Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо оподаткування вартості нерухомого майна, щодо якого договір купівлі-продажу укладено та нотаріально посвідчено у 2006 році

       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
 
               Л И С Т
 
         21.11.2006 N 21638/7/17-0717
 
 
               (Витяг)
 
   Державна податкова адміністрація України розглянула <...>
запит <...> і повідомляє.
 
   Згідно з Національним стандартом бухгалтерського обліку N 1
"Загальні засади оцінки майна і майнових прав", затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 р.
N 1440 ( 1440-2003-п ), цілісний майновий комплекс - це об'єкти,
сукупність активів яких дає змогу провадити певну господарську
діяльність.
 
   Цілісними майновими комплексами є підприємства, а також їх
структурні підрозділи (цехи, виробництва, дільниці тощо), які
можуть бути виділені в установленому порядку в самостійні об'єкти
з подальшим складанням відповідного балансу і  можуть  бути
зареєстровані як самостійні суб'єкти господарської діяльності.
Відповідно до п. 3 ст. 66  Господарського  кодексу  України
( 436-15 ) цілісний майновий комплекс підприємства визнається
нерухомістю і може бути об'єктом купівлі-продажу та інших угод, на
умовах  і  в порядку, визначених цим Кодексом та законами,
прийнятими відповідно до нього.
 
   Враховуючи те, що зазначені у <...> запиті фізичні особи
продавали АЗС не як зареєстровані суб'єкти господарювання, а як
громадяни, то застосовувати  до  них  наведені  вище  норми
законодавства як до власників цілісного майнового комплексу немає
підстав.
 
   Водночас, згідно з визначеннями, наведеними в Інструкції щодо
вимог пожежної безпеки під час проектування автозаправних станцій,
затвердженої наказом Міністерства України з питань надзвичайних
ситуацій  та  у  справах  захисту  населення  від наслідків
Чорнобильської катастрофи від 6  грудня  2005  року  N  376
( z0291-06 ), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 20
березня 2006 р. за N 291/12165:
   - автозаправна  станція - це комплекс будинків, споруд,
технологічного обладнання, призначений для приймання, зберігання
моторного     палива     та     заправлення    ним
автотранспорту(мототранспорту);
   - традиційна автозаправна станція - автозаправна станція з
підземним  розташуванням  резервуарів  зберігання  палива,
технологічне  обладнання  якої  призначене  для  заправлення
автотранспорту тільки рідким моторним паливом (бензином, дизельним
паливом); характеризується зосередженим розташуванням резервуарів
зберігання палива і паливороздавальних колонок;
   - технологічне обладнання автозаправної станції - комплекс
обладнання,  що  спеціально  сконструйоване,  змонтоване  і
використовується для приймання, зберігання та заправлення паливом
автотранспорту.
 
   Відповідно до п. 1.10 ст. 1 Закону України від 22.05.2003 р.
N 889 ( 889-15 ) "Про податок з доходів фізичних осіб" (далі -
Закон) нерухоме майно (нерухомість) - це об'єкти майна, які
розташовуються на землі і не можуть бути переміщені в інше місце
без  втрати  їх  якісних  або  функціональних  характеристик
(властивостей), а також земля.
 
   При цьому нерухомість, відмінна від землі, поділяється на:
   а) будівлі, а саме: приміщення, пристосовані для постійного
або  тимчасового  перебування в них людей, а також об'єкти
власності, функціонально пов'язані з такими приміщеннями;
   б) споруди,  а  саме: об'єкти нерухомості, відмінні від
будівель.
 
   Згідно з п. 1.18 ст. 1 Закону ( 889-15 ) рухоме майно - це
майно, відмінне від нерухомого.
 
   Таким чином, вартість АЗС складається з вартостей нерухомого
майна (будинків, споруд) та рухомого  майна  (технологічного
обладнання).  Споруди  -  це  інженерно-будівельні  об'єкти,
призначенням яких є створення умов, необхідних для здійснення
процесу виробництва шляхом виконання тих чи інших технічних
функцій, не пов'язаних із зміною предмета праці (мости, цистерни
та резервуари на фундаментах, естакади, під'їзні шляхи, навіси,
басейни тощо), а також зовнішні комунікації (водоканалізаційні
системи,  лінії  електропередач  і  тепломережі,  мережі
радіотелефонного зв'язку тощо) (Укоопспілка, постанова "Положення
про  громадське  майно (основні засоби) споживчої кооперації
України" ( n0008626-03 ) від 22.03.2004 р.).
 
   Тобто з метою оподаткування цистерни та резервуари, які не
знаходяться на фундаментах (з підземним їх розташуванням), поряд з
технологічним обладнанням слід розглядати як рухоме майно, порядок
оподаткування якого встановлено ст. 12 Закону ( 889-15 ).
 
   Щодо оподаткування вартості нерухомого майна, щодо якого
договір купівлі-продажу укладено та нотаріально посвідчено  у
2006 році, то враховуючи те, що дію ст. 11 Закону ( 889-15 ), яка
регламентує  порядок  оподаткування  операцій  купівлі-продажу
нерухомого майна, на 2006 рік призупинено Законом України N 3235
( 3235-15 ) "Про Державний бюджет України на 2006 рік", то доходи
фізичних осіб, одержані від купівлі-продажу нерухомого майна у
2006 р., не підлягають оподаткуванню податком з доходів фізичних
осіб.
 
 Заступник Голови                     С.Лекарь
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка