Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про організацію в м. Києві соціального патрулювання в зимовий період 2006-2007 років

       КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
 
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
 
 N 1664 від 21.11.2006
 
 
       Про організацію в м. Києві соціального
     патрулювання в зимовий період 2006-2007 років
 
 
   Відповідно до статті 5 Закону України "Про соціальні послуги"
( 966-15 ), статті 14 Закону України "Про основи соціального
захисту бездомних громадян та безпритульних дітей" ( 2623-15 ), на
виконання постанови Кабінету Міністрів України від 30.03.2006
N 404 ( 404-2006-п ) "Про затвердження Типового положення про
центр обліку бездомних громадян", пропозицій Міністерства праці та
соціальної політики   України   (лист   від   31.05.2006
N 316/0/15-06/042),  з  метою  забезпечення  бездомних  та
безпритульних громадян гарячим харчуванням, теплими речами і
взуттям:
 
   1. Організувати в місті Києві в період з 01.12.2006 до
01.03.2007 року соціальне патрулювання.
 
   2. Утворити міський оперативний штаб допомоги бездомним та
безпритульним громадянам та координації соціального патрулювання в
м. Києві в зимовий період та затвердити його склад (додається).
 
   3. Утворити  на базі будинку соціального піклування три
виїзних бригади для здійснення соціального патрулювання в зимовий
період 2006-2007 років (далі по тексту - виїзні бригади).
 
   4. Затвердити заходи щодо забезпечення діяльності виїзних
бригад (додаються).
 
   5. Затвердити порядок надання соціальних послуг виїзними
бригадами (додається).
 
   6. Головному  управлінню  соціального  захисту  населення
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної  адміністрації)  при  несприятливих погодних умовах
вишукати можливість щодо збільшення кількості ліжко-місць  в
підвідомчих  закладах  та  установах соціального захисту для
бездомних громадян: будинку соціального піклування (м. Київ, вул.
Суздальська, 4/6), центру проживання (м. Київ, вул. Юнкерова, 37),
Київського центру соціальної адаптації для престарілих, інвалідів
та осіб, що не мають постійного місця проживання (с. Ясногородка
Вишгородського району Київської області), які налічують  520
ліжко-місць на 30% (156 ліжко-місць).
 
   7. Головному  фінансовому  управлінню  виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
забезпечити фінансування витрат, пов'язаних з виконанням заходів,
зазначених в пункті 1 цього розпорядження, за рахунок коштів,
передбачених у бюджеті м. Києва на 2006 рік ( ra_621023-05 ) на
виконання міської комплексної програми "Турбота" на 2006-2010
роки, затвердженої рішенням Київради від 16.12.2005 N 603/3064
( ra_603023-05 ), згідно з розрахунком, що додається.
 
   8. Районним у місті Києві державним адміністраціям:
 
   8.1. Утворити відповідні робочі штаби, затвердити їх склад та
заходи до роботи з бездомними та безпритульними громадянами.
 
   8.2. До 01.12.2006 надати Головному управлінню соціального
захисту населення виконавчого органу Київської міської  ради
(Київської  міської  державної адміністрації) інформацію щодо
виконання підпункту 8.1 цього розпорядження.
 
   8.3. Всебічно сприяти діяльності виїзних бригад.
 
   9. Просити Головне управління Міністерства внутрішніх справ
України в місті Києві для охорони громадського правопорядку в
місцях роботи виїзних бригад організувати чергування працівників
міліції  та  взаємодію  приймальника-розподільника  Головного
управління МВС України в місті Києві з соціальними службами міста
щодо вирішення проблем бездомності.
 
   10. Заступнику  голови  Київської  міської  державної
адміністрації Кільчицькій І.Р.:
 
   10.1. Забезпечити висвітлення в засобах масової інформації
змісту цього розпорядження та інформування населення щодо роботи
виїзних бригад.
 
   10.2. Звернутися від імені Київського міського голови до
громадських, благодійних та релігійних організацій щодо можливості
надання приміщень для нічліжок.
 
   10.3. Звернутися від імені Київського міського голови до
мешканців Києва щодо надання благодійної, гуманітарної та речової
допомоги для безпритульних громадян.
 
   11. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
заступників  голови Київської міської державної адміністрації
Кільчицьку І.Р., Падалку В.М. згідно з розподілом обов'язків,
голів районних у м. Києві державних адміністрацій.
 
 Голова                       Л.Черновецький
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   розпорядженням Київської
                   міської державної
                   адміністрації
                   від 21.11.2006 N 1664
 
               СКЛАД
    міського оперативного штабу допомоги бездомним та
    безпритульним громадянам та координації соціального
       патрулювання в м. Києві в зимовий період
 
 Кільчицька      - заступник голови Київської міської
 Ірена Реонольдівна  державної адміністрації, керівник
            оперативного штабу
 
 Бичков        - начальник Головного управління
 Сергій Іванович    соціального захисту населення, заступник
            керівника оперативного штабу
 
 Блінда        - заступник начальника Головного
 Любов Володимирівна  управління з питань внутрішньої політики
 
 Качурова       - начальник Головного управління охорони
 Людмила Вікторівна  здоров'я та медичного забезпечення
 
 Козлова        - головний державний санітарний лікар
 Ірина Антонінівна   міста Києва
 
 Колобова       - директор Київського міського центру
 Ярослава Валеріївна  соціальних служб для молоді
 
 Кривда        - заступник начальника Головного
 Сергій Степанович   управління соціального захисту населення
 
 Круглова       - начальник відділу фінансового
 Ірина Євгенівна    забезпечення соціальних програм Головного
            фінансового управління
 
 Мориненко       - заступник начальника управління
 Олег Ігорович     громадської безпеки Головного управління
            Міністерства внутрішніх справ України в
            місті Києві
 
 Науменко       - заступник начальника Головного
 Олександр Михайлович управління з питань взаємодії з засобами
            масової інформації та зв'язків з
            громадськістю
 
 Омельчук       - заступник начальника Головного
 Сергій Миколайович  управління з питань надзвичайних ситуацій
 
 Лев          - заступник голови Голосіївської районної
 Яків Олексійович   у м. Києві державної адміністрації
 
 Гулий         - заступник голови Дарницької районної у
 Олександр Васильович м. Києві державної адміністрації
 
 Давиденко       - заступник голови Шевченківської районної
 Віктор Іванович    у м. Києві державної адміністрації
 
 Кравченко       - заступник голови Деснянської районної у
 Олексій Петрович   м. Києві державної адміністрації
 
 Погиба        - заступник голови Дніпровської районної у
 Олександр Павлович  м. Києві державної адміністрації
 
 Кушніренко      - заступник голови Оболонської районної у
 Галина Василівна   м. Києві державної адміністрації
 
 Кулік         - заступник голови Печерської районної у
 Людмила Станіславівна м. Києві державної адміністрації
 
 Чорний        - заступник голови Подільської районної у
 Віктор Іванович    м. Києві державної адміністрації
 
 Назаренко       заступник голови Святошинської районної у
 Сергій Іванович    м. Києві державної адміністрації
 
 Новікова       - заступник голови Солом'янської районної
 Ніна Григорівна    у м. Києві державної адміністрації
 
 Алієва        представник громадської організації
 Людмила        "Народна допомога" (за згодою).
 
 Заступник голови -
 керівник апарату                  Б.Стичинський
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   розпорядженням Київської
                   міської державної
                   адміністрації
                   від 21.11.2006 N 1664
 
               ЗАХОДИ
   щодо забезпечення діяльності виїзних бригад соціального
     патрулювання в зимовий період 2006-2007 років
 
------------------------------------------------------------------
|  |    Назва заходу    | Термін  |  Відповідальні  |
|  |             | виконання |   виконавці   |
|---+--------------------------+-----------+---------------------|
|1. |Заключити договір оренди |30.11.2006 |Головне управління  |
|  |трьох транспортних засобів|      |соціального захисту |
|  |для роботи виїзних бригад |      |населення виконавчого|
|  |соціального патрулювання |      |органу Київської   |
|  |на період з 01.12.2006 до |      |міської ради     |
|  |01.03.2007.        |      |(Київської міської  |
|  |             |      |державної      |
|  |             |      |адміністрації).   |
|---+--------------------------+-----------+---------------------|
|2. |Придбати необхідне    |30.11.2006 |Будинок соціального |
|  |обладнання, майно та   |      |піклування, Головне |
|  |витратні матеріали    |      |управління      |
|  |(спецодяг, взуття,    |      |соціального захисту |
|  |одноразовий посуд, мішки |      |населення виконавчого|
|  |для сміття, засоби    |      |органу Київської   |
|  |оперативного зв'язку,   |      |міської ради     |
|  |медикаменти першої    |      |(Київської міської  |
|  |медичної допомоги тощо)  |      |державної      |
|  |для поточної роботи    |      |адміністрації).   |
|  |виїзних бригад соціального|      |           |
|  |патрулювання.       |      |           |
|---+--------------------------+-----------+---------------------|
|3. |Визначити місця роботи  |30.11.2006 |Районні у м. Києві  |
|  |виїзних бригад соціального|      |державні       |
|  |патрулювання та затвердити|      |адміністрації,    |
|  |графіки роботи.      |      |соціальні служби для |
|  |             |      |молоді, будинок   |
|  |             |      |соціального     |
|  |             |      |піклування, Головне |
|  |             |      |управління      |
|  |             |      |соціального захисту |
|  |             |      |населення виконавчого|
|  |             |      |органу Київської   |
|  |             |      |міської ради     |
|  |             |      |(Київської міської  |
|  |             |      |державної      |
|  |             |      |адміністрації),   |
|  |             |      |Науково-дослідний  |
|  |             |      |інститут       |
|  |             |      |соціально-економічних|
|  |             |      |проблем міста,    |
|  |             |      |Головне управління  |
|  |             |      |Міністерства     |
|  |             |      |внутрішніх справ   |
|  |             |      |України в місті   |
|  |             |      |Києві.        |
|---+--------------------------+-----------+---------------------|
|4. |Розробити план співпраці |30.11.2006 |Головне управління  |
|  |та участі соціальних служб|      |соціального захисту |
|  |для молоді, волонтерів,  |      |населення виконавчого|
|  |громадських організацій в |      |органу Київської   |
|  |роботі виїзних бригад   |      |міської ради     |
|  |соціального патрулювання. |      |(Київської міської  |
|  |             |      |державної      |
|  |             |      |адміністрації),   |
|  |             |      |Київський міський  |
|  |             |      |центр соціальних   |
|  |             |      |служб для молоді.  |
|---+--------------------------+-----------+---------------------|
|5. |Забезпечити надання    |30.11.2006 |Головне управління  |
|  |медичної допомоги     |      |охорони здоров'я та |
|  |бездомним та безпритульним|      |медичного      |
|  |особам в лікувальних   |      |забезпечення     |
|  |установах, а також надання|      |виконавчого органу  |
|  |послуг швидкої медичної  |      |Київської міської  |
|  |допомоги за викликом   |      |ради (Київської   |
|  |соціальних працівників  |      |міської державної  |
|  |виїзних бригад соціального|      |адміністрації).   |
|  |патрулювання.       |      |           |
|---+--------------------------+-----------+---------------------|
|6. |Забезпечити вивіз та   |01.12.2006 |Головне управління  |
|  |утилізацію сміття з місць |   -   |комунального     |
|  |роботи виїзних бригад   |01.03.2007 |господарства     |
|  |соціального патрулювання. |      |виконавчого органу  |
|  |             |      |Київської міської  |
|  |             |      |ради (Київської   |
|  |             |      |міської державної  |
|  |             |      |адміністрації),   |
|  |             |      |будинок соціального |
|  |             |      |піклування.     |
|---+--------------------------+-----------+---------------------|
|7. |Створити на базі районних |01.12.2006 |Голови районних у  |
|  |установ соціального    |   -   |м. Києві державних  |
|  |захисту населення та   |01.03.2007 |адміністрацій,    |
|  |територіальних центрів  |      |Головне управління  |
|  |обслуговування пенсіонерів|      |соціального захисту |
|  |банки одягу та взуття для |      |населення виконавчого|
|  |бездомних осіб та провести|      |органу Київської   |
|  |їх наповнення, залучивши |      |міської ради і    |
|  |до цього спонсорські,   |      |(Київської міської  |
|  |благодійні та меценатські |      |державної      |
|  |кошти, гуманітарну    |      |адміністрації)    |
|  |допомогу від установ,   |      |           |
|  |громадських організацій, |      |           |
|  |громадян.         |      |           |
|---+--------------------------+-----------+---------------------|
|8. |Надати пропозиції щодо  |30.11.2006 |Головне управління з |
|  |забезпечення       |      |питань надзвичайних |
|  |матеріально-технічною   |      |ситуацій виконавчого |
|  |допомогою виїзних бригад |      |органу Київської   |
|  |соціального патрулювання |      |міської ради     |
|  |та облаштування для    |      |(Київської міської  |
|  |ночівлі тимчасових    |      |державної      |
|  |приміщень при виникненні |      |адміністрації).   |
|  |особливо несприятливих  |      |           |
|  |погодних умов.      |      |           |
|---+--------------------------+-----------+---------------------|
|9. |Забезпечити наповнення  |01.12.2006 |Головне управління  |
|  |банків одягу районних   |   -   |соціального захисту |
|  |територіальних центрів  |01.03.2007 |населення виконавчого|
|  |обслуговування, місцевих |      |органу Київської   |
|  |органів соціальних служб |      |міської ради     |
|  |для молоді,        |      |(Київської міської  |
|  |приймальника-розподільника|      |державної      |
|  |Головного управління   |      |адміністрації).   |
|  |Міністерства внутрішніх  |      |           |
|  |справ України в місті   |      |           |
|  |Києві, інших соціальних  |      |           |
|  |установ міста за     |      |           |
|  |замовленнями теплим одягом|      |           |
|  |взуттям та іншими речами |      |           |
|  |в межах, передбачених   |      |           |
|  |кошторисом для      |      |           |
|  |забезпечення бездомних  |      |           |
|  |осіб згідно з п. 2 порядку|      |           |
|  |надання соціальних послуг |      |           |
|  |виїзними бригадами    |      |           |
|  |соціального патрулювання. |      |           |
|---+--------------------------+-----------+---------------------|
|10.|Забезпечити висвітлення в |01.12.2006 |Головне управління з |
|  |засобах масової інформації|   -   |питань взаємодії з  |
|  |та на телебаченні     |01.03.2007 |засобами масової   |
|  |інформування населення  |      |інформації та    |
|  |міста щодо отримання   |      |зв'язків з      |
|  |зазначених видів     |      |громадськістю    |
|  |соціальних послуг.    |      |виконавчого органу  |
|  |             |      |Київської міської  |
|  |             |      |ради (Київської   |
|  |             |      |міської державної  |
|  |             |      |адміністрації),   |
|  |             |      |районні у м. Києві  |
|  |             |      |державні       |
|  |             |      |адміністрації.    |
|---+--------------------------+-----------+---------------------|
|11.|Звернутися через засоби  |01.12.2006 |Головне управління з |
|  |масової інформації до киян|   -   |питань взаємодії з  |
|  |благодійних організацій  |01.03.2007 |засобами масової   |
|  |та фондів щодо надання  |      |інформації та    |
|  |благодійної та      |      |зв'язків з      |
|  |гуманітарної допомоги для |      |громадськістю    |
|  |підтримки бездомних та  |      |виконавчого органу  |
|  |безпритульних громадян в |      |Київської міської  |
|  |зимовий період.      |      |ради (Київської   |
|  |             |      |міської державної  |
|  |             |      |адміністрації),   |
|  |             |      |районні у м. Києві  |
|  |             |      |державні       |
|  |             |      |адміністрації.    |
|---+--------------------------+-----------+---------------------|
|12.|Звітувати Головному    | щомісячно |Відповідальні    |
|  |управлінню соціального  |до 5 числа |виконавці цих    |
|  |захисту населення про   | місяця, |заходів.       |
|  |виконання цих заходів.  |наступного |           |
|  |             |за звітним,|           |
|  |             |  до   |           |
|  |             |01.03.2007 |           |
------------------------------------------------------------------
 
 Заступник голови -
 керівник апарату                  Б.Стичинський
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   розпорядженням Київської
                   міської державної
                   адміністрації
                   від 21.11.2006 N 1664
 
               ПОРЯДОК
      надання соціальних послуг виїзними бригадами
           соціального патрулювання
 
   1. Виїзні бригади соціального патрулювання (далі за текстом -
виїзні бригади) забезпечують бездомних та безпритульних громадян
харчуванням за їх зверненням із розрахунку до двох гривень в день
на одну особу.
 
   2. Взуттям, одягом, гуманітарною допомогою забезпечуються
бездомні та безпритульні громадяни за їх зверненням на підставі
висновку соціальних працівників виїзних бригад зі складанням акта
відповідної форми за підписом двох соціальних працівників та
особи, яка отримує цю допомогу, із зазначенням паспортних даних
або документа, що засвідчує особу отримувача.
 
   3. В разі потреби, за зверненням бездомних та безпритульних
по медичну допомогу, соціальний працівник виїзної бригади повинен
надати першу медичну допомогу та, при необхідності, викликати
швидку медичну допомогу.
 
   4. В разі порушення громадського порядку під час надання
послуг соціальний працівник виїзної бригади повинен звернутися до
працівників правоохоронних органів для відновлення та забезпечення
правопорядку.
 
   5. Працівники соціальної служби для молоді виїзної бригади,
при наявності серед отримувачів допомоги дітей, забезпечують
роботу з ними згідно з діючими нормативно-правовими актами та
роблять висновок щодо надання подальшої допомоги цим дітям.
 
 Заступник голови -
 керівник апарату                  Б.Стичинський
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   розпорядженням Київської
                   міської державної
                   адміністрації
                   від 21.11.2006 N 1664
 
            Розрахунок витрат
    на фінансування заходів з забезпечення діяльності
       виїзних бригад соціального патрулювання
 
   1. Заробітна плата (КЕК 11110):
 
------------------------------------------------------------------
| N | Назва  |Кількість|Посадовий|  За  | Фонд | Фонд  |
|з/п| посади | штатних | оклад |особливі |зарплати|зарплати |
|  |     | одиниць | (грн.) | умови |в місяць|в місяць |
|  |     | (шт.) |     |праці 25%| на 1 | на 6,5  |
|  |     |     |     | (грн.) | штатну | штатні  |
|  |     |     |     |     |одиницю |одиниці  |
|  |     |     |     |     | (грн.) | (грн.)  |
|---+----------+---------+---------+---------+--------+----------|
| 1.|Соціальний|  6  | 436,0 | 109,0 | 545,0 |545,0 х 6 |
|  |працівник |     |     |     |    |= 3270,0 |
|---+----------+---------+---------+---------+--------+----------|
| 2.|Кухар   |  0,5  | 424,0 | 106,0 | 530,0 |530,0 х  |
|  |     |     |     |     |    | 0,5 =  |
|  |     |     |     |     |    | 265,0  |
|---+----------+---------+---------+---------+--------+----------|
|  |ВСЬОГО:  |  6,5  |     |     | 1075,0 | 3535,0  |
------------------------------------------------------------------
 
   2. Нарахування на зарплату (КЕК 1120):
 
         3535,0 х 36,2 % = 1279,7 грн.
 
   3. Придбання предметів постачання (КЕК 1131):
 
   Посуд одноразовий:
   Тарілки 200 шт. х 0,1 грн. х 50 днів = 1000,0 грн.
   Ложки  200 шт. х 0,05 грн. х 50 днів = 500,0 грн.
   Стакани 200 шт. х 0,05 грн. х 50 днів = 500,0 грн.
 
   Термоси харчові:
   6 шт. по 12 л 350 грн. х 6 шт. = 2100,0 грн.
   3 шт. по 36 л 850 грн. х 3 шт. = 2550,0 грн.
 
   Каструлі:
   3 шт. по 30 л 500 грн. х 3 шт. = 1500,0 грн.
 
   Мішки для сміття:
   5 шт. х 0,7 грн. х 3 бригади х 50 днів = 525,0 грн.
 
   Разом по КЕК 1131: 8675,0 грн.
 
   4. Продукти харчування (КЕК 1133):
   2 грн. в день на 1 особу х 200 осіб х 50 днів. = 20000,0 грн.
 
   Разом по КЕК 1133: 20000 грн.
 
   5. Медикаменти (КЕК 1132):
     100,0 грн. на бригаду х 3 бригади = 300,0 грн.
 
   6. Придбання м'якого інвентарю та обмундирування (КЕК 1134):
   Тілогрійки: 500 шт. х 60,0 грн. = 30000,0 грн.
   Валянки: 500 пар х 40,0 грн. = 20000,0 грн.
   Калоші: 500 пар х 20,0 грн. = 10000,0 грн.
 
   Спецодяг для працівників бригад:
   Халати: 18 шт. х 30,0 грн. = 540,0 грн.
   Куртки ватні: 6 шт х 200,0 грн. = 1200,0 грн.
   Взуття: 6 пар х 150,0 грн. = 900,0 грн.
   Разом по КЕК 1134: 62640,0 грн.
 
   7. Оплата транспортних послуг (КЕК 1135):
   подача автомобіля:
   50,0 грн. х 3 автомобіля х 50 днів = 7500,0 грн.
   оренда автомобіля:
   50,0 грн. за год. х 6 годин х 3 автомобіля х 50 днів =
= 45000,0 грн.
   Разом по КЕК 1135: 52500,0 грн.
 
   8. Послуги зв'язку (КЕК 1138):
   мобільні телефони з підключенням: 3 шт. х 500,0 грн. = 1500,0
грн.
   видатки на розмови:
   0,50 грн./за хвилину х 40 хв. в день х 50 днів х 3 телефони =
= 3000,0 грн.
   Разом по КЕК 1138: 4500,0 грн.
 
   ВСЬОГО: 153429,7 грн.
 
 Заступник голови -
 керівник апарату                  Б.Стичинський
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка