Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про проведення загальноміських Новорічних та Різдвяних заходів

       КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
 
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
 
 N 1665 від 22.11.2006
 
 
         Про проведення загальноміських
         Новорічних та Різдвяних заходів
 
 
   Відповідно до пунктів 7, 8 статті 32 Закону України "Про
місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ) та з метою
популяризації кращих традицій, звичаїв і обрядів українського
народу, організації змістовного дозвілля дітей та підлітків у
м. Києві під час зимових канікул, відзначення Новорічних та
Різдвяних свят:
 
   1. Провести в м. Києві у грудні 2006 та січні 2007 років
Новорічні та Різдвяні заходи.
 
   2. Затвердити  програму  загальноміських  Новорічних  та
Різдвяних заходів,  робочий  план  підготовки  і  проведення
загальноміських Новорічних та Різдвяних заходів, що додаються.
 
   3. Головному  управлінню культури і мистецтв виконавчого
органу Київської міської ради (Київської  міської  державної
адміністрації), Головному управлінню освіти і науки виконавчого
органу Київської міської ради (Київської  міської  державної
адміністрації), Головному управлінню з питань внутрішньої політики
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), Управлінню у справах жінок, інвалідів,
ветеранів війни та праці виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), Київському міському
центру соціальних служб для молоді виконавчого органу Київської
міської  ради  (Київської  міської  державної адміністрації),
забезпечити проведення на високому організаційному рівні  та
фінансування Новорічно-Різдвяних заходів в межах загального обсягу
асигнувань, передбачених  в  бюджеті м. Києва  на  2006  рік
( ra_621023-05 ).
 
   4. Районним у м. Києві державним адміністраціям:
   - забезпечити  засвічення  святкових  Новорічних  ялинок
23 грудня 2006 р., проведення районних Новорічних та Різдвяних
заходів та їх фінансування;
   - здійснити святкове тематичне оформлення вулиць і площ
районів м. Києва;
   - провести святкові заходи в усіх навчальних закладах.
 
   5. Виконуючому обов'язки заступника голови Київської міської
державної адміністрації Бассу Д.Я. забезпечити висвітлення в
засобах масової інформації змісту цього розпорядження.
 
   6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
заступників голови Київської міської державної  адміністрації
згідно з розподілом обов'язків.
 
 Голова                       Л.Черновецький
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   розпорядженням Київської
                   міської державної
                   адміністрації
                   від 22.11.2006 N 1665
 
              РОБОЧИЙ ПЛАН
       підготовки і проведення загальноміських
         Новорічних і Різдвяних заходів
 
------------------------------------------------------------------
| NN|   Зміст роботи   | Контрольні |  Відповідальні   |
|п/п|           |  строки  |           |
|  |           | виконання  |           |
|---+----------------------+--------------+----------------------|
| 1 |     2      |   3    |     4      |
|---+----------------------+--------------+----------------------|
|1. |Забезпечення     |  Грудень  |Головне управління  |
|  |підготовки і     |  2006 р.  |культури і мистецтв  |
|  |проведення      |  - січень  |виконавчого органу  |
|  |культурно-мистецьких |  2007 р.  |Київської міської ради|
|  |Новорічних заходів  |       |(Київської міської  |
|  |(свята засвічення   |       |державної       |
|  |Головної новорічної  |       |адміністрації)    |
|  |ялинки).       |       |(Зоріна С.І.)     |
|---+----------------------+--------------+----------------------|
|2. |Забезпечення     | 31.12.2006 - |Головне управління з |
|  |підготовки і     | 01.01.2007, |питань внутрішньої  |
|  |проведення зустрічі  | 07.01.2007 |політики виконавчого |
|  |Нового року, Різдвяних| 19.01.2007 |органу Київської   |
|  |заходів та свята   |       |міської ради     |
|  |Водохреща.      |       |(Київської міської  |
|  |           |       |державної       |
|  |           |       |адміністрації)    |
|  |           |       |(Гончарук В.О.)    |
|---+----------------------+--------------+----------------------|
|3. |Здійснення державного | 23.12.2006, |Київська державна   |
|  |нагляду за додержанням| 01.01.2007, |інспекція охорони   |
|  |законодавства України | 2-7.01.2007 |праці у будівництві та|
|  |про охорону праці при | 07.01.2007, |соціально-культурній |
|  |проведенні Новорічних | 19.01.2007 |сфері         |
|  |та Різдвяних свят.  |       |(Рєзніченко О.М.)   |
|---+----------------------+--------------+----------------------|
|4. |Виготовлення рекламної|До 18.12.2006 |Головне управління  |
|  |та друкованої     |       |культури і мистецтв  |
|  |продукції про     |       |виконавчого органу  |
|  |проведення      |       |Київської міської ради|
|  |загальноміських    |       |(Київської міської  |
|  |Новорічних та     |       |державної       |
|  |Різдвяних заходів.  |       |адміністрації)    |
|  |           |       |(Зоріна С.І.)     |
|  |           |       |Головне управління з |
|  |           |       |питань внутрішньої  |
|  |           |       |політики виконавчого |
|  |           |       |органу Київської   |
|  |           |       |міської ради     |
|  |           |       |(Київської міської  |
|  |           |       |державної       |
|  |           |       |адміністрації)    |
|  |           |       |(Гончарук В.О.)    |
|---+----------------------+--------------+----------------------|
|5. |Виготовлення та    |До 18.12.2006 |ЗАТ          |
|  |здійснення святкового |       |"Київміськоформлення" |
|  |художньо-декоративного|       |(Селюцький М.Г.)   |
|  |оформлення міста,   |       |           |
|  |майдану Незалежності, |       |           |
|  |міської Новорічної  |       |           |
|  |ялинки        |       |           |
|  |(на підставі угоди з |       |           |
|  |Головним управлінням |       |           |
|  |культури і мистецтв  |       |           |
|  |виконавчого органу  |       |           |
|  |Київської міської ради|       |           |
|  |(Київської міської  |       |           |
|  |державної       |       |           |
|  |адміністрації).    |       |           |
|  |Здійснення художнього |До 18.12.2006 |Районні у м.Києві   |
|  |тематичного оформлення|       |державні       |
|  |вулиць та площ районів|       |адміністрації.    |
|  |м. Києва (згідно з  |       |           |
|  |заявками районів).  |       |           |
|---+----------------------+--------------+----------------------|
|6. |Вирішити питання   |До 12.12.2006 |ВАТ "Мостобуд"    |
|  |здійснення монтажу,  |       |Мостозагін N2     |
|  |установки та     |       |(Редька І.С.)     |
|  |експлуатації     |       |Управління баштових  |
|  |новорічної ялинки на |       |кранів        |
|  |майдані Незалежності |       |(Німко Ф.О.)     |
|  |(згідно з графіком  |       |Акціонерна      |
|  |робіт).        |       |енергопостачальна   |
|  |           |       |Компанія "Київенерго" |
|  |           |       |(Ященко Б.В.)     |
|  |           |       |КП електромереж    |
|  |           |       |зовнішнього освітлення|
|  |           |       |м.Києва        |
|  |           |       |"Київміськсвітло"   |
|  |           |       |(Горбунов А.І.)    |
|---+----------------------+--------------+----------------------|
|7. |Забезпечити оформлення|До 15.12.2006 |ККО зеленого     |
|  |металевого каркасу  |       |будівництва та    |
|  |ялинки зеленою сосною.|       |експлуатації зелених |
|  |           |       |насаджень міста    |
|  |           |       |"Київзеленбуд"    |
|  |           |       |(Яворовський П.П.)  |
|---+----------------------+--------------+----------------------|
|8. |Вирішити питання   | До 20.12.06 |Акціонерна      |
|  |забезпечення святкових|       |енергопостачальна   |
|  |заходів необхідною  |       |компанія "Київенерго" |
|  |енергетичною     |       |(Ященко Б.В.)     |
|  |потужністю.      |       |           |
|  |Забезпечення     | До 22.12.06 |Акціонерна      |
|  |оформлення святковою |       |енергопостачальна   |
|  |ілюмінацією майдану  |       |компанія "Київенерго" |
|  |Незалежності.     |       |(Ященко Б.В.)     |
|  |Виконання       | До 18.12.06 |КП електромереж    |
|  |електромонтажних робіт|       |зовнішнього освітлення|
|  |з оформлення міської |       |м.Києва        |
|  |ялинки.        |       |"Київміськсвітло"   |
|  |           |       |(Горбунов А.І.),   |
|  |           |       |Управління механізації|
|  |           |       |АОО "Мостобуд"    |
|  |           |       |(Годованок Д.І.),   |
|  |Забезпечення     | До 20.12.05 |Державне підрядне   |
|  |термінового      |       |спеціалізоване    |
|  |підключення тимчасових|       |підприємство     |
|  |сценічних майданчиків |       |електромонтажних робіт|
|  |до електромереж міста |       |(Вдовенко А.І.)    |
|  |за заявками      |       |Київські кабельні   |
|  |організаторів, а також|       |мережі        |
|  |підключення тимчасової|       |(Топал О.М.)     |
|  |торговельної мережі, |       |Міжрайонне відділення |
|  |задіяної в      |       |реалізації      |
|  |обслуговуванні заходів|       |електроенергії N 1  |
|  |згідно з робочим   |       |(Противень М.Д.)   |
|  |планом, затвердженим |       |           |
|  |Головним управлінням |       |           |
|  |споживчого ринку та  |       |           |
|  |торгівлі виконавчого |       |           |
|  |органу Київської   |       |           |
|  |міської ради     |       |           |
|  |(Київської міської  |       |           |
|  |державної       |       |           |
|  |адміністрації) за   |       |           |
|  |заявками районних у  |       |           |
|  |м. Києві державних  |       |           |
|  |адміністрацій.    |       |           |
|---+----------------------+--------------+----------------------|
|9. |Організація      | 23.12.2006 - |Головне управління з |
|  |торговельного     | 19.01.2007 |питань торгівлі та  |
|  |обслуговування під час|       |побуту виконавчого  |
|  |проведення Новорічних |       |органу Київської   |
|  |та Різдвяних свят;  |       |міської ради     |
|  |передбачити широкий  |       |(Київської міської  |
|  |асортимент страв   |       |державної       |
|  |української кухні та |       |адміністрації)    |
|  |гарячих напоїв.    |       |(Щербенко В.П.)    |
|  |Заборонити у місцях  |       |           |
|  |проведення заходів  |       |           |
|  |продаж міцних     |       |           |
|  |алкогольних напоїв та |       |           |
|  |товарів у скляній   |       |           |
|  |тарі.         |       |           |
|---+----------------------+--------------+----------------------|
|10.|Забезпечення     | 23.12.2006 - |Головне управління з |
|  |пріоритетного права  | 19.01.2007 |питань торгівлі та  |
|  |спонсорам свята на  |       |побуту виконавчого  |
|  |розміщення торгових  |       |органу Київської   |
|  |наметів на майдані  |       |міської ради     |
|  |Незалежності, вул.  |       |(Київської міської  |
|  |Хрещатик під час   |       |державної       |
|  |проведення      |       |адміністрації)    |
|  |загальноміських    |       |(Щербенко В.П.)    |
|  |Новорічних і Різдвяних|       |Державна податкова  |
|  |заходів та тимчасової |       |адміністрація у    |
|  |реклами спонсорів без |       |м. Києві       |
|  |одержання, як виняток,|       |(Дрига А.Б.)     |
|  |спеціальних ордерів  |       |Головне управління  |
|  |та паспортів.     |       |культури і мистецтв  |
|  |           |       |виконавчого органу  |
|  |           |       |Київської міської ради|
|  |           |       |(Київської міської  |
|  |           |       |державної       |
|  |           |       |адміністрації)    |
|  |           |       |(Зоріна С.І.)     |
|  |           |       |Головне управління  |
|  |           |       |контролю за      |
|  |           |       |благоустроєм та    |
|  |           |       |зовнішнім дизайном  |
|  |           |       |м. Києва виконавчого |
|  |           |       |органу Київської   |
|  |           |       |міської ради     |
|  |           |       |(Київської міської  |
|  |           |       |державної       |
|  |           |       |адміністрації)    |
|  |           |       |(Рюмшин С.М.)     |
|---+----------------------+--------------+----------------------|
|11.|Забезпечення роботи  | 23.12.2006 - |Київська міська    |
|  |радіомашин за заявками| 19.01.2007 |дирекція ВАТ     |
|  |організаторів заходів |       |"Укртелеком"     |
|  |та озвучення вул.   |       |(Сєнніков В.Д.)    |
|  |Хрещатик, майдану   |       |           |
|  |Незалежності.     |       |           |
|---+----------------------+--------------+----------------------|
|12.|Виділення необхідної | 10.12.2006 - |КП "Київпастранс"   |
|  |кількості       | 20.01.2007 |(Ламбуцький М.М.)   |
|  |автотранспорту згідно |       |           |
|  |з заявками      |       |           |
|  |організаторів заходів.|       |           |
|---+----------------------+--------------+----------------------|
|13.|Забезпечення     | 23.12.2006, |Головне управління  |
|  |безперебійної роботи | 01.01.2007 |транспорту, зв'язку та|
|  |транспорту для    | 07.01.2007, |інформатизації    |
|  |перевезення населення | 19.01.2007 |виконавчого органу  |
|  |після завершення   |       |Київської міської ради|
|  |святкових заходів.  |       |(Київської міської  |
|  |           |       |державної       |
|  |           |       |адміністрації)    |
|  |           |       |(Шпильовий І.Ф.)   |
|---+----------------------+--------------+----------------------|
|14.|Забезпечення надання | 23.12.2006, |Головне управління  |
|  |медичної допомоги під | 01.01.2007, |охорони здоров'я та  |
|  |час проведення    |02-07.01.2007 |медичного забезпечення|
|  |святкових заходів   | 07.01.2007, |виконавчого органу  |
|  |згідно з заявками   | 19.01.2007 |Київської міської ради|
|  |організаторів заходів.|       |(Київської міської  |
|  |           |       |державної       |
|  |           |       |адміністрації)    |
|  |           |       |(Качурова Л.В.)    |
|---+----------------------+--------------+----------------------|
|15.|Забезпечення:     |       |           |
|  |- охорони громадського| 23.12.2006 - |Головне управління МВС|
|  |порядку під час    | 19.01.2007 |України в м.Києві   |
|  |проведення Новорічних |       |(Ярема В.Г.)     |
|  |та Різдвяних заходів; |       |           |
|  |- цілодобової охорони | 10.12.2006 - |           |
|  |новорічної ялинки,  | 20.01.2007 |           |
|  |сцени, сценічного   |       |           |
|  |обладнання та     |       |           |
|  |освітлювальної    |       |           |
|  |апаратури на майдані |       |           |
|  |Незалежності;     |       |           |
|  |- охорони майданчика |20-23.12.2006 |           |
|  |для святкового    |06-07.01.2007,|           |
|  |феєрверка біля готелю |       |           |
|  |"Україна";      |       |           |
|  |- умов для вільного  | 20.12.2006 - |Управління      |
|  |заїзду та виїзду   | 10.01.2007 |державтоінспекції ГУ |
|  |транспорту з     |       |МВС України в м.Києві |
|  |колективами, сценічним|       |(Павловський А.С.)  |
|  |та торговельним    |       |           |
|  |обладнанням, підвозу |       |           |
|  |продуктів харчування |       |           |
|  |на майдан Незалежності|       |           |
|  |вул. Хрещатик;    |       |           |
|  |- стоянок для     | 20.12.2006 - |           |
|  |транспорту, який   | 10.01.2007 |           |
|  |перевозитиме колективи|       |           |
|  |та сценічне обладнання|       |           |
|  |на розі вул.     |       |           |
|  |Інститутської та   |       |           |
|  |майдану Незалежності, |       |           |
|  |біля готелю      |       |           |
|  |"Україна".      |       |           |
|---+----------------------+--------------+----------------------|
|16.|Здійснення державного | 20.12.2006 - |ГУ МНС України в   |
|  |пожежного нагляду під | 20.01.2007 |м. Києві       |
|  |час проведення    |       |(Гвоздь В.М.)     |
|  |загальноміських    |       |           |
|  |Новорічних та     |       |           |
|  |Різдвяних заходів   |       |           |
|  |згідно з заявками   |       |           |
|  |організаторів свята. |       |           |
|---+----------------------+--------------+----------------------|
|17.|Забезпечення     |До 18.12.2006 |Головне управління  |
|  |оформлення відповідних|       |контролю за      |
|  |дозволів на      |       |благоустроєм та    |
|  |встановлення     |       |зовнішнім дизайном  |
|  |тимчасових сценічних |       |м.Києва виконавчого  |
|  |конструкцій на майдані|       |органу Київської   |
|  |Незалежності за    |       |міської ради     |
|  |скороченою, як виняток|       |(Київської міської  |
|  |схемою.        |       |державної       |
|  |           |       |адміністрації)    |
|  |           |       |(Рюмшин С.М.)     |
|---+----------------------+--------------+----------------------|
|18.|Забезпечення контролю | 23.12.2006 - |Головне управління з |
|  |за виконанням усіма  | 19.01.2007 |питань торгівлі та  |
|  |торговельними     |       |побуту виконавчого  |
|  |підприємствами та   |       |органу Київської   |
|  |організаціями,    |       |міської ради     |
|  |комунальними службами |       |(Київської міської  |
|  |районів постійного  |       |державної       |
|  |санітарного прибирання|       |адміністрації)    |
|  |об'єктів торгівлі та |       |(Щербенко В.П.)    |
|  |обслуговування    |       |Районні у м.Києві   |
|  |населення, прилеглих і|       |державні       |
|  |закріплених територій.|       |адміністрації,    |
|  |Забезпечити постійний |       |ВАТ "Київспецтранс"  |
|  |контроль і своєчасне |       |(Степанюк А.П.)    |
|  |вивезення вмісту   |       |КП "Київпастранс"   |
|  |контейнерів та урн для|       |(Ламбуцький М.М.)   |
|  |сміття, належне    |       |           |
|  |утримання туалетів та |       |           |
|  |біотуалетів у місцях |       |           |
|  |проведення масових  |       |           |
|  |святкових заходів.  |       |           |
|  |Не допускати випадків |       |УДАІ ГУ МВС України в |
|  |стихійного паркування |       |м. Києві       |
|  |автотранспортних   |       |(Павловський А.С.)  |
|  |засобів на      |       |           |
|  |прибудинкових     |       |           |
|  |територіях      |       |           |
|  |(миття, ремонт тощо). |       |           |
|---+----------------------+--------------+----------------------|
|19.|Забезпечення     |  Грудень  |Головне управління з |
|  |інформування населення|  2006 р.,  |питань взаємодії з  |
|  |щодо проведення    |  січень   |засобами масової   |
|  |Новорічних та     |  2007 р.  |інформації та зв'язків|
|  |Різдвяних заходів.  |       |з громадськістю    |
|  |           |       |виконавчого органу  |
|  |           |       |Київської міської ради|
|  |           |       |(Київської міської  |
|  |           |       |державної       |
|  |           |       |адміністрації)    |
|  |           |       |(Васильєва Т.С.),   |
|  |           |       |Управління      |
|  |           |       |інформаційного    |
|  |           |       |забезпечення апарату |
|  |           |       |виконавчого органу  |
|  |           |       |Київської міської ради|
|  |           |       |(Київської міської  |
|  |           |       |державної       |
|  |           |       |адміністрації)    |
|  |           |       |(Лахно М.М.),     |
|  |           |       |Головне управління  |
|  |           |       |культури і мистецтв  |
|  |           |       |виконавчого органу  |
|  |           |       |Київської міської ради|
|  |           |       |(Київської міської  |
|  |           |       |державної       |
|  |           |       |адміністрації)    |
|  |           |       |(Зоріна С.І.)     |
|  |           |       |Головне управління з |
|  |           |       |питань внутрішньої  |
|  |           |       |політики виконавчого |
|  |           |       |органу Київської   |
|  |           |       |міської ради     |
|  |           |       |(Київської міської  |
|  |           |       |державної       |
|  |           |       |адміністрації)    |
|  |           |       |(Гончарук В.О.)    |
|---+----------------------+--------------+----------------------|
|20.|Забезпечення     |До 15.12.2006 |Київська міська    |
|  |розклеювання афіш за |       |довідково-інформаційна|
|  |замовленням      |       |контора        |
|  |організаторів заходів.|       |"Київміськдовідка"  |
|  |           |       |(Остапець М.М.)    |
|---+----------------------+--------------+----------------------|
|21.|Забезпечити проведення| 20.12.2006 - |Головне управління  |
|  |Новорічних та     | 12.01.2007 |освіти і науки    |
|  |Різдвяних свят,    |       |виконавчого органу  |
|  |вечорів відпочинку в |       |Київської міської ради|
|  |приміщеннях шкіл та  |       |(Київської міської  |
|  |позашкільних закладах,|       |державної       |
|  |Київському Палаці   |       |адміністрації)    |
|  |дітей та юнацтва;   |       |(Гриневич Л.М.)    |
|  |забезпечити придбання |       |           |
|  |квитків на святкові  |       |           |
|  |новорічні вистави для |       |           |
|  |дітей-сиріт, дітей з |       |           |
|  |малозабезпечених і  |       |           |
|  |багатодітних сімей,  |       |           |
|  |дітей з спеціальних  |       |           |
|  |шкіл-інтернатів.   |       |           |
|---+----------------------+--------------+----------------------|
|22.|Забезпечення     |Грудень 2006 -|Головне управління по |
|  |проведення спортивних | січень 2007 |фізичній культурі та |
|  |заходів.       |       |спорту виконавчого  |
|  |           |       |органу Київської   |
|  |           |       |міської ради     |
|  |           |       |(Київської міської  |
|  |           |       |державної       |
|  |           |       |адміністрації)    |
|  |           |       |(Буркацький П.В.)   |
|---+----------------------+--------------+----------------------|
|23.|Забезпечення     |28 грудня 2006|Головне управління  |
|  |проведення заходів для| - 13 січня |освіти і науки    |
|  |дітей та юнацтва у  |   2007   |виконавчого органу  |
|  |Київському Палаці   |       |Київської міської ради|
|  |дітей та юнацтва   |       |(Київської міської  |
|  |           |       |державної       |
|  |           |       |адміністрації)    |
|  |           |       |(Гриневич Л.М.)    |
|---+----------------------+--------------+----------------------|
|24.|Забезпечення     | В ніч з 31 |Головне управління з |
|  |проведення зустрічі  |грудня 2006 на|питань внутрішньої  |
|  |Нового року,     |1 січня 2007, |політики виконавчого |
|  |Різдвяного свята та  | 7, 19 січня |органу Київської   |
|  |свята Водохреща    |   2007   |міської ради     |
|  |           |       |(Київської міської  |
|  |           |       |державної       |
|  |           |       |адміністрації)    |
|  |           |       |(Гончарук В.О.)    |
|---+----------------------+--------------+----------------------|
|25.|Забезпечення     | Грудень 2006 |Управління у справах |
|  |проведення свята   |       |жінок, інвалідів,   |
|  |святого Миколая для  |       |ветеранів війни та  |
|  |дітей-сиріт та дітей з|       |праці виконавчого   |
|  |малозабезпечених сімей|       |органу Київської   |
|  |міста.        |       |міської ради     |
|  |           |       |(Київської міської  |
|  |           |       |державної       |
|  |           |       |адміністрації)    |
|  |           |       |(Голубєва І.Є.)    |
|---+----------------------+--------------+----------------------|
|26.|Забезпечення     | 23-30 грудня |Київський міський   |
|  |проведення заходів для|   2006   |центр соціальних служб|
|  |дітей та молоді з   |       |для молоді виконавчого|
|  |функціональними    |       |органу Київської   |
|  |обмеженнями та з   |       |міської ради     |
|  |малозабезпечених   |       |(Київської міської  |
|  |сімей.        |       |державної       |
|  |           |       |адміністрації)    |
|  |           |       |(Колобова Я.В.)    |
|---+----------------------+--------------+----------------------|
|27.|Узгодження з Компанією| 23.01.2006 |Головне управління з |
|  |"Євро-Віжн-Груп"   |       |питань взаємодії з  |
|  |питання роботи екрану |       |засобами масової   |
|  |під час проведення  |       |інформації та зв'язків|
|  |новорічно-різдвяних  |       |з громадськістю    |
|  |заходів на майдані  |       |виконавчого органу  |
|  |Незалежності та    |       |Київської міської ради|
|  |виступів керівників  |       |(Київської міської  |
|  |держави та міста.   |       |державної       |
|  |           |       |адміністрації)    |
|  |           |       |(Васильєва Т.С.),   |
|  |           |       |ДКП "Телерадіокомпанія|
|  |           |       |"Київ"        |
|  |           |       |(Бєльський М.Є.),   |
|  |           |       |Компанія       |
|  |           |       |"Євро-Віжн-Груп"   |
|  |           |       |(Гетьманенко Ю.І.)  |
------------------------------------------------------------------
 
 Заступник голови
 керівник апарату                  Б.Стичинський
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   розпорядженням Київської
                   міської державної
                   адміністрації
                   від 22.11.2006 N 1665
 
               ПРОГРАМА
     загальноміських Новорічних та Різдвяних заходів
 
   Свято Святого  Миколая  для  дітей-сиріт  та  дітей  з
малозабезпечених сімей міста
 
                  Грудень 2006 р.
                  Національний цирк України
 
   Кубок України з ковзанярського спорту
 
                  20-21 грудня 2006 11.00
                  Центральна учбово-тренувальна
                  база "Льодовий стадіон"
                  вул. Академіка Глушкова, 9
 
   Кубок України з шорт-треку
 
                  21-24 грудня 2006 10.00
                  Льодовий стадіон "Крижинка"
                  вул. В.Васильківська, 55
 
   Чемпіонат України з фігурного катання
 
                  21-26 грудня 2006 13.00
                  Льодовий стадіон "Крижинка"
                  вул. Червоноармійська, 55/а
 
  "Парад Дідів морозів-волонтерів"
 
                  23 грудня 2006 15.00
                  вул. Хрещатик
 
   Новорічна ялинка для дітей з функціональними обмеженнями, що
пересуваються на візках
 
                  23 грудня 2006 р. о 13.00
                  Колонна зала Київської
                  міської державної
                  адміністрації
 
   Новорічно-різдвяні програми: проведення ігротек та перегляди
кінофільмів для дітей та молоді з малозабезпечених та кризових
сімей
 
                  23-28 грудня 2006
                  Кінотеатр "Жовтень"
 
   "З Новим Роком,  Україно!" - свято  засвічення  Головної
новорічної ялинки
 
                  23 грудня 2007 р. о 16.00 год.
                  майдан Незалежності
 
   Міські новорічні та різдвяні свята для дітей та юнацтва
 
                  28 грудня 2006 р. -
                  13 січня 2007 р.
                  Київський Палац дітей
                  та юнацтва
 
   Святкові новорічні  вистави  для  дітей-сиріт,  дітей,
позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей з
малозабезпечених і багатодітних сімей, вихованців шкіл-інтернатів
 
                  Грудень 2006 - січень 2007
                  Культурно-мистецькі заклади
                  міста
 
   Зустріч Нового року
 
                  31 грудня 2006 -
                  1 січня 2007
                  Майдан Незалежності
 
   "Біг у 2007 рік"- передноворічний легкоатлетичний пробіг
 
                  31 грудня 2006 19.30
                  НСК "Олімпійський"
                  вул. В.Васильківська, 52/2
 
   Відкриті IV  зимові  юнацькі  спортивні  ігри  міста  з
гірсько-лижного спорту
 
                  1-5 січня 2007 11.00
                  11-13 січня 2007 12.00
                  Гірськолижний спортивний
                  комплекс "Протасів Яр"
                  вул. Протасів Яр, 19
 
   "Різдвяні старти"- відкриті змагання з легкої атлетики
 
                  12-14 січня 2007 13.00
                  Манеж Республіканського вищого
                  училища фізичної культури
                  вул. Матеюка, 4
 
   Різдвяне свято
 
                  7 січня 2007 р.
                  майдан Незалежності
 
   Свято Водохреща
 
                  19 січня 2007 р. о 14.00
                  Парк культури і відпочинку
                  "Гідропарк"
 
   Святкові новорічні та різдвяні заходи у районах, закладах
культури та освіти міста.
 
                  Грудень 2006 р. -
                  січень 2007 р.
 
 Заступник голови -
 керівник апарату                  Б.Стичинський
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка