Законы Украины

Новости Партнеров
 

Технічна угода між Міністерством оборони України та Міністерством оборони Королівства Бельгія про участь українського контингенту у міжнародній миротворчій операції у складі тактичного угруповання під бельгійським командуванням

             Технічна угода
  між Міністерством оборони України та Міністерством оборони
  Королівства Бельгія про участь українського контингенту у
    міжнародній миротворчій операції у складі тактичного
      угруповання під бельгійським командуванням
 
 
   Дата підписання:    03.12.2002
   Дата набуття чинності: 03.12.2002
 
   Міністерство оборони  України  та  Міністерство  оборони
Королівства Бельгії, далі - Сторони,
 
   зважаючи на  Угоду між Міністерством оборони України та
Міністерством оборони Королівства Бельгія про участь українського
контингенту у міжнародній миротворчій операції у складі тактичного
угруповання під бельгійським командуванням, підписану в м. Києві
21 листопада 2002 року ( 056_010 ) та в м. Брюсселі ___ листопада
2002 року,
 
   домовились про таке:
 
               Стаття 1
 
           Підготовка й тренування
 
   1. Українська сторона візьме участь у  рекогносцируванні
району операцій перед проведенням кожної ротації.
 
   2. Умови перебування представників української Сторони будуть
такими, як і умови, що діють по відношенню до українського
контингенту БЕЛУКРОКО.
 
   3. Iнші  заходи  з  підготовки та тренування підлягають
узгодженню між Сторонами  і  можуть  проводитись  у  рамках
співробітництва у військовій галузі.
 
               Стаття 2
 
               Операції
 
   1. Завдання,  поставлені  для  виконання  українському
контингенту, мають відповідати національним обмеженням, наведеним
у додатку А.
 
   2. Склад українського контингенту наведено у додатку Б.
 
   3. Ротація українського контингенту проводиться раз на вісім
місяців.
 
               Стаття 3
 
           Iнфраструктура у Косово
 
   1. Королівство Бельгія безкоштовно надасть у розпорядження
інфраструктуру, необхідну для життя й функціонування українського
контингенту, згідно з нормами, що застосовуються до підрозділів
Збройних Сил Королівства Бельгія (розміщення, жилі зони, технічна
зона).
 
   2. Базове обслуговування (прибирання) житлових контейнерів
забезпечує особовий склад, що у них проживає. Обслуговування
санітарних контейнерів забезпечує цивільний персонал, який наймає
бельгійська Сторона.
 
               Стаття 4
 
     Співробітництво у галузі тилового забезпечення
 
   1. Продукти харчування (клас 1) постачаються й оплачуються
бельгійською Стороною згідно з нормами, що діють по відношенню до
бельгійських військовослужбовців.  Бельгійська  Сторона  також
підтримуватиме недоторканний запас польових пайків та води для
усього тактичного угруповання.
 
   2. Забезпечення  речовим  майном  та  технікою (клас 2)
здійснюють Сторони.
 
   3. Паливо постачається та оплачується бельгійською Стороною,
а також мастильні матеріали за умови наявності їх запасів у
збройних  силах  Королівства  Бельгія.  Бельгійська  Сторона
підтримуватиме недоторканний запас паливно-мастильних матеріалів
для усього тактичного угруповання.
 
   4. Будівельна техніка для проведення польових робіт (клас 4)
постачається  й  оплачується  бельгійською Стороною у рамках
виконання завдань, поставлених командиром тактичного угруповання.
 
   5. Сторони  самі  забезпечують  постачання  й  розподіл
боєприпасів (клас 5), основних типів техніки (клас 7), запасних
частин і ремонтного обладнання.
 
   6. У рамках КФОР український контингент має  право  на
безкоштовне використання транспорту, ремонт транспортних засобів,
зберігання боєприпасів і запасних частин.
 
   7. Сторони самі відповідають за розподіл особового складу і
техніки у районі операції до точки прибуття, що має бути чітко
визначена Сторонами.
 
   8. Сторони самі забезпечують дозвілля особового складу. За
рішенням командира  тактичного  угруповання, у  розпорядження
українського контингенту може бути надане відповідне обладнання.
 
   9. Українські військовослужбовці матимуть право на пральне
обслуговування на однакових з бельгійськими військовослужбовцями
умовах.
 
   10. У порядку, визначеному командиром тактичного угруповання,
у розпорядження українського контингенту буде надано обладнання
для підтримання громадського порядку (щити, палиці, рукавички,
захисні  накладки на руки й ноги, захисні маски для очей,
сльозоточиві гранати).
 
               Стаття 5
 
        Співробітництво у медичній галузі
 
   1. На рівні тактичного угруповання медичне  забезпечення
безкоштовно здійснює бельгійська Сторона. Медичне забезпечення на
вищому рівні безкоштовно здійснюється на рівні бригади.
 
   2. Українська  Сторона  сама  здійснює  тактичне медичне
забезпечення на рівні українського контингенту із залученням
евакуаційного транспорту.
 
   3. Українська Сторона виділить принаймні одного медичного
фахівця, який здатен забезпечити переклад між бельгійським лікарем
та українським пацієнтом (французькою або англійською мовою).
 
   4. Доступ до медичного обслуговування є вільним. Послуги
зубного лікаря надаються на рівні другого ешелону КФОР (MNB-N).
Особовий  склад  має  пройти  огляд у зубного лікаря перед
направленням до участі у миротворчій місії.
 
   5. Сторони самі забезпечують виведення особового складу, коли
це викликано станом їх здоров'я.
 
   6. Медичні і фармацевтичні препарати й матеріали, необхідні
для лікування в районі операцій хвороб або поранень, постачаються
й оплачуються бельгійською Стороною, за виключенням матеріалів і
медикаментів для лікування хронічних патологій.
 
   7. Українська Сторона відшкодує бельгійській Стороні вартість
рахунків, оплачених останньою за  госпіталізацію  українських
військовослужбовців не у медичних закладах КФОР.
 
   8. У випадку смерті на театрі військових дій повернення на
батьківщину тіл загиблих здійснюється Сторонами.
 
               Стаття 6
 
               Зв'язок
 
   1. Бельгійська  Сторона  надасть українському контингенту
засоби військового телефонного зв'язку та комп'ютерну техніку, які
є у підрозділу бельгійської Сторони.
 
   2. Бельгійська Сторона надасть  українському  контингенту
засоби,  необхідні  для  входження  до радіомереж тактичного
угруповання.
 
   3. Сторони  самі  забезпечують  внутрішній  тактичний
радіозв'язок.
 
   4. Сторони  самі  забезпечують соціальний чи оперативний
зв'язок із своїми країнами. Українські військовослужбовці матимуть
доступ до телефонного обладнання на тих самих умовах, що і
бельгійські  військовослужбовці.  Вартість  розмов  Сторони
оплачуватимуть самі.
 
               Стаття 7
 
            Оформлення рахунків
 
   1. Умови закупівлі цивільних товарів підлягають узгодженню
між Сторонами.
 
   2. Використання  бельгійської  системи  для  проведення
не обумовлених раніше покупок здійснюється на прохання командира
українського контингенту. Оплату здійснює бельгійська Сторона.
Українська Сторона проводить відшкодування бельгійській Стороні на
основі документа, підписаного командиром українського контингенту.
 
               Стаття 8
 
          Захист таємної інформації
 
   У рамках  виконання  цієї  угоди застосовуються наступні
положення по захисту інформації та таємних матеріалів:
 
   а) Сторони  зобов'язуються  забезпечити  захист  таємних
матеріалів та інформацій, до яких вони могли б мати доступ в
рамках цієї Технічної угоди, згідно з чинним законодавством
Сторін. Приймаюча Сторона надаватиме вищезгаданим матеріалам та
інформації рівень захисту не менший, ніж у країні, що надає
документи.
 
   б) Таємна інформація та матеріали передаватимуться виключно
офіційним шляхом або у спосіб, визначений уповноваженими у сфері
військової безпеки органами Сторін.
 
   в) Жодні матеріали та інформація, отримані у рамках цієї
угоди, не можуть бути прямим або непрямим шляхом передані або
розголошені третій стороні без попереднього письмового дозволу
Сторони, що надає дані документи.
 
   г) Будь-яка зміна ступеня секретності чи  зняття  грифу
таємності інформації та матеріалів здійснюється лише за попереднім
письмовим дозволом органу, що їх надає.
 
               Стаття 9
 
               Різне
 
   1. Українська Сторона має  можливість  відвідувати  свій
контингент щонайменше один раз за ротацією (8 місяців) відповідно
до порядку, визначеного директивами КФОР. Командир тактичного
угруповання має право у будь-який момент скасувати або перервати
відвідання з міркувань безпеки. Відвідання будуть попередньо
погоджені між уповноваженими штабами збройних сил Королівства
Бельгія та України.
 
   2. Особовий склад не відбуватиме у відпустку на регулярній
основі. Командир українського контингенту має можливість надавати
окремі відпустки у разі необхідності.
 
              Стаття 10
 
               Додатки
 
   Ця Технічна угода містить два додатки:
 
   Додаток А: Національні обмеження.
 
   Додаток Б: Склад українського контингенту.
 
              Стаття 11
 
            Заключні положення
 
   1. Ця Технічна угода набуває чинності з моменту останнього
підпису.
 
   2. За спільною згодою обох Сторін, у будь-який час до цієї
Технічної угоди можуть вноситися зміни та доповнення. Зміни та
доповнення мають бути у письмовому вигляді. Незначні зміни та
доповнення  до  додатка Б цієї Технічної угоди щодо складу
українського контингенту можуть вноситися шляхом обміну листами
між штабами Сторін.
 
   3. Кожна Сторона має право припинити дію цієї Технічної
угоди, при цьому попередивши про це за 6 місяців до закінчення її
дії. Повідомлення про припинення цієї Технічної угоди має бути у
письмовій формі.
 
   4. Будь-які отримані та відправлені таємні матеріали та
інформація, що відносяться до цієї Технічної  угоди,  треба
зберігати після припинення чинності цієї Технічної угоди
 
   Вчинено в м. Брюссель 03. 12. 2002 року та у м. ____________
2002 року, у двох примірниках, українською та французькою мовами,
причому обидва тексти є автентичними.
 
 За Міністерство оборони          За Міністерство оборони
 України                  Королівства Бельгія
 
                   Додаток А
 
      Національні обмеження української Сторони
 
   1. Український контингент постійно перебуває під бельгійським
командуванням.
 
   2. Виконання  будь-якого  завдання  поза  межами  зони
відповідальності  багатонаціональної бригади "Північ" потребує
попереднього схвалення в Україні.
 
   3. Український контингент не може отримувати завдань суто з
підтримки громадського порядку. Застосування методів врегулювання
громадського  порядку  дозволяється  при  виконанні  завдань
військового характеру.
 
                   Додаток Б
 
               Схема
      організаційно-штатної структури українського
        контингенту тактичного угруповання
         під бельгійським командуванням
 
             ( 056_a012 )
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка