Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про питання оподаткування адвокатської діяльності

       ВИЩА КВАЛIФIКАЦIЙНА КОМIСIЯ АДВОКАТУРИ
         ПРИ КАБIНЕТI МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
 
             Р I Ш Е Н Н Я
 
             11.11.2006 N 2
 
 
          Про питання оподаткування
           адвокатської діяльності
 
 
   IV З'їзд адвокатів  України  наголошує  на  необхідності
законодавчого врегулювання питань з оподаткування адвокатської
діяльності.
 
   Оподаткування доходів  від  здійснення   індивідуальної
адвокатської діяльності  передбачено  Законом  України  від
22.05.2003 р. N 889-IV ( 889-15 ) "Про податок з доходів фізичних
осіб".  Згідно  з пунктом 1.9 статті 1 зазначеного Закону,
діяльність адвокатів визначено як незалежну професійну діяльність.
Проте Закон не містить спеціального розділу чи окремих статей де
було б висвітлено особливості оподаткування доходів осіб, які
здійснюють незалежну професійну діяльність, зокрема індивідуальну
адвокатську діяльність. Виходячи з цього, порядок оподаткування
адвокатів охоплюється загальними нормами Закону, що на практиці
породжує безліч питань щодо правозастосування окремих положень
Закону. До сьогодні чітко не прописані норми, що регулюють склад
витрат, безпосередньо пов'язаних з  одержанням  доходів  від
незалежної професійної діяльності самозайнятих осіб, до яких
відноситься така категорія платників податків, як  адвокати.
Невирішеним залишається  питання  обрання  спрощеної  системи
оподаткування особами,  що  здійснюють  незалежну  професійну
діяльність, з огляду на те, що адвокатська діяльність не є
підприємницькою, та ряд інших питань щодо порядку оподаткування
адвокатів (адвокатських утворень).
 
   Відповідно до  статті  1  Закону  України  "Про систему
оподаткування" ( 1251-12 ), ставки, механізм справляння податків і
зборів (обов'язкових платежів) і пільги щодо оподаткування не
можуть встановлюватися або змінюватися іншими законами України,
крім законів про оподаткування.
 
   Враховуючи вищевикладене,  та керуючись одним з ключових
принципів побудови та призначення  системи  оподаткування,  -
принципом рівності та забезпечення однакового підходу до платників
податків при визначенні обов'язків щодо сплати податків і зборів
(обов'язкових платежів), З'їзд адвокатів України В И Р I Ш И В:
 
   Звернутися до суб'єктів законодавчої ініціативи з пропозицією
щодо внесення змін до законодавчих актів з питань оподаткування.
Пропонується внести зміни до наступних законодавчих актів.
 
   1. Закон України "Про податок з доходів фізичних осіб"
( 889-15 ):
   а) статтю 3 доповнити пунктом 3.6 наступного змісту:
   "3.6. При нарахуванні доходів самозайнятою особою - платником
податку, який не є суб'єктом підприємницької діяльності, здійснює
незалежну професійну діяльність та не є найманою особою у межах
такої незалежної професійної діяльності, об'єкт оподаткування
визначається  як  сума отриманого загального оподатковуваного
доходу, зменшеного на суми витрат самозайнятої  особи,  які
пов'язані з отриманням доходу від здійснення нею незалежної
професійної діяльності".
   б) статтю 3 доповнити підпунктом 3.6.1 наступного змісту:
   "3.6.1. До  складу  витрат,  безпосередньо  пов'язаних з
одержанням  доходів  від  незалежної  професійної  діяльності
самозайнятих осіб, що не є суб'єктами підприємницької діяльності,
можуть належати наступні витрати:
   1) сплата за користування приміщенням (орендна плата, платежі
за надання комунальних послуг та інші обов'язкові платежі), яке є
робочим місцем самозайнятої особи;
   2) користування телефонним зв'язком;
   3) обслуговування  комп'ютерної  та копіювальної техніки,
придбання комплектуючих до них та витратних матеріалів;
   4) придбання канцелярського приладдя;
   5) придбання  спеціальної  літератури,  офіційних  та
спеціалізованих  видань;  проходження  навчання  з підвищення
професійного рівня;
   6) одержання спеціальних бланків, книг обліку та реєстрів,
необхідних у роботі самозайнятих осіб;
   7) виготовлення печаток та штампів, а також їх заміна;
   8) укладання договору службового страхування або внесення
страхової застави;
   9) оплата інформаційно-технічних послуг щодо користування
державними реєстрами;
   10) оплата праці найманих працівників за трудовими угодами;
   11) сплата внесків до Пенсійного фонду України, у тому числі
за  найманих  працівників,  та  фондів  загальнообов'язкового
державного соціального страхування;
   12) використання електронної бази законодавства;
   13) оплата консультаційних, бухгалтерських послуг, пов'язаних
з діяльністю самозайнятих осіб;
   14) інші витрати, які включаються до складу валових витрат
виробництва (обігу) або підлягають амортизації згідно з Законом
України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ).
   в) в статті 5 підпункт 5.4.2 викласти в новій редакції:
   "5.4.2. Загальна сума нарахованого податкового кредиту не
може перевищувати суми загального оподатковуваного доходу платника
податку, одержаного протягом звітного року як заробітна плата, або
дохід самозайнятої особи".
 
   2. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств"
( 334/94-ВР ):
   а) Підпункт 7.11.1 доповнити абзацом "з" такого змісту:
   "з) юридичними  особами, створеними відповідно до Закону
України "Про адвокатуру" ( 2887-12 )".
   б) підпункт 7.11.7 доповнити абзацом такого змісту:
   "Від оподаткування  звільняються  доходи  неприбуткових
організацій, визначених в абзаці "з" підпункту 7.11.1, отримані у
вигляді разових або періодичних внесків адвокатів-засновників або
адвокатів-членів (партнерів),  коштів,  які  надходять  таким
неприбутковим організаціям від проведення їх основної діяльності,
яка визначена в установчих документах, та у вигляді пасивних
доходів".
   в) частину першу підпункту 7.11.11 доповнити реченням такого
змісту:
   "У разі ліквідації неприбуткової організації, зазначеної в
абзаці "з" підпункту 7.11.1, її активи підлягають розподілу
відповідно до Закону України "Про адвокатуру" ( 2887-12 ).
 
   3. Указ  Президента  України  "Про  спрощену  систему
оподаткування,  обліку  та  звітності  суб'єктів  малого
підприємництва" ( 727/98 ):
   а) абзац перший пункту 1 після слів "суб'єктів  малого
підприємництва" доповнити словами "а також самозайнятих осіб -
адвокатів";
   б) абзац другий пункту 1 після слів "без створення юридичної
особи" доповнити словами "а також адвокатів";
   в) далі по тексту скрізь після слів "фізичні особи" також
треба доповнювати словами "а також адвокати".
 
 Голова З'їзду                    А.О.Єзерська
 
 Секретар З'їзду                   Т.П.Панасенко
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка