   з мінімальною величиною w = 0,76 м.
 
   8. Нафта  не  перевозиться  в  будь-якому  відсіку,  що
простягується  в  ніс від форпікової переборки, розташованої
відповідно до правила II-1/11 Міжнародної конвенції по охороні
людського життя на морі 1974 року ( 995_251 ) з поправками.
Нафтовий танкер, для якого не потрібно форпікова  переборка
відповідно до цього правила, не перевозить нафту в будь-якому
відсіку, що простягується в  ніс  від  поперечної  площини,
перпендикулярної діаметральній площині, розташованій таким чином,
як якщо це була б форпікова переборка, розташована відповідно до
цього правила.
 
   9. При схваленні проекту і конструкції нафтових танкерів, що
будуються відповідно до положень цього правила, Адміністрації
належним чином враховують загальні аспекти безпеки, включаючи
необхідність технічного обслуговування і перевірок бортових танків
або відсіків і танків або відсіків подвійного дна.
 
   Межі вантажного танка для цілей пунктів 3, 4, 7
 
             ( 896_a026 )
 
     ПРАВИЛО 13G ДОДАТКА I ДО КОНВЕНЦIЇ МАРПОЛ 73/78
 
    Запобігання забрудненню нафтою у випадку зіткнення
           або посадки на мілину
 
         Заходи щодо існуючих танкерів
 
   1. Це правило:
 
   a) застосовується до танкерів дедвейтом 20000 т і більше для
перевезення сирої нафти і до танкерів дедвейтом 30000 т і більше
для перевезення нафтопродуктів, контракт на будівництво яких
укладений, кілі яких закладені або котрі поставлені до дат,
зазначених у пункті 1 правила 13F цього Додатка; і
 
   b) не застосовується до нафтових танкерів, що відповідають
правилу 13F цього Додатка, контракт на будівництво яких укладений,
кілі яких закладені або котрі поставлені до дат, зазначених у
пункті 1 правила 13F цього Додатка; і
 
   c) не застосовується до нафтових танкерів, зазначених у
підпункті a) вище, що відповідають пункту 3a) і b) або 4, або 5
правила 13F цього Додатка, за винятком того, що вимоги до
мінімальних відстаней між межами вантажних танків і бортовою та
днищевою обшивкою судна  можуть  дотримуватися  не  у  всіх
відношеннях. У цьому випадку відстані для захисту борту повинні
бути не менше відстаней, зазначених у Міжнародному кодексі по
хімовозам щодо розміщення вантажних танків типу 2, а заходи щодо
захисту днища повинні відповідати пункту 4b) правила 13E цього
Додатка.
 
   2. Вимоги цього правила набувають чинності 6 липня 1995 року.
 
   3. a) Нафтовий танкер, до якого застосовується це правило,
підлягає посиленій програмі перевірок під час  періодичного,
проміжного і щорічного оглядів, масштаб і регулярність яких
принаймні відповідають керівництву, розробленому Організацією.
 
   b) Нафтовий танкер  віком  понад  5  років,  до  якого
застосовується це правило, повинен мати на борту повну підшивку
доповідей про огляд, доступний компетентному органу будь-якого
уряду держави - учасниці цієї Конвенції ( 896_009 ), включаючи
результати всіх необхідних вимірів товщин, а також звіт про
виконані роботи, пов'язані з конструкціями судна.
 
   c) Ця підшивка супроводжується звітом про оцінку стану, що
містить висновки про стан конструкції судна і його залишкові
товщини із записом, який вказує, що воно прийняте Адміністрацією
прапора або від її імені. Ця підшивка і звіт про оцінку стану
складаються за стандартною формою, що міститься в керівництві,
розроблене Організацією.
 
   4. Нафтовий танкер, що не відповідає вимогам до нового
нафтового танкера, зазначеним у пункті 26 правила 1 цього Додатка,
повинен відповідати вимогам правила 13F цього Додатка не пізніше
чим після закінчення 25 років з дати його поставки, якщо бортові
танки або відсіки подвійного дна, що не використовуються для
перевезення нафти, і відповідають указаним в пункті 4 правила 13E
вимогам до ширини і висоти, не покривають принаймні 30% Lt на
повну висоту судна по кожному борту або принаймні 30% проекції
площі ЕPAs днищевої обшивки в межах довжини Lt, де Lt і проекція
площі ЕPAs днищевої обшивки відповідають зазначеним у пункті 2
правила 13E, і в цьому випадку відповідність правилу 13F потрібно
не пізніше чим після закінчення 30 років з дати його постачання.
 
   5. Нафтовий танкер, що відповідає вимогам нового нафтового
танкера, зазначеним у пункті 26 правила 1 цього Додатка, повинен
відповідати вимогам правила 13F цього Додатка не пізніше чим після
закінчення 30 років з дати його постачання.
 
   6. Будь-які нові стани баласту і  завантаження,  що  є
результатом  застосування пункту 4 цього правила, підлягають
схваленню Адміністрацією, що враховує, зокрема, поздовжню  і
місцеву міцність, остійність у непошкодженому стані і, якщо можна
застосувати, аварійну остійність.
 
   7. Iнші конструктивні або експлуатаційні методи, такі як
навантаження з дотриманням гідростатичної рівноваги, можуть бути
прийняті як альтернативи вимогам, запропонованим у пункті 4, за
умови, що такі альтернативи забезпечують принаймні такий же рівень
захисту від забруднення нафтою у випадку зіткнення або посадки на
мілину  і  схвалені  Адміністрацією на підставі керівництва,
розробленого Організацією.
 
    Правило 24(4). Обмеження розмірів вантажних танків
            і їхнє розташування
 
   Iснуючий текст пункту 4 заміняється наступним:
 
   "4. Довжина  будь-якого  вантажного  танка  не  повинна
перевищувати 10 м або однієї з наступних величин, залежно від
того, що більше:
 
   a) При відсутності всередині вантажних танків поздовжньої
переборки:
 
       (0,5 bi/B + 0,1) L, але не більше 0,2 L
 
   b) При  наявності  всередині  вантажних  танків  однієї
поздовжньої переборки в діаметральній площині:
 
            (0,25 bi/B + 0,15) L
 
   c) При наявності всередині вантажних танків двох і більше
поздовжніх переборок:
 
    (i) для бортових вантажних танків:
 
         0,2 L
 
    (ii) для центральних вантажних танків:
 
       (1) якщо bi/B дорівнює або більше однієї п'ятої:
 
         0,2 L
 
       (2) якщо bi/B менше однієї п'ятої:
 
         - при  відсутності  поздовжньої  переборки  в
діаметральній площині:
 
         (0,5 bi/B + 0,1) L
 
         - при  наявності  поздовжньої  переборки  в
діаметральній площині:
 
        (0,25 bi/B + 0,15) L
 
   d) "bi" - мінімальна відстань від борту судна до зовнішньої
поздовжньої переборки даного танка, виміряна від внутрішньої
поверхні зовнішньої обшивки під прямим кутом до діаметральної
площини на рівні, що відповідає призначеному літньому надводному
борту.
 
     ПОПРАВКИ ДО ОПИСУ КОНСТРУКЦIЇ ТА УСТАТКУВАННЯ
         ДЛЯ НАФТОВИХ ТАНКЕРIВ (ФОРМА B)
 
   Після існуючого пункту 5.7 вводиться такий новий пункт 5.8:
 
   "5.8. Конструкція подвійного корпусу
 
   5.8.1. Судно повинно бути побудоване відповідно до правила
13F і задовольняти вимоги:
 
   .1 пункту 3 (конструкція подвійного корпусу)
 
   .2 пункту 4 (танкери з палубою посередині висоти борту і з
подвійними бортами)
 
   .3 пункту 5 (альтернативний метод, схвалений Комітетом по
захисту морського середовища)
 
   5.8.2. Судно повинно бути побудоване відповідно до пункту 7
правила 13F і задовольняти його вимоги (вимоги подвійного дна)
 
   5.8.3. Не потрібно, щоб судно відповідало правилу 13F
 
   5.8.4. Судно підпадає під вимоги правила 13G і:
 
   .1 повинно відповідати правилу 13F не пізніше _______________
 
   .2 улаштовано таким чином, що наступні танки або відсіки не
використовуються для перевезення нафти __________________
 
   5.8.5. Судно не підпадає під вимоги правила 13G
 
------------------------------------------------------------------
¦            ¦  I  ¦  II  ¦  III  ¦  IV  ¦
¦-----------------------+---------+---------+----------+---------¦
¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
------------------------------------------------------------------
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка