Законы Украины

Новости Партнеров
 

Інформація про схвалення рішень директорів департаментів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України

       ДЕРЖАВНА КОМIСIЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКIВ
          ФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
 
 
              IНФОРМАЦIЯ
         про схвалення рішень директорів
     департаментів Державної комісії з регулювання
         ринків фінансових послуг України
 
 
------------------------------------------------------------------
¦      Зміст розпорядження      ¦Номер розпорядження ¦
¦                      ¦  Комісії від   ¦
¦                      ¦  23.01.2007 р.  ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦         Департамент страхового нагляду         ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦Схвалити рішення директора департаменту  ¦    6663    ¦
¦страхового нагляду від 16.01.2007 N 22-л  ¦          ¦
¦про видачу Закритому акціонерному     ¦          ¦
¦товариству "Страхова компанія       ¦          ¦
¦"IнтерЕкспрес" (ідентифікаційний      ¦          ¦
¦код 33097568; місцезнаходження: 01033,   ¦          ¦
¦місто Київ, вулиця Володимирська, 69)   ¦          ¦
¦безстрокових ліцензій на провадження    ¦          ¦
¦страхової діяльності у формі добровільного ¦          ¦
¦страхування, а саме таких видів:      ¦          ¦
¦- страхування здоров'я на випадок хвороби; ¦          ¦
¦- страхування наземного транспорту (крім  ¦          ¦
¦залізничного);               ¦          ¦
¦- страхування майна [крім залізничного,  ¦          ¦
¦наземного, повітряного, водного транспорту ¦          ¦
¦(морського внутрішнього та інших видів   ¦          ¦
¦водного транспорту), вантажів та багажу  ¦          ¦
¦(вантажобагажу)];             ¦          ¦
¦- медичне страхування (безперервне     ¦          ¦
¦страхування здоров'я).           ¦          ¦
¦-------------------------------------------+--------------------¦
¦Схвалити рішення директора департаменту  ¦    6664    ¦
¦страхового нагляду від 16.01.2007 N 23-л  ¦          ¦
¦про видачу Товариству з додатковою     ¦          ¦
¦відповідальністю страховій компанії    ¦          ¦
¦"Схід-Захід" (ідентифікаційний код     ¦          ¦
¦33411729; м. Харків, проспект Гагаріна,  ¦          ¦
¦201) безстрокових ліцензій на провадження ¦          ¦
¦страхової діяльності у формі добровільного ¦          ¦
¦страхування, а саме таких видів:      ¦          ¦
¦- страхування від вогневих ризиків     ¦          ¦
¦та ризиків стихійних явищ;         ¦          ¦
¦- страхування відповідальності       ¦          ¦
¦перед третіми особами           ¦          ¦
¦[крім цивільної відповідальності власників ¦          ¦
¦наземного транспорту, відповідальності   ¦          ¦
¦власників повітряного транспорту,     ¦          ¦
¦відповідальності власників водного     ¦          ¦
¦транспорту (включаючи відповідальність   ¦          ¦
¦перевізника)];               ¦          ¦
¦- страхування медичних витрат.       ¦          ¦
¦-------------------------------------------+--------------------¦
¦Схвалити рішення директора департаменту  ¦    6665    ¦
¦страхового нагляду від 17.01.2007 N 25-л  ¦          ¦
¦про видачу Закритому акціонерному     ¦          ¦
¦товариству "Військово-страхова компанія"  ¦          ¦
¦(ідентифікаційний код 31304718;      ¦          ¦
¦місцезнаходження: м. Київ,         ¦          ¦
¦вулиця Московська, 7) безстрокових ліцензій¦          ¦
¦на провадження страхової діяльності:    ¦          ¦
¦у формі обов'язкового страхування,     ¦          ¦
¦а саме таких видів:            ¦          ¦
¦- особисте страхування працівників     ¦          ¦
¦відомчої (крім тих, які працюють в     ¦          ¦
¦установах і організаціях, що фінансуються з¦          ¦
¦Державного бюджету України) та сільської  ¦          ¦
¦пожежної охорони і членів добровільних   ¦          ¦
¦пожежних дружин (команд);         ¦          ¦
¦- особисте страхування від нещасних    ¦          ¦
¦випадків на транспорті;          ¦          ¦
¦- авіаційне страхування цивільної авіації; ¦          ¦
¦у формі добровільного страхування,     ¦          ¦
¦а саме таких видів:            ¦          ¦
¦- страхування від нещасних випадків;    ¦          ¦
¦- медичне страхування (безперервне     ¦          ¦
¦страхування здоров'я);           ¦          ¦
¦- страхування здоров'я на випадок хвороби; ¦          ¦
¦- страхування наземного транспорту     ¦          ¦
¦(крім залізничного);            ¦          ¦
¦- страхування повітряного транспорту;   ¦          ¦
¦- страхування вантажів та багажу      ¦          ¦
¦(вантажобагажу);              ¦          ¦
¦- страхування від вогневих ризиків та   ¦          ¦
¦ризиків стихійних явищ;          ¦          ¦
¦- страхування медичних витрат;       ¦          ¦
¦- страхування відповідальності власників  ¦          ¦
¦повітряного транспорту (включаючи     ¦          ¦
¦відповідальність перевізника);       ¦          ¦
¦- страхування відповідальності перед    ¦          ¦
¦третіми особами [крім цивільної      ¦          ¦
¦відповідальності власників наземного    ¦          ¦
¦транспорту, відповідальності власників   ¦          ¦
¦повітряного транспорту, відповідальності  ¦          ¦
¦власників водного транспорту (включаючи  ¦          ¦
¦відповідальність перевізника)];      ¦          ¦
¦- страхування кредитів (у тому числі    ¦          ¦
¦відповідальності позичальника за      ¦          ¦
¦непогашення кредиту);           ¦          ¦
¦- страхування фінансових ризиків;     ¦          ¦
¦- страхування майна [крім залізничного,  ¦          ¦
¦наземного, повітряного, водного транспорту ¦          ¦
¦(морського внутрішнього та інших видів   ¦          ¦
¦водного транспорту), вантажів та багажу  ¦          ¦
¦(вантажобагажу)].             ¦          ¦
¦-------------------------------------------+--------------------¦
¦Схвалити рішення директора департаменту  ¦    6666    ¦
¦страхового нагляду від 17.01.2007 N 26-л  ¦          ¦
¦про видачу Закритому акціонерному     ¦          ¦
¦товариству "Українська страхова компанія  ¦          ¦
¦"Княжа" (ідентифікаційний код 24175269;  ¦          ¦
¦місцезнаходження: місто Київ,       ¦          ¦
¦вулиця Глибочицька, 44) безстрокових    ¦          ¦
¦ліцензій на провадження страхової     ¦          ¦
¦діяльності:                ¦          ¦
¦у формі добровільного страхування, а саме ¦          ¦
¦таких видів:                ¦          ¦
¦- страхування повітряного транспорту;   ¦          ¦
¦- страхування водного транспорту (морського¦          ¦
¦внутрішнього та інших видів водного    ¦          ¦
¦транспорту);                ¦          ¦
¦- страхування цивільної відповідальності  ¦          ¦
¦власників наземного транспорту (включаючи ¦          ¦
¦відповідальність перевізника);       ¦          ¦
¦- страхування відповідальності власників  ¦          ¦
¦повітряного транспорту (включаючи     ¦          ¦
¦відповідальність перевізника);       ¦          ¦
¦- страхування інвестицій;         ¦          ¦
¦- страхування судових витрат;       ¦          ¦
¦- страхування виданих гарантій (порук)   ¦          ¦
¦та прийнятих гарантій;           ¦          ¦
¦- страхування медичних витрат;       ¦          ¦
¦- страхування відповідальності власників  ¦          ¦
¦водного транспорту (включаючи       ¦          ¦
¦відповідальність перевізника);       ¦          ¦
¦у формі обов'язкового страхування, а саме ¦          ¦
¦таких видів:                ¦          ¦
¦- страхування відповідальності власників  ¦          ¦
¦собак (за переліком порід, визначених   ¦          ¦
¦Кабінетом Міністрів України) щодо шкоди,  ¦          ¦
¦яка може бути заподіяна третім особам;   ¦          ¦
¦- страхування відповідальності експортера ¦          ¦
¦та особи, яка відповідає за утилізацію   ¦          ¦
¦(видалення) небезпечних відходів, щодо   ¦          ¦
¦відшкодування шкоди, яку може бути     ¦          ¦
¦заподіяно здоров'ю людини, власності та  ¦          ¦
¦навколишньому природному середовищу під час¦          ¦
¦транскордонного перевезення та утилізації ¦          ¦
¦(видалення) небезпечних відходів.     ¦          ¦
¦-------------------------------------------+--------------------¦
¦Схвалити рішення директора департаменту  ¦    6667    ¦
¦страхового нагляду від 17.01.2007 N 27-л  ¦          ¦
¦про видачу Закритому акціонерному     ¦          ¦
¦товариству "Український Страховий Дім"   ¦          ¦
¦(ідентифікаційний код 32556540;      ¦          ¦
¦місцезнаходження: місто Київ, площа    ¦          ¦
¦Спортивна, 3) безстрокових ліцензій на   ¦          ¦
¦провадження страхової діяльності у формі  ¦          ¦
¦обов'язкового страхування, а саме таких  ¦          ¦
¦видів:                   ¦          ¦
¦- страхування цивільної відповідальності  ¦          ¦
¦громадян України, що мають у власності   ¦          ¦
¦чи іншому законному володінні зброю,    ¦          ¦
¦за шкоду, яка може бути заподіяна третій  ¦          ¦
¦особі або її майну внаслідок володіння,  ¦          ¦
¦зберігання чи використання цієї зброї;   ¦          ¦
¦- страхування відповідальності       ¦          ¦
¦суб'єктів перевезення небезпечних вантажів ¦          ¦
¦на випадок настання негативних наслідків  ¦          ¦
¦при перевезенні небезпечних вантажів.   ¦          ¦
¦-------------------------------------------+--------------------¦
¦Схвалити рішення директора департаменту  ¦    6668    ¦
¦страхового нагляду від 18.01.2007 N 31-л  ¦          ¦
¦про видачу СТРАХОВОМУ АКЦIОНЕРНОМУ     ¦          ¦
¦ТОВАРИСТВУ ЗАКРИТОГО ТИПУ         ¦          ¦
¦"САЛАМАНДРА-ЛТАВА" (ідентифікаційний код  ¦          ¦
¦13934129; місцезнаходження: місто Полтава, ¦          ¦
¦вулиця Пушкіна, 47) безстрокових ліцензій ¦          ¦
¦на провадження страхової діяльності:    ¦          ¦
¦у формі добровільного страхування, а саме ¦          ¦
¦таких видів:                ¦          ¦
¦- страхування від нещасних випадків;    ¦          ¦
¦- страхування наземного транспорту     ¦          ¦
¦(крім залізничного);            ¦          ¦
¦- страхування вантажів та багажу      ¦          ¦
¦(вантажобагажу);              ¦          ¦
¦- страхування від вогневих ризиків     ¦          ¦
¦та ризиків стихійних явищ;         ¦          ¦
¦- страхування кредитів (у тому числі    ¦          ¦
¦відповідальності позичальника за      ¦          ¦
¦непогашення кредиту);           ¦          ¦
¦- страхування майна [крім залізничного,  ¦          ¦
¦наземного, повітряного, водного транспорту ¦          ¦
¦(морського внутрішнього та інших видів   ¦          ¦
¦водного транспорту), вантажів та багажу  ¦          ¦
¦(вантажобагажу)];             ¦          ¦
¦у формі обов'язкового страхування, а саме ¦          ¦
¦таких видів:                ¦          ¦
¦- особисте страхування працівників відомчої¦          ¦
¦(крім тих, які працюють в установах    ¦          ¦
¦і організаціях, що фінансуються з     ¦          ¦
¦Державного бюджету України) та сільської  ¦          ¦
¦пожежної охорони і членів добровільних   ¦          ¦
¦пожежних дружин (команд);         ¦          ¦
¦- особисте страхування від нещасних    ¦          ¦
¦випадків на транспорті.          ¦          ¦
¦-------------------------------------------+--------------------¦
¦Схвалити рішення директора департаменту  ¦    6669    ¦
¦страхового нагляду від 19.01.2007 N 38-л  ¦          ¦
¦про видачу Товариству з додатковою     ¦          ¦
¦відповідальністю "Страхова компанія    ¦          ¦
¦"Магістраль Груп" (ідентифікаційний код  ¦          ¦
¦34300674; місцезнаходження: 04050, м. Київ,¦          ¦
¦вул. Мельникова, 12) безстрокових ліцензій ¦          ¦
¦на провадження страхової діяльності у формі¦          ¦
¦добровільного страхування, а саме таких  ¦          ¦
¦видів страхування:             ¦          ¦
¦- страхування відповідальності перед    ¦          ¦
¦третіми особами [крім цивільної      ¦          ¦
¦відповідальності власників наземного    ¦          ¦
¦транспорту, відповідальності власників   ¦          ¦
¦повітряного транспорту, відповідальності  ¦          ¦
¦власників водного транспорту (включаючи  ¦          ¦
¦відповідальність перевізника)];      ¦          ¦
¦- страхування фінансових ризиків;     ¦          ¦
¦- страхування від нещасних випадків;    ¦          ¦
¦- страхування наземного транспорту     ¦          ¦
¦(крім залізничного);            ¦          ¦
¦- страхування вантажів та багажу      ¦          ¦
¦(вантажобагажу);              ¦          ¦
¦- страхування від вогневих ризиків та   ¦          ¦
¦ризиків стихійних явищ;          ¦          ¦
¦- страхування майна [крім залізничного,  ¦          ¦
¦наземного, повітряного, водного транспорту ¦          ¦
¦(морського внутрішнього та інших видів   ¦          ¦
¦водного транспорту), вантажів та багажу  ¦          ¦
¦(вантажобагажу)].             ¦          ¦
¦-------------------------------------------+--------------------¦
¦Схвалити рішення директора департаменту  ¦    6700    ¦
¦страхового нагляду від 18.01.2007 N 28-л  ¦          ¦
¦про зупинення дії всіх ліцензій на     ¦          ¦
¦здійснення страхової діяльності, виданих  ¦          ¦
¦Закритому акціонерному товариству Страховій¦          ¦
¦компанії "ЦЕССIЯ" (код за ЄДРПОУ 20275845; ¦          ¦
¦місцезнаходження: місто Київ,       ¦          ¦
¦вулиця Ярославів Вал, 21-п), у зв'язку з  ¦          ¦
¦порушенням вимог чинного законодавства у  ¦          ¦
¦сфері надання фінансових послуг.      ¦          ¦
¦-------------------------------------------+--------------------¦
¦Схвалити рішення директора департаменту  ¦    6701    ¦
¦страхового нагляду від 18.01.2007 N 29-л  ¦          ¦
¦про зупинення дії всіх ліцензій на     ¦          ¦
¦здійснення страхової діяльності, виданих  ¦          ¦
¦Товариству з додатковою відповідальністю  ¦          ¦
¦"Страхова компанія "Фортеця" (код за    ¦          ¦
¦ЄДРПОУ 33135147; місцезнаходження:     ¦          ¦
¦місто Запоріжжя, вулиця Ситова, 13,    ¦          ¦
¦кв. 30), у зв'язку з порушенням вимог   ¦          ¦
¦чинного законодавства у сфері надання   ¦          ¦
¦фінансових послуг.             ¦          ¦
¦-------------------------------------------+--------------------¦
¦Схвалити рішення директора департаменту  ¦    6702    ¦
¦страхового нагляду від 19.01.2007 N 37-л  ¦          ¦
¦про зупинення дії ліцензії на здійснення  ¦          ¦
¦страхової діяльності, виданої Закритому  ¦          ¦
¦акціонерному товариству "Страхова компанія ¦          ¦
¦"СТРАХОВИЙ СОЮЗ "ЖИТТЯ" (код за ЄДРПОУ   ¦          ¦
¦33940722; місцезнаходження: місто Київ,  ¦          ¦
¦вулиця Кіквідзе, 26), у зв'язку з     ¦          ¦
¦порушенням вимог чинного законодавства у  ¦          ¦
¦сфері надання фінансових послуг.      ¦          ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦     Департамент нагляду за кредитними установами     ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦Схвалити рішення директора Департаменту  ¦    6703    ¦
¦нагляду за кредитними установами від    ¦          ¦
¦18.01.2007 N 71 щодо внесення до Державного¦          ¦
¦реєстру фінансових установ інформації про ¦          ¦
¦набуття статусу фінансової установи    ¦          ¦
¦кредитною спілкою "Скарбничка" (18002,   ¦          ¦
¦м. Черкаси, вул. Смілянська, 33, код за  ¦          ¦
¦ЄДРПОУ 33978384).             ¦          ¦
¦-------------------------------------------+--------------------¦
¦Схвалити рішення директора Департаменту  ¦    6704    ¦
¦нагляду за кредитним установами від    ¦          ¦
¦17.01.2007 року N 40-Л про поновлення дії ¦          ¦
¦ліцензії на провадження діяльності по   ¦          ¦
¦залученню внесків (вкладів) членів     ¦          ¦
¦кредитної спілки на депозитні рахунки   ¦          ¦
¦кредитній спілці "Золота скриня" (код за  ¦          ¦
¦ЄДРПОУ 33175017, місцезнаходження: 69006, ¦          ¦
¦м. Запоріжжя, вул. Північне шосе, 3) у   ¦          ¦
¦зв'язку з усуненням порушень, що були   ¦          ¦
¦підставою для тимчасового зупинення дії  ¦          ¦
¦ліцензії.                 ¦          ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦     Департамент нагляду за фінансовими компаніями     ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦Схвалити рішення директора Департаменту  ¦    6705    ¦
¦нагляду за фінансовими компаніями від   ¦          ¦
¦17.01.2007 N 1225-Л про видачу ліцензії на ¦          ¦
¦провадження діяльності із залучення коштів ¦          ¦
¦фізичних осіб - установників управління  ¦          ¦
¦майном для фінансування об'єктів      ¦          ¦
¦будівництва та/або здійснення операцій з  ¦          ¦
¦нерухомістю фінансовій компанії Товариству ¦          ¦
¦з обмеженою відповідальністю        ¦          ¦
¦"БУДIВЕЛЬНО-ФIНАНСОВА ЛIГА"        ¦          ¦
¦(місцезнаходження: Донецька область,    ¦          ¦
¦м. Донецьк, проспект Маяковського, 23; код ¦          ¦
¦за ЄДРПОУ: 34534288).           ¦          ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦         Заступник Голови Держфінпослуг         ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦Схвалити рішення заступника Голови     ¦    6706    ¦
¦Держфінпослуг від 19 січня 2007 року N 2  ¦          ¦
¦щодо внесення до Державного реєстру    ¦          ¦
¦фінансових установ інформації про набуття ¦          ¦
¦статусу фінансової установи Закритим    ¦          ¦
¦акціонерним товариством "Компанія з    ¦          ¦
¦управління активами "Ефект" (01004,    ¦          ¦
¦м. Київ, вул. Льва Толстого, 9; код    ¦          ¦
¦за ЄДРПОУ 23697699).            ¦          ¦
¦-------------------------------------------+--------------------¦
¦Схвалити рішення заступника Голови     ¦    6707    ¦
¦Держфінпослуг від 19 січня 2007 року N 3  ¦          ¦
¦щодо внесення до Державного реєстру    ¦          ¦
¦фінансових установ інформації про набуття ¦          ¦
¦статусу фінансової установи        ¦          ¦
¦Непідприємницьким товариством "Відкритий  ¦          ¦
¦недержавний пенсійний фонд "Резерв     ¦          ¦
¦Запоріжжя" (69000, м. Запоріжжя,      ¦          ¦
¦просп. Леніна, 135; код ЄДРПОУ 34373831). ¦          ¦
------------------------------------------------------------------
 
                   Протокол засідання Комісії
                   від 23 січня 2007 р. N 293
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка