Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо включення до складу валових витрат платника податку витрат на відшкодування вартості послуг

      ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ У М. КИЄВІ
 
               Л И С Т
 
 N 911/10/31-106 від 09.11.2006
 
 
       Щодо включення до складу валових витрат
       платника податку витрат на відшкодування
             вартості послуг
 
 
   Державна податкова адміністрація у м. Києві на виконання
доручення ДПА України від 17.10.2006 року N 19260/7/15-0317
розглянула лист бухгалтерського тижневика "Дебет-Кредит"  від
09.10.2006 р. N ДК 02-252 щодо включення до складу валових витрат
платника податку витрат на відшкодування вартості послуг  і
повідомляє.
 
   Підпунктом 5.6  ст. 5 Закону України "Про оподаткування
прибутку підприємств" від 28 грудня 1994 року N  334/94-ВР
( 334/94-ВР ) (у редакції Закону України від 22 травня 1997 року
N 283/97-ВР ( 283/97-ВР ), далі - Закон N 334)  визначені
особливості складу витрат на оплату праці. Зокрема згідно з пп.
5.6.1 зазначеного пункту визначено, що з урахуванням норм пункту
5.3  цієї статті до складу валових витрат платника податку
відносяться витрати на оплату праці фізичних осіб, що перебувають
у  трудових  відносинах  з таким платником податку (далі -
працівники), які включають витрати на  виплату  основної  і
додаткової заробітної плати та інших видів заохочень і виплат,
виходячи з тарифних ставок, у  вигляді  премій,  заохочень,
відшкодувань вартості товарів (робіт, послуг), витрати на виплату
авторських винагород та виплат за виконання робіт (послуг), згідно
з договорами цивільно-правового характеру, будь-які інші виплати в
грошовій або натуральній формі, встановлені за домовленістю сторін
(крім  сум  матеріальної  допомоги,  які  звільняються  від
оподаткування згідно з нормами закону, що  регулює  питання
оподаткування доходів фізичних осіб (законодавства, що встановлює
правила оподаткування прибутковим податком з громадян).
 
   Поряд з цим відповідно до пп. 5.3.1 п. 5.3 ст. 5 Закону N 334
( 334/94-ВР ) не включаються до складу валових витрат витрати на
потреби, не пов'язані з веденням господарської діяльності, у тому
числі на фінансування особистих потреб фізичних осіб, за винятком
виплат, передбачених пунктами 5.6 і 5.7 цієї статті, та в інших
випадках, передбачених нормами цього Закону.
 
   Таким чином, до складу валових витрат платника податку можуть
бути віднесені витрати на відшкодування вартості послуг фізичної
особи лише в тому випадку, якщо ці витрати пов'язані з веденням
господарської діяльності  платника  податку  та  підтверджені
відповідними документами первинного бухгалтерського обліку, а не з
фінансуванням особистих потреб фізичних осіб  -  працівників
підприємства.
 
   Слід зазначити, що згідно з пп. 5.3.9 п. 5.3 ст. 5 Закону
N 334 ( 334/94-ВР ) не належать до складу валових витрат будь-які
витрати, не підтверджені відповідними розрахунковими, платіжними
та іншими документами, обов'язковість ведення і зберігання яких
передбачена правилами ведення податкового обліку.
 
   З метою удосконалення організації первинного обліку роботи
автомобільного транспорту Державним комітетом статистики України
затверджено наказ від 17 лютого 1998 року N 74 ( z0149-98 ) "Про
затвердження типової форми первинного обліку роботи службового
легкового автомобіля та Інструкції про порядок її застосування"
(далі - наказ N 74), який зареєстровано в Міністерстві юстиції
України 5 березня 1998 року за N 149/2589.
 
   Згідно з  п. 2 наказу N 74 ( z0149-98 ) застосування
дорожнього листа типової форми N 3 та  виконання  положень
Інструкції  вважається  обов'язковим  для  застосування всіма
суб'єктами підприємницької діяльності, установами й організаціями
незалежно від відомчого підпорядкування та форми власності, які
експлуатують службові легкові автомобілі або для яких за їх
замовленням здійснюється транспортне обслуговування службовими
легковими автомобілями.
 
   Отже, витрати на відшкодування вартості послуг працівника за
використання  таким  працівником  у службових цілях власного
легкового автомобіля повинні бути  підтверджені  відповідними
розрахунковими, платіжними та іншими документами, якими є заява
від працівника, договір  між  працівником  і  підприємством,
відповідні накази керівника підприємства стосовно відшкодування
витрат  працівникові,  дорожні  листи,  чеки  на  придбання
паливно-мастильних матеріалів тощо.
 
   Поряд з цим відповідно до п. 1.23 ст. 1 Закону N 334
( 334/94-ВР ) безоплатно надані товари (роботи, послуги) - це:
   товари, що надаються платником податку згідно з договорами
дарування, іншими договорами, які не передбачають грошової або
іншої  компенсації  вартості  таких матеріальних цінностей і
нематеріальних активів чи їх повернення, або без укладення таких
угод;
   роботи та послуги, які надаються платником податку без вимоги
про компенсацію їх вартості;
   безоплатно надані послуги - це роботи та послуги,  які
надаються  платником  податку без вимоги про компенсацію їх
вартості.
 
   Тобто у разі використання власного автомобіля працівника у
службових  цілях  без  компенсації  вартість  такої  послуги
підприємство включає до складу валового доходу відповідно до пп.
4.1 ст. 4 та 1.31 ст. 1 Закону N 334 ( 334/94-ВР ).
 
   Що стосується розмірів компенсації за використання легкових
автомобілів, слід зазначити, що відповідно до наказу Міністерства
фінансів та  Міністерства економіки від 15 червня 1995 року
N 104/94 ( z0186-95 ) "Про внесення змін  до  наказу  від
12 листопада 1993 року N 88" норми наказу "Про затвердження норм
коштів на представницькі цілі, рекламу та виплату компенсації за
використання особистих легкових автомобілів для службових поїздок
та порядок їх витрачання" у частині,  що  регулює  витрати
госпрозрахункових  підприємств  та  організацій,  встановлених
вищезазначеним наказом від 12  листопада  1993  року  N  88
( z0182-93 ), втратили силу.
 
   Разом з тим з метою визначення обсягів компенсації витрат на
паливно-мастильні матеріали слід керуватися наказом Мінтрансу
України від 10 лютого 1998 року N 43 ( v0043361-98 ) (далі - наказ
N 43), яким затверджено Норми витрат палива  і  мастильних
матеріалів на автомобільному транспорті. Згідно з наказом N 43
норми витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному
транспорті  призначені  для  планування  потреби підприємств,
організацій та установ (далі - підприємств) в паливно-мастильних
матеріалахі  контролю  за  їх  витратами, ведення звітності,
запровадження режиму економії  і  раціонального  використання
нафтопродуктів, а також можуть застосовуватися для розроблення
питомих норм витрат палива.
 
   Цей нормативний документ містить широкий перелік базових
лінійних  норм  витрат  палива для вітчизняних та імпортних
автомобілів: вантажних бортових автомобілів, тягачів, самоскидів,
автобусів,  легкових  і  спеціальних  автомобілів.  У нормах
передбачено систему коефіцієнтів коригування норм витрат палива,
зокрема надбавки за роботу взимку встановлюються залежно від
фактичної температури повітря.
 
   Крім того, при визначенні суми компенсаційних витрат за
основу слід брати норми амортизаційних відрахувань, що приводить
до необхідності документального підтвердження вартості легкового
автомобіля. Таким документом може бути акт експертної оцінки. Тому
в цьому випадку потрібно провести експертну оцінку автомобіля.
 
   Отже, лише за умови виконання всіх вищезазначених вимог
платник податку може включити до складу валових витрат витрати на
відшкодування вартості послуг фізичної особи, пов'язані з веденням
господарської діяльності платника податку.
 
 Заступник Голови                    О.Онищенко
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка