Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про відзначення роботи членів експертних рад

         ВИЩА АТЕСТАЦIЙНА КОМIСIЯ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            21.11.2006 N 613
 
 
      Про відзначення роботи членів експертних рад
 
 
   У зв'язку із закінченням терміну перебування в експертних
радах Вищої  атестаційної  комісії  України  у 2004-2006 рр.
Н А К А З У Ю:
 
   За сумлінну роботу з виконання  наукової  експертизи  й
атестації наукових кадрів вищої кваліфікації в експертних радах з
медичних, медико-біологічних та фармацевтичних наук ВАК України
висловити подяку членам експертних рад:
 
 Алексеєнку         - доктору медичних наук, професору,
 Володимиру Васильовичу   головному  науковому  співробітнику
              Iнституту епідеміології       та
              ім. Л.В. Громашевського АМН України;
 
 Амосовій          - членкору  АМН  України,  доктору
 Катерині Миколаївні    медичних наук, професору, завідувачу
              кафедри госпітальної терапії  N  1
              Національного медичного університету
              ім. О.О.Богомольця;
 
 Бариляку          - доктору медичних наук, професору,
 Iгорю Романовичу      завідувачу відділу медичної генетики
              Наукового центру радіаційної медицини
              АМН України;
 
 Бебешку          - членкору  АМН  України,  доктору
 Володимиру Григоровичу   медичних наук, професору, Генеральному
              директору Наукового центру радіаційної
              медицини АМН України;
 
 Богадельникову       - доктору медичних наук, професору,
 Iгорю Володимировичу    завідувачу   кафедри   педіатрії
              Кримського  державного   медичного
              університету ім. С.I. Георгієвського
              МОЗ України;
 
 Бойку           - доктору медичних наук, професору,
 Валерію Володимировичу   Генеральному  директору  Iнституту
              загальної та невідкладної хірургії АМН
              України;
 
 Бур'янову         - доктору медичних наук, професору,
 Олександру Анатолійовичу  завідувачу кафедри травматології та
              ортопедії  Національного  медичного
              університету ім. О.О. Богомольця;
 
 Бутенку          - академіку АМН України, членкору НАН
 Геннадію Михайловичу    України  та РАМН, доктору медичних
              наук, професору, заступнику директора
              з   наукової   роботи  Iнституту
              геронтології АМН України, заступнику
              голови експертної ради ВАК України з
              медико-біологічних і  фармацевтичних
              наук;
 
 Верхратському       - доктору медичних наук, завідувачу
 Нестору Сергійовичу    відділу  Iнституту геронтології АМН
              України;
 
 Владимирову        - доктору медичних наук,  професору
 Олександру Аркадійовичу  кафедри   медичної   реабілітації,
              фізіотерапії   та   курортології
              Національної   медичної   академії
              післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика
              МОЗ України;
 
 Возіановій         - академіку  АМН  України,  доктору
 Жанні Iванівні       медичних наук, професору, професору
              кафедри    інфекційних    хвороб
              Національного медичного університету
              ім. О.О. Богомольця;
 
 Дзяку           - академіку  АМН  України,  доктору
 Георгію Вікторовичу    медичних  наук, професору, ректору,
              завідувачу кафедри шпитальної терапії
              N  2  Дніпропетровської  державної
              медичної академії МОЗ України, голові
              експертної  ради  ВАК  України  з
              клінічної   медицини   (внутрішні
              хвороби);
 
 Дикан           - доктору медичних наук, професору,
 Iрині Миколаївні      директору Науково-практичного центру
              променевої діагностики АМН України;
 
 Жабоєдову         - членкору  АМН  України,  доктору
 Геннадію Дмитровичу    медичних наук, професору, завідувачу
              кафедри очних хвороб  Національного
              медичного         університету
              ім. 0.0. Богомольця МОЗ України;
 
 Iванову          - доктору медичних наук, професору,
 Дмитру Дмитровичу     професору   кафедри   Національної
              медичної  академії  післядипломної
              освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України;
 
 Калюжній          - доктору медичних наук, професору,
 Лідії Денисівні      завідувачу кафедри дерматовенерології
              Національної   медичної   академії
              післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика
              МОЗ України;
 
 Ковальчуку         - членкору  АМН  України,  доктору
 Леоніду Якимовичу     медичних  наук,  професору, ректору
              Тернопільського державного медичного
              університету, голові експертної ради
              ВАК України з  клінічної  медицини
              (хірургічні хвороби);
 
 Кондратюку         - доктору медичних наук, професору,
 Володимиру Андрійовичу   професору кафедри загальної гігієни та
              екології Тернопільського  державного
              медичного         університету
              ім. I.Я. Горбачевського МОЗ України;
 
 Кордюму          - академіку АМН України, членкору НАН
 Віталію Арнольдовичу    України,  доктору біологічних наук,
              професору,   завідувачу   відділу
              Iнституту  молекулярної біології та
              генетики НАН України;
 
 Коркушку          - академіку РАМН та  АМН  України,
 Олегу Васильовичу     членкору НАН України, доктору медичних
              наук, професору, завідувачу відділу
              клінічної  фізіології  та патології
              внутрішніх   органів   Iнституту
              геронтології АМН України, заступнику
              голови експертної ради з клінічної
              медицини (внутрішні хвороби);
 
 Косенку          - членкору  АМН  України,  доктору
 Костянтину Миколайовичу  медичних наук, професору, директору
              Iнституту стоматології АМН України;
 
 Кривчені          - доктору медичних наук, професору,
 Данилу Юляновичу      завідувачу кафедри дитячої хірургії
              Національного медичного університету
              ім. О.О. Богомольця;
 
 Луцику           - доктору медичних наук, професору,
 Олександру Дмитровичу   проректору   з  наукової  роботи
              Львівського національного  медичного
              університету ім. Данила Галицького МОЗ
              України;
 
 Михайличенку        - доктору медичних наук, професору,
 Борису Валентиновичу    завідувачу кафедри судової медицини
              Національного медичного університету
              ім. О.О. Богомольця МОЗ України;
 
 Омельченко         - доктору медичних наук, професору,
 Людмилі Iванівні      заступнику директора з наукової роботи
              Iнституту педіатрії  акушерства  та
              гінекології АМН України;
 
 Процек           - доктору медичних наук, професору,
 Олені Герасимівні     завідувачу кафедри соціальної медицини
              та  організації  охорони  здоров'я
              Вінницького  національного медичного
              університету ім. М.I. Пирогова МОЗ
              України;
 
 Процику          - доктору медичних наук, професору,
 Володимиру Семеновичу   керівнику      науково-дослідного
              відділення пухлин голови,  шиї  та
              модифікуючих   методів   лікування
              Iнституту онкології АМН України;
 
 Романенко         - академіку АМН України, членкору НАН
 Аліні Михайлівні      України,  доктору  медичних  наук,
              професору,   завідувачу   відділу
              Iнституту урології АМН України, голові
              експертної  ради  ВАК  України  з
              медико-біологічних  і фармацевтичних
              наук;
 
 Руденку          - доктору медичних наук, професору,
 Анатолію Юхимовичу     завідувачу  кафедри неврології N 2
              Національної   медичної   академії
              післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика
              МОЗ України;
 
 Следзевській        - доктору медичних наук, професору,
 Iрині Казимирівні     головному  науковому  співробітнику
              Національного   наукового   центру
              "Iнститут кардіології ім. акад. М.Д.
              Стражеска" АМН України;
 
 Степаненку         - доктору медичних наук, професору,
 Віктору Iвановичу     професору   кафедри  шкірних  та
              венеричних хвороб з курсом проблем
              СНIДу   Національного   медичного
              університету ім. 0.0. Богомольця;
 
 Хоменко          - доктору медичних наук, професору,
 Ларисі Олександрівні    завідувачу    кафедри    дитячої
              стоматології Національного медичного
              університету ім. 0.0. Богомольця МОЗ
              України;
 
 Чернюку          - доктору медичних наук, професору,
 Володимиру Iвановичу    заступнику директора з наукової роботи
              Iнституту медицини праці АМН України;
 
 Шаповаловій        - доктору медичних наук, професору,
 Валентині Андріївні    завідувачу   кафедри   лікувальної
              фізкультури і  спортивної  медицини
              Національного медичного університету
              ім. 0.0. Богомольця.
 
 Голова ВАК України                  В.Ф.Мачулін
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка